(MVC) MVC (2015 год)

Моя CMS для ASP.NET MVC.

У 2009-му році я повністю закінчив публікацію своеї власної CMS для ASP.NET, яку я використовував у своїх проєктах на у 2005-2009 роках - AspNet_UserManager - компонент сайта для управления пользователями. Але поступово замовники стали вимагати створювати сайти на технологіі ASP.NET MVC, яка не має нічого спільного з технологією ASP.NET, крім спільних літер у назві. Дуже прикро, що Мікрософт так загажує голови людям - спочатку робить технологію ASP, у якої доказує що лапша іх коду - коли ві пишете замість чистого коду сумісь коду та HTML - це дуже добре і взагалі единий засіб програмування. Потім у 2002-му році з'являється ASP.NET і Мікрософт декілька років та мільярди долларів витрачає на піар-компанію, чому лапша (суміш коду та HTML) це минуле WEB-програмування. А майбуте за чистим кодом, ASP.NET з чистим кодом - це справжня піонерська технологія, технологія майбутньго! А коли люди у це повірили, та перейшли на ASP.NET, витратили величезні зусілля, що до кінця свого життя працювати на ціей технологіі, наприклад зробили навіть властні CMS - Мікрософт каже, а тепер ми далі розвивати цю технологію не будемо !!! Не буде далі розвитку з декільками тегами FORM, білш якісних інструментів верстки і так далі !!! А давайте знову повернемося до 2000-х років у лапшеобразну зумісь кода і HTML !!!

І ось, залишившись з 2010 року у розбитого корита, тобто мої перші проги на ASP.NET MVC ніяк не відрізнялися від тих, хто вперше сів за компьютер у 2010-му році, хоча на старої технології ASP.NET (це перевірялось багото разів), я можу зробити за два тижня те, що роблять починаючи програмісті за рік - (завдяки зробленим за багато років наработкам, у тому числі своєї CMS), я знов на технології MVC у 2010-му році опинився на рівні починающуго програміста.

Тому однією з перших задач було зробити свою власну зручну CMS. У цьому році я починаю її публикацію. Більшість сторінок у цьому році присвячена цієї CMS, взагалі вона має:

У цьому топіку я покажу як зроблена база моеї CMS.


Почнемо з меню. Я покажу сконфигуровану базу на прикладі одного мойого проэкту, де за допомогою моєї CMS сконфігуровано меню трьох рівнів доступу до функціоналу сайту - звичайний юзер, редактор контенту та супервізор/адмін.

Моя система MENU конфігурується через WEB:Тепер подивимося детальніше. У таблиці юзерів сайту є флаг IsAdmin, який дозволяє тому чи іншому юзеру користуватися тим чи інцім рівнем доступу, та тім чи іншим MasterPage. Ось цей флаг:А ось так формуютьcя права доступу:Далі формуються пункти контрола MENU для кожного типу кабинету та для анонімного юзера.І останне, що потрібно зробити - це зіставити кожний пукнт меню тому чи іншому методу контролера.Взагалі, це невеличка частка табличок моєї CMS, наприклад є табличка з розісланим милом:І ще багато табличок загального призначення, наприклад табличка дефолтних параметрів, з усім необхідним програмним API поновлення ціх параметрів.Е табличка, куди збираються усі помилки сайту. І окрема табличка, де збираються помилки мультіпоточних операцій.Табличка, де записується трасіровка усіх GET-POST реквестівЄ таблички, да зберігається графіка.Крім табличок загального призначення, моя CMS вимагає декількох стандартних каталогів, де робиться кешировання контенту сайту:
Зараз, прямо на цієї сторінці, я покажу першу з форм цієї CMS, форму MENU, у варіанті без компіляції (на класі, описаному тут - Кешування вхідної сторінки сайту за допомогою System.Web.Mvc.ViewEngines. Але і без повної компіляції кожного VIEW це найважливіша форма, бо вона:


  1: <%@ Page Language="VB" Inherits="System.Web.Mvc.ViewPage" %>
  2:  
  3: <!DOCTYPE html>
  4:  
  5: <html>
  6: <head runat="server">
  7:   <title>Info for developer only - Customize Menu</title>
  8: </head>
  9: <body>
 10:  
 11: <%Dim URI As String = "http://" & System.Configuration.ConfigurationManager.AppSettings("HostingURL")%>
 12:  
 13: <h2>Info for developer only - Customize Menu</h2>
 14:  
 15: <% Dim db1 As New OCMR.OCMRDataContext
 16:   'собственно меню догружается классами MasterPage (MasterShared,MasterSupervisor,MasterAdmin,MasterCab) в MasterSelectItem
 17:   'доступ к меню защищен в контроллерах OnActionExecuting->CabAu и дополнительно в классах MasterPage вызывается проверка прав классом MasterPageRight
 18:   Dim Menu = (db1.GetMenu).ToList
 19:   Dim AllMenuRight As System.Collections.Generic.List(Of OCMR.MenuRight) = HttpContext.Current.Application("MenuRight")
 20:   Dim CurUser = (From x In db1.Users Select x Where x.Email = HttpContext.Current.User.Identity.Name).ToList
 21:   %>
 22:  
 23:   <table border="1">
 24: <thead>
 25:   <th>i
 26:   </th><th>Type
 27:   </th><th>NavigateUrl
 28:   </th><th>Text
 29:   </th><th>ImageUrl
 30:   </th><th>IsBan
 31:   </th><th>MenuSelector
 32:   </th><th>Controller
 33:   </th><th>Action
 34:   </th><th>ViewEngine
 35:   </th>
 36: </thead>
 37:  
 38:  
 39:   <tr style="background-color:Silver;"><td><%: Menu(0).i%>
 40:   </td><td><%: Menu(0).Type%>
 41:   </td><td><%: Menu(0).NavigateUrl%>
 42:   </td><td><%: Menu(0).Text%>
 43:   </td><td><%: Menu(0).ImageUrl%>
 44:   </td><td><%: Menu(0).IsBan%>
 45:   </td><td><%: Menu(0).MenuSelector_i%>
 46:   </td><td><%: Menu(0).Controller%>
 47:   </td><td><%: Menu(0).Action%>
 48:   </td><td></td></tr>
 49:   <%For i As Integer = 1 To Menu.Count - 1%>
 50:     <% Dim Right = New OCMR.MasterPageRight
 51:       If Right.Check(CurUser, Menu(i).Type) Then%>
 52:  
 53:   <tr style='<%: IIf(Menu(i).Type.ToString = Menu(i - 1).Type.ToString, "background-color:white", "background-color:silver")%>'>
 54:   <td><%: IIf(Menu(i).i.ToString = Menu(i - 1).i.ToString, "", Menu(i).i)%>
 55:   </td><td><%: IIf(Menu(i).Type.ToString = Menu(i - 1).Type.ToString, "", Menu(i).Type)%>
 56:   </td><td><%: IIf(Menu(i).NavigateUrl.ToString = Menu(i - 1).NavigateUrl.ToString, "", Menu(i).NavigateUrl)%>
 57:   </td><td><%: IIf(Menu(i).Text.ToString = Menu(i - 1).Text.ToString, "", Menu(i).Text)%>
 58:   </td><td><%: IIf(Menu(i).ImageUrl = Menu(i - 1).ImageUrl, "", Menu(i).ImageUrl)%>
 59:   </td><td><%: IIf(Menu(i).IsBan.ToString = Menu(i - 1).IsBan.ToString, "", Menu(i).IsBan)%>
 60:   </td><td><%: IIf(Menu(i).MenuSelector_i.ToString = Menu(i - 1).MenuSelector_i.ToString, "", Menu(i).MenuSelector_i)%>
 61:   </td><td><%: IIf(Menu(i).Controller.ToString = Menu(i - 1).Controller.ToString, "", Menu(i).Controller)%>
 62:   </td><td><%: IIf(Menu(i).Action.ToString = Menu(i - 1).Action.ToString, "", Menu(i).Action)%>
 63:   </td>
 64:   <% Dim ControllerContext As New System.Web.Mvc.ControllerContext()
 65:     ControllerContext.RouteData = New RouteData()
 66:     ControllerContext.RouteData.Values.Add("controller", Menu(i).Controller)
 67:     If Menu(i).Action = "" Then Menu(i).Action = "Index"
 68:     ControllerContext.RouteData.Values.Add("action", Menu(i).Action)
 69:     Dim ViewEngineResult As System.Web.Mvc.ViewEngineResult
 70:     Dim ViewEngineError As String = ""
 71:     Try
 72:       ViewEngineResult = System.Web.Mvc.ViewEngines.Engines.FindView(ControllerContext, Menu(i).Action, Menu(i - 1).Type)
 73:     Catch ex As Exception
 74:       ViewEngineError = ex.Message
 75:     End Try
 76:     Dim ResultPath As String = ""
 77:     If ViewEngineError = "" Then
 78:       If ViewEngineResult.View IsNot Nothing Then
 79:         ResultPath = DirectCast(ViewEngineResult.View, System.Web.Mvc.WebFormView).ViewPath
 80:       End If
 81:     Else
 82:       ResultPath = ViewEngineError
 83:     End If%>
 84:     <%If ViewEngineError = "" Then%>
 85:     <td style='color:black'>
 86:  
 87:         <a href="<%:URI %>/<%:Menu(i).Controller %>/<%: Menu(i).Action%>" target="blank">
 88:         <%: ResultPath%>
 89:         </a>
 90:  
 91:  
 92:     <%Else%>
 93:     <td style='color:red'>
 94:     <%: ViewEngineError%>
 95:     <%End If%>
 96:  
 97:   </td></tr>
 98:   <%End If%>
 99:   <%Next%>
 100:   </table>
 101:   <br />
 102:   <a href='<%:URI %>/<%:viewcontext.Routedata.Values("Controller") %>/Links'>Links</a>
 103: </body>
 104: </html>

Моя CMS не стоїть на місці, я розвиваю ії з проекта у проект. І потрохи буду продовжувати ії публікацію.

Comments ( )
<00>  <01>  <02>  <03>  <04>  <05>  <06>  <07>  <08>  <09>  <10>  <11>  <12>  <13>  <14>  <15>  <16>  <17>  <18>  <19>  <20>  <21
Link to this page: //www.vb-net.com/ASP-NET-MVC-CMS/index.htm
<SITEMAP>  <MVC>  <ASP>  <NET>  <DATA>  <KIOSK>  <FLEX>  <SQL>  <NOTES>  <LINUX>  <MONO>  <FREEWARE>  <DOCS>  <ENG>  <CHAT ME>  <ABOUT ME>  < THANKS ME>