(MVC) MVC (2015 год)

Аналіз MVC-сайту за допомогою System.Reflection.
Моя CMS для ASP.NET MVC має можливість аналізу усіх бібліотек, що прилинковані до сайту. Фактично це аналог інструментів Visual Studio, тільки з Web-інтерфейсом.Подивимося послідовно на три форми цього компоненту CMS. Почнемо з першої форми Links:Усі три форми реалізовані у базовому класі контролеру з мінімумом коду. Тобто код знаходиться безпосередньо на формах.Код первої форми ось такий заснований на System.Web.Compilation.BuildManager і виглядає неможливо просто:


  1: <%@ Page Language="VB" Inherits="System.Web.Mvc.ViewPage" %>
  2:  
  3: <!DOCTYPE html>
  4:  
  5: <html>
  6: <head runat="server">
  7:   <title>Info for developer only - Links</title>
  8: </head>
  9: <body>
 10:   <h2>Info for developer only - Links</h2>
 11:  
 12:   <%Dim URI As String = "http://" & System.Configuration.ConfigurationManager.AppSettings("HostingURL")%>
 13:   <%Dim LinkedAssemblies = (From X In System.Web.Compilation.BuildManager.GetReferencedAssemblies Select X Order By X.FullName).ToList
 14:     For i As Integer = 0 To LinkedAssemblies.Count - 1%>
 15:       <a href='<%:URI%>/<%:viewcontext.routedata.values("controller")%>/Types/<%: left(LinkedAssemblies(i).FullName.toString, LinkedAssemblies(i).FullName.toString.IndexOf(","))%>'>
 16:       <%: LinkedAssemblies(i).FullName%>
 17:       </a>
 18:       <br />
 19:   <%Next%>
 20:   <br />
 21:   <a href='<%:URI %>/<%:viewcontext.Routedata.Values("Controller") %>/Menu'>Menu</a>
 22: </body>
 23: </html>

Клик по бібліотеці (у тому числі динамічно виробленої студією від власне коду проєкту) - приводить до переходу на форму Types, яка показує класи проєкту:Ця форма лише трошки складніше першої і так само заснована на System.Web.Compilation.BuildManager


  1: <%@ Page Language="VB" Inherits="System.Web.Mvc.ViewPage" %>
  2:  
  3: <!DOCTYPE html>
  4:  
  5: <html>
  6: <head runat="server">
  7:   <title>Info for developer only - Types</title>
  8: </head>
  9: <body>
 10:   <h2>Info for developer only - Types</h2>
 11:  
 12:   <%Dim URI As String = "http://" & System.Configuration.ConfigurationManager.AppSettings("HostingURL")%>
 13:   <% If ViewContext.RouteData.Values("ID") Is Nothing Then
 14:       Response.Redirect(URI & "/" & ViewContext.RouteData.Values("controller") & "/Links")
 15:     Exit Sub
 16:   End If%>
 17:  
 18:   <%Dim LinkedAssemblies = (From X In System.Web.Compilation.BuildManager.GetReferencedAssemblies Select X Where X.FullName.ToString.StartsWith(ViewContext.RouteData.Values("ID"))).ToList
 19:   For i As Integer = 0 To LinkedAssemblies.Count - 1%>
 20:    <b><%: LinkedAssemblies(i).FullName%></b> <br />
 21:  
 22:      <% Dim Types As System.Type() = LinkedAssemblies(i).GetTypes()
 23:        Dim OrderTypes = (From X In Types Select X Order By X.FullName).ToList
 24:        For Each OneType As System.Type In OrderTypes
 25:          If OneType.IsPublic And OneType.FullName.ToLower.EndsWith("controller") Then%>
 26:            <a href='<%:URI%>/<%:viewcontext.routedata.values("controller")%>/ControllerMethods/<%: left(LinkedAssemblies(i).FullName.toString, LinkedAssemblies(i).FullName.toString.IndexOf(","))%>?Controller=<%: OneType.FullName%>'>
 27:            <b><%: OneType.FullName%></b>
 28:            </a>
 29:            <br />
 30:          <% Else%>
 31:            <a href='<%:URI%>/<%:viewcontext.routedata.values("controller")%>/Methods/<%: left(LinkedAssemblies(i).FullName.toString, LinkedAssemblies(i).FullName.toString.IndexOf(","))%>?Class=<%: OneType.FullName%>'>
 32:            <%: OneType.FullName%>
 33:            </a>
 34:            <br />
 35:          <%End If%>
 36:        <%Next%>
 37:      <br /><br />
 38:  
 39:    <%Next%>
 40: </body>
 41: </html>

Далі звичайні класи показуються з усіма методами, а класи контролера показуються трошки інакше - в них показуються лише методі, реалізовані власне кодом проєкту. Тобто форма Method виглядає відображає звичайні класи, наприклад ось так відображається автоматично созданий за допомогою Linq-To-SQL клас User, заснований на SQL-табличці User:  1: <%@ Page Language="VB" Inherits="System.Web.Mvc.ViewPage" %>
  2:  
  3: <!DOCTYPE html>
  4:  
  5: <html>
  6: <head runat="server">
  7:   <title>Info for developer only - Methods</title>
  8: </head>
  9: <body>
 10:   <h2>Info for developer only - Methods</h2> 
 11:   
 12:   <%Dim URI As String = "http://" & System.Configuration.ConfigurationManager.AppSettings("HostingURL")%>
 13:   <% If ViewContext.RouteData.Values("ID") Is Nothing Or Request.QueryString("Class") Is Nothing Then
 14:       Response.Redirect(URI & "/" & ViewContext.RouteData.Values("controller") & "/Links")
 15:       Exit Sub
 16:     End If%>
 17:  
 18:   <%Dim LinkedAssemblies = (From X In System.Web.Compilation.BuildManager.GetReferencedAssemblies Select X Where X.FullName.ToString.StartsWith(ViewContext.RouteData.Values("ID"))).ToList
 19:   For i As Integer = 0 To LinkedAssemblies.Count - 1%>
 20:    <b><%: LinkedAssemblies(i).FullName%></b> <br />
 21:      <% Dim Types As System.Type() = LinkedAssemblies(i).GetTypes()
 22:        Dim OrderTypes = (From X In Types Select X Order By X.FullName Where X.FullName.ToLower = Request.QueryString("Class").ToLower).ToList
 23:        For Each OneType As System.Type In OrderTypes%>
 24:        <%: OneType.FullName%><br /><br />
 25:           <% Dim AllMethod As System.Reflection.MethodInfo() = OneType.GetMethods
 26:             Dim OrderAllMethod = (From X In AllMethod Select X Order By X.Name).ToList
 27:             For Each Y As System.Reflection.MethodInfo In OrderAllMethod%>
 28:               <%: Y.Name%><br />
 29:           <%next %>
 30:        <%Next%>
 31:      <br /><br />
 32:  
 33:    <%Next%>
 34:  
 35: </body>
 36: </html>

А форма ControllerMethods з фільтрацією (для класів контролерів)виглядає ось так:


  1: <%@ Page Language="VB" Inherits="System.Web.Mvc.ViewPage" %>
  2:  
  3: <!DOCTYPE html>
  4:  
  5: <html>
  6: <head runat="server">
  7:   <title>Info for developer only - ControllerMethods</title>
  8: </head>
  9: <body>
 10:   <h2>Info for developer only - ControllerMethods</h2> 
 11:  
 12:   <%Dim URI As String = "http://" & System.Configuration.ConfigurationManager.AppSettings("HostingURL")%>
 13:   <% If ViewContext.RouteData.Values("ID") Is Nothing Or Request.QueryString("Controller") Is Nothing Then
 14:       Response.Redirect(URI & "/" & ViewContext.RouteData.Values("controller") & "/Links")
 15:       Exit Sub
 16:     End If%>
 17:  
 18:   <%Dim LinkedAssemblies = (From X In System.Web.Compilation.BuildManager.GetReferencedAssemblies Select X Where X.FullName.ToString.StartsWith(ViewContext.RouteData.Values("ID"))).ToList
 19:   For i As Integer = 0 To LinkedAssemblies.Count - 1%>
 20:    <b><%: LinkedAssemblies(i).FullName%></b> <br />
 21:      <% Dim Types As System.Type() = LinkedAssemblies(i).GetTypes()
 22:        Dim OrderTypes = (From X In Types Select X Order By X.FullName Where X.FullName.ToLower = Request.QueryString("Controller").ToLower).ToList
 23:        For Each OneType As System.Type In OrderTypes%>
 24:        <%: OneType.FullName%><br /><br />
 25:         <% If OneType.IsPublic And OneType.FullName.ToLower.EndsWith("controller") Then%>
 26:           <% Dim AllMethod As System.Reflection.MethodInfo() = OneType.GetMethods
 27:             Dim OrderAllMethod = (From X In AllMethod Select X Order By X.Name).ToList
 28:             For Each Y As System.Reflection.MethodInfo In OrderAllMethod%>
 29:             <%If Y.ToString.StartsWith("System.Web.Mvc.ActionResult") Then%>
 30:               <%: Y.Name%><br />
 31:             <%End If%>
 32:           <%next %>
 33:         <% End If%>
 34:        <%Next%>
 35:      <br /><br />
 36:  
 37:    <%Next%>
 38: </body>
 39: </html>

Ну ось і весь код цього невеличкого компоненту!
Comments ( )
<00>  <01>  <02>  <03>  <04>  <05>  <06>  <07>  <08>  <09>  <10>  <11>  <12>  <13>  <14>  <15>  <16>  <17>  <18>  <19>  <20>  <21>  <22>  <23
Link to this page: //www.vb-net.com/MVC-Reflection/index.htm
<SITEMAP>  <MVC>  <ASP>  <NET>  <DATA>  <KIOSK>  <FLEX>  <SQL>  <NOTES>  <LINUX>  <MONO>  <FREEWARE>  <DOCS>  <ENG>  <CHAT ME>  <ABOUT ME>  < THANKS ME>