(MVC) MVC (2015 год)

Загально графічні функції.

Я постійно працюю з графікою GDI+, наприклад вся моя робота з терміналами була в значної частині роботою з графікою, подивиться лише на кнопки (це була моя власна реалізація XAML) - мабуть треба знайти вільний час і хочь трохи описати цей міє проєкт.

А ось тут описана одна з моїх останніх графічних прог - Конструктор PDF-схем.

Також я постійно публікую якісь свої добре відпрацьовані графічні функціі, почав я це робити ще десять років тому - Наложение копирайта на рисунки.

А на цієй сторінці я додам ще трохи своїх добре відпрацьованих графічних функцій.  1: Imports Microsoft.VisualBasic
  2:  
  3: Public Class ImageService
  4:  
  5:   'размеры
  6:   Public Function GetDimension(ByVal Buffer As Byte()) As Dimension
  7:     Dim Ret1 As Dimension
  8:     Using Buf As New IO.MemoryStream(Buffer)
  9:       Using Source As New Drawing.Bitmap(Buf, False)
 10:         Ret1.Width = Source.Width
 11:         Ret1.Heigth = Source.Height
 12:       End Using
 13:     End Using
 14:     Return Ret1
 15:   End Function
 16:  
 17:   ' Уменьшить рисунок до заданной ширины
 18:   Public Function StripSizeForWidth(ByVal Buffer As Byte(), ByVal NewWidth As Integer) As Byte()
 19:     Try
 20:       If Buffer.Length > 0 And NewWidth > 0 Then
 21:         Dim Out As New IO.MemoryStream
 22:         Dim Buf As New IO.MemoryStream(Buffer)
 23:         Dim Source As New Drawing.Bitmap(Buf, False)
 24:         Dim Reduce As Double = Source.Width / NewWidth
 25:         Dim Target As New Drawing.Bitmap(Source, CInt(NewWidth), CInt(Source.Height / Reduce))
 26:         Select Case Target.RawFormat.Guid
 27:           Case Drawing.Imaging.ImageFormat.MemoryBmp.Guid : Target.Save(Out, System.Drawing.Imaging.ImageFormat.Jpeg)
 28:           Case Else : Throw New Exception("Неизвестный формат графического файла")
 29:         End Select
 30:         Return Out.ToArray
 31:       Else
 32:         Throw New Exception("StripSize.")
 33:       End If
 34:     Catch ex As Exception
 35:       Throw New Exception("StripSize: " & ex.Message)
 36:     End Try
 37:   End Function
 38:  
 39:   ' Уменьшить рисунок до заданной высоты
 40:   Public Function StripSizeForHeight(ByVal Buffer As Byte(), ByVal NewHeight As Integer) As Byte()
 41:     Try
 42:       If Buffer.Length > 0 And NewHeight > 0 Then
 43:         Dim Out As New IO.MemoryStream
 44:         Dim Buf As New IO.MemoryStream(Buffer)
 45:         Dim Source As New Drawing.Bitmap(Buf, False)
 46:         Dim Reduce As Double = Source.Height / NewHeight
 47:         Dim Target As New Drawing.Bitmap(Source, CInt(Source.Width / Reduce), CInt(NewHeight))
 48:         Select Case Target.RawFormat.Guid
 49:           Case Drawing.Imaging.ImageFormat.MemoryBmp.Guid : Target.Save(Out, System.Drawing.Imaging.ImageFormat.Jpeg)
 50:           Case Else : Throw New Exception("Неизвестный формат графического файла")
 51:         End Select
 52:         Return Out.ToArray
 53:       Else
 54:         Throw New Exception("StripSize.")
 55:       End If
 56:     Catch ex As Exception
 57:       Throw New Exception("StripSize: " & ex.Message)
 58:     End Try
 59:  
 60:   End Function
 61:  
 62:   ' Растянуть рисунок
 63:   Public Function ReSize(ByVal Buffer As Byte(), ByVal NewHeight As Integer, ByVal NewWidth As Integer) As Byte()
 64:     Try
 65:       Dim Out As New IO.MemoryStream
 66:       Dim Buf As New IO.MemoryStream(Buffer)
 67:       Dim Source As New Drawing.Bitmap(Buf, False)
 68:       Dim Target As New Drawing.Bitmap(Source, CInt(NewWidth), CInt(NewHeight))
 69:       Select Case Target.RawFormat.Guid
 70:         Case Drawing.Imaging.ImageFormat.MemoryBmp.Guid : Target.Save(Out, System.Drawing.Imaging.ImageFormat.Jpeg)
 71:         Case Else : Throw New Exception("Неизвестный формат графического файла")
 72:       End Select
 73:       Return Out.ToArray
 74:     Catch ex As Exception
 75:       Throw New Exception("StripSize: " & ex.Message)
 76:     End Try
 77:   End Function
 78:  
 79:  
 80:   'кеш с ограничением по большой стороне рисунка
 81:   Public Function StripSize(Buf As Byte(), Dimension As ImageService.Dimension, CacheImageSise As Integer) As Byte()
 82:     If Dimension.Width > Dimension.Heigth Then
 83:       StripSize = ImageService.StripSizeForWidth(Buf, CacheImageSise)
 84:     Else
 85:       StripSize = ImageService.StripSizeForHeight(Buf, CacheImageSise)
 86:     End If
 87:     Return StripSize
 88:   End Function
 89:  
 90:   'усечение
 91:   Public Function Crop(ByVal Buffer As Byte(), X1 As Integer, Y1 As Integer, Width As Integer, Heigth As Integer) As Byte()
 92:     Try
 93:       Dim Out As New IO.MemoryStream
 94:       Dim Buf As New IO.MemoryStream(Buffer)
 95:       Dim Source As New Drawing.Bitmap(Buf, False)
 96:       Dim Target As New Drawing.Bitmap(Width, Heigth)
 97:       Dim Area As New Drawing.Rectangle(X1, Y1, Width, Heigth)
 98:       Dim G As Drawing.Graphics = Drawing.Graphics.FromImage(Target)
 99:       G.DrawImage(Source, 0, 0, Area, Drawing.GraphicsUnit.Pixel)
 100:       Select Case Target.RawFormat.Guid
 101:         Case Drawing.Imaging.ImageFormat.MemoryBmp.Guid : Target.Save(Out, System.Drawing.Imaging.ImageFormat.Jpeg)
 102:         Case Else : Throw New Exception("Неизвестный формат графического файла")
 103:       End Select
 104:       Return Out.ToArray
 105:     Catch ex As Exception
 106:       Throw New Exception("StripSize: " & ex.Message)
 107:     End Try
 108:   End Function
 109:  
 110:   'поворот
 111:   Public Function Rotate(ByVal Buffer As Byte(), Rotate1 As Integer) As RotateOut
 112:     Dim OutBytes(10000000) As Byte
 113:     Dim Memory As New System.IO.MemoryStream(OutBytes)
 114:     Dim ImgFormat As System.Drawing.Imaging.ImageFormat
 115:     Dim Ret1 As Dimension
 116:     Using Buf As New IO.MemoryStream(Buffer)
 117:       Using Source As New System.Drawing.Bitmap(Buf, False)
 118:         ImgFormat = Source.RawFormat
 119:         If Rotate1 = 0 Then
 120:           Source.RotateFlip(Drawing.RotateFlipType.Rotate90FlipNone)
 121:         Else
 122:           Source.RotateFlip(Drawing.RotateFlipType.Rotate270FlipNone)
 123:         End If
 124:         Ret1.Width = Source.Width
 125:         Ret1.Heigth = Source.Height
 126:         Source.Save(Memory, Drawing.Imaging.ImageFormat.Jpeg)
 127:         ReDim Preserve OutBytes(Memory.Position)
 128:       End Using
 129:     End Using
 130:     Return New RotateOut With {.Dimension = Ret1, .ImageFormat = ImgFormat, .ImageBytes = OutBytes}
 131:   End Function
 132: End Class
 133:  
 134: Public Structure Dimension
 135:   Dim Width As Integer
 136:   Dim Heigth As Integer
 137: End Structure
 138:  
 139: Public Class RotateOut
 140:   Property Dimension As ImageService.Dimension
 141:   Property ImageFormat As System.Drawing.Imaging.ImageFormat
 142:   Property ImageBytes As Byte()
 143:   Property Length As Integer
 144: End Class


Comments ( )
<00>  <01>  <02>  <03>  <04>  <05>  <06>  <07>  <08>  <09>  <10>  <11>  <12>  <13>  <14>  <15>  <16>  <17>  <18>  <19>  <20>  <21>  <22>  <23
Link to this page: //www.vb-net.com/GDI-Plus/index.htm
<SITEMAP>  <MVC>  <ASP>  <NET>  <DATA>  <KIOSK>  <FLEX>  <SQL>  <NOTES>  <LINUX>  <MONO>  <FREEWARE>  <DOCS>  <ENG>  <CHAT ME>  <ABOUT ME>  < THANKS ME>