(MVC) MVC (2015)

Сховище графіки на SQL FileStream та канал браузеру multipart/form-data.

Я вще декілька років роблю Сховище графіки на SQL-FileStream. Вперше я описав цю свою технологію у 2012-му році - FileStream в MS SQL. Ця технологія себе повністю виправдала, особливо у суппорті - величезні масиви графікі бекапяться та ресторятся за декілька секунд.

Тому я знов повертаюся до ціеї технологіі, але на відміну від ціеє сторінці, де я описував Flex-клиент, працюючий на потоках браузера multipart/form-data - Пакетный загрузчик файлов на сайт - ні ціеї сторінці я опишу звичайній кліент - HTML & AJAX. Тобто мій хандлер придатний і до звичайного вікористовування, і до AJAX - він має два режима роботи.

Але спочатку декілька слов про технологію постбеку, якою може працювати кожний браузер - це звичайна технологія постбеку application/x-www-form-urlencoded - як раз у цьому році я описав невеличкий аналізатор таких постбеків - SiteRequestTracer - Система аналізу і трасування усіх реквестів до сайту. Та технологія multipart/form-data, яка візначена стандартом интернету RFC 2388.

Невеличка проблема цього стандарту була в тому, що хоча вся працювали на ньому повсюдно, але публічна бібліотека .NET Framework від Миксософту з'явилася досить недавно у составі Web Api 2.0 і тому до цього часу нам доводилося користуватися різноманітніми самостійно побудованнимі бібліотеками, як це описано у мене на ціеї сторінці - Пакетный загрузчик файлов на сайт. Тепер у цьому необхідності немає, бо з'явилася добре продумана бібліотека HttpMultipartParser.

Щоб зрозуміти, як це працює по-перше подивимося на конфіг сайту (або окремого графічного сервіса для сайту).


  1: <?xml version="1.0"?>
  2:  
  3: <configuration>
  4:  <appSettings>
  5:   <add key="TraceRequest" value="true"/>
  6:   <!-- имя директории с кешами рисунков -->
  7:   <add key="ImageCachePatch" value="H:\Temp1\"/>
  8:   <!--размеры рисунков в полях Cache1, Cache2-->
  9:   <add key="CacheImageSise1" value="138"/>
 10:   <add key="CacheImageSise2" value="540"/>
 11:   <!--режим приведения кеша к размеру -->
 12:   <!--(1) задана ширина, высота как получится -->
 13:   <!--(2) задана большая сторона, вторая как получится -->
 14:   <add key="CacheImageReiseMode1" value="1"/>
 15:   <add key="CacheImageReiseMode2" value="2"/>
 16:   <add key="webpages:Version" value="1.0.0.0"/>
 17:   <add key="ClientValidationEnabled" value="true"/>
 18:   <add key="UnobtrusiveJavaScriptEnabled" value="true"/>
 19:  </appSettings>
 20:  <connectionStrings>
 21:   <remove name="LocalSqlServer"/>
 22:   <add name="OCMR_ConnectionStrings" connectionString="server=111.22.33.444;Initial Catalog=Ocmr;User ID=Ocmr;Password=111111111;Max Pool Size=10000;" providerName="System.Data.SqlClient"/>
 23:   <add name="OCMR_FS_ConnectionStrings" connectionString="server=111.22.33.444;Initial Catalog=Ocmr_FS;User ID=Ocmr_FS;Password=222222222;Max Pool Size=10000;" providerName="System.Data.SqlClient"/>
 24:    </connectionStrings>
 25:  <system.web>
 26:   <compilation debug="true" targetFramework="4.0">
 27:  
 28:   </compilation>
 29:  
 30:   <authentication mode="Forms">
 31:    <forms loginUrl="~/Account/LogOn" timeout="2880" />
 32:   </authentication>
 33:  
 34:   <pages>
 35:    <namespaces>
 36:     <add namespace="System.Web.Helpers" />
 37:     <add namespace="System.Web.Mvc" />
 38:     <add namespace="System.Web.Mvc.Ajax" />
 39:     <add namespace="System.Web.Mvc.Html" />
 40:     <add namespace="System.Web.Routing" />
 41:     <add namespace="System.Web.WebPages"/>
 42:    </namespaces>
 43:   </pages>
 44:  </system.web>
 45:  
 46:  <system.webServer>
 47:   <validation validateIntegratedModeConfiguration="false"/>
 48:   <modules runAllManagedModulesForAllRequests="true"/>
 49:  </system.webServer>
 50:  
 51:  <runtime>
 52:   <assemblyBinding xmlns="urn:schemas-microsoft-com:asm.v1">
 53:    <dependentAssembly>
 54:     <assemblyIdentity name="System.Web.Mvc" publicKeyToken="31bf3856ad364e35" />
 55:     <bindingRedirect oldVersion="1.0.0.0-2.0.0.0" newVersion="3.0.0.0" />
 56:    </dependentAssembly>
 57:   </assemblyBinding>
 58:  </runtime>
 59: </configuration>

У чьому сайту OCMR графічний сервіс не у мене не відокремлений від самого сайту, а ось наприклад у сайті на скрині нище - графічній сервіс відокремлений у окремий віртуальний web-вузол.Як ви бачите, сайт користується двома базами - головна база, де зберігаються усі дані сайта, та база графікі - за префіксом FileSrtream. Перша база нам для порозуміння данної сторінки нецікава, а як побудувати другу базу - у мене описано на сторінці FileStream в MS SQL - повторюватися не будемо, лише для себе відзначимо, що у проєкті я маю два класа-мапинга Linq-to-SQL.А сама структура бази-сховища графікі у данному випадку має такий вигляд:


  1: CREATE DATABASE [OCMR_FS] ON PRIMARY 
  2: ( NAME = N'OCMR_FS', FILENAME = N'I:\OCMR_FS\FileStream_OCMR.mdf' , SIZE = 61056KB , MAXSIZE = UNLIMITED, FILEGROWTH = 10240KB ), 
  3:  FILEGROUP [FS2] CONTAINS FILESTREAM DEFAULT 
  4: ( NAME = N'FS2', FILENAME = N'I:\OCMR_FS\FileStream_OCMR.File' )
  5:  LOG ON 
  6: ( NAME = N'FileStream_log', FILENAME = N'I:\OCMR_FS\FileStream_OCMR.ldf' , SIZE = 42240KB , MAXSIZE = 2048GB , FILEGROWTH = 10%)
  7: GO

Крім бази, я маю ще у проекті дві тестові сторінкі, одна з яких відправляє постбек до серверу по "multipart/form-data" , а друга по "application/x-www-form-urlencoded".Код тестової сторінки загрузки світлин LoadImageTest - виглядаї ось так:


  1: <%@ Page Title="" Language="VB" MasterPageFile="~/Views/Shared/M1.Master" Inherits="System.Web.Mvc.ViewPage" %>
  2:  
  3: <asp:Content ID="Content1" ContentPlaceHolderID="TitleContent" runat="server">
  4: LoadImageTest
  5: </asp:Content>
  6:  
  7: <asp:Content ID="Content2" ContentPlaceHolderID="MainContent" runat="server">
  8:  
  9: <h2>Load Image Test</h2>
 10:  
 11: <form enctype="multipart/form-data" method="post" name="f1" id="f1" action="../../LoadImage.ashx" >
 12: фото<br />
 13: <input type="file" id="file1" name="file1" style="width:300px" /><br /><br />
 14: подпись<br />
 15: <input type="text" id="text1" name="text1" style="width:300px" value="Paul, Jessica, Nicolas, Paulo, Maria, Roland & James - Фото 1" /><br /><br />
 16: User-email<br />
 17: <input type="text" id="mail1" name="mail1" style="width:300px" value="[email protected]" /><br /><br />
 18:  
 19: EventsID<br />
 20: <input type="text" id="event1" name="event1" style="width:300px" value="303D0F95-F255-4154-875E-AC8BEC3C070E" /><br /><br />
 21:  
 22: AJAX mode<br />
 23: <input type="checkbox" id="ajax1" name="ajax1" style="width:30px"  /><br /><br />
 24:  
 25:  
 26:  
 27: <input type="submit" id="submit1" value="Загрузить" name="submit1" style="width:300px" />
 28: </form>
 29: <br /><br />
 30:  
 31:  
 32: </asp:Content>

А код другої сторінки для відображення світлин ShowImageTest - виглядає ось так:


  1: <%@ Page Title="" Language="VB" MasterPageFile="~/Views/Shared/M1.Master" Inherits="System.Web.Mvc.ViewPage" %>
  2:  
  3: <asp:Content ID="Content1" ContentPlaceHolderID="TitleContent" runat="server">
  4: LoadImageTest
  5: </asp:Content>
  6:  
  7: <asp:Content ID="Content2" ContentPlaceHolderID="MainContent" runat="server">
  8:  
  9: <h2>Load Image Test</h2>
 10:  
 11: <form enctype="multipart/form-data" method="post" name="f1" id="f1" action="../../LoadImage.ashx" >
 12: фото<br />
 13: <input type="file" id="file1" name="file1" style="width:300px" /><br /><br />
 14: подпись<br />
 15: <input type="text" id="text1" name="text1" style="width:300px" value="Paul, Jessica, Nicolas, Paulo, Maria, Roland & James - Фото 1" /><br /><br />
 16: User-email<br />
 17: <input type="text" id="mail1" name="mail1" style="width:300px" value="[email protected]" /><br /><br />
 18:  
 19: EventsID<br />
 20: <input type="text" id="event1" name="event1" style="width:300px" value="303D0F95-F255-4154-875E-AC8BEC3C070E" /><br /><br />
 21:  
 22: AJAX mode<br />
 23: <input type="checkbox" id="ajax1" name="ajax1" style="width:30px"  /><br /><br />
 24:  
 25:  
 26: <input type="submit" id="submit1" value="Загрузить" name="submit1" style="width:300px" />
 27: </form>
 28: <br /><br />
 29:  
 30:  
 31: </asp:Content>

Ну ось на цьому місці, коли вже контекст віконання хандлеру повністю зрозумілий - можна подивитися і на сам текст хандлеру.


  1: Imports System.Web
  2: Imports System.Web.Services
  3:  
  4: Public Class LoadImage
  5:   Implements System.Web.IHttpHandler
  6:  
  7:   Sub ProcessRequest(ByVal context As HttpContext) Implements IHttpHandler.ProcessRequest
  8:  
  9:     Try
 10:       If context.Request.RequestType = "POST" Then
 11:         'Dim Byte1 As Byte() = context.Request.BinaryRead(context.Request.InputStream.Length)
 12:         'Dim Dir As String = HttpContext.Current.Server.MapPath("~")
 13:         'My.Computer.FileSystem.WriteAllBytes(IO.Path.Combine(Dir, Guid.NewGuid.ToString & ".jpg"), Byte1, False)
 14:         'Exit Sub
 15:         '
 16:         'Парсинг multipart/form-data
 17:         '
 18:         Dim Parser As New HttpMultipartParser.MultipartFormDataParser(context.Request.InputStream)
 19:         Dim Buf(Parser.Files.First.Data.Length) As Byte
 20:         Parser.Files.First.Data.Read(Buf, 0, Parser.Files.First.Data.Length)
 21:         'My.Computer.FileSystem.WriteAllBytes(FullFileName, Buf, False)
 22:         '
 23:         'Проверка всех параметров реквеста
 24:         '
 25:         If Parser.Files.First.Data.Length = 0 Then
 26:           context.Response.ContentType = "text/plain"
 27:           context.Response.Write("empty file")
 28:           Exit Sub
 29:         End If
 30:         Dim Text1 As String = Parser.Parameters("text1").Data
 31:         Dim Mail1 As String = Parser.Parameters("mail1").Data
 32:         If Mail1 = "" Or Not Mail1.Contains("@") Then
 33:           context.Response.ContentType = "text/plain"
 34:           context.Response.Write("bad parm")
 35:           Exit Sub
 36:         End If
 37:         Dim Event1 As Guid
 38:         Try
 39:           Event1 = Guid.Parse(Parser.Parameters("event1").Data)
 40:         Catch ex As Exception
 41:           context.Response.ContentType = "text/plain"
 42:           context.Response.Write("bad parm")
 43:           Exit Sub
 44:         End Try
 45:         Dim AJAX_Mode As Boolean = False
 46:         Try
 47:           AJAX_Mode = IIf(Parser.Parameters("ajax1").Data = "on", True, False)
 48:         Catch ex As System.Collections.Generic.KeyNotFoundException
 49:           '
 50:         End Try
 51:         '
 52:         Dim OCMR_DB As New OCMRDataContext
 53:         Dim UserID = (From X In OCMR_DB.Users Select X Where X.Email.Trim = Mail1.Trim).ToList
 54:         If UserID.Count = 0 Then
 55:           context.Response.ContentType = "text/plain"
 56:           context.Response.Write("bad parm")
 57:           Exit Sub
 58:         End If
 59:         Dim EventID = (From X In OCMR_DB.Events Select X Where X.UserID = UserID(0).ID And X.ID = Event1).ToList
 60:         If EventID.Count = 0 Then
 61:           context.Response.ContentType = "text/plain"
 62:           context.Response.Write("bad parm")
 63:           Exit Sub
 64:         End If
 65:         '
 66:         'Теперь запишем FileStream
 67:         '
 68:         Dim FS_DB As New OCMR_FSDataContext
 69:         Dim NewEventFoto As New EventFoto
 70:         NewEventFoto.RowGuid = Guid.NewGuid
 71:         NewEventFoto.EventID = EventID(0).ID
 72:         NewEventFoto.Comment = Text1
 73:         NewEventFoto.Image = Buf
 74:         FS_DB.EventFotos.InsertOnSubmit(NewEventFoto)
 75:         FS_DB.SubmitChanges()
 76:         Dim LastID As Integer = NewEventFoto.i
 77:         '
 78:         'И ответим на реквест
 79:         '
 80:         If AJAX_Mode Then
 81:           context.Response.ContentType = "text/plain"
 82:           context.Response.Write(NewEventFoto.RowGuid.ToString)
 83:         Else
 84:           context.Response.RedirectPermanent(context.Request.UrlReferrer.ToString)
 85:         End If
 86:         '
 87:         'Кеши делаем позже ответа
 88:         '
 89:         Dim Dimension As ImageDimension.Dimension = (new ImageDimension).GetDimension(Buf)
 90:         Dim Dir1 As String = System.Configuration.ConfigurationManager.AppSettings("ImageCachePatch")
 91:         '
 92:         Dim CacheImageSise1 As Integer = System.Configuration.ConfigurationManager.AppSettings("CacheImageSise1")
 93:         Dim CacheImageSise2 As Integer = System.Configuration.ConfigurationManager.AppSettings("CacheImageSise2")
 94:         '
 95:         Dim Temp1 As String = Guid.NewGuid.ToString & ".jpg"
 96:         Dim FullFileName1 = IO.Path.Combine(Dir1, Temp1)
 97:         '
 98:         Dim Temp2 As String = Guid.NewGuid.ToString & ".jpg"
 99:         Dim FullFileName2 = IO.Path.Combine(Dir1, Temp2)
 100:         '
 101:         Dim Buf1 As Byte() = (new ImageDimension).StripSize(Buf, Dimension, CacheImageSise1)
 102:         Dim Buf2 As Byte() = (new ImageDimension).StripSize(Buf, Dimension, CacheImageSise2)
 103:         '
 104:         My.Computer.FileSystem.WriteAllBytes(FullFileName1, Buf1, False)
 105:         My.Computer.FileSystem.WriteAllBytes(FullFileName2, Buf2, False)
 106:         '
 107:         Dim FS_DB1 As New OCMR_FSDataContext
 108:         Dim CurrentFoto = (From X In FS_DB1.EventFotos Select X Where X.i = LastID).ToList
 109:         If CurrentFoto.Count = 0 Then
 110:           context.Response.ContentType = "text/plain"
 111:           context.Response.Write("unexpected error")
 112:         End If
 113:         CurrentFoto(0).Cache1 = Temp1
 114:         CurrentFoto(0).Cache2 = Temp2
 115:         FS_DB1.SubmitChanges()
 116:         '
 117:       Else
 118:         context.Response.ContentType = "text/plain"
 119:         context.Response.Write("only post")
 120:       End If
 121:  
 122:  
 123:     Catch ex As Exception
 124:       SaveErrLog(ex.Message)
 125:       context.Response.ContentType = "text/plain"
 126:       context.Response.Write(ex.Message)
 127:     End Try
 128:   End Sub
 129:  
 130:   Sub SaveErrLog(TXT As String)
 131:     Dim CNW As New Data.SqlClient.SqlConnection(System.Configuration.ConfigurationManager.ConnectionStrings("FS_ConnectionStrings").ConnectionString)
 132:     CNW.Open()
 133:     Dim CMDW As New Data.SqlClient.SqlCommand("INSERT INTO [FileStream2].[dbo].[ErrLog] ([CrDate],[TXT])VALUES( GETDATE(),@TXT)", CNW)
 134:     CMDW.Parameters.Add("@TXT", Data.SqlDbType.NVarChar)
 135:     CMDW.Parameters("@TXT").Value = TXT
 136:     CMDW.ExecuteScalar()
 137:     CNW.Close()
 138:   End Sub
 139:  
 140:  
 141:   Public ReadOnly Property IsReusable() As Boolean Implements IHttpHandler.IsReusable
 142:     Get
 143:       Return False
 144:     End Get
 145:   End Property
 146: End Class

Що можна сказати про цей мій код? По-перше, такий точно парсер вібпрацьовує у бекграунді якщо написаті просто у контроллері щос подібне:


Function AddStory(BinaryFile As HttpPostedFileBase, PRM As FormCollection) As ActionResult

По-друге, зверніть увагу на достатно тонку технологію, виконання решти кода, що потребує багато часу і ресурсів вже після редіректу браузера. Мабуть, це не дуже правільно, краще було б зробити окремий поток і в ньому виконати ці важки перетворювання. Але... працює і так!

Якихось інших особливостей код не має, все просто, дуже просто. Я навіть не став видяляти утворювання кеша у окрему функцію. Такий же простий і код відображення графіки у браузер. Мабуть і розповісти про нього нема чого:


  1: Imports System.Web
  2: Imports System.Web.Services
  3:  
  4: Public Class GetImage
  5:   Implements System.Web.IHttpHandler
  6:  
  7:   Sub ProcessRequest(ByVal context As HttpContext) Implements IHttpHandler.ProcessRequest
  8:     'QueryString :
  9:     'ID = 0091738F-92DA-436A-B6C7-F74765E42ADE
 10:     'Mode = 0 - Original Size
 11:     'Mode = 1 - Cache Size 1
 12:     'Mode = 2 - Cache Size 2
 13:     'Mode = w - Special Width
 14:     'Mode = h - Special Height
 15:     Dim ID As Guid
 16:     Dim Mode As Char
 17:     Dim W As Integer
 18:     Dim H As Integer
 19:     Dim M As Integer
 20:     Try
 21:       'проверили параметры
 22:       If context.Request.QueryString("ID") Is Nothing Or context.Request.QueryString("Mode") Is Nothing Then
 23:         context.Response.ContentType = "text/plain"
 24:         context.Response.Write("bad parm")
 25:         Exit Sub
 26:       End If
 27:       If context.Request.QueryString("ID").Trim = "" Or context.Request.QueryString("Mode").Trim = "" Then
 28:         context.Response.ContentType = "text/plain"
 29:         context.Response.Write("bad parm")
 30:         Exit Sub
 31:       End If
 32:  
 33:       Try
 34:         ID = Guid.Parse(context.Request.QueryString("ID"))
 35:         Mode = context.Request.QueryString("Mode").ToLower
 36:       Catch ex As Exception
 37:         context.Response.ContentType = "text/plain"
 38:         context.Response.Write("bad parm")
 39:         Exit Sub
 40:       End Try
 41:       If Mode = "w" Then
 42:         If context.Request.QueryString("w") IsNot Nothing Then
 43:           If context.Request.QueryString("w") <> "" Then
 44:             If IsNumeric(context.Request.QueryString("w")) Then
 45:               W = CInt(context.Request.QueryString("w"))
 46:             Else
 47:               context.Response.ContentType = "text/plain"
 48:               context.Response.Write("bad parm")
 49:               Exit Sub
 50:             End If
 51:           Else
 52:             context.Response.ContentType = "text/plain"
 53:             context.Response.Write("bad parm")
 54:             Exit Sub
 55:           End If
 56:         Else
 57:           context.Response.ContentType = "text/plain"
 58:           context.Response.Write("bad parm")
 59:           Exit Sub
 60:         End If
 61:       End If
 62:       If Mode = "h" Then
 63:         If context.Request.QueryString("h") IsNot Nothing Then
 64:           If context.Request.QueryString("h") <> "" Then
 65:             If IsNumeric(context.Request.QueryString("h")) Then
 66:               H = CInt(context.Request.QueryString("h"))
 67:             Else
 68:               context.Response.ContentType = "text/plain"
 69:               context.Response.Write("bad parm")
 70:               Exit Sub
 71:             End If
 72:           Else
 73:             context.Response.ContentType = "text/plain"
 74:             context.Response.Write("bad parm")
 75:             Exit Sub
 76:           End If
 77:         Else
 78:           context.Response.ContentType = "text/plain"
 79:           context.Response.Write("bad parm")
 80:           Exit Sub
 81:         End If
 82:       End If
 83:       If Mode = "m" Then
 84:         If context.Request.QueryString("m") IsNot Nothing Then
 85:           If context.Request.QueryString("m") <> "" Then
 86:             If IsNumeric(context.Request.QueryString("m")) Then
 87:               M = CInt(context.Request.QueryString("m"))
 88:             Else
 89:               context.Response.ContentType = "text/plain"
 90:               context.Response.Write("bad parm")
 91:               Exit Sub
 92:             End If
 93:           Else
 94:             context.Response.ContentType = "text/plain"
 95:             context.Response.Write("bad parm")
 96:             Exit Sub
 97:           End If
 98:         Else
 99:           context.Response.ContentType = "text/plain"
 100:           context.Response.Write("bad parm")
 101:           Exit Sub
 102:         End If
 103:       End If
 104:       '
 105:       'проверили ID
 106:       Dim FS_DB As New OCMR_FSDataContext
 107:       Dim CurrentFoto = (From X In FS_DB.EventFotos Select X Where X.RowGuid = ID).ToList
 108:       If CurrentFoto.Count = 0 Then
 109:         context.Response.ContentType = "text/plain"
 110:         context.Response.Write("no foto")
 111:         Exit Sub
 112:       End If
 113:       'отображаем
 114:       Dim Dir1 As String = System.Configuration.ConfigurationManager.AppSettings("ImageCachePatch")
 115:       Dim CacheImageSise1 As Integer = System.Configuration.ConfigurationManager.AppSettings("CacheImageSise1")
 116:       Dim CacheImageSise2 As Integer = System.Configuration.ConfigurationManager.AppSettings("CacheImageSise2")
 117:       Dim ImageBytes(CurrentFoto(0).Image.Length) As Byte
 118:       'System.Buffer.BlockCopy(CurrentFoto(0).Image.ToArray, 0, ImageBytes, 0, CurrentFoto(0).Image.Length)
 119:       Select Case Mode
 120:         Case "0"
 121:           context.Response.ContentType = "image/bmp"
 122:           context.Response.BinaryWrite(CurrentFoto(0).Image.ToArray)
 123:           Exit Sub
 124:  
 125:         Case "1"
 126:           Dim FileName1 As String = CurrentFoto(0).Cache1
 127:           Dim FullFileName1 As String
 128:           If FileName1 Is Nothing Then
 129: CreateCache1:
 130:             Dim Temp1 As String = Guid.NewGuid.ToString & ".jpg"
 131:             FullFileName1 = IO.Path.Combine(Dir1, Temp1)
 132:             ImageBytes = CurrentFoto(0).Image.ToArray
 133:             Dim Dimension1 As ImageDimension.Dimension = (new ImageDimension).GetDimension(ImageBytes)
 134:             Dim Buf1 As Byte() = (new ImageDimension).StripSize(ImageBytes, Dimension1, CacheImageSise1)
 135:             context.Response.ContentType = "image/bmp"
 136:             context.Response.BinaryWrite(Buf1)
 137:             'после записи в браузер - запись на диск и в базу
 138:             'если в єтом хвосте будет ошибка - рисунок будет испорчен, тк сработает CATCH с ContentType = "text/plain"
 139:             My.Computer.FileSystem.WriteAllBytes(FullFileName1, Buf1, False)
 140:             CurrentFoto(0).Cache1 = Temp1
 141:             FS_DB.SubmitChanges()
 142:             Exit Sub
 143:           Else
 144:             FullFileName1 = IO.Path.Combine(Dir1, FileName1)
 145:             If My.Computer.FileSystem.FileExists(FullFileName1) Then
 146:               context.Response.ContentType = "image/bmp"
 147:               context.Response.BinaryWrite(My.Computer.FileSystem.ReadAllBytes(FullFileName1))
 148:             Else
 149:               GoTo CreateCache1
 150:             End If
 151:             Exit Sub
 152:           End If
 153:  
 154:  
 155:         Case "2"
 156:           Dim FileName2 As String = CurrentFoto(0).Cache2
 157:           Dim FullFileName2 As String
 158:           If FileName2 Is Nothing Then
 159: CreateCache2:
 160:             Dim Temp2 As String = Guid.NewGuid.ToString & ".jpg"
 161:             FullFileName2 = IO.Path.Combine(Dir1, Temp2)
 162:             ImageBytes = CurrentFoto(0).Image.ToArray
 163:             Dim Dimension2 As ImageDimension.Dimension = (new ImageDimension).GetDimension(ImageBytes)
 164:             Dim Buf2 As Byte() = (new ImageDimension).StripSize(ImageBytes, Dimension2, CacheImageSise2)
 165:             context.Response.ContentType = "image/bmp"
 166:             context.Response.BinaryWrite(Buf2)
 167:             'хвост
 168:             My.Computer.FileSystem.WriteAllBytes(FullFileName2, Buf2, False)
 169:             CurrentFoto(0).Cache2 = Temp2
 170:             FS_DB.SubmitChanges()
 171:             Exit Sub
 172:           Else
 173:             FullFileName2 = IO.Path.Combine(Dir1, FileName2)
 174:             If My.Computer.FileSystem.FileExists(FullFileName2) Then
 175:               context.Response.ContentType = "image/bmp"
 176:               context.Response.BinaryWrite(My.Computer.FileSystem.ReadAllBytes(FullFileName2))
 177:             Else
 178:               GoTo CreateCache2
 179:             End If
 180:             Exit Sub
 181:           End If
 182:  
 183:         Case "w"
 184:           context.Response.ContentType = "image/bmp"
 185:           ImageBytes = CurrentFoto(0).Image.ToArray
 186:           context.Response.BinaryWrite(ImageService.StripSizeForWidth(ImageBytes, W))
 187:           Exit Sub
 188:  
 189:         Case "h"
 190:           context.Response.ContentType = "image/bmp"
 191:           ImageBytes = CurrentFoto(0).Image.ToArray
 192:           context.Response.BinaryWrite(ImageService.StripSizeForHeight(ImageBytes, H))
 193:           Exit Sub
 194:  
 195:         Case "m"
 196:           ImageBytes = CurrentFoto(0).Image.ToArray
 197:           Dim Dimension As ImageDimension.Dimension = (new ImageDimension).GetDimension(ImageBytes)
 198:           context.Response.ContentType = "image/bmp"
 199:           If Dimension.Width > Dimension.Heigth Then
 200:             context.Response.BinaryWrite(ImageService.StripSizeForWidth(ImageBytes, M))
 201:           Else
 202:             context.Response.BinaryWrite(ImageService.StripSizeForHeight(ImageBytes, M))
 203:           End If
 204:           Exit Sub
 205:       End Select
 206:     Catch ex As Exception
 207:       context.Response.ContentType = "text/plain"
 208:       context.Response.Write(ex.Message)
 209:     End Try
 210:   End Sub
 211:  
 212:   ReadOnly Property IsReusable() As Boolean Implements IHttpHandler.IsReusable
 213:     Get
 214:       Return False
 215:     End Get
 216:   End Property
 217:  
 218: End Class

Треба ще трошки розповісти про структуру кешу. У цьому проєкті я зробив її плоску, але так я роблю не завжди. Ось подивиться на цей проєкт. Тут тільки коренних діректорій у кеші 6 тисяч. Якщо це спробувати відкрити у файловому єксплорері windows - він буде відкрівати корений каталог цілий тиждень!Зрозуміло, що цю іерархію можна зробити як завгодно - по GUIDам юзерів, або по GUIDам об'ектів тощо.


Останне і найбільш цікаве питання сховища графікі - це видалення графічного об'єкту. Зрозуміло, що без кріптографіі тут не обойтись - бо не можна дозволити кому завгодно відалити світлину, і передати аутентификацію з браузеру не можливо без ризику стороннього втручання. Я моя добре пророблена технологія, яку я наприклад описвав тут Складська прога на WCF-сервісах зі сканером чи ось тут FlexStringObfuscator - Flame-преобразования во Flex - на підійде, бо де можна в браузері сховати без ризику пароль?

Тому я зробив для цього віпадку надійну аутентефікацію інакше. До кожного реквесту на відалення світлини додаешься SecurityToken, який можна передавати із браузера без будь якого ризику. Але зробити його можливо лише функцією SQL-серверу, до якої сайт має доступ, а стороння людина їз интернету не має. Тобто серверний код получає той SecurityToken на сервері шляхом виклика функціі SQL-серверу, а код хандлера DeleteImage перевіряє цю фукнцію. I якщо SecurityToken передан у параметрах виклику хандлеру DeleteImage добрий - стрічка з бази відаляїться і кеш вічищаеться від непотрібних світлин.

Як же зроблена та функція. Я, мабуть, реальні свох функции показувати тут не буду, щоб не наражати ризику до своїх сайтів, але покажу тут якусь умовну функцію, яка виробляє SecurityToken. Важливо такось зрозуміти, що зробити цей токен дійсним на будь-який час не просто - а дуже просто. Але я цього теж описувати тут не буду - сподиваюсь, що якзо ви дочитали до цього місця - зробити це - дасть вам масу задоволення.

Отож, умовна функція вироблення SecurityToken виглядає так:


  1: ALTER FUNCTION [dbo].[SecurityTokenBody]
  2: (
  3:  @ImageID as uniqueidentifier
  4: )
  5: RETURNS nvarchar(37)
  6: AS
  7: BEGIN
  8:  
  9: Declare @Cache1 as nvarchar(40)
 10: Declare @Cache2 as nvarchar(40)
 11: select @Cache1=Cache1, @Cache2=Cache2 from dbo.PointFoto where RowGuid=@ImageID
 12: Select @Cache1=ISNULL(@Cache1,'00000000-0000-0000-0000-000000000000'),
 13:     @Cache2=ISNULL(@Cache2,'00000000-0000-0000-0000-000000000000')
 14:     
 15: Declare @Str1 as nvarchar(53)
 16: Select @Str1 = CAST (@ImageID as nvarchar(36)) 
 17:     + 'MySercetPassword1' + CAST (@Cache1 as nvarchar(36)) 
 18:     + 'MySercetPassword2' + CAST (@Cache2 as nvarchar(36))
 19:     
 20: Return CONVERT(NVARCHAR(32),HashBytes('MD5', @Str1),2) 
 21:     
 22: END

  1: ALTER FUNCTION [dbo].[CreateSecurityToken]
  2: (
  3:  @ImageID as uniqueidentifier
  4: )
  5: RETURNS nvarchar(37)
  6: AS
  7: BEGIN
  8:  
  9: Declare @Body as nvarchar(32)
 10: Select @Body = dbo.SecurityTokenBody (@ImageID)   
 11:     
 12: Return RIGHT(CAST(CAST(CURRENT_TIMESTAMP AS TIME(7)) as nvarchar(12)),3) +
 13:     @Body +
 14:     SUBSTRING(CAST(CAST(CURRENT_TIMESTAMP AS TIME(7)) as nvarchar(12)),7,2)
 15: END

А функция DecryptSecurityToken, до якої звертається хандлер DeleteImage виглядае ось так - вона отримує ID-об'єкту, до якого прив'язана світлина і прораховуе односторонню функцию для кожного графічного обьекту (у моєму сайті світлин до кожного об'екту бути не може) - і повертає до хандлеру або ID святлини, що треба видалити, або NULL. Хандлер перевіряє - чи той ID збігається з тим, що він отримав iз браузеру - і якщо "так" - відаляє світлину - тобто до ханлеру прилетіли из браузера не будь-що, а те що потрібно - обидва публічно відомих параметра (ID та EventID) і SecurityToken вироблени саме сайтом, який користується данною базою, а не хто завгодно звертаєть до хандлеру из реквестом на відалення світлини.


  1: ALTER FUNCTION [dbo].[DecryptSecurityToken]
  2: (
  3:  @SecurityToken as nvarchar(37),
  4:  @ImageID uniqueidentifier
  5: )
  6: RETURNS uniqueidentifier
  7: AS
  8: BEGIN
  9: Declare @ID uniqueidentifier
 10: Select @ID=RowGuid from dbo.EventFoto where 
 11: RowGuid=@ImageID and
 12: dbo.SecurityTokenBody(dbo.EventFoto.RowGuid) = SUBSTRING(@SecurityToken,4,32)
 13: Return @ID
 14: END

Зрозуміло, що слово Decrypt у імені функціі тут умовне, бо ніякого "Decrypt" по односторонній хеш-функціі MD5 принципово зробити неможливо.


Код хандлера DeleteImage дуже простий і ніякіх коментарів не потребує:


  1: Imports System.Web
  2: Imports System.Web.Services
  3:  
  4: Public Class DeleteImage
  5:   Implements System.Web.IHttpHandler
  6:  
  7:   Sub ProcessRequest(ByVal context As HttpContext) Implements IHttpHandler.ProcessRequest
  8:     'QueryString :
  9:     'ID = 0091738F-92DA-436A-B6C7-F74765E42ADE
 10:     'securitytoken = 1074F99DFDDA4B8DAE44D4079BB8C2EDCF959
 11:     'events1 = B596348B-0107-4CF2-91F8-CB38B98F20DD
 12:     'mail1 = [email protected]
 13:     'ajax1 = "on" или опущено
 14:     '
 15:     'проверили все параметры
 16:     Dim ID1 As String = context.Request.QueryString("id1")
 17:     Dim Mail1 As String = context.Request.QueryString("mail1")
 18:     Dim Event1 As String = context.Request.QueryString("events1")
 19:     Dim SecurityToken As String = context.Request.QueryString("securitytoken1")
 20:     If ID1 Is Nothing Or Mail1 Is Nothing Or Event1 Is Nothing Or SecurityToken Is Nothing Then
 21:       context.Response.ContentType = "text/plain"
 22:       context.Response.Write("bad parm 1")
 23:       Exit Sub
 24:     End If
 25:     If ID1.Trim = "" Or Mail1.Trim = "" Or Event1.Trim = "" Or SecurityToken.Trim = "" Then
 26:       context.Response.ContentType = "text/plain"
 27:       context.Response.Write("bad parm 2")
 28:       Exit Sub
 29:     End If
 30:     Dim ID As Guid
 31:     Try
 32:       ID = Guid.Parse(ID1)
 33:     Catch ex As Exception
 34:       context.Response.ContentType = "text/plain"
 35:       context.Response.Write("bad parm 3")
 36:       Exit Sub
 37:     End Try
 38:     Dim Event2 As Guid
 39:     Try
 40:       Event2 = Guid.Parse(Event1)
 41:     Catch ex As Exception
 42:       context.Response.ContentType = "text/plain"
 43:       context.Response.Write("bad parm")
 44:       Exit Sub
 45:     End Try
 46:     If Not IsNumeric(Event1) Or Not Mail1.Contains("@") Then
 47:       context.Response.ContentType = "text/plain"
 48:       context.Response.Write("bad parm 4")
 49:       Exit Sub
 50:     End If
 51:     Dim OCMR_DB As New OCMRDataContext
 52:     Dim UserID = (From X In OCMR_DB.Users Select X Where X.Email.Trim = Mail1.Trim).ToList
 53:     If UserID.Count = 0 Then
 54:       context.Response.ContentType = "text/plain"
 55:       context.Response.Write("bad parm 5")
 56:       Exit Sub
 57:     End If
 58:     Dim EventsID = (From X In OCMR_DB.Events Select X Where X.UserID = UserID(0).ID And X.ID = Event2).ToList
 59:     If EventsID.Count = 0 Then
 60:       context.Response.ContentType = "text/plain"
 61:       context.Response.Write("bad parm 6")
 62:       Exit Sub
 63:     End If
 64:     '
 65:     'выбрали рисунок
 66:     Dim FS_DB As New OCMR_FSDataContext
 67:     Dim FS_Image = (From X In FS_DB.EventFotos Select X Where X.RowGuid = ID And X.EventID = Event2).ToList
 68:     If FS_Image.Count = 0 Then
 69:       context.Response.ContentType = "text/plain"
 70:       context.Response.Write("bad parm 7")
 71:       Exit Sub
 72:     End If
 73:     Dim Cache1 As String = FS_Image(0).Cache1 : If Cache1 Is Nothing Then Cache1 = ""
 74:     Dim Cache2 As String = FS_Image(0).Cache2 : If Cache2 Is Nothing Then Cache2 = ""
 75:     '
 76:     'проверили токен
 77:     Dim CheckSecurityToken = FS_DB.DecryptSecurityToken(SecurityToken, ID)
 78:     If CheckSecurityToken Is Nothing Then
 79:       context.Response.ContentType = "text/plain"
 80:       context.Response.Write("bad parm 8")
 81:       Exit Sub
 82:     End If
 83:     If CheckSecurityToken <> ID Then
 84:       context.Response.ContentType = "text/plain"
 85:       context.Response.Write("bad parm 9")
 86:       Exit Sub
 87:     End If
 88:     'удалили рисунок
 89:     FS_DB.EventFotos.DeleteOnSubmit(FS_Image(0))
 90:     FS_DB.SubmitChanges()
 91:     'ответили в браузер
 92:     Dim AJAX_Mode As Boolean = False
 93:     Try
 94:       AJAX_Mode = IIf(context.Request.QueryString("ajax1") = "on", True, False)
 95:     Catch ex As System.Collections.Generic.KeyNotFoundException
 96:       '
 97:     End Try
 98:     If AJAX_Mode Then
 99:       context.Response.ContentType = "text/plain"
 100:       context.Response.Write("OK")
 101:     Else
 102:       context.Response.RedirectPermanent(context.Request.UrlReferrer.ToString)
 103:     End If
 104:     'удалили кеши
 105:     Dim Dir1 As String = System.Configuration.ConfigurationManager.AppSettings("ImageCachePatch")
 106:     Dim FullFileName1 = IO.Path.Combine(Dir1, Cache1)
 107:     If My.Computer.FileSystem.FileExists(FullFileName1) Then
 108:       My.Computer.FileSystem.DeleteFile(FullFileName1)
 109:     End If
 110:     Dim FullFileName2 = IO.Path.Combine(Dir1, Cache2)
 111:     If My.Computer.FileSystem.FileExists(FullFileName2) Then
 112:       My.Computer.FileSystem.DeleteFile(FullFileName2)
 113:     End If
 114:   End Sub
 115:  
 116:  
 117:   ReadOnly Property IsReusable() As Boolean Implements IHttpHandler.IsReusable
 118:     Get
 119:       Return False
 120:     End Get
 121:   End Property
 122:  
 123: End Class

Хандлер Crop описан у мене ось тут - Cropper світлин сайту, а функціі GDI+, що працють з графікою, описані ось тут - Загально графічні функції. Але все це лише невеличка (але найважливіша) частинка мого графічного фреймворка, до якого входить ще багато функцій, наприклад хандлери повороту світлин.

Цей графічний двигун постійно розвивається, наприклад, всі останні версіі цього графічного двигуна пишуть в базу розмірність світлин:
Comments ( )
<00>  <01>  <02>  <03>  <04>  <05>  <06>  <07>  <08>  <09>  <10>  <11>  <12>  <13>  <14>  <15>  <16>  <17>  <18>  <19>  <20>  <21>  <22>  <23
Link to this page: //www.vb-net.com/Multipart-form-data/index.htm
<SITEMAP>  <MVC>  <ASP>  <NET>  <DATA>  <KIOSK>  <FLEX>  <SQL>  <NOTES>  <LINUX>  <MONO>  <FREEWARE>  <DOCS>  <ENG>  <CHAT ME>  <ABOUT ME>  < THANKS ME>