(NET) NET (2015)

Складська прога на WCF-сервісах зі сканером.

У цьому році я так не напружуюсь, як у минулому, коли лише в одному мойому проєкті було третина мільйону стрічок коду. Я намагаюся робити невеличкі проги, які дають кінцевий результат і гроші якомога швидше і по добре відомим мені шляхом. Одну з таких прог я частково опишу на цієї сторінці.

По задуму власника цього бізнесу є сайт, у адмінці якого працює менеджер, який також має публічний інтерфейс для клієнтів і також є кладовщик, який працює со сканером - він оприбутковує та видає товар зі складу. Така типова невеличка прога була зроблена мною за пару днів, нище ви можете побачити окремі компоненти цієї проги:


По перше - самий найзвичайний компонент - це сторінка адмінки на ASP.NET MVC - у який працює менеджер (сторінку кліента я описувати не буду).На цієї сторінці менеджер ставить дозвіл на видачу деталі. Тобто кожна деталь проходить у процесі обробці декілька фаз, які відображаються у статусі деталі - у цьому моменті нам буде цікаво, що спочатку деталь набуває статус "Відправлено до Омська", а лише потім кладовщик має можливість оприбутковувати деталь на склад, потім менеджер ставить дозвіл на видачу детали, а лише потім кладовщик видає деталь клієнту. Тобто прога працює тільки зі статусами 15-23-24-25 у таблиці нище. Це важливо, бо статути деталі не можуть змінюватися будь-як, а тільки поступово - алгоритм поступових переходів статуту деталі реалізується у коді, який ви зможете побачити нище.Але спочатку подивимося на сторінку, де менеджер ставить дозвіл на видачу деталі. Ця досить звичайна сторінка, у якої немає будь-яких особливостей - ви можете побачите її на ціх чотирьох скрінах:Get-Post контроллер тут також досить звичайний, нема навіть що про нього розповісти:Більш-менш тут цікавий лише фільтр для отбору лише потрібних записів з бази, але на ньому ми не будемо загострюватися, а краще подивимося детальніше на web-сервіси, з якими працює windows-forms прога. Такі веб-сервіси на технології WCF я роблю дуже часто, майже у кожному своєму проєкті, наприклад:

Найбільш цікаве питання, як зробити аутентификацию звернення до сервісу. Я роблю аутентифікацію по добре відпрацьованому шляху, який у мене описан тут:

На цієї сторінці ви побачите той же самий шлях, але не для Flex, а для NET. Тут усе буде дуже просто, тому що MD5-хеш спочатку убудований у NET, а також ніяких персональних даних по мережі не передається, тобто шифрувати усе тіло сервісу - це марнотратство свого часу, достатньо закриптувати лише пароль який підтвердить права клієнтської прогі на звернення до web-сервісу.

Тут також можно зробити трошки важче і універсальніше - на Reflection, а можно зробити якомога простіше. Прога комерційна, потрібен швидкий результат, ніхто у код не дивиться, на вулиці - солнце і море - не мае сенсу марно витрачати свій час, тренуватися з Рефлецтіон без гострої необхідності мені було цікаво років десять тому - і тому я вибрав найбільш простий із можливих шляхів - для кожного із трьох методів заздалегідь прошити імена параметрів у коді.

У межах таких обмежень (не треба криптувати тіло звернення і заздалегідь прошиті імена параметрів )- це буде найпростіший відомий мені механізм аутентифікації:

Але спочатку подивимося на дата-контракт:


  1: <ServiceContract()>
  2: Public Interface IService1
  3:  
  4:   <OperationContract()>
  5:   Function Test(ByVal value As Integer) As String
  6:  
  7:   <OperationContract()>
  8:   Function TestAU(ByVal value As Integer, AU As String) As String
  9:  
 10:   <OperationContract()>
 11:   Function GetDetail(ByVal GetParm As GetParmType, AU As String) As System.Collections.Generic.List(Of RetType)
 12:  
 13:   <OperationContract()>
 14:   Function SetState(ByVal SetParm As SetParmType, AU As String) As Integer
 15:  
 16: End Interface
 17:  
 18: ' Use a data contract as illustrated in the sample below to add composite types to service operations.
 19:  
 20: <DataContract()>
 21: Public Class SetParmType
 22:  
 23:   <DataMember()>
 24:   Public Property NewState() As Integer
 25:  
 26:   <DataMember()>
 27:   Public Property BacketID() As Guid
 28:  
 29: End Class
 30:  
 31:  
 32: <DataContract()>
 33: Public Class GetParmType
 34:  
 35:   <DataMember()>
 36:   Public Property PartNumber() As String
 37:  
 38: End Class
 39:  
 40: <DataContract()>
 41: Public Class RetType
 42:  
 43:   <DataMember()>
 44:   Public Property BacketID() As Guid
 45:  
 46:   <DataMember()>
 47:   Public Property Logo() As String
 48:  
 49:   <DataMember()>
 50:   Public Property EmNumber() As Integer
 51:  
 52:   <DataMember()>
 53:   Public Property DetailName() As String
 54:  
 55:   <DataMember()>
 56:   Public Property State() As Integer
 57:  
 58:   <DataMember()>
 59:   Public Property CrDate() As DateTime
 60:  
 61:   <DataMember()>
 62:   Public Property UserID() As Guid
 63:  
 64:   <DataMember()>
 65:   Public Property UserLogin() As String
 66:  
 67:   <DataMember()>
 68:   Public Property UserName1() As String
 69:  
 70:   <DataMember()>
 71:   Public Property UserName2() As String
 72:  
 73:   <DataMember()>
 74:   Public Property Kol() As Integer
 75:  
 76:   <DataMember()>
 77:   Public Property RealKol() As Integer
 78:  
 79:   <DataMember()>
 80:   Public Property InSklad() As Integer
 81:  
 82:   <DataMember()>
 83:   Public Property OutSklad() As Integer
 84:  
 85: End Class

Як ви бачите, тут є два метода GetDetail і SetState, обидва з них мають параметр звернення (комбіноване поле) і поле аутентіфакції, що не дозволить кому завгодно отримувати інформацію через сервіс з бази.

IsAU - це той самий криптографічний MD5-підпис, що побудована на базі таємного ключа-пароля. Який неможливо ніяк відновити з односторонній функції MD5. Якщо злодій якось дізнається цей пароль - він зможе звертатися до бази і змінювати статут товару.

Цю функцію краще було би відкомпілювати у окрему бібліотеку і лінкувати її до сервісу та клієнтської проги, але тут такий маленький проєкт, що я просто скопипастів код із сервіса до клієнта.


  1: <Activation.AspNetCompatibilityRequirements(RequirementsMode:=Activation.AspNetCompatibilityRequirementsMode.Allowed)> _
  2: Public Class Service1
  3:   Implements IService1
  4:  
  5:  
  6:   Public Sub New()
  7:   End Sub
  8:  
  9:   Public Function Test(ByVal value As Integer) As String Implements IService1.Test
 10:     Return String.Format("You entered: {0}", value)
 11:   End Function
 12:  
 13:  
 14:   Public Function TestAU(value As Integer, AU As String) As String Implements IService1.TestAU
 15:     If IsAU(value, AU) Then Return String.Format("You entered: {0}", value)
 16:   End Function
 17:  
 18:   Public Function GetDetail(GetParm As GetParmType, AU As String) As System.Collections.Generic.List(Of RetType) Implements IService1.GetDetail
 19:     If IsAU(GetParm, AU) Then
 20:       Dim Db1 As New OmskDataContext
 21:       Dim Rows = (Db1.GetEmexPrice(GetParm.PartNumber)).ToList
 22:       If Rows.Count > 0 Then
 23:         Dim X As New System.Collections.Generic.List(Of RetType)
 24:         For i As Integer = 0 To Rows.Count - 1
 25:           X.Add(New RetType With {.BacketID = Rows(i).BacketID, .Logo = Rows(i).Logo, .EmNumber = Rows(i).EmexNum, .DetailName = Rows(i).DetailName, .State = Rows(i).State, .CrDate = Rows(i).CrDate, .UserID = Rows(i).ToUser, .UserLogin = Rows(i).Login, .UserName1 = Rows(i).Name1, .UserName2 = Rows(i).Name2, .Kol = Rows(i).Kol})
 26:           If Rows(i).RealKol Is Nothing Then
 27:             X.Last.RealKol = 0
 28:           Else
 29:             X.Last.RealKol = Rows(i).RealKol
 30:           End If
 31:           If Rows(i).InSklad Is Nothing Then
 32:             X.Last.InSklad = 0
 33:           Else
 34:             X.Last.InSklad = Rows(i).InSklad
 35:           End If
 36:           If Rows(i).OutSklad Is Nothing Then
 37:             X.Last.OutSklad = 0
 38:           Else
 39:             X.Last.OutSklad = Rows(i).OutSklad
 40:           End If
 41:         Next
 42:         Return X
 43:       End If
 44:     End If
 45:   End Function
 46:  
 47:   Public Function SetState(SetParm As SetParmType, AU As String) As Integer Implements IService1.SetState
 48:     If IsAU(SetParm, AU) Then
 49:       Dim Db1 As New OmskDataContext
 50:       If SetParm.NewState = 23 Then
 51:         'Поступило ОМСК - кладовщик делает приход
 52:         Db1.SetEmexInSclad(SetParm.BacketID)
 53:       ElseIf SetParm.NewState = 25 Then
 54:         'Выдано - кладовщик делает выдачу
 55:         Db1.SetEmexOutSclad(SetParm.BacketID)
 56:       End If
 57:     End If
 58:   End Function
 59:  
 60:  
 61:   Function IsAU(Prm As Object, AU As String) As Boolean
 62:     If AU Is Nothing Then Return False
 63:     If AU = "" Then Return False
 64:     If AU.Length <> 32 Then Return False
 65:     IsAU = False
 66:     Dim Str0 As String
 67:     If Prm.GetType.Name = GetType(System.Int32).Name Then
 68:       Str0 = Prm.ToString
 69:     ElseIf Prm.GetType.Name = GetType(GetParmType).Name Then
 70:       Str0 = (Prm.PartNumber).ToString
 71:     ElseIf Prm.GetType.Name = GetType(SetParmType).Name Then
 72:       Str0 = (Prm.BacketID).ToString & "~" & (Prm.NewState).ToString
 73:     Else
 74:       Return False
 75:     End If
 76:     Dim Str1 As String = Str0 & System.Configuration.ConfigurationManager.AppSettings("AuKey")
 77:     Dim MD5 = System.Security.Cryptography.MD5.Create()
 78:     Dim Buf1 As Byte() = (New System.Text.UnicodeEncoding).GetBytes(Str1)
 79:     Dim MD5Hash As Byte() = MD5.ComputeHash(Buf1)
 80:     Dim StrOut As New System.Text.StringBuilder
 81:     For j As Integer = 0 To MD5Hash.Length - 1
 82:       StrOut.AppendFormat("{0:X2}", MD5Hash(j))
 83:     Next
 84:     If StrOut.ToString.Trim.ToLower = AU.Trim.ToLower Then
 85:       Return True
 86:     End If
 87:  
 88:   End Function
 89: End Class

Мабуть, отой найпростіший механізм аутентифікації (та ще й з простим копіпастом) - який я обрав для цього проєкту - це і є родзинка усього цього проєкту. Бо таких простих проєктів у мене майже не зустрічається.

Але підемо далі - як можна побачити на цьому скрині - проєкт має усього три звернення до SQL-процедур:Ці процедури маніпулюють лише декількома останніми полями у таблиці Basket, що описує товар на складі:Процедури ці теж майже вироджені, майже пусті, майже прості Селекти та Апдейти і виглядають ось так:


  1: ALTER procedure [dbo].[GetEmexPrice]
  2: @SearchString as nvarchar(250)
  3: as
  4: With BasketRows as 
  5: (
  6: SELECT B.id as BacketID,
  7:     LEFT(B.Keys, CHARINDEX('~',B.Keys)-1) AS Logo,
  8:     (select top 1 Replace(s,'~','') from dbo.SplitString((select top 1 Keys from [Basket] as B
  9:     where B.Archive = 0 and B.AdmArchive=0 and upper(B.Keys) like '%'+'~|~'+upper(Replace(@SearchString,'-',''))+'~|~'+'%'), '|') 
 10:     where zeroBasedOccurance=2) as DetailName,
 11:     B.EmexNum, 
 12:     B.[State],
 13:     B.CrDate,
 14:     B.ToUser,
 15:     AspnetUsers.Login,
 16:     AspnetUsers.Name1,
 17:     AspnetUsers.Name2,
 18:     Kol,
 19:     RealKol,
 20:     InSklad,
 21:     OutSklad
 22:     --,B.Keys
 23:  FROM [Omsk].[dbo].[Basket] as B
 24:  join AspnetUsers on B.ToUser=AspnetUsers.id
 25:  where  B.AdmArchive=0 and (B.Keys) like '%'+'~|~'+upper(Replace(@SearchString,'-',''))+'~|~'+'%'
 26:  and (State=15 or State=23 or State=24 or State=25)
 27: )
 28: Select * from BasketRows
  1: ALTER procedure [dbo].[SetEmexInSclad]
  2: @BaskedID as uniqueidentifier
  3: as
  4:  
  5:  
  6: update dbo.Basket
  7: set InSklad=ISNULL(InSklad,0) +1, State=23, SetManualState=1
  8: where id=@BaskedID
  9:  
 10: Declare @First datetime
 11:  
 12: select @First=InDateStart from dbo.Basket
 13: where id=@BaskedID
 14:  
 15: If (@First is NULL) 
 16:  
 17: Update dbo.Basket
 18: Set InDateStart=GETDATE(), InDateEnd=GETDATE()
 19: where id=@BaskedID
 20:  
 21: ELSE
 22:  
 23: Update dbo.Basket
 24: Set InDateEnd=GETDATE()
 25: where id=@BaskedID
  1: ALTER procedure [dbo].[SetEmexOutSclad]
  2: @BaskedID as uniqueidentifier
  3: as
  4:  
  5:  
  6: update dbo.Basket
  7: set OutSklad=ISNULL(OutSklad,0) +1, State=25, SetManualState=1
  8: where id=@BaskedID
  9:  
 10: Declare @First datetime
 11:  
 12: select @First=OutDateStart from dbo.Basket
 13: where id=@BaskedID
 14:  
 15: If (@First is NULL) 
 16:  
 17: Update dbo.Basket
 18: Set OutDateStart=GETDATE(), OutDateEnd=GETDATE()
 19: where id=@BaskedID
 20:  
 21: ELSE
 22:  
 23: Update dbo.Basket
 24: Set OutDateEnd=GETDATE()
 25: where id=@BaskedID

Щоб завершити опис цього B2B-Сервіса, залишаеться показати тільки його дійсній конфіг:


  1: <?xml version="1.0"?>
  2: <configuration>
  3:  <connectionStrings>
  4:   <add name="OmskConnectionString" connectionString="Data Source=xxx.xxx.xxx.xxx;Initial Catalog=Omsk;User ID=Omsk;Password=yyyyyyyyy"
  5:    providerName="System.Data.SqlClient" />
  6:  </connectionStrings>
  7:  <appSettings>
  8:   <add key="AUKey" value="MyMainPassword"/>
  9:  </appSettings>
 10:   <system.web>
 11:   <customErrors mode="Off"/>
 12:   <compilation debug="true" strict="false" explicit="true" targetFramework="4.0" />
 13:  </system.web>
 14:  <system.serviceModel>
 15:   <services>
 16:    <service behaviorConfiguration="debug" name="ShelService1.Service1">
 17:     <endpoint address="http://scaner.zzzzzzzzzz.ru/Service1.svc" binding="basicHttpBinding"
 18:      bindingConfiguration="NewBinding0" contract="ShelService1.IService1" />
 19:    </service>
 20:   </services>
 21:   <bindings>
 22:    <basicHttpBinding>
 23:     <binding name="NewBinding0">
 24:      <security>
 25:       <transport clientCredentialType="None" />
 26:      </security>
 27:     </binding>
 28:    </basicHttpBinding>
 29:   </bindings>
 30:   <behaviors>
 31:    <serviceBehaviors>
 32:     <behavior name="debug">
 33:      <!-- To avoid disclosing metadata information, set the value below to false and remove the metadata endpoint above before deployment -->
 34:      <serviceMetadata httpGetEnabled="true"/>
 35:      <!-- To receive exception details in faults for debugging purposes, set the value below to true. Set to false before deployment to avoid disclosing exception information -->
 36:      <serviceDebug includeExceptionDetailInFaults="true"/>
 37:     </behavior>
 38:    </serviceBehaviors>
 39:   </behaviors>
 40:   <serviceHostingEnvironment multipleSiteBindingsEnabled="false" aspNetCompatibilityEnabled="true" />
 41:  </system.serviceModel>
 42:  <system.webServer>
 43:   <modules runAllManagedModulesForAllRequests="true"/>
 44:  </system.webServer>
 45:  
 46: </configuration>

На цьому з цим простеньким сервісом усе. Це найпростіший B2B-сервіс, що я зробив за останні роки, тому мені так приємно його описувати.

Тепер подивимося на клієнтську прогу, яка працює у кладовщика. Це теж одна з найпростіших прог, яку я зробив за останні роки. Мабуть, меня нічого не вдалося зробити найменшого розміру. Тому так приємно описувати таку просту речь.

Спочатку подивимося на форму. У верхнє поле сканер зчитує штріх-код. Тут мені знову пощастило, сканер у кладовщика виявився PROTON IMS-3190 USB - а він просто працює як клавіатура, тобто нічого робити не треба, проініціалізував його об штрих-код англійської мови, поставив мишку на поле - і він зчитує штрих-код і записує його у потрібне місце.Ну назву полей форми я приводити не буду, бо назви зрозуміли з контексту:Модуль АU містить той самий код, що і в сервісі, з крихітною різницею звернення до конфігу з паролем у web-forms порівняно з windows-forms.

У класс MyGrid я зібрав обробку заповнення мережі з даними на головній формі. Цей класс приймає посилання на результат праці сервісу ScanerService.RetType і посилання на Windows-forms мережу DataGridView і записує дані, отримані від сервіса у необхідні клітини мережі, при чому - головне - робить це не напрямки, а через специфічній метод цієї мережі.
Grid.Invoke(New MethodInvoker(AddressOf DataFiller))
що дозволяє зробити цю операцію у іншому потоці, ніж поток, що працює зі вводом з клавіатури.


  1: Public Class MyGrid
  2:  
  3:   Property _Grid As DataGridView
  4:   Property _Data As ScanerService.RetType()
  5:   Property _RowCount As Integer
  6:   Property _Msg As String
  7:   Property _PartNumber As String
  8:  
  9:   Public Sub New(Grid As DataGridView)
 10:     _Grid = Grid
 11:   End Sub
 12:  
 13:   Public Sub Fill(Data As ScanerService.RetType(), PartNumber As String)
 14:     SyncLock Me
 15:       _Data = Data
 16:       _PartNumber = PartNumber
 17:       'маршалинг из потока BackgroundWorker в поток формы
 18:       _Grid.Invoke(New MethodInvoker(AddressOf DataFiller))
 19:     End SyncLock
 20:   End Sub
 21:  
 22:   Sub AddRows(Count As Integer)
 23:     SyncLock Me
 24:       _RowCount = Count
 25:       _Grid.Invoke(New MethodInvoker(AddressOf RowAdder))
 26:     End SyncLock
 27:   End Sub
 28:  
 29:   Sub WriteError(Msg As String)
 30:     SyncLock Me
 31:       _Msg = Msg
 32:       _Grid.Invoke(New MethodInvoker(AddressOf MsgWriter))
 33:     End SyncLock
 34:   End Sub
 35:  
 36:   Sub ClearGrid()
 37:     SyncLock Me
 38:       _Grid.Invoke(New MethodInvoker(AddressOf Clearer))
 39:     End SyncLock
 40:   End Sub
 41:  
 42:   Sub DataFiller()
 43:     For i As Integer = 0 To _Data.Count - 1
 44:       _Grid.Rows.Add()
 45:       _Grid.Rows(_Grid.Rows.Count - 1).Visible = True
 46:       _Grid.Rows(_Grid.Rows.Count - 1).Cells(0).Value = _Data(i).Logo
 47:       _Grid.Rows(_Grid.Rows.Count - 1).Cells(1).Value = _Data(i).DetailName
 48:       _Grid.Rows(_Grid.Rows.Count - 1).Cells(2).Value = _Data(i).CrDate
 49:       _Grid.Rows(_Grid.Rows.Count - 1).Cells(3).Value = _Data(i).EmNumber
 50:       _Grid.Rows(_Grid.Rows.Count - 1).Cells(4).Value = _Data(i).BacketID
 51:       '
 52:       _Grid.Rows.Add()
 53:       _Grid.Rows(_Grid.Rows.Count - 1).Visible = True
 54:       _Grid.Rows(_Grid.Rows.Count - 1).Cells(0).Value = _PartNumber
 55:       _Grid.Rows(_Grid.Rows.Count - 1).Cells(1).Value = _Data(i).UserName1()
 56:       _Grid.Rows(_Grid.Rows.Count - 1).Cells(2).Value = _Data(i).UserName2()
 57:       _Grid.Rows(_Grid.Rows.Count - 1).Cells(3).Value = _Data(i).UserLogin()
 58:       _Grid.Rows(_Grid.Rows.Count - 1).Cells(4).Value = _Data(i).UserID()
 59:       '
 60:       _Grid.Rows.Add()
 61:       _Grid.Rows(_Grid.Rows.Count - 1).Visible = True
 62:       Dim St1 As New State1
 63:       _Grid.Rows(_Grid.Rows.Count - 1).Cells(0).Value = St1.GetState(_Data(i).State)
 64:       _Grid.Rows(_Grid.Rows.Count - 1).Cells(1).Value = "Заказывали: " & _Data(i).Kol
 65:       _Grid.Rows(_Grid.Rows.Count - 1).Cells(2).Value = "Обещали: " & _Data(i).RealKol
 66:       _Grid.Rows(_Grid.Rows.Count - 1).Cells(3).Value = "На складе: " & _Data(i).InSklad
 67:       _Grid.Rows(_Grid.Rows.Count - 1).Cells(4).Value = "Выдано: " & _Data(i).OutSklad
 68:  
 69:     Next
 70:   End Sub
 71:  
 72:  
 73:   Sub Clearer()
 74:     _Grid.Rows.Clear()
 75:   End Sub
 76:  
 77:   Sub RowAdder()
 78:     _Grid.Rows.Add(_RowCount)
 79:   End Sub
 80:  
 81:   Sub MsgWriter()
 82:     _Grid.Rows.Add()
 83:     _Grid.Rows(_Grid.Rows.Count - 1).Visible = True
 84:     _Grid.Rows(_Grid.Rows.Count - 1).Cells(1).Value = _Msg
 85:   End Sub
 86:  
 87: End Class

Крихітний допоміжний класс State я скопипастив з сайту, якщо б проєкт був хоч трошки більше, краще було б його, як і класс AU откомпілити у окрему DLL.


  1: Public Class State1
  2:   Dim StateList = New System.Collections.Generic.List(Of Object)
  3:  
  4:   Public Sub New()
  5:     StateList.Add(New With {.Selected = False, .Value = "15", .Text = "Отправлено ОМСК"})
  6:     StateList.Add(New With {.Selected = False, .Value = "23", .Text = "Поступило ОМСК"})
  7:     StateList.Add(New With {.Selected = False, .Value = "24", .Text = "Готово к выдаче"})
  8:     StateList.Add(New With {.Selected = False, .Value = "25", .Text = "Выдано со склада"})
  9:   End Sub
 10:  
 11:   Public Function GetState(Code As Integer) As String
 12:     For j As Integer = 0 To StateList.Count - 1
 13:       If StateList(j).Value = Code Then
 14:         Return StateList(j).Text
 15:         Exit Function
 16:       End If
 17:     Next
 18:   End Function
 19: End Class

І ось нарешті головний код форми, який я навмисно добре закоментував. Як ви бачите, я зробив звернення до сервісу у іншому потоці, ніж поток форми.


  1: Public Class Form1
  2:  
  3: #Region "Инициализация проги кладовщика и связь с сайтом, на котором работает менежжер"
  4:  
  5:   Private Sub Form1_Load(sender As Object, e As System.EventArgs) Handles Me.Load
  6:     System.Windows.Forms.Application.DoEvents()
  7:     BackgroundWorker1.WorkerSupportsCancellation = True
  8:     BackgroundWorker1.WorkerReportsProgress = True
  9:   End Sub
 10:  
 11:   Private Sub PictureBox1_Click(sender As System.Object, e As System.EventArgs) Handles PictureBox1.Click
 12:     Dim sInfo As ProcessStartInfo = New ProcessStartInfo("http://XXXXXXX.ru/")
 13:     Process.Start(sInfo)
 14:   End Sub
 15:  
 16: #End Region
 17:  
 18: #Region "Особый фон формы"
 19:  
 20:   Private Sub Form1_Resize_Activate(sender As Object, e As System.EventArgs) Handles Me.Resize, Me.Activated
 21:     Me.Invalidate()
 22:   End Sub
 23:  
 24:   Protected Overrides Sub OnPaintBackground(e As System.Windows.Forms.PaintEventArgs)
 25:     Try
 26:       If Me.ClientRectangle.Height <> 0 And Me.ClientRectangle.Width <> 0 Then
 27:         Using Brush As Drawing2D.LinearGradientBrush = New Drawing2D.LinearGradientBrush(Me.ClientRectangle, _
 28:                                        Color.LightGray, _
 29:                                        Color.Gray, _
 30:                                        90.0F)
 31:           e.Graphics.FillRectangle(Brush, Me.ClientRectangle)
 32:         End Using
 33:       End If
 34:  
 35:     Catch ex As Exception
 36:       'MsgBox(ex.Message)
 37:     End Try
 38:   End Sub
 39:  
 40: #End Region
 41:  
 42:  
 43: #Region "Обращение к BackgroundWorker, в потоке которого происходит обращение к web-сервису"
 44:  
 45:   Private Sub TextBoxScanerCode_TextChanged(sender As Object, e As System.EventArgs) Handles TextBoxScanerCode.TextChanged
 46:     If TextBoxScanerCode.Text = "" Then
 47:       ButtonRequest.Enabled = False
 48:     Else
 49:       ButtonRequest.Enabled = True
 50:     End If
 51:   End Sub
 52:  
 53:   Private Sub ButtonRequest_Click(sender As System.Object, e As System.EventArgs) Handles ButtonRequest.Click
 54:     If Not BackgroundWorker1.IsBusy = True Then
 55:       ButtonIN.Enabled = False
 56:       ButtonOUT.Enabled = False
 57:       TextBoxIN.Enabled = False
 58:       TextBoxOUT.Enabled = False
 59:       BackgroundWorker1.RunWorkerAsync()
 60:     End If
 61:   End Sub
 62:  
 63: #End Region
 64:  
 65: #Region "Обращение к web-сервису"
 66:  
 67:   Dim Ret As ScanerService.RetType()
 68:   Private Sub BackgroundWorker1_DoWork(sender As Object, e As System.ComponentModel.DoWorkEventArgs) Handles BackgroundWorker1.DoWork
 69:     'тут все уже в потоке BackgroundWorker
 70:     Dim Gr1 As New MyGrid(DataGridView1)
 71:     If CheckBox1.Checked Then
 72:       Gr1.ClearGrid()
 73:     End If
 74:     Dim X As New ScanerService.Service1Client
 75:     Dim Prm As New ScanerService.GetParmType
 76:     Prm.PartNumber = TextBoxScanerCode.Text
 77:     Ret = X.GetDetail(Prm, AU.CreateAU(Prm))
 78:     '
 79:     If BackgroundWorker1.CancellationPending Then
 80:       e.Cancel = True
 81:     End If
 82:   End Sub
 83:  
 84:  
 85:   Private Sub BackgroundWorker1_RunWorkerCompleted(sender As Object, e As System.ComponentModel.RunWorkerCompletedEventArgs) Handles BackgroundWorker1.RunWorkerCompleted
 86:     'тут все уже в потоке BackgroundWorker
 87:     Dim Grid1 As New MyGrid(DataGridView1)
 88:     If e.Cancelled = True Then
 89:       Grid1.WriteError("Canceled!")
 90:     ElseIf e.Error IsNot Nothing Then
 91:       DataGridView1.Rows.Add(1)
 92:       Grid1.WriteError(e.Error.Message)
 93:     Else
 94:       If Ret IsNot Nothing Then
 95:         If Ret.Count > 0 Then
 96:           Grid1.Fill(Ret, TextBoxScanerCode.Text)
 97:           ButtonIN.Enabled = True
 98:           ButtonOUT.Enabled = True
 99:           TextBoxIN.Enabled = True
 100:           TextBoxOUT.Enabled = True
 101:         End If
 102:       End If
 103:     End If
 104:   End Sub
 105:  
 106: #End Region
 107:  
 108: #Region "Логика приема на склад товара - отгрузки со склада"
 109:  
 110:   Private Sub DataGridView1_SelectionChanged(sender As Object, e As System.EventArgs) Handles DataGridView1.SelectionChanged
 111:     'выделить можно только титульную строчку описания товара (один товар описан в трех строчках)
 112:     If DataGridView1.SelectedRows.Count > 0 Then
 113:       If DataGridView1.SelectedRows(0).Index = 0 Or DataGridView1.SelectedRows(0).Index Mod 3 = 0 Then
 114:       Else
 115:         Dim CurrentSelectedRow As Integer = DataGridView1.SelectedRows(0).Index
 116:         DataGridView1.SelectedRows(0).Selected = False
 117:         If CurrentSelectedRow Mod 3 = 1 Then
 118:           DataGridView1.Rows(CurrentSelectedRow - 1).Selected = True
 119:         ElseIf CurrentSelectedRow Mod 3 = 2 Then
 120:           DataGridView1.Rows(CurrentSelectedRow - 2).Selected = True
 121:         End If
 122:       End If
 123:     End If
 124:   End Sub
 125:  
 126:  
 127:   Private Sub ButtonIN_Click(sender As Object, e As System.EventArgs) Handles ButtonIN.Click
 128:     Dim CurrentSelectedRow As Integer = DataGridView1.SelectedRows(0).Index
 129:     'сервис выдает список товаров только в нужном состоянии
 130:     Dim BasketID As Guid = DataGridView1.Rows(CurrentSelectedRow).Cells(4).Value
 131:     Dim X As New ScanerService.Service1Client
 132:     Dim Prm As New ScanerService.SetParmType
 133:     If IsNumeric(TextBoxIN.Text) Then
 134:       ' нельзя оприходовать на склад больше товаров, чем отправлено
 135:       If CInt(TextBoxIN.Text) + CInt(DataGridView1.Rows(CurrentSelectedRow + 2).Cells(3).Value.ToString.Replace("На складе: ", "")) <= CInt(DataGridView1.Rows(CurrentSelectedRow + 2).Cells(2).Value.ToString.Replace("Обещали: ", "")) Then
 136:         For i As Integer = 0 To CInt(TextBoxIN.Text) - 1
 137:           Prm.BacketID = BasketID
 138:           Prm.NewState = 23 'ставится состояние ПРИШЛО В ОМСК
 139:           X.SetState(Prm, AU.CreateAU(Prm))
 140:         Next
 141:         ButtonRequest_Click(Nothing, Nothing)
 142:       Else
 143:         Beep()
 144:         MsgBox("Проверь количество", MsgBoxStyle.OkOnly Or MsgBoxStyle.Critical)
 145:       End If
 146:     End If
 147:   End Sub
 148:  
 149:   'после прихода товара, менеджер с сайта ставит РАЗРЕШЕНИЕ НА ВЫДАЧУ
 150:   'после выдачи всего товара менеджер с сайта удаляет обработанный товар в архив
 151:  
 152:   Private Sub TextBoxOUT_Click(sender As Object, e As System.EventArgs) Handles ButtonOUT.Click
 153:     Dim CurrentSelectedRow As Integer = DataGridView1.SelectedRows(0).Index
 154:     'возможна выдача только товаров в состоянии "Готово к выдаче" и "Выдано со склада" (уже началась выдача)
 155:     If DataGridView1.Rows(CurrentSelectedRow + 2).Cells(0).Value = "Готово к выдаче" Or DataGridView1.Rows(CurrentSelectedRow + 2).Cells(0).Value = "Выдано со склада" Then
 156:       Dim BasketID As Guid = DataGridView1.Rows(CurrentSelectedRow).Cells(4).Value
 157:       Dim X As New ScanerService.Service1Client
 158:       Dim Prm As New ScanerService.SetParmType
 159:       If IsNumeric(TextBoxOUT.Text) Then
 160:         'нельзя выдать больше чем есть
 161:         If CInt(TextBoxOUT.Text) + CInt(DataGridView1.Rows(CurrentSelectedRow + 2).Cells(4).Value.ToString.Replace("Выдано: ", "")) <= CInt(DataGridView1.Rows(CurrentSelectedRow + 2).Cells(3).Value.ToString.Replace("На складе: ", "")) Then
 162:           For i As Integer = 0 To CInt(TextBoxOUT.Text) - 1
 163:             Prm.BacketID = BasketID
 164:             Prm.NewState = 25 'после отгрузки первой единицы товара товар ставится в состояние ВЫДАНО
 165:             X.SetState(Prm, AU.CreateAU(Prm))
 166:           Next
 167:           ButtonRequest_Click(Nothing, Nothing)
 168:         Else
 169:           Beep()
 170:           MsgBox("Проверь количество", MsgBoxStyle.OkOnly Or MsgBoxStyle.Critical)
 171:         End If
 172:       End If
 173:     Else
 174:       Beep()
 175:       MsgBox("Нет разрешения на выдачу", MsgBoxStyle.OkOnly Or MsgBoxStyle.Critical)
 176:     End If
 177:   End Sub
 178:  
 179: #End Region
 180:  
 181: End Class

Посилання на B2B web-cервіс я побудував за допомогою студії автоматично - WCF як раз і зроблений для того, щоб величезний класс Reference.vb (на 500 стрічок) був побудований автоматично і абсолютно точно по WSDL за допомогою утиліти SVCUTIL, що на задньому плані відпрацьовує за формами Студії.Ну ось таку (можливо щонайменшу із можливих за багато років) програм мені довелося зробити у цьому році. Може декому буде цікаво щось подивитися у моєму коді.


Ще почитати про будівництво web-сервісів ви можете тут:Comments ( )
<00>  <01>  <02>  <03>  <04>  <05>  <06>  <07>  <08>  <09>  <10>  <11>  <12>  <13>  <14>  <15>  <16>  <17>  <18>  <19>  <20>  <21>  <22>  <23
Link to this page: //www.vb-net.com/Scaner/index.htm
<SITEMAP>  <MVC>  <ASP>  <NET>  <DATA>  <KIOSK>  <FLEX>  <SQL>  <NOTES>  <LINUX>  <MONO>  <FREEWARE>  <DOCS>  <ENG>  <CHAT ME>  <ABOUT ME>  < THANKS ME>