(MVC) MVC (2014 год)

Типовий SOAP/WSDL сервіс.

Це один з найпоширеніших типів проектів, які я роблю, зоб вивести дані з бази у публічний простір. У мене є декілька описів проектів такого ж типу - B2B-Сервисы с криптографическим залогиниванием (для клиентской и серверной интеграции)., Конфиги WCF-сервисов, обеспечивающие совместимость с JAVA, PHP, FLEX., часто я просто використовую цей тип проектів, щоб зачепитися на відстані за базу, наприклад у ось таких десктопних програмах - Складська прога на WCF-сервісах зі сканером..

Водночас даний проєкт є екстремально простим, бо з одного боку він побудований на Linq-to-SQL, а з іншого боку на процедурах, тому він був зроблений, що називається за годину. Але дуже добре працює, тому я вирішив його описати з кодом.

Ось так цей проєкт працює на моєї девелоперської машині.На сервері він працює точно так же, але має обмеження по IP-адресам, з яких можна користуватися цім сервісом.Цей проєкт екстремально простий та корисний, саме тому я про нього й розповідаю. Починається він с мапера LINQ-TO-SQL, у якому я просто зробив врапери для виклику п'яти процедур.Потім я описав усі інтерфейси у окремому файлі, заздалегідь пристосованому для опису інтерфейсів цього типа проєкту.  1: ' NOTE: You can use the "Rename" command on the context menu to change the interface name "IService1" in both code and config file together.
  2: <ServiceContract()>
  3: Public Interface IService1
  4:  
  5:   <OperationContract()>
  6:   Function Test(ByVal value As Integer) As String
  7:  
  8:   <OperationContract()>
  9:   Function GetGountry() As System.Collections.Generic.IEnumerable(Of CountryOut)
 10:  
 11:   <OperationContract()>
 12:   Function GetCity() As System.Collections.Generic.IEnumerable(Of CityOut)
 13:  
 14:   <OperationContract()>
 15:   Function GetHotel() As System.Collections.Generic.IEnumerable(Of HotelOut)
 16:  
 17:   <OperationContract()>
 18:   Function GetMentionsByHotelID(HotelID As String) As System.Collections.Generic.IEnumerable(Of Integer)
 19:  
 20:   <OperationContract()>
 21:   Function GetOneMentionByNum(Num As Integer) As System.Collections.Generic.IEnumerable(Of MentionOut)
 22:  
 23: End Interface
 24:  
 25: ' Use a data contract as illustrated in the sample below to add composite types to service operations.
 26:  
 27: <DataContract()>
 28: Public Class CountryOut
 29:  
 30:   <DataMember()>
 31:   Public Property CountryID() As String
 32:  
 33:   <DataMember()>
 34:   Public Property CountryName() As String
 35: End Class
 36:  
 37: <DataContract()>
 38: Public Class CityOut
 39:  
 40:   <DataMember()>
 41:   Public Property CityID() As String
 42:  
 43:   <DataMember()>
 44:   Public Property CityName() As String
 45:  
 46:   <DataMember()>
 47:   Public Property CountryID() As String
 48: End Class
 49:  
 50:  
 51: <DataContract()>
 52: Public Class HotelOut
 53:  
 54:   <DataMember()>
 55:   Public Property HotelID() As String
 56:  
 57:   <DataMember()>
 58:   Public Property HotelName() As String
 59:  
 60:   <DataMember()>
 61:   Public Property CountryID() As String
 62:  
 63:   <DataMember()>
 64:   Public Property CityID() As String
 65: End Class
 66:  
 67:  
 68: <DataContract()>
 69: Public Class MentionOut
 70:  
 71:   <DataMember()>
 72:   Public Property Num() As Integer
 73:  
 74:   <DataMember()>
 75:   Public Property HotelID() As String
 76:  
 77:   <DataMember()>
 78:   Public Property Stamp() As DateTime
 79:  
 80:   <DataMember()>
 81:   Public Property Vrema() As String
 82:  
 83:   <DataMember()>
 84:   Public Property Title() As String
 85:  
 86:   <DataMember()>
 87:   Public Property Text1() As String
 88:  
 89:   <DataMember()>
 90:   Public Property CNT() As String
 91:  
 92:   <DataMember()>
 93:   Public Property Autor() As String
 94: End Class

А реалізація інтерфейсів, завдяки використанню LINQ-to-SQL виглядає навіть простіше, ніж опис інтерфейсів.


  1: <Activation.AspNetCompatibilityRequirements(RequirementsMode:=Activation.AspNetCompatibilityRequirementsMode.Allowed)> _
  2: Public Class Service1
  3:   Implements IService1
  4:  
  5:  
  6:   Public Sub New()
  7:   End Sub
  8:  
  9:  
 10:   Public Function Test(ByVal value As Integer) As String Implements IService1.Test
 11:     Return String.Format("You entered: {0}", value)
 12:   End Function
 13:  
 14:  
 15:  
 16:   Public Function GetGountry() As System.Collections.Generic.IEnumerable(Of CountryOut) Implements IService1.GetGountry
 17:     Dim db1 As New V3DataContext
 18:     Dim X = (db1.GetCountrySoap).ToList
 19:     Dim Z As New System.Collections.Generic.List(Of CountryOut)
 20:     For Each Y In X
 21:       Z.Add(New CountryOut With {.CountryID = Y.CountryID, .CountryName = Y.Country})
 22:     Next
 23:     Return Z
 24:   End Function
 25:  
 26:   Public Function GetCity() As System.Collections.Generic.IEnumerable(Of CityOut) Implements IService1.GetCity
 27:     Dim db1 As New V3DataContext
 28:     Dim X = (db1.GetCitySoap).ToList
 29:     Dim Z As New System.Collections.Generic.List(Of CityOut)
 30:     For Each Y In X
 31:       Z.Add(New CityOut With {.CityID = Y.CityID, .CityName = Y.City, .CountryID = Y.CountryID})
 32:     Next
 33:     Return Z
 34:   End Function
 35:  
 36:   Public Function GetHotel() As System.Collections.Generic.IEnumerable(Of HotelOut) Implements IService1.GetHotel
 37:     Dim db1 As New V3DataContext
 38:     Dim X = (db1.GetHotelSoap).ToList
 39:     Dim Z As New System.Collections.Generic.List(Of HotelOut)
 40:     For Each Y In X
 41:       Z.Add(New HotelOut With {.HotelID = Y.HotelID, .HotelName = Y.Hotel, .CityID = Y.CityID, .CountryID = Y.CountryID})
 42:     Next
 43:     Return Z
 44:   End Function
 45:  
 46:  
 47:   Public Function GetMentionsByHotelID(HotelID As String) As System.Collections.Generic.IEnumerable(Of Integer) Implements IService1.GetMentionsByHotelID
 48:     Dim db1 As New V3DataContext
 49:     Dim X = (db1.GetMentionIDsSoap(HotelID)).ToList
 50:     Dim Z As New System.Collections.Generic.List(Of Integer)
 51:     For Each Y In X
 52:       Z.Add(Y.ID)
 53:     Next
 54:     Return Z
 55:   End Function
 56:  
 57:   Public Function GetOneMentionByNum(Num As Integer) As System.Collections.Generic.IEnumerable(Of MentionOut) Implements IService1.GetOneMentionByNum
 58:     Dim db1 As New V3DataContext
 59:     Dim X = (db1.GetOneMentionSoap(Num)).ToList
 60:     Dim Z As New System.Collections.Generic.List(Of MentionOut)
 61:     For Each Y In X
 62:       Z.Add(New MentionOut With {.Num = Y.ID, .HotelID = Y.HotelID, .Stamp = Y.Stamp, .Vrema = Y.Vrema, .Title = Y.Title, .Text1 = Y.Text1, .CNT = Y.CNT, .Autor = Y.Autor})
 63:     Next
 64:     Return Z
 65:   End Function
 66: End Class

Все що залишилося, щоб цей пазл склався - це конфіг. У данному випадку він виглядає ось так.


  1: <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
  2: <configuration>
  3:  <connectionStrings>
  4:   <add name="V3ConnectionString" connectionString="Data Source=XXX.XXX.XXX.XXX;Initial Catalog=YYYYYYYYY;User ID=ZZZZZZZZZ;Password=VVVVVVVVVVVV" providerName="System.Data.SqlClient" />
  5:   <add name="V3ConnectionString1" connectionString="Data Source=XXX.XXX.XXX.XXX;Initial Catalog=YYYYYYYYY;Persist Security Info=True;User ID=ZZZZZZZZZ;;Password=VVVVVVVVVVVV" providerName="System.Data.SqlClient" />
  6:  </connectionStrings>
  7:  <appSettings>
  8:   <add key="1" value="1" />
  9:  </appSettings>
 10:  <system.web>
 11:   <!-- <customErrors mode="Off" />-->
 12:   <compilation debug="true" strict="false" explicit="true" targetFramework="4.0" />
 13:     <authentication mode="Forms" />
 14:  </system.web>
 15:  <system.serviceModel>
 16:   <client>
 17:    <endpoint address="http://mention.votpusk.ru/Service1.svc" binding="basicHttpBinding" bindingConfiguration="MyBinding0" contract="Mention.IService1" />
 18:   </client>
 19:   <services>
 20:    <service behaviorConfiguration="debug" name="Mention.Service1">
 21:     <clear />
 22:     <endpoint address="http://mention.votpusk.ru/Service1.svc" binding="basicHttpBinding" bindingConfiguration="MyBinding0" contract="Mention.IService1" />
 23:     <host>
 24:      <timeouts closeTimeout="00:10:00" openTimeout="00:10:00" />
 25:     </host>
 26:    </service>
 27:   </services>
 28:   <bindings>
 29:    <basicHttpBinding>
 30:     <binding name="MyBinding0" closeTimeout="00:10:00" openTimeout="00:10:00" sendTimeout="00:25:00" maxBufferPoolSize="20000000" maxBufferSize="20000000" maxReceivedMessageSize="20000000">
 31:      <readerQuotas maxDepth="32" maxStringContentLength="20000000" maxArrayLength="20000000" maxBytesPerRead="20000000" maxNameTableCharCount="20000000" />
 32:      <security>
 33:       <transport clientCredentialType="None" />
 34:      </security>
 35:     </binding>
 36:    </basicHttpBinding>
 37:   </bindings>
 38:   <behaviors>
 39:    <serviceBehaviors>
 40:     <behavior name="debug">
 41:      <!-- To avoid disclosing metadata information, set the value below to false and remove the metadata endpoint above before deployment -->
 42:      <serviceMetadata httpGetEnabled="true" />
 43:      <!-- To receive exception details in faults for debugging purposes, set the value below to true. Set to false before deployment to avoid disclosing exception information -->
 44:      <serviceDebug includeExceptionDetailInFaults="true" />
 45:     </behavior>
 46:    </serviceBehaviors>
 47:   </behaviors>
 48:   <serviceHostingEnvironment multipleSiteBindingsEnabled="false" aspNetCompatibilityEnabled="true" />
 49:  </system.serviceModel>
 50:  <system.webServer>
 51:   <modules runAllManagedModulesForAllRequests="true" />
 52:     <defaultDocument>
 53:       <files>
 54:         <remove value="Default.htm" />
 55:         <remove value="Default.asp" />
 56:         <remove value="index.htm" />
 57:         <remove value="index.html" />
 58:         <remove value="iisstart.htm" />
 59:         <remove value="default.aspx" />
 60:       </files>
 61:     </defaultDocument>
 62:     <staticContent>
 63:       <mimeMap fileExtension=".svc" mimeType="application/octet-stream" />
 64:     </staticContent>
 65:  </system.webServer>
 66:  
 67: </configuration>

Ще можна подивитися у цьому проекту на бінарнік, що викладається на хостинг, бо в ньому є усі визначення LINQ-To-SQL та інтерфейсів сервісів.
More:

Comments ( )
<00>  <01>  <02>  <03>  <04>  <05>  <06>  <07>  <08>  <09>  <10>  <11>  <12>  <13>  <14>  <15>  <16>  <17>  <18>  <19>  <20>  <21>  <22>  <23
Link to this page: //www.vb-net.com/Soap-Wsdl-service/index.htm
<SITEMAP>  <MVC>  <ASP>  <NET>  <DATA>  <KIOSK>  <FLEX>  <SQL>  <NOTES>  <LINUX>  <MONO>  <FREEWARE>  <DOCS>  <ENG>  <CHAT ME>  <ABOUT ME>  < THANKS ME>