(MVC) MVC (2015)

SiteRequestTracer - Система аналізу і трасування усіх реквестів до сайту.

На цій сторінці я розповім про свою систему, яка дозволяє побачити очима і зробити власні обробники-аналізатори усіх реквестів до сайту, особливо POST-реквестів. Це може бути потрібним у багатьох випадках, наприклад пошуку вірусної атаки чи якогось цікавого стану, у який попадає сайт незрозуміло чому.

Моя Система працює не заважаючи звичайним операціям сайту і при належної настройці майже не дає зайвого напруження обладнання, тобто час відклику сайта майже не збільшується.

Налаштування системи починається з додатку в Global.asax декількох стрічок, що будуть відслідковувати усі реквести і запам'ятовувати їх у базу.

  1: <%@ Application Language="VB" %>
  2:  
  3: <script runat="server">
  4:  
  5:    Sub Application_BeginRequest(ByVal sender As Object, ByVal e As System.EventArgs)
  6:     If CBool(System.Configuration.ConfigurationManager.AppSettings("TraceRequest")) Then
  7:       Dim X As New TraceRequest
  8:       X.SaveToLog(sender, e)
  9:     End If
 10:   End Sub
 11:   
 12: ...


Саме таким чином заповнюється ось така табличка в базі:  1: CREATE TABLE [dbo].[TraceLog](
  2:   [i] [int] IDENTITY(1,1) NOT NULL,
  3:   [CrDate] [datetime] NOT NULL,
  4:   [RawUrl] [nvarchar](1000) NULL,
  5:   [UrlReferrer] [nvarchar](1000) NULL,
  6:   [HttpMethod] [nvarchar](50) NULL,
  7:   [UserHostAddress] [nvarchar](50) NULL,
  8:   [QueryString] [nvarchar](4000) NULL,
  9:   [Form] [nvarchar](4000) NULL,
 10:   [RequestParams] [nvarchar](4000) NULL,
 11:   [InputStreamLength] [int] NULL,
 12:   [IsAuthenticated] [int] NULL,
 13:   [IsLocal] [int] NULL,
 14:   [UserAgent] [nvarchar](4000) NULL,
 15:   [Headers] [nvarchar](4000) NULL
 16: ) ON [PRIMARY]
 17:  
 18: GO


Код, що формує параметри виглядає ось так:  1: Imports Microsoft.VisualBasic
  2:  
  3: Public Class TraceRequest
  4:   Sub SaveToLog(ByVal sender As Object, ByVal e As System.EventArgs)
  5:     Dim CN1 As New Data.SqlClient.SqlConnection(System.Configuration.ConfigurationManager.ConnectionStrings("SQLServer_ConnectionStrings").ConnectionString)
  6:     Dim InsertTraceCMD As New Data.SqlClient.SqlCommand("AddTraceLog", CN1)
  7:     CN1.Open()
  8:     Try
  9:  
 10:       InsertTraceCMD.CommandType = Data.CommandType.StoredProcedure
 11:  
 12:       InsertTraceCMD.Parameters.AddWithValue("@RawUrl", HttpContext.Current.Request.RawUrl.ToString)
 13:       If HttpContext.Current.Request.UrlReferrer IsNot Nothing Then
 14:         InsertTraceCMD.Parameters.AddWithValue("@UrlReferrer", HttpContext.Current.Request.UrlReferrer.ToString)
 15:       Else
 16:         InsertTraceCMD.Parameters.AddWithValue("@UrlReferrer", DBNull.Value)
 17:       End If
 18:  
 19:       InsertTraceCMD.Parameters.AddWithValue("@HttpMethod", HttpContext.Current.Request.HttpMethod.ToString)
 20:       InsertTraceCMD.Parameters.AddWithValue("@UserHostAddress", HttpContext.Current.Request.UserHostAddress.ToString)
 21:       InsertTraceCMD.Parameters.AddWithValue("@QueryString", HttpContext.Current.Request.QueryString.ToString)
 22:       InsertTraceCMD.Parameters.AddWithValue("@Form", HttpContext.Current.Request.Form.ToString)
 23:       InsertTraceCMD.Parameters.AddWithValue("@RequestParams", HttpContext.Current.Request.Params.ToString)
 24:  
 25:       InsertTraceCMD.Parameters.AddWithValue("@IsAuthenticated", HttpContext.Current.Request.IsAuthenticated)
 26:       InsertTraceCMD.Parameters.AddWithValue("@IsLocal", HttpContext.Current.Request.IsLocal)
 27:       InsertTraceCMD.Parameters.AddWithValue("@UserAgent", HttpContext.Current.Request.UserAgent.ToString)
 28:       InsertTraceCMD.Parameters.AddWithValue("@Headers", HttpContext.Current.Request.Headers.ToString)
 29:       If HttpContext.Current.Request.InputStream IsNot Nothing Then
 30:         InsertTraceCMD.Parameters.AddWithValue("@InputStreamLength", HttpContext.Current.Request.InputStream.Length)
 31:       Else
 32:         InsertTraceCMD.Parameters.AddWithValue("@InputStreamLength", 0)
 33:       End If
 34:       InsertTraceCMD.ExecuteNonQuery()
 35:  
 36:     Catch ex As Exception
 37:       HttpContext.Current.Response.Write(ex.Message)
 38:     End Try
 39:     CN1.Close()
 40:   End Sub
 41:  
 42:  
 43: End Class


Тут є важлива крапочка. Оскільки у мене одночасно з трасуванням реквестів працює у базі декілька ось таких тригерів (відображення даних з них я не буду тут описувати),

Але важливим тут є те, що дата у тригерах і тасуваннях повинна корелюватися, тобто дату у трасі треба проставляти процедурою, а не з дати web-серверу.  1: ALTER procedure [dbo].[AddTraceLog]
  2:  
  3:       (@RawUrl as nvarchar(1000)
  4:       ,@UrlReferrer as nvarchar(1000)
  5:       ,@HttpMethod as nvarchar(50)
  6:       ,@UserHostAddress as nvarchar(50)
  7:       ,@QueryString as nvarchar(4000)
  8:       ,@Form as nvarchar(4000)
  9:       ,@RequestParams as nvarchar(4000)
 10:       ,@InputStreamLength as int
 11:       ,@IsAuthenticated as int
 12:       ,@IsLocal as int
 13:       ,@UserAgent as nvarchar(4000)
 14:       ,@Headers as nvarchar(4000))
 15: as 
 16: INSERT INTO [vOtpusk_Arenda].[dbo].[TraceLog]
 17:       ([CrDate]
 18:       ,[RawUrl]
 19:       ,[UrlReferrer]
 20:       ,[HttpMethod]
 21:       ,[UserHostAddress]
 22:       ,[QueryString]
 23:       ,[Form]
 24:       ,[RequestParams]
 25:       ,[InputStreamLength]
 26:       ,[IsAuthenticated]
 27:       ,[IsLocal]
 28:       ,[UserAgent]
 29:       ,[Headers])
 30:    VALUES
 31:       (GETDATE()
 32:       ,@RawUrl
 33:       ,@UrlReferrer
 34:       ,@HttpMethod
 35:       ,@UserHostAddress
 36:       ,@QueryString
 37:       ,@Form
 38:       ,@RequestParams
 39:       ,@InputStreamLength
 40:       ,@IsAuthenticated
 41:       ,@IsLocal
 42:       ,@UserAgent
 43:       ,@Headers)
 44:  
 45: GO


Але найбільш важливою крапкою у налагодженні трасування є те, що базу треба перевести у режим BULK LOGGEDРазом з тим, що у цієї табличці немає кластерного індексу, можливо досягнути саме те, що при розмірі бази в декілька терабайт сайт все ще працює добре. У моїх обставинах сайт заповнює близько п'ятсот мегов даних трасування за добу. Тобто база стає багато-терабайтною за тиждень - а сайт все ще не тільки працює, але й майже не завищує час відклику.Дані GET-реквесту накопичуються приблизно такого плану:

111072
2015-07-03 13:59:47.000
/GetFoto.ashx?id=598ec804-6cf1-45c8-bfa8-ea914f2839b2&W=100
http://arenda.votpusk.ru/Object_info_all.aspx?Object=06ae0b8c-2c3d-4b1b-8e29-24d25bc712ee
GET	217.118.81.29	id=598ec804-6cf1-45c8-bfa8-ea914f2839b2&W=100
id=598ec804-6cf1-45c8-bfa8-ea914f2839b2&W=100&Object=d243ce93-03a5-4455-aa94-b9d83252ac73%2c3e4c3a92-702c-4f8d-b316-5c33767eae01%2c94d29e19-8f9b-4fbb-af1b-3c8966553d2e%2cbed3cc4a-a2ba-466b-951c-e1baa49c13c3%2c&__atuvc=9%257C26&ASP.NET_SessionId=i1hqciqshna54z55u5sirf45&__utmt=1&_ym_visorc_48203=w&hotlog=1&__utma=191732909.143089651.1435606512.1435606512.1435920966.2&__utmb=191732909.8.10.1435920966&__utmc=191732909&__utmz=191732909.1435606512.1.1.utmcsr%3d(direct)%7cutmccn%3d(direct)%7cutmcmd%3d(none)&ALL_HTTP=HTTP_CONNECTION%3akeep-alive%0d%0aHTTP_ACCEPT%3aimage%2fwebp%2c*%2f*%3bq%3d0.8%0d%0aHTTP_ACCEPT_ENCODING%3agzip%2c+deflate%2c+sdch%0d%0aHTTP_ACCEPT_LANGUAGE%3aru-RU%2cru%3bq%3d0.8%2cen-US%3bq%3d0.6%2cen%3bq%3d0.4%0d%0aHTTP_COOKIE%3aObject%3dd243ce93-03a5-4455-aa94-b9d83252ac73%2c3e4c3a92-702c-4f8d-b316-5c33767eae01%2c94d29e19-8f9b-4fbb-af1b-3c8966553d2e%2cbed3cc4a-a2ba-466b-951c-e1baa49c13c3%2c%3b+__atuvc%3d9%257C26%3b+ASP.NET_SessionId%3di1hqciqshna54z55u5sirf45%3b+__utmt%3d1%3b+_ym_visorc_48203%3dw%3b+hotlog%3d1%3b+__utma%3d191732909.143089651.1435606512.1435606512.1435920966.2%3b+__utmb%3d191732909.8.10.1435920966%3b+__utmc%3d191732909%3b+__utmz%3d191732909.1435606512.1.1.utmcsr%3d(direct)%7cutmccn%3d(direct)%7cutmcmd%3d(none)%0d%0aHTTP_HOST%3aarenda.votpusk.ru%0d%0aHTTP_REFERER%3ahttp%3a%2f%2farenda.votpusk.ru%2fObject_info_all.aspx%3fObject%3d06ae0b8c-2c3d-4b1b-8e29-24d25bc712ee%0d%0aHTTP_USER_AGENT%3aMozilla%2f5.0+(Linux%3b+Android+4.2.2%3b+IdeaTab+S6000-H+Build%2fJDQ39)+AppleWebKit%2f537.36+(KHTML%2c+like+Gecko)+Chrome%2f40.0.2214.109+Safari%2f537.36%0d%0a&ALL_RAW=Connection%3a+keep-alive%0d%0aAccept%3a+image%2fwebp%2c*%2f*%3bq%3d0.8%0d%0aAccept-Encoding%3a+gzip%2c+deflate%2c+sdch%0d%0aAccept-Language%3a+ru-RU%2cru%3bq%3d0.8%2cen-US%3bq%3d0.6%2cen%3bq%3d0.4%0d%0aCookie%3a+Object%3dd243ce93-03a5-4455-aa94-b9d83252ac73%2c3e4c3a92-702c-4f8d-b316-5c33767eae01%2c94d29e19-8f9b-4fbb-af1b-3c8966553d2e%2cbed3cc4a-a2ba-466b-951c-e1baa49c13c3%2c%3b+__atuvc%3d9%257C26%3b+ASP.NET_SessionId%3di1hqciqshna54z55u5sirf45%3b+__utmt%3d1%3b+_ym_visorc_48203%3dw%3b+hotlog%3d1%3b+__utma%3d191732909.143089651.1435606512.1435606512.1435920966.2%3b+__utmb%3d191732909.8.10.1435920966%3b+__utmc%3d191732909%3b+__utmz%3d191732909.1435606512.1.1.utmcsr%3d(direct)%7cutmccn%3d(direct)%7cutmcmd%3d(none)%0d%0aHost%3a+arenda.votpusk.ru%0d%0aReferer%3a+http%3a%2f%2farenda.votpusk.ru%2fObject_info_all.aspx%3fObject%3d06ae0b8c-2c3d-4b1b-8e29-24d25bc712ee%0d%0aUser-Agent%3a+Mozilla%2f5.0+(Linux%3b+Android+4.2.2%3b+IdeaTab+S6000-H+Build%2fJDQ39)+AppleWebKit%2f537.36+(KHTML%2c+like+Gecko)+Chrome%2f40.0.2214.109+Safari%2f537.36%0d%0a&APPL_MD_PATH=%2fLM%2fW3SVC%2f2%2fROOT&APPL_PHYSICAL_PATH=C%3a%5cinetpub%5cwwwroot%5c2009_arenda%5c&AUTH_TYPE=&AUTH_USER=&AUTH_PASSWORD=&LOGON_USER=&REMOTE_USER=&CERT_COOKIE=&CERT_FLAGS=&CERT_ISSUER=&CERT_KEYSIZE=&CERT_SECRETKEYSIZE=&CERT_SERIALNUMBER=&CERT_SERVER_ISSUER=&CERT_SERVER_SUBJECT=&CERT_SUBJECT=&CONTENT_LENGTH=0&CONTENT_TYPE=&GATEWAY_INTERFACE=CGI%2f1.1&HTTPS=off&HTTPS_KEYSIZE=&HTTPS_SECRETKEYSIZE=&HTTPS_SERVER_ISSUER=&HTTPS_SERVER_SUBJECT=&INSTANCE_ID=2&INSTANCE_META_PATH=%2fLM%2fW3SVC%2f2&LOCAL_ADDR=192.168.4.22&PATH_INFO=%2fGetFoto.ashx&PATH_TRANSLATED=C%3a%5cinetpub%5cwwwroot%5c2009_arenda%5cGetFoto.ashx&QUERY_STRING=id%3d598ec804-6cf1-45c8-bfa8-ea914f2839b2%26W%3d100&REMOTE_ADDR=217.118.81.29&REMOTE_HOST=217.118.81.29&REMOTE_PORT=26537&REQUEST_METHOD=GET&SCRIPT_NAME=%2fGetFoto.ashx&SERVER_NAME=arenda.votpusk.ru&SERVER_PORT=80&SERVER_PORT_SECURE=0&SERVER_PROTOCOL=HTTP%2f1.1&SERVER_SOFTWARE=Microsoft-IIS%2f7.0&URL=%2fGetFoto.ashx&HTTP_CONNECTION=keep-alive&HTTP_ACCEPT=image%2fwebp%2c*%2f*%3bq%3d0.8&HTTP_ACCEPT_ENCODING=gzip%2c+deflate%2c+sdch&HTTP_ACCEPT_LANGUAGE=ru-RU%2cru%3bq%3d0.8%2cen-US%3bq%3d0.6%2cen%3bq%3d0.4&HTTP_COOKIE=Object%3dd243ce93-03a5-4455-aa94-b9d83252ac73%2c3e4c3a92-702c-4f8d-b316-5c33767eae01%2c94d29e19-8f9b-4fbb-af1b-3c8966553d2e%2cbed3cc4a-a2ba-466b-951c-e1baa49c13c3%2c%3b+__atuvc%3d9%257C26%3 0 0 0 Mozilla/5.0 (Linux; Android 4.2.2; IdeaTab S6000-H Build/JDQ39) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/40.0.2214.109 Safari/537.36 Connection=keep-alive&Accept=image%2fwebp%2c*%2f*%3bq%3d0.8&Accept-Encoding=gzip%2c+deflate%2c+sdch&Accept-Language=ru-RU%2cru%3bq%3d0.8%2cen-US%3bq%3d0.6%2cen%3bq%3d0.4&Cookie=Object%3dd243ce93-03a5-4455-aa94-b9d83252ac73%2c3e4c3a92-702c-4f8d-b316-5c33767eae01%2c94d29e19-8f9b-4fbb-af1b-3c8966553d2e%2cbed3cc4a-a2ba-466b-951c-e1baa49c13c3%2c%3b+__atuvc%3d9%257C26%3b+ASP.NET_SessionId%3di1hqciqshna54z55u5sirf45%3b+__utmt%3d1%3b+_ym_visorc_48203%3dw%3b+hotlog%3d1%3b+__utma%3d191732909.143089651.1435606512.1435606512.1435920966.2%3b+__utmb%3d191732909.8.10.1435920966%3b+__utmc%3d191732909%3b+__utmz%3d191732909.1435606512.1.1.utmcsr%3d(direct)%7cutmccn%3d(direct)%7cutmcmd%3d(none)&Host=arenda.votpusk.ru&Referer=http%3a%2f%2farenda.votpusk.ru%2fObject_info_all.aspx%3fObject%3d06ae0b8c-2c3d-4b1b-8e29-24d25bc712ee&User-Agent=Mozilla%2f5.0+(Linux%3b+Android+4.2.2%3b+IdeaTab+S6000-H+Build%2fJDQ39)+AppleWebKit%2f537.36+(KHTML%2c+like+Gecko)+Chrome%2f40.0.2214.109+Safari%2f537.36


А у POST-реквесту додатково запам'ятовується ще два поля - RequestForm і RequestParams. Десь приблизно ось такого плану:__EVENTTARGET=Button1&__EVENTARGUMENT=&__VIEWSTATE=%2fwEPDwULLTE0Njk0NDc2ODEPZBYCAgMPZBYGAgEPDxYCHgRUZXh0BTvQp9Cw0YHRgtC90YvQuSDQvNC40L3QuC3Qv9Cw0L3RgdC40L7QvdCw0YIgwqvQnNCw0LrRgdCw0YLCu2RkAgUPD2QPEBYBZhYBFgIeDlBhcmFtZXRlclZhbHVlBSQwZTk4MDhhMS03ZWZiLTQxMWQtYWY4YS00ZTAxMTQ4ZTU0MGUWAQIEZGQCBw8PZA8QFgFmFgEWAh8BZBYBAgNkZBgBBQpNdWx0aVZpZXcxDw9kZmR7sjjP%2bKVMZehqfuP%2f57okXKunzA%3d%3d&__VIEWSTATEGENERATOR=B7E08CCA&__EVENTVALIDATION=%2fwEWCAK6t6rZDwKx8NrXAwKMqNr3DgKO3e7wBgLQ1Jz6AQLs0bLrBgLM9PumDwKM54rGBoVdJ6mmMkq%2boP7PF%2fHGcQEBTxN9&txName=%u0410%u043b%u0438%u044f&txEmail=daa230383%40mail.ru&txPhone=87015149574&txTEXT=2+%u0432%u0437%u0440%u043e%u0441%u043b%u044b%u0445%2c+1+%u0440%u0435%u0431%u0435%u043d%u043e%u043a+7+%u043b%u0435%u0442&TextBox1=9C29C

Object=0e9808a1-7efb-411d-af8a-4e01148e540e&__EVENTTARGET=Button1&__EVENTARGUMENT=&__VIEWSTATE=%2fwEPDwULLTE0Njk0NDc2ODEPZBYCAgMPZBYGAgEPDxYCHgRUZXh0BTvQp9Cw0YHRgtC90YvQuSDQvNC40L3QuC3Qv9Cw0L3RgdC40L7QvdCw0YIgwqvQnNCw0LrRgdCw0YLCu2RkAgUPD2QPEBYBZhYBFgIeDlBhcmFtZXRlclZhbHVlBSQwZTk4MDhhMS03ZWZiLTQxMWQtYWY4YS00ZTAxMTQ4ZTU0MGUWAQIEZGQCBw8PZA8QFgFmFgEWAh8BZBYBAgNkZBgBBQpNdWx0aVZpZXcxDw9kZmR7sjjP%2bKVMZehqfuP%2f57okXKunzA%3d%3d&__VIEWSTATEGENERATOR=B7E08CCA&__EVENTVALIDATION=%2fwEWCAK6t6rZDwKx8NrXAwKMqNr3DgKO3e7wBgLQ1Jz6AQLs0bLrBgLM9PumDwKM54rGBoVdJ6mmMkq%2boP7PF%2fHGcQEBTxN9&txName=%u0410%u043b%u0438%u044f&txEmail=daa230383%40mail.ru&txPhone=87015149574&txTEXT=2+%u0432%u0437%u0440%u043e%u0441%u043b%u044b%u0445%2c+1+%u0440%u0435%u0431%u0435%u043d%u043e%u043a+7+%u043b%u0435%u0442&TextBox1=9C29C&__utma=191732909.235862469.1435226727.1435564853.1435920744.3&__utmz=191732909.1435920744.3.3.utmcsr%3dyandex%7cutmccn%3d(organic)%7cutmcmd%3dorganic&ASP.NET_SessionId=rwqzi44545gaf155ffm5iayl&hotlog=1&__utmb=191732909.15.10.1435920744&__utmc=191732909&__atuvc=1%257C26&__atuvs=5596696797f05541000&_ym_visorc_48203=w&Random1=oPYjnS41b4k%3d&ALL_HTTP=HTTP_CONNECTION%3akeep-alive%0d%0aHTTP_CONTENT_LENGTH%3a754%0d%0aHTTP_CONTENT_TYPE%3aapplication%2fx-www-form-urlencoded%0d%0aHTTP_ACCEPT%3atext%2fhtml%2capplication%2fxhtml%2bxml%2capplication%2fxml%3bq%3d0.9%2c*%2f*%3bq%3d0.8%0d%0aHTTP_ACCEPT_ENCODING%3agzip%2c+deflate%0d%0aHTTP_ACCEPT_LANGUAGE%3aru-RU%2cru%3bq%3d0.8%2cen-US%3bq%3d0.5%2cen%3bq%3d0.3%0d%0aHTTP_COOKIE%3a__utma%3d191732909.235862469.1435226727.1435564853.1435920744.3%3b+__utmz%3d191732909.1435920744.3.3.utmcsr%3dyandex%7cutmccn%3d(organic)%7cutmcmd%3dorganic%3b+ASP.NET_SessionId%3drwqzi44545gaf155ffm5iayl%3b+hotlog%3d1%3b+__utmb%3d191732909.15.10.1435920744%3b+__utmc%3d191732909%3b+__atuvc%3d1%257C26%3b+__atuvs%3d5596696797f05541000%3b+_ym_visorc_48203%3dw%3b+Random1%3doPYjnS41b4k%3d%0d%0aHTTP_HOST%3aarenda.votpusk.ru%0d%0aHTTP_REFERER%3ahttp%3a%2f%2farenda.votpusk.ru%2fMessage.aspx%3fObject%3d0e9808a1-7efb-411d-af8a-4e01148e540e%0d%0aHTTP_USER_AGENT%3aMozilla%2f5.0+(Windows+NT+6.2%3b+WOW64%3b+rv%3a38.0)+Gecko%2f20100101+Firefox%2f38.0%0d%0a&ALL_RAW=Connection%3a+keep-alive%0d%0aContent-Length%3a+754%0d%0aContent-Type%3a+application%2fx-www-form-urlencoded%0d%0aAccept%3a+text%2fhtml%2capplication%2fxhtml%2bxml%2capplication%2fxml%3bq%3d0.9%2c*%2f*%3bq%3d0.8%0d%0aAccept-Encoding%3a+gzip%2c+deflate%0d%0aAccept-Language%3a+ru-RU%2cru%3bq%3d0.8%2cen-US%3bq%3d0.5%2cen%3bq%3d0.3%0d%0aCookie%3a+__utma%3d191732909.235862469.1435226727.1435564853.1435920744.3%3b+__utmz%3d191732909.1435920744.3.3.utmcsr%3dyandex%7cutmccn%3d(organic)%7cutmcmd%3dorganic%3b+ASP.NET_SessionId%3drwqzi44545gaf155ffm5iayl%3b+hotlog%3d1%3b+__utmb%3d191732909.15.10.1435920744%3b+__utmc%3d191732909%3b+__atuvc%3d1%257C26%3b+__atuvs%3d5596696797f05541000%3b+_ym_visorc_48203%3dw%3b+Random1%3doPYjnS41b4k%3d%0d%0aHost%3a+arenda.votpusk.ru%0d%0aReferer%3a+http%3a%2f%2farenda.votpusk.ru%2fMessage.aspx%3fObject%3d0e9808a1-7efb-411d-af8a-4e01148e540e%0d%0aUser-Agent%3a+Mozilla%2f5.0+(Windows+NT+6.2%3b+WOW64%3b+rv%3a38.0)+Gecko%2f20100101+Firefox%2f38.0%0d%0a&APPL_MD_PATH=%2fLM%2fW3SVC%2f2%2fROOT&APPL_PHYSICAL_PATH=C%3a%5cinetpub%5cwwwroot%5c2009_arenda%5c&AUTH_TYPE=&AUTH_USER=&AUTH_PASSWORD=&LOGON_USER=&REMOTE_USER=&CERT_COOKIE=&CERT_FLAGS=&CERT_ISSUER=&CERT_KEYSIZE=&CERT_SECRETKEYSIZE=&CERT_SERIALNUMBER=&CERT_SERVER_ISSUER=&CERT_SERVER_SUBJECT=&CERT_SUBJECT=&CONTENT_LENGTH=754&CONTENT_TYPE=application%2fx-www-form-urlencoded&GATEWAY_INTERFACE=CGI%2f1.1&HTTPS=off&HTTPS_KEYSIZE=&HTTPS_SECRETKEYSIZE=&HTTPS_SERVER_ISSUER=&HTTPS_SERVER_SUBJECT=&INSTANCE_ID=2&INSTANCE_META_PATH=%2fLM%2fW3SVC%2f2&LOCAL_ADDR=192.168.4.22&PATH_INFO=%2fMessage.aspx&PATH_TRANSLATED=C%3a%5cinetpub%5cwwwroot%5c2009_arenda%5cMessage.aspx&QUERY_STRING=Object%3d0e9808a1-7efb-411d-af8a-4e01148e540e&REMOTE_ADDR=92.47.181.185&REMOTE_HOST=92.47.181.185&REMOTE_PORT=62468&REQUEST_METHOD=POST&SCRIPT_NAME=%2fMessage.asp


Тепер, коли мі бачимо - що накопичується і у якому розмірі - зрозуміло, що важливо якось обробляти ці мільйони записів. Для чого ми накопичували ці 12 мільйонів записів, що зайняли у моєму випадку пів-терабайту? Щонайменше потрібна якась обробка цієї сировини - щоб знайти відповіді на свої запитання, заради яких накопичувалися ці терабайти.

Далі я буду розповідати саме про таку прогу, яка обробляє усю цю сировину. Спочатку відбирає потрібні записи, а потім розкодовує потрібні поля і шукає в них те, шо мі шукаємо. Наприклад XSS-атаку, чи якусь причину попадання сайта у неможливе становище, яке не виходить прорахувати логічно у голові.

Моя прога працює таким чином. Спочатку відбирається необхідні записі у базі по такому критерію, що можливо побачити на рівні SQL. Наприклад, на першому скріні я відбираю на рівні SQL такі записи, які я умовно назвав VIRUS.

Відбори по такій великій базі ідуть довго. Дуже довго. Декілька хвилин, щонайменше. Цілком інтерактивну форму, що працює поки іде запит до базі зробити важко, тому я задовольнився тут простою формою очікування.

І ось запит до бази виконався, і ми можемо побачити очима ті самі записи, якими ми зацікавилися на рівні SQL. Теперь мм можемо звузити місце пошуку і шукати очима потрібні записи:

Коли мы знаходимо цікаву запис, то можемо її розкодувати, та зробити над окремими полями інші потрібні операції (тут буде описано лише розкодування з ESCAPE-HTML. Взагалі, у полях POST-реквесту можно що завгодно розкодувати, наприклад далекому 2005-му році мені було потрібно розкодуваті ViewState.

Щодо додаткових вимог до проги, то важливо, щоб вона розтягувалась на весь монітор, бо, як ви бачите на скринах - даних занадто багато і шукати голочку у цілому стогу цього сміття досить важко.

Ну ось мі дійшли до того місця, у якому вже можливо описувати саму прогу. По-перше подивимося, з чого складається увесь цей проєкт. Тут є дві форми, один модуль, один класс і один статично маркований буфер для даних. У ресурсах і сетінгах є ще іконка та ConnectionString до бази.

Тепер я покажу код кожного компонента. Почнемо з основної форми. Тут немає жодних хитрощів. Усе по букварику. Як я вже казав раніше, такий засіб інтерактивності на час запиту до бази не зовсім коректний, але це найбільш простіший засіб із можливих і все одно це краще, ніж форма взагалі підвисає без жодних пояснень.  1: Public Class Form1
  2:  
  3:   Private Sub Form1_Load(sender As Object, e As System.EventArgs) Handles Me.Load
  4:     Application.DoEvents()
  5:     DataGridView1.Enabled = False
  6:     Me.ComboBox1.Items.Add("Top10")
  7:     Me.ComboBox1.Items.Add("AllPost")
  8:     Me.ComboBox1.Items.Add("Virus")
  9:     Me.TraceLogTableAdapter.SetCommandTimeout(100000)
 10:     ContextMenuStrip1.Cursor = Cursors.Hand
 11:  
 12:     BackgroundWorker1.WorkerSupportsCancellation = True
 13:   End Sub
 14:  
 15:   Private Sub Button1_Click(sender As System.Object, e As System.EventArgs) Handles Button1.Click
 16:     Progress.Show()
 17:     If Not BackgroundWorker1.IsBusy = True Then
 18:       BackgroundWorker1.RunWorkerAsync()
 19:     End If
 20:   End Sub
 21:  
 22:  
 23:   Private Sub DataGridView1_SelectionChanged(sender As Object, e As System.EventArgs) Handles DataGridView1.SelectionChanged
 24:     If CType(sender, DataGridView).SelectedRows.Count > 0 Then
 25:       Dim RowIndex As Integer = CType(sender, DataGridView).SelectedRows(0).Index
 26:       TextBox_Form.Text = TraceLog_DS.TraceLog.Rows(RowIndex).Item("Form").ToString.Replace("&", vbCrLf & vbCrLf)
 27:       TextBox_Param.Text = TraceLog_DS.TraceLog.Rows(RowIndex).Item("RequestParams").ToString.Replace("&", vbCrLf & vbCrLf)
 28:     End If
 29:   End Sub
 30:  
 31:   Private Sub Label3_Click(sender As System.Object, e As System.EventArgs) Handles Label3.Click
 32:     Dim sInfo As ProcessStartInfo = New ProcessStartInfo("http://unicode.online-toolz.com/tools/text-unicode-entities-convertor.php")
 33:     Process.Start(sInfo)
 34:   End Sub
 35:  
 36:   Private Sub ToolStripTextBox1_Click(sender As System.Object, e As System.EventArgs) Handles ToolStripTextBox1.Click
 37:     Select Case CType(CType(sender, ToolStripTextBox).Owner, ContextMenuStrip).SourceControl.Name
 38:       Case "TextBox_Form"
 39:         MsgBox(DecodeHTML(TextBox_Form.SelectedText), MsgBoxStyle.OkOnly, "Unicode")
 40:       Case "TextBox_Param"
 41:         MsgBox(DecodeHTML(TextBox_Param.SelectedText), MsgBoxStyle.OkOnly, "Unicode")
 42:     End Select
 43:   End Sub
 44:  
 45:   Private Sub BackgroundWorker1_DoWork(sender As Object, e As System.ComponentModel.DoWorkEventArgs) Handles BackgroundWorker1.DoWork
 46:     Me.Invoke(New MethodInvoker(AddressOf Fill_DS))
 47:   End Sub
 48:  
 49:   Private Sub BackgroundWorker1_RunWorkerCompleted(sender As Object, e As System.ComponentModel.RunWorkerCompletedEventArgs) Handles BackgroundWorker1.RunWorkerCompleted
 50:     Me.Invoke(New MethodInvoker(AddressOf ProgressEnd))
 51:   End Sub
 52:  
 53:  
 54:   Private Sub Fill_DS()
 55:     DataGridView1.Enabled = False
 56:     Me.Button1.Enabled = False
 57:     Select Case ComboBox1.SelectedItem.ToString
 58:       Case "Top10"
 59:         Me.TraceLogTableAdapter.Fill_top10(Me.TraceLog_DS.TraceLog)
 60:       Case "AllPost"
 61:         Me.TraceLogTableAdapter.FillByAllPost(Me.TraceLog_DS.TraceLog)
 62:       Case "Virus"
 63:         Me.TraceLogTableAdapter.FillByVirus(Me.TraceLog_DS.TraceLog)
 64:     End Select
 65:     Me.Button1.Enabled = True
 66:     DataGridView1.Enabled = True
 67:     DataGridView1.DataSource = Me.TraceLog_DS.TraceLog
 68:   End Sub
 69:  
 70:   Sub ProgressEnd()
 71:     If Progress IsNot Nothing AndAlso Progress.Visible Then
 72:       Progress.Close()
 73:     End If
 74:   End Sub
 75: End Class


  1: <Global.Microsoft.VisualBasic.CompilerServices.DesignerGenerated()> _
  2: Partial Class Form1
  3:   Inherits System.Windows.Forms.Form
  4:  
  5:   'Form overrides dispose to clean up the component list.
  6:   <System.Diagnostics.DebuggerNonUserCode()> _
  7:   Protected Overrides Sub Dispose(ByVal disposing As Boolean)
  8:     Try
  9:       If disposing AndAlso components IsNot Nothing Then
 10:         components.Dispose()
 11:       End If
 12:     Finally
 13:       MyBase.Dispose(disposing)
 14:     End Try
 15:   End Sub
 16:  
 17:   'Required by the Windows Form Designer
 18:   Private components As System.ComponentModel.IContainer
 19:  
 20:   'NOTE: The following procedure is required by the Windows Form Designer
 21:   'It can be modified using the Windows Form Designer. 
 22:   'Do not modify it using the code editor.
 23:   <System.Diagnostics.DebuggerStepThrough()> _
 24:   Private Sub InitializeComponent()
 25:     Me.components = New System.ComponentModel.Container()
 26:     Dim resources As System.ComponentModel.ComponentResourceManager = New System.ComponentModel.ComponentResourceManager(GetType(Form1))
 27:     Me.ContextMenuStrip1 = New System.Windows.Forms.ContextMenuStrip(Me.components)
 28:     Me.ToolStripTextBox1 = New System.Windows.Forms.ToolStripTextBox()
 29:     Me.TableLayoutPanel1 = New System.Windows.Forms.TableLayoutPanel()
 30:     Me.GroupBox1 = New System.Windows.Forms.GroupBox()
 31:     Me.Label4 = New System.Windows.Forms.Label()
 32:     Me.ComboBox1 = New System.Windows.Forms.ComboBox()
 33:     Me.Button1 = New System.Windows.Forms.Button()
 34:     Me.GroupBox2 = New System.Windows.Forms.GroupBox()
 35:     Me.TextBox_Form = New System.Windows.Forms.TextBox()
 36:     Me.GroupBox3 = New System.Windows.Forms.GroupBox()
 37:     Me.TextBox_Param = New System.Windows.Forms.TextBox()
 38:     Me.GroupBox4 = New System.Windows.Forms.GroupBox()
 39:     Me.DataGridView1 = New System.Windows.Forms.DataGridView()
 40:     Me.IDataGridViewTextBoxColumn = New System.Windows.Forms.DataGridViewTextBoxColumn()
 41:     Me.CrDateDataGridViewTextBoxColumn = New System.Windows.Forms.DataGridViewTextBoxColumn()
 42:     Me.RawUrlDataGridViewTextBoxColumn = New System.Windows.Forms.DataGridViewTextBoxColumn()
 43:     Me.UrlReferrerDataGridViewTextBoxColumn = New System.Windows.Forms.DataGridViewTextBoxColumn()
 44:     Me.HttpMethodDataGridViewTextBoxColumn = New System.Windows.Forms.DataGridViewTextBoxColumn()
 45:     Me.UserHostAddressDataGridViewTextBoxColumn = New System.Windows.Forms.DataGridViewTextBoxColumn()
 46:     Me.QueryStringDataGridViewTextBoxColumn = New System.Windows.Forms.DataGridViewTextBoxColumn()
 47:     Me.FormDataGridViewTextBoxColumn = New System.Windows.Forms.DataGridViewTextBoxColumn()
 48:     Me.RequestParamsDataGridViewTextBoxColumn = New System.Windows.Forms.DataGridViewTextBoxColumn()
 49:     Me.InputStreamLengthDataGridViewTextBoxColumn = New System.Windows.Forms.DataGridViewTextBoxColumn()
 50:     Me.IsAuthenticatedDataGridViewTextBoxColumn = New System.Windows.Forms.DataGridViewTextBoxColumn()
 51:     Me.IsLocalDataGridViewTextBoxColumn = New System.Windows.Forms.DataGridViewTextBoxColumn()
 52:     Me.UserAgentDataGridViewTextBoxColumn = New System.Windows.Forms.DataGridViewTextBoxColumn()
 53:     Me.HeadersDataGridViewTextBoxColumn = New System.Windows.Forms.DataGridViewTextBoxColumn()
 54:     Me.TraceLogBindingSource = New System.Windows.Forms.BindingSource(Me.components)
 55:     Me.TraceLog_DS = New Virus.TraceLog_DS()
 56:     Me.Label3 = New System.Windows.Forms.Label()
 57:     Me.TraceLogTableAdapter = New Virus.TraceLog_DSTableAdapters.TraceLogTableAdapter()
 58:     Me.BackgroundWorker1 = New System.ComponentModel.BackgroundWorker()
 59:     Me.ContextMenuStrip1.SuspendLayout()
 60:     Me.TableLayoutPanel1.SuspendLayout()
 61:     Me.GroupBox1.SuspendLayout()
 62:     Me.GroupBox2.SuspendLayout()
 63:     Me.GroupBox3.SuspendLayout()
 64:     Me.GroupBox4.SuspendLayout()
 65:     CType(Me.DataGridView1, System.ComponentModel.ISupportInitialize).BeginInit()
 66:     CType(Me.TraceLogBindingSource, System.ComponentModel.ISupportInitialize).BeginInit()
 67:     CType(Me.TraceLog_DS, System.ComponentModel.ISupportInitialize).BeginInit()
 68:     Me.SuspendLayout()
 69:     '
 70:     'ContextMenuStrip1
 71:     '
 72:     Me.ContextMenuStrip1.Items.AddRange(New System.Windows.Forms.ToolStripItem() {Me.ToolStripTextBox1})
 73:     Me.ContextMenuStrip1.Name = "ContextMenuStrip1"
 74:     Me.ContextMenuStrip1.Size = New System.Drawing.Size(161, 27)
 75:     '
 76:     'ToolStripTextBox1
 77:     '
 78:     Me.ToolStripTextBox1.Name = "ToolStripTextBox1"
 79:     Me.ToolStripTextBox1.ReadOnly = True
 80:     Me.ToolStripTextBox1.Size = New System.Drawing.Size(100, 21)
 81:     Me.ToolStripTextBox1.Text = "UNICODE"
 82:     '
 83:     'TableLayoutPanel1
 84:     '
 85:     Me.TableLayoutPanel1.ColumnCount = 1
 86:     Me.TableLayoutPanel1.ColumnStyles.Add(New System.Windows.Forms.ColumnStyle(System.Windows.Forms.SizeType.Percent, 100.0!))
 87:     Me.TableLayoutPanel1.Controls.Add(Me.GroupBox1, 0, 0)
 88:     Me.TableLayoutPanel1.Controls.Add(Me.GroupBox2, 0, 2)
 89:     Me.TableLayoutPanel1.Controls.Add(Me.GroupBox3, 0, 3)
 90:     Me.TableLayoutPanel1.Controls.Add(Me.GroupBox4, 0, 1)
 91:     Me.TableLayoutPanel1.Controls.Add(Me.Label3, 0, 4)
 92:     Me.TableLayoutPanel1.Dock = System.Windows.Forms.DockStyle.Fill
 93:     Me.TableLayoutPanel1.Location = New System.Drawing.Point(0, 0)
 94:     Me.TableLayoutPanel1.Name = "TableLayoutPanel1"
 95:     Me.TableLayoutPanel1.RowCount = 5
 96:     Me.TableLayoutPanel1.RowStyles.Add(New System.Windows.Forms.RowStyle(System.Windows.Forms.SizeType.Absolute, 50.0!))
 97:     Me.TableLayoutPanel1.RowStyles.Add(New System.Windows.Forms.RowStyle(System.Windows.Forms.SizeType.Percent, 33.48671!))
 98:     Me.TableLayoutPanel1.RowStyles.Add(New System.Windows.Forms.RowStyle(System.Windows.Forms.SizeType.Percent, 33.59537!))
 99:     Me.TableLayoutPanel1.RowStyles.Add(New System.Windows.Forms.RowStyle(System.Windows.Forms.SizeType.Percent, 32.91792!))
 100:     Me.TableLayoutPanel1.RowStyles.Add(New System.Windows.Forms.RowStyle(System.Windows.Forms.SizeType.Absolute, 20.0!))
 101:     Me.TableLayoutPanel1.Size = New System.Drawing.Size(914, 719)
 102:     Me.TableLayoutPanel1.TabIndex = 11
 103:     '
 104:     'GroupBox1
 105:     '
 106:     Me.GroupBox1.Controls.Add(Me.Label4)
 107:     Me.GroupBox1.Controls.Add(Me.ComboBox1)
 108:     Me.GroupBox1.Controls.Add(Me.Button1)
 109:     Me.GroupBox1.Dock = System.Windows.Forms.DockStyle.Fill
 110:     Me.GroupBox1.Location = New System.Drawing.Point(3, 3)
 111:     Me.GroupBox1.Name = "GroupBox1"
 112:     Me.GroupBox1.Size = New System.Drawing.Size(908, 44)
 113:     Me.GroupBox1.TabIndex = 0
 114:     Me.GroupBox1.TabStop = False
 115:     '
 116:     'Label4
 117:     '
 118:     Me.Label4.AutoSize = True
 119:     Me.Label4.ForeColor = System.Drawing.SystemColors.Desktop
 120:     Me.Label4.Location = New System.Drawing.Point(9, 14)
 121:     Me.Label4.Name = "Label4"
 122:     Me.Label4.Size = New System.Drawing.Size(556, 13)
 123:     Me.Label4.TabIndex = 10
 124:     Me.Label4.Text = "Для анализа запросов к сайту сначала выберите запрос в базу, потом конкретный зап" & _
 125:   "рос в таблице ниже"
 126:     '
 127:     'ComboBox1
 128:     '
 129:     Me.ComboBox1.DropDownStyle = System.Windows.Forms.ComboBoxStyle.DropDownList
 130:     Me.ComboBox1.FormattingEnabled = True
 131:     Me.ComboBox1.Location = New System.Drawing.Point(593, 9)
 132:     Me.ComboBox1.Name = "ComboBox1"
 133:     Me.ComboBox1.Size = New System.Drawing.Size(249, 21)
 134:     Me.ComboBox1.TabIndex = 9
 135:     '
 136:     'Button1
 137:     '
 138:     Me.Button1.BackgroundImage = CType(resources.GetObject("Button1.BackgroundImage"), System.Drawing.Image)
 139:     Me.Button1.BackgroundImageLayout = System.Windows.Forms.ImageLayout.Stretch
 140:     Me.Button1.Location = New System.Drawing.Point(859, 9)
 141:     Me.Button1.Name = "Button1"
 142:     Me.Button1.Size = New System.Drawing.Size(23, 23)
 143:     Me.Button1.TabIndex = 2
 144:     Me.Button1.UseVisualStyleBackColor = True
 145:     '
 146:     'GroupBox2
 147:     '
 148:     Me.GroupBox2.Controls.Add(Me.TextBox_Form)
 149:     Me.GroupBox2.Dock = System.Windows.Forms.DockStyle.Fill
 150:     Me.GroupBox2.ForeColor = System.Drawing.SystemColors.Desktop
 151:     Me.GroupBox2.Location = New System.Drawing.Point(3, 270)
 152:     Me.GroupBox2.Name = "GroupBox2"
 153:     Me.GroupBox2.Size = New System.Drawing.Size(908, 212)
 154:     Me.GroupBox2.TabIndex = 1
 155:     Me.GroupBox2.TabStop = False
 156:     Me.GroupBox2.Text = "RequestForm"
 157:     '
 158:     'TextBox_Form
 159:     '
 160:     Me.TextBox_Form.ContextMenuStrip = Me.ContextMenuStrip1
 161:     Me.TextBox_Form.Dock = System.Windows.Forms.DockStyle.Fill
 162:     Me.TextBox_Form.Location = New System.Drawing.Point(3, 16)
 163:     Me.TextBox_Form.Multiline = True
 164:     Me.TextBox_Form.Name = "TextBox_Form"
 165:     Me.TextBox_Form.ReadOnly = True
 166:     Me.TextBox_Form.ScrollBars = System.Windows.Forms.ScrollBars.Both
 167:     Me.TextBox_Form.Size = New System.Drawing.Size(902, 193)
 168:     Me.TextBox_Form.TabIndex = 13
 169:     '
 170:     'GroupBox3
 171:     '
 172:     Me.GroupBox3.Controls.Add(Me.TextBox_Param)
 173:     Me.GroupBox3.Dock = System.Windows.Forms.DockStyle.Fill
 174:     Me.GroupBox3.ForeColor = System.Drawing.SystemColors.Desktop
 175:     Me.GroupBox3.Location = New System.Drawing.Point(3, 488)
 176:     Me.GroupBox3.Name = "GroupBox3"
 177:     Me.GroupBox3.Size = New System.Drawing.Size(908, 207)
 178:     Me.GroupBox3.TabIndex = 2
 179:     Me.GroupBox3.TabStop = False
 180:     Me.GroupBox3.Text = "RequestParams"
 181:     '
 182:     'TextBox_Param
 183:     '
 184:     Me.TextBox_Param.ContextMenuStrip = Me.ContextMenuStrip1
 185:     Me.TextBox_Param.Dock = System.Windows.Forms.DockStyle.Fill
 186:     Me.TextBox_Param.Location = New System.Drawing.Point(3, 16)
 187:     Me.TextBox_Param.Multiline = True
 188:     Me.TextBox_Param.Name = "TextBox_Param"
 189:     Me.TextBox_Param.ReadOnly = True
 190:     Me.TextBox_Param.ScrollBars = System.Windows.Forms.ScrollBars.Both
 191:     Me.TextBox_Param.Size = New System.Drawing.Size(902, 188)
 192:     Me.TextBox_Param.TabIndex = 15
 193:     '
 194:     'GroupBox4
 195:     '
 196:     Me.GroupBox4.Controls.Add(Me.DataGridView1)
 197:     Me.GroupBox4.Dock = System.Windows.Forms.DockStyle.Fill
 198:     Me.GroupBox4.ForeColor = System.Drawing.SystemColors.Desktop
 199:     Me.GroupBox4.Location = New System.Drawing.Point(3, 53)
 200:     Me.GroupBox4.Name = "GroupBox4"
 201:     Me.GroupBox4.Size = New System.Drawing.Size(908, 211)
 202:     Me.GroupBox4.TabIndex = 3
 203:     Me.GroupBox4.TabStop = False
 204:     Me.GroupBox4.Text = "POST-запросы к сайту"
 205:     '
 206:     'DataGridView1
 207:     '
 208:     Me.DataGridView1.AutoGenerateColumns = False
 209:     Me.DataGridView1.ColumnHeadersHeightSizeMode = System.Windows.Forms.DataGridViewColumnHeadersHeightSizeMode.AutoSize
 210:     Me.DataGridView1.Columns.AddRange(New System.Windows.Forms.DataGridViewColumn() {Me.IDataGridViewTextBoxColumn, Me.CrDateDataGridViewTextBoxColumn, Me.RawUrlDataGridViewTextBoxColumn, Me.UrlReferrerDataGridViewTextBoxColumn, Me.HttpMethodDataGridViewTextBoxColumn, Me.UserHostAddressDataGridViewTextBoxColumn, Me.QueryStringDataGridViewTextBoxColumn, Me.FormDataGridViewTextBoxColumn, Me.RequestParamsDataGridViewTextBoxColumn, Me.InputStreamLengthDataGridViewTextBoxColumn, Me.IsAuthenticatedDataGridViewTextBoxColumn, Me.IsLocalDataGridViewTextBoxColumn, Me.UserAgentDataGridViewTextBoxColumn, Me.HeadersDataGridViewTextBoxColumn})
 211:     Me.DataGridView1.Cursor = System.Windows.Forms.Cursors.Hand
 212:     Me.DataGridView1.DataSource = Me.TraceLogBindingSource
 213:     Me.DataGridView1.Dock = System.Windows.Forms.DockStyle.Fill
 214:     Me.DataGridView1.GridColor = System.Drawing.SystemColors.InactiveBorder
 215:     Me.DataGridView1.Location = New System.Drawing.Point(3, 16)
 216:     Me.DataGridView1.MultiSelect = False
 217:     Me.DataGridView1.Name = "DataGridView1"
 218:     Me.DataGridView1.ReadOnly = True
 219:     Me.DataGridView1.SelectionMode = System.Windows.Forms.DataGridViewSelectionMode.FullRowSelect
 220:     Me.DataGridView1.Size = New System.Drawing.Size(902, 192)
 221:     Me.DataGridView1.TabIndex = 8
 222:     '
 223:     'IDataGridViewTextBoxColumn
 224:     '
 225:     Me.IDataGridViewTextBoxColumn.DataPropertyName = "i"
 226:     Me.IDataGridViewTextBoxColumn.HeaderText = "i"
 227:     Me.IDataGridViewTextBoxColumn.Name = "IDataGridViewTextBoxColumn"
 228:     Me.IDataGridViewTextBoxColumn.ReadOnly = True
 229:     '
 230:     'CrDateDataGridViewTextBoxColumn
 231:     '
 232:     Me.CrDateDataGridViewTextBoxColumn.DataPropertyName = "CrDate"
 233:     Me.CrDateDataGridViewTextBoxColumn.HeaderText = "CrDate"
 234:     Me.CrDateDataGridViewTextBoxColumn.Name = "CrDateDataGridViewTextBoxColumn"
 235:     Me.CrDateDataGridViewTextBoxColumn.ReadOnly = True
 236:     '
 237:     'RawUrlDataGridViewTextBoxColumn
 238:     '
 239:     Me.RawUrlDataGridViewTextBoxColumn.DataPropertyName = "RawUrl"
 240:     Me.RawUrlDataGridViewTextBoxColumn.HeaderText = "RawUrl"
 241:     Me.RawUrlDataGridViewTextBoxColumn.Name = "RawUrlDataGridViewTextBoxColumn"
 242:     Me.RawUrlDataGridViewTextBoxColumn.ReadOnly = True
 243:     '
 244:     'UrlReferrerDataGridViewTextBoxColumn
 245:     '
 246:     Me.UrlReferrerDataGridViewTextBoxColumn.DataPropertyName = "UrlReferrer"
 247:     Me.UrlReferrerDataGridViewTextBoxColumn.HeaderText = "UrlReferrer"
 248:     Me.UrlReferrerDataGridViewTextBoxColumn.Name = "UrlReferrerDataGridViewTextBoxColumn"
 249:     Me.UrlReferrerDataGridViewTextBoxColumn.ReadOnly = True
 250:     '
 251:     'HttpMethodDataGridViewTextBoxColumn
 252:     '
 253:     Me.HttpMethodDataGridViewTextBoxColumn.DataPropertyName = "HttpMethod"
 254:     Me.HttpMethodDataGridViewTextBoxColumn.HeaderText = "HttpMethod"
 255:     Me.HttpMethodDataGridViewTextBoxColumn.Name = "HttpMethodDataGridViewTextBoxColumn"
 256:     Me.HttpMethodDataGridViewTextBoxColumn.ReadOnly = True
 257:     '
 258:     'UserHostAddressDataGridViewTextBoxColumn
 259:     '
 260:     Me.UserHostAddressDataGridViewTextBoxColumn.DataPropertyName = "UserHostAddress"
 261:     Me.UserHostAddressDataGridViewTextBoxColumn.HeaderText = "UserHostAddress"
 262:     Me.UserHostAddressDataGridViewTextBoxColumn.Name = "UserHostAddressDataGridViewTextBoxColumn"
 263:     Me.UserHostAddressDataGridViewTextBoxColumn.ReadOnly = True
 264:     '
 265:     'QueryStringDataGridViewTextBoxColumn
 266:     '
 267:     Me.QueryStringDataGridViewTextBoxColumn.DataPropertyName = "QueryString"
 268:     Me.QueryStringDataGridViewTextBoxColumn.HeaderText = "QueryString"
 269:     Me.QueryStringDataGridViewTextBoxColumn.Name = "QueryStringDataGridViewTextBoxColumn"
 270:     Me.QueryStringDataGridViewTextBoxColumn.ReadOnly = True
 271:     '
 272:     'FormDataGridViewTextBoxColumn
 273:     '
 274:     Me.FormDataGridViewTextBoxColumn.DataPropertyName = "Form"
 275:     Me.FormDataGridViewTextBoxColumn.HeaderText = "Form"
 276:     Me.FormDataGridViewTextBoxColumn.Name = "FormDataGridViewTextBoxColumn"
 277:     Me.FormDataGridViewTextBoxColumn.ReadOnly = True
 278:     '
 279:     'RequestParamsDataGridViewTextBoxColumn
 280:     '
 281:     Me.RequestParamsDataGridViewTextBoxColumn.DataPropertyName = "RequestParams"
 282:     Me.RequestParamsDataGridViewTextBoxColumn.HeaderText = "RequestParams"
 283:     Me.RequestParamsDataGridViewTextBoxColumn.Name = "RequestParamsDataGridViewTextBoxColumn"
 284:     Me.RequestParamsDataGridViewTextBoxColumn.ReadOnly = True
 285:     '
 286:     'InputStreamLengthDataGridViewTextBoxColumn
 287:     '
 288:     Me.InputStreamLengthDataGridViewTextBoxColumn.DataPropertyName = "InputStreamLength"
 289:     Me.InputStreamLengthDataGridViewTextBoxColumn.HeaderText = "InputStreamLength"
 290:     Me.InputStreamLengthDataGridViewTextBoxColumn.Name = "InputStreamLengthDataGridViewTextBoxColumn"
 291:     Me.InputStreamLengthDataGridViewTextBoxColumn.ReadOnly = True
 292:     '
 293:     'IsAuthenticatedDataGridViewTextBoxColumn
 294:     '
 295:     Me.IsAuthenticatedDataGridViewTextBoxColumn.DataPropertyName = "IsAuthenticated"
 296:     Me.IsAuthenticatedDataGridViewTextBoxColumn.HeaderText = "IsAuthenticated"
 297:     Me.IsAuthenticatedDataGridViewTextBoxColumn.Name = "IsAuthenticatedDataGridViewTextBoxColumn"
 298:     Me.IsAuthenticatedDataGridViewTextBoxColumn.ReadOnly = True
 299:     '
 300:     'IsLocalDataGridViewTextBoxColumn
 301:     '
 302:     Me.IsLocalDataGridViewTextBoxColumn.DataPropertyName = "IsLocal"
 303:     Me.IsLocalDataGridViewTextBoxColumn.HeaderText = "IsLocal"
 304:     Me.IsLocalDataGridViewTextBoxColumn.Name = "IsLocalDataGridViewTextBoxColumn"
 305:     Me.IsLocalDataGridViewTextBoxColumn.ReadOnly = True
 306:     '
 307:     'UserAgentDataGridViewTextBoxColumn
 308:     '
 309:     Me.UserAgentDataGridViewTextBoxColumn.DataPropertyName = "UserAgent"
 310:     Me.UserAgentDataGridViewTextBoxColumn.HeaderText = "UserAgent"
 311:     Me.UserAgentDataGridViewTextBoxColumn.Name = "UserAgentDataGridViewTextBoxColumn"
 312:     Me.UserAgentDataGridViewTextBoxColumn.ReadOnly = True
 313:     '
 314:     'HeadersDataGridViewTextBoxColumn
 315:     '
 316:     Me.HeadersDataGridViewTextBoxColumn.DataPropertyName = "Headers"
 317:     Me.HeadersDataGridViewTextBoxColumn.HeaderText = "Headers"
 318:     Me.HeadersDataGridViewTextBoxColumn.Name = "HeadersDataGridViewTextBoxColumn"
 319:     Me.HeadersDataGridViewTextBoxColumn.ReadOnly = True
 320:     '
 321:     'TraceLogBindingSource
 322:     '
 323:     Me.TraceLogBindingSource.DataMember = "TraceLog"
 324:     Me.TraceLogBindingSource.DataSource = Me.TraceLog_DS
 325:     '
 326:     'TraceLog_DS
 327:     '
 328:     Me.TraceLog_DS.DataSetName = "TraceLog_DS"
 329:     Me.TraceLog_DS.SchemaSerializationMode = System.Data.SchemaSerializationMode.IncludeSchema
 330:     '
 331:     'Label3
 332:     '
 333:     Me.Label3.AutoSize = True
 334:     Me.Label3.Cursor = System.Windows.Forms.Cursors.Hand
 335:     Me.Label3.Dock = System.Windows.Forms.DockStyle.Fill
 336:     Me.Label3.ForeColor = System.Drawing.SystemColors.Desktop
 337:     Me.Label3.Location = New System.Drawing.Point(3, 698)
 338:     Me.Label3.Name = "Label3"
 339:     Me.Label3.Size = New System.Drawing.Size(908, 21)
 340:     Me.Label3.TabIndex = 11
 341:     Me.Label3.Text = "Для просмотра в UNICODE выделите текст, щелкните правой кнопкой мышки и выберите " & _
 342:   "- UNICODE или кликните здесь, чтобы воспользоваться онлайн-инструментами"
 343:     '
 344:     'TraceLogTableAdapter
 345:     '
 346:     Me.TraceLogTableAdapter.ClearBeforeFill = True
 347:     '
 348:     'BackgroundWorker1
 349:     '
 350:     '
 351:     'Form1
 352:     '
 353:     Me.AutoScaleDimensions = New System.Drawing.SizeF(6.0!, 13.0!)
 354:     Me.AutoScaleMode = System.Windows.Forms.AutoScaleMode.Font
 355:     Me.ClientSize = New System.Drawing.Size(914, 719)
 356:     Me.Controls.Add(Me.TableLayoutPanel1)
 357:     Me.Icon = CType(resources.GetObject("$this.Icon"), System.Drawing.Icon)
 358:     Me.Name = "Form1"
 359:     Me.Text = "Arenda Antivirus (парсер POST-запросов к сайту)"
 360:     Me.ContextMenuStrip1.ResumeLayout(False)
 361:     Me.ContextMenuStrip1.PerformLayout()
 362:     Me.TableLayoutPanel1.ResumeLayout(False)
 363:     Me.TableLayoutPanel1.PerformLayout()
 364:     Me.GroupBox1.ResumeLayout(False)
 365:     Me.GroupBox1.PerformLayout()
 366:     Me.GroupBox2.ResumeLayout(False)
 367:     Me.GroupBox2.PerformLayout()
 368:     Me.GroupBox3.ResumeLayout(False)
 369:     Me.GroupBox3.PerformLayout()
 370:     Me.GroupBox4.ResumeLayout(False)
 371:     CType(Me.DataGridView1, System.ComponentModel.ISupportInitialize).EndInit()
 372:     CType(Me.TraceLogBindingSource, System.ComponentModel.ISupportInitialize).EndInit()
 373:     CType(Me.TraceLog_DS, System.ComponentModel.ISupportInitialize).EndInit()
 374:     Me.ResumeLayout(False)
 375:  
 376: End Sub
 377:   Friend WithEvents ContextMenuStrip1 As System.Windows.Forms.ContextMenuStrip
 378:   Friend WithEvents ToolStripTextBox1 As System.Windows.Forms.ToolStripTextBox
 379:   Friend WithEvents TableLayoutPanel1 As System.Windows.Forms.TableLayoutPanel
 380:   Friend WithEvents GroupBox1 As System.Windows.Forms.GroupBox
 381:   Friend WithEvents GroupBox2 As System.Windows.Forms.GroupBox
 382:   Friend WithEvents GroupBox3 As System.Windows.Forms.GroupBox
 383:   Friend WithEvents GroupBox4 As System.Windows.Forms.GroupBox
 384:   Friend WithEvents Button1 As System.Windows.Forms.Button
 385:   Friend WithEvents ComboBox1 As System.Windows.Forms.ComboBox
 386:   Friend WithEvents Label4 As System.Windows.Forms.Label
 387:   Friend WithEvents TextBox_Form As System.Windows.Forms.TextBox
 388:   Friend WithEvents TextBox_Param As System.Windows.Forms.TextBox
 389:   Friend WithEvents Label3 As System.Windows.Forms.Label
 390:   Friend WithEvents DataGridView1 As System.Windows.Forms.DataGridView
 391:   Friend WithEvents TraceLog_DS As Virus.TraceLog_DS
 392:   Friend WithEvents TraceLogBindingSource As System.Windows.Forms.BindingSource
 393:   Friend WithEvents TraceLogTableAdapter As Virus.TraceLog_DSTableAdapters.TraceLogTableAdapter
 394:   Friend WithEvents IDataGridViewTextBoxColumn As System.Windows.Forms.DataGridViewTextBoxColumn
 395:   Friend WithEvents CrDateDataGridViewTextBoxColumn As System.Windows.Forms.DataGridViewTextBoxColumn
 396:   Friend WithEvents RawUrlDataGridViewTextBoxColumn As System.Windows.Forms.DataGridViewTextBoxColumn
 397:   Friend WithEvents UrlReferrerDataGridViewTextBoxColumn As System.Windows.Forms.DataGridViewTextBoxColumn
 398:   Friend WithEvents HttpMethodDataGridViewTextBoxColumn As System.Windows.Forms.DataGridViewTextBoxColumn
 399:   Friend WithEvents UserHostAddressDataGridViewTextBoxColumn As System.Windows.Forms.DataGridViewTextBoxColumn
 400:   Friend WithEvents QueryStringDataGridViewTextBoxColumn As System.Windows.Forms.DataGridViewTextBoxColumn
 401:   Friend WithEvents FormDataGridViewTextBoxColumn As System.Windows.Forms.DataGridViewTextBoxColumn
 402:   Friend WithEvents RequestParamsDataGridViewTextBoxColumn As System.Windows.Forms.DataGridViewTextBoxColumn
 403:   Friend WithEvents InputStreamLengthDataGridViewTextBoxColumn As System.Windows.Forms.DataGridViewTextBoxColumn
 404:   Friend WithEvents IsAuthenticatedDataGridViewTextBoxColumn As System.Windows.Forms.DataGridViewTextBoxColumn
 405:   Friend WithEvents IsLocalDataGridViewTextBoxColumn As System.Windows.Forms.DataGridViewTextBoxColumn
 406:   Friend WithEvents UserAgentDataGridViewTextBoxColumn As System.Windows.Forms.DataGridViewTextBoxColumn
 407:   Friend WithEvents HeadersDataGridViewTextBoxColumn As System.Windows.Forms.DataGridViewTextBoxColumn
 408:   Friend WithEvents BackgroundWorker1 As System.ComponentModel.BackgroundWorker
 409:  
 410: End Class


Далі та сама маленька форма, яка не дуже інтерактивно працює, але це все одно краще, ниж нічого.  1: Imports System.Windows.Forms
  2:  
  3: Public Class Progress
  4:  
  5:   Private Sub OK_Button_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs)
  6:     Me.DialogResult = System.Windows.Forms.DialogResult.OK
  7:     Me.Close()
  8:   End Sub
  9:  
 10:   Private Sub Cancel_Button_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs)
 11:     Me.DialogResult = System.Windows.Forms.DialogResult.Cancel
 12:     Me.Close()
 13:   End Sub
 14:  
 15: End Class


  1: <Global.Microsoft.VisualBasic.CompilerServices.DesignerGenerated()> _
  2: Partial Class Progress
  3:   Inherits System.Windows.Forms.Form
  4:  
  5:   'Form overrides dispose to clean up the component list.
  6:   <System.Diagnostics.DebuggerNonUserCode()> _
  7:   Protected Overrides Sub Dispose(ByVal disposing As Boolean)
  8:     Try
  9:       If disposing AndAlso components IsNot Nothing Then
 10:         components.Dispose()
 11:       End If
 12:     Finally
 13:       MyBase.Dispose(disposing)
 14:     End Try
 15:   End Sub
 16:  
 17:   'Required by the Windows Form Designer
 18:   Private components As System.ComponentModel.IContainer
 19:  
 20:   'NOTE: The following procedure is required by the Windows Form Designer
 21:   'It can be modified using the Windows Form Designer. 
 22:   'Do not modify it using the code editor.
 23:   <System.Diagnostics.DebuggerStepThrough()> _
 24:   Private Sub InitializeComponent()
 25:     Me.ProgressBar1 = New System.Windows.Forms.ProgressBar()
 26:     Me.SuspendLayout()
 27:     '
 28:     'ProgressBar1
 29:     '
 30:     Me.ProgressBar1.Dock = System.Windows.Forms.DockStyle.Fill
 31:     Me.ProgressBar1.Location = New System.Drawing.Point(0, 0)
 32:     Me.ProgressBar1.Name = "ProgressBar1"
 33:     Me.ProgressBar1.Size = New System.Drawing.Size(435, 56)
 34:     Me.ProgressBar1.Style = System.Windows.Forms.ProgressBarStyle.Marquee
 35:     Me.ProgressBar1.TabIndex = 0
 36:     '
 37:     'Progress
 38:     '
 39:     Me.AutoScaleDimensions = New System.Drawing.SizeF(6.0!, 13.0!)
 40:     Me.AutoScaleMode = System.Windows.Forms.AutoScaleMode.Font
 41:     Me.ClientSize = New System.Drawing.Size(435, 56)
 42:     Me.Controls.Add(Me.ProgressBar1)
 43:     Me.FormBorderStyle = System.Windows.Forms.FormBorderStyle.FixedDialog
 44:     Me.MaximizeBox = False
 45:     Me.MinimizeBox = False
 46:     Me.Name = "Progress"
 47:     Me.ShowInTaskbar = False
 48:     Me.StartPosition = System.Windows.Forms.FormStartPosition.CenterScreen
 49:     Me.Text = "Waiting"
 50:     Me.TopMost = True
 51:     Me.ResumeLayout(False)
 52:  
 53:   End Sub
 54:   Friend WithEvents ProgressBar1 As System.Windows.Forms.ProgressBar
 55:  
 56: End Class


Далі той самий форматований буфер для даних, що так просто формується Студією (лише одним drag-and-drop'ом) але займає так багато коду:

  1: '------------------------------------------------------------------------------
  2: ' <auto-generated>
  3: '   This code was generated by a tool.
  4: '   Runtime Version:4.0.30319.34209
  5: '
  6: '   Changes to this file may cause incorrect behavior and will be lost if
  7: '   the code is regenerated.
  8: ' </auto-generated>
  9: '------------------------------------------------------------------------------
 10:  
 11: Option Strict Off
 12: Option Explicit On
 13:  
 14:  
 15:  
 16: '''<summary>
 17: '''Represents a strongly typed in-memory cache of data.
 18: '''</summary>
 19: <Global.System.Serializable(), _
 20:  Global.System.ComponentModel.DesignerCategoryAttribute("code"), _
 21:  Global.System.ComponentModel.ToolboxItem(true), _
 22:  Global.System.Xml.Serialization.XmlSchemaProviderAttribute("GetTypedDataSetSchema"), _
 23:  Global.System.Xml.Serialization.XmlRootAttribute("TraceLog_DS"), _
 24:  Global.System.ComponentModel.Design.HelpKeywordAttribute("vs.data.DataSet")> _
 25: Partial Public Class TraceLog_DS
 26:   Inherits Global.System.Data.DataSet
 27:   
 28:   Private tableTraceLog As TraceLogDataTable
 29:   
 30:   Private _schemaSerializationMode As Global.System.Data.SchemaSerializationMode = Global.System.Data.SchemaSerializationMode.IncludeSchema
 31:   
 32:   <Global.System.Diagnostics.DebuggerNonUserCodeAttribute(), _
 33:    Global.System.CodeDom.Compiler.GeneratedCodeAttribute("System.Data.Design.TypedDataSetGenerator", "4.0.0.0")> _
 34:   Public Sub New()
 35:     MyBase.New
 36:     Me.BeginInit
 37:     Me.InitClass
 38:     Dim schemaChangedHandler As Global.System.ComponentModel.CollectionChangeEventHandler = AddressOf Me.SchemaChanged
 39:     AddHandler MyBase.Tables.CollectionChanged, schemaChangedHandler
 40:     AddHandler MyBase.Relations.CollectionChanged, schemaChangedHandler
 41:     Me.EndInit
 42:   End Sub
 43:   
 44:   <Global.System.Diagnostics.DebuggerNonUserCodeAttribute(), _
 45:    Global.System.CodeDom.Compiler.GeneratedCodeAttribute("System.Data.Design.TypedDataSetGenerator", "4.0.0.0")> _
 46:   Protected Sub New(ByVal info As Global.System.Runtime.Serialization.SerializationInfo, ByVal context As Global.System.Runtime.Serialization.StreamingContext)
 47:     MyBase.New(info, context, false)
 48:     If (Me.IsBinarySerialized(info, context) = true) Then
 49:       Me.InitVars(false)
 50:       Dim schemaChangedHandler1 As Global.System.ComponentModel.CollectionChangeEventHandler = AddressOf Me.SchemaChanged
 51:       AddHandler Me.Tables.CollectionChanged, schemaChangedHandler1
 52:       AddHandler Me.Relations.CollectionChanged, schemaChangedHandler1
 53:       Return
 54:     End If
 55:     Dim strSchema As String = CType(info.GetValue("XmlSchema", GetType(String)),String)
 56:     If (Me.DetermineSchemaSerializationMode(info, context) = Global.System.Data.SchemaSerializationMode.IncludeSchema) Then
 57:       Dim ds As Global.System.Data.DataSet = New Global.System.Data.DataSet()
 58:       ds.ReadXmlSchema(New Global.System.Xml.XmlTextReader(New Global.System.IO.StringReader(strSchema)))
 59:       If (Not (ds.Tables("TraceLog")) Is Nothing) Then
 60:         MyBase.Tables.Add(New TraceLogDataTable(ds.Tables("TraceLog")))
 61:       End If
 62:       Me.DataSetName = ds.DataSetName
 63:       Me.Prefix = ds.Prefix
 64:       Me.Namespace = ds.Namespace
 65:       Me.Locale = ds.Locale
 66:       Me.CaseSensitive = ds.CaseSensitive
 67:       Me.EnforceConstraints = ds.EnforceConstraints
 68:       Me.Merge(ds, false, Global.System.Data.MissingSchemaAction.Add)
 69:       Me.InitVars
 70:     Else
 71:       Me.ReadXmlSchema(New Global.System.Xml.XmlTextReader(New Global.System.IO.StringReader(strSchema)))
 72:     End If
 73:     Me.GetSerializationData(info, context)
 74:     Dim schemaChangedHandler As Global.System.ComponentModel.CollectionChangeEventHandler = AddressOf Me.SchemaChanged
 75:     AddHandler MyBase.Tables.CollectionChanged, schemaChangedHandler
 76:     AddHandler Me.Relations.CollectionChanged, schemaChangedHandler
 77:   End Sub
 78:   
 79:   <Global.System.Diagnostics.DebuggerNonUserCodeAttribute(), _
 80:    Global.System.CodeDom.Compiler.GeneratedCodeAttribute("System.Data.Design.TypedDataSetGenerator", "4.0.0.0"), _
 81:    Global.System.ComponentModel.Browsable(false), _
 82:    Global.System.ComponentModel.DesignerSerializationVisibility(Global.System.ComponentModel.DesignerSerializationVisibility.Content)> _
 83:   Public ReadOnly Property TraceLog() As TraceLogDataTable
 84:     Get
 85:       Return Me.tableTraceLog
 86:     End Get
 87:   End Property
 88:   
 89:   <Global.System.Diagnostics.DebuggerNonUserCodeAttribute(), _
 90:    Global.System.CodeDom.Compiler.GeneratedCodeAttribute("System.Data.Design.TypedDataSetGenerator", "4.0.0.0"), _
 91:    Global.System.ComponentModel.BrowsableAttribute(true), _
 92:    Global.System.ComponentModel.DesignerSerializationVisibilityAttribute(Global.System.ComponentModel.DesignerSerializationVisibility.Visible)> _
 93:   Public Overrides Property SchemaSerializationMode() As Global.System.Data.SchemaSerializationMode
 94:     Get
 95:       Return Me._schemaSerializationMode
 96:     End Get
 97:     Set
 98:       Me._schemaSerializationMode = value
 99:     End Set
 100:   End Property
 101:   
 102:   <Global.System.Diagnostics.DebuggerNonUserCodeAttribute(), _
 103:    Global.System.CodeDom.Compiler.GeneratedCodeAttribute("System.Data.Design.TypedDataSetGenerator", "4.0.0.0"), _
 104:    Global.System.ComponentModel.DesignerSerializationVisibilityAttribute(Global.System.ComponentModel.DesignerSerializationVisibility.Hidden)> _
 105:   Public Shadows ReadOnly Property Tables() As Global.System.Data.DataTableCollection
 106:     Get
 107:       Return MyBase.Tables
 108:     End Get
 109:   End Property
 110:   
 111:   <Global.System.Diagnostics.DebuggerNonUserCodeAttribute(), _
 112:    Global.System.CodeDom.Compiler.GeneratedCodeAttribute("System.Data.Design.TypedDataSetGenerator", "4.0.0.0"), _
 113:    Global.System.ComponentModel.DesignerSerializationVisibilityAttribute(Global.System.ComponentModel.DesignerSerializationVisibility.Hidden)> _
 114:   Public Shadows ReadOnly Property Relations() As Global.System.Data.DataRelationCollection
 115:     Get
 116:       Return MyBase.Relations
 117:     End Get
 118:   End Property
 119:   
 120:   <Global.System.Diagnostics.DebuggerNonUserCodeAttribute(), _
 121:    Global.System.CodeDom.Compiler.GeneratedCodeAttribute("System.Data.Design.TypedDataSetGenerator", "4.0.0.0")> _
 122:   Protected Overrides Sub InitializeDerivedDataSet()
 123:     Me.BeginInit
 124:     Me.InitClass
 125:     Me.EndInit
 126:   End Sub
 127:   
 128:   <Global.System.Diagnostics.DebuggerNonUserCodeAttribute(), _
 129:    Global.System.CodeDom.Compiler.GeneratedCodeAttribute("System.Data.Design.TypedDataSetGenerator", "4.0.0.0")> _
 130:   Public Overrides Function Clone() As Global.System.Data.DataSet
 131:     Dim cln As TraceLog_DS = CType(MyBase.Clone,TraceLog_DS)
 132:     cln.InitVars
 133:     cln.SchemaSerializationMode = Me.SchemaSerializationMode
 134:     Return cln
 135:   End Function
 136:   
 137:   <Global.System.Diagnostics.DebuggerNonUserCodeAttribute(), _
 138:    Global.System.CodeDom.Compiler.GeneratedCodeAttribute("System.Data.Design.TypedDataSetGenerator", "4.0.0.0")> _
 139:   Protected Overrides Function ShouldSerializeTables() As Boolean
 140:     Return false
 141:   End Function
 142:   
 143:   <Global.System.Diagnostics.DebuggerNonUserCodeAttribute(), _
 144:    Global.System.CodeDom.Compiler.GeneratedCodeAttribute("System.Data.Design.TypedDataSetGenerator", "4.0.0.0")> _
 145:   Protected Overrides Function ShouldSerializeRelations() As Boolean
 146:     Return false
 147:   End Function
 148:   
 149:   <Global.System.Diagnostics.DebuggerNonUserCodeAttribute(), _
 150:    Global.System.CodeDom.Compiler.GeneratedCodeAttribute("System.Data.Design.TypedDataSetGenerator", "4.0.0.0")> _
 151:   Protected Overrides Sub ReadXmlSerializable(ByVal reader As Global.System.Xml.XmlReader)
 152:     If (Me.DetermineSchemaSerializationMode(reader) = Global.System.Data.SchemaSerializationMode.IncludeSchema) Then
 153:       Me.Reset
 154:       Dim ds As Global.System.Data.DataSet = New Global.System.Data.DataSet()
 155:       ds.ReadXml(reader)
 156:       If (Not (ds.Tables("TraceLog")) Is Nothing) Then
 157:         MyBase.Tables.Add(New TraceLogDataTable(ds.Tables("TraceLog")))
 158:       End If
 159:       Me.DataSetName = ds.DataSetName
 160:       Me.Prefix = ds.Prefix
 161:       Me.Namespace = ds.Namespace
 162:       Me.Locale = ds.Locale
 163:       Me.CaseSensitive = ds.CaseSensitive
 164:       Me.EnforceConstraints = ds.EnforceConstraints
 165:       Me.Merge(ds, false, Global.System.Data.MissingSchemaAction.Add)
 166:       Me.InitVars
 167:     Else
 168:       Me.ReadXml(reader)
 169:       Me.InitVars
 170:     End If
 171:   End Sub
 172:   
 173:   <Global.System.Diagnostics.DebuggerNonUserCodeAttribute(), _
 174:    Global.System.CodeDom.Compiler.GeneratedCodeAttribute("System.Data.Design.TypedDataSetGenerator", "4.0.0.0")> _
 175:   Protected Overrides Function GetSchemaSerializable() As Global.System.Xml.Schema.XmlSchema
 176:     Dim stream As Global.System.IO.MemoryStream = New Global.System.IO.MemoryStream()
 177:     Me.WriteXmlSchema(New Global.System.Xml.XmlTextWriter(stream, Nothing))
 178:     stream.Position = 0
 179:     Return Global.System.Xml.Schema.XmlSchema.Read(New Global.System.Xml.XmlTextReader(stream), Nothing)
 180:   End Function
 181:   
 182:   <Global.System.Diagnostics.DebuggerNonUserCodeAttribute(), _
 183:    Global.System.CodeDom.Compiler.GeneratedCodeAttribute("System.Data.Design.TypedDataSetGenerator", "4.0.0.0")> _
 184:   Friend Overloads Sub InitVars()
 185:     Me.InitVars(true)
 186:   End Sub
 187:   
 188:   <Global.System.Diagnostics.DebuggerNonUserCodeAttribute(), _
 189:    Global.System.CodeDom.Compiler.GeneratedCodeAttribute("System.Data.Design.TypedDataSetGenerator", "4.0.0.0")> _
 190:   Friend Overloads Sub InitVars(ByVal initTable As Boolean)
 191:     Me.tableTraceLog = CType(MyBase.Tables("TraceLog"),TraceLogDataTable)
 192:     If (initTable = true) Then
 193:       If (Not (Me.tableTraceLog) Is Nothing) Then
 194:         Me.tableTraceLog.InitVars
 195:       End If
 196:     End If
 197:   End Sub
 198:   
 199:   <Global.System.Diagnostics.DebuggerNonUserCodeAttribute(), _
 200:    Global.System.CodeDom.Compiler.GeneratedCodeAttribute("System.Data.Design.TypedDataSetGenerator", "4.0.0.0")> _
 201:   Private Sub InitClass()
 202:     Me.DataSetName = "TraceLog_DS"
 203:     Me.Prefix = ""
 204:     Me.Namespace = "http://tempuri.org/TraceLog_DS.xsd"
 205:     Me.EnforceConstraints = true
 206:     Me.SchemaSerializationMode = Global.System.Data.SchemaSerializationMode.IncludeSchema
 207:     Me.tableTraceLog = New TraceLogDataTable()
 208:     MyBase.Tables.Add(Me.tableTraceLog)
 209:   End Sub
 210:   
 211:   <Global.System.Diagnostics.DebuggerNonUserCodeAttribute(), _
 212:    Global.System.CodeDom.Compiler.GeneratedCodeAttribute("System.Data.Design.TypedDataSetGenerator", "4.0.0.0")> _
 213:   Private Function ShouldSerializeTraceLog() As Boolean
 214:     Return false
 215:   End Function
 216:   
 217:   <Global.System.Diagnostics.DebuggerNonUserCodeAttribute(), _
 218:    Global.System.CodeDom.Compiler.GeneratedCodeAttribute("System.Data.Design.TypedDataSetGenerator", "4.0.0.0")> _
 219:   Private Sub SchemaChanged(ByVal sender As Object, ByVal e As Global.System.ComponentModel.CollectionChangeEventArgs)
 220:     If (e.Action = Global.System.ComponentModel.CollectionChangeAction.Remove) Then
 221:       Me.InitVars
 222:     End If
 223:   End Sub
 224:   
 225:   <Global.System.Diagnostics.DebuggerNonUserCodeAttribute(), _
 226:    Global.System.CodeDom.Compiler.GeneratedCodeAttribute("System.Data.Design.TypedDataSetGenerator", "4.0.0.0")> _
 227:   Public Shared Function GetTypedDataSetSchema(ByVal xs As Global.System.Xml.Schema.XmlSchemaSet) As Global.System.Xml.Schema.XmlSchemaComplexType
 228:     Dim ds As TraceLog_DS = New TraceLog_DS()
 229:     Dim type As Global.System.Xml.Schema.XmlSchemaComplexType = New Global.System.Xml.Schema.XmlSchemaComplexType()
 230:     Dim sequence As Global.System.Xml.Schema.XmlSchemaSequence = New Global.System.Xml.Schema.XmlSchemaSequence()
 231:     Dim any As Global.System.Xml.Schema.XmlSchemaAny = New Global.System.Xml.Schema.XmlSchemaAny()
 232:     any.Namespace = ds.Namespace
 233:     sequence.Items.Add(any)
 234:     type.Particle = sequence
 235:     Dim dsSchema As Global.System.Xml.Schema.XmlSchema = ds.GetSchemaSerializable
 236:     If xs.Contains(dsSchema.TargetNamespace) Then
 237:       Dim s1 As Global.System.IO.MemoryStream = New Global.System.IO.MemoryStream()
 238:       Dim s2 As Global.System.IO.MemoryStream = New Global.System.IO.MemoryStream()
 239:       Try 
 240:         Dim schema As Global.System.Xml.Schema.XmlSchema = Nothing
 241:         dsSchema.Write(s1)
 242:         Dim schemas As Global.System.Collections.IEnumerator = xs.Schemas(dsSchema.TargetNamespace).GetEnumerator
 243:         Do While schemas.MoveNext
 244:           schema = CType(schemas.Current,Global.System.Xml.Schema.XmlSchema)
 245:           s2.SetLength(0)
 246:           schema.Write(s2)
 247:           If (s1.Length = s2.Length) Then
 248:             s1.Position = 0
 249:             s2.Position = 0
 250:             
 251:             Do While ((s1.Position <> s1.Length) _
 252:                   AndAlso (s1.ReadByte = s2.ReadByte))
 253:               
 254:               
 255:             Loop
 256:             If (s1.Position = s1.Length) Then
 257:               Return type
 258:             End If
 259:           End If
 260:           
 261:         Loop
 262:       Finally
 263:         If (Not (s1) Is Nothing) Then
 264:           s1.Close
 265:         End If
 266:         If (Not (s2) Is Nothing) Then
 267:           s2.Close
 268:         End If
 269:       End Try
 270:     End If
 271:     xs.Add(dsSchema)
 272:     Return type
 273:   End Function
 274:   
 275:   <Global.System.CodeDom.Compiler.GeneratedCodeAttribute("System.Data.Design.TypedDataSetGenerator", "4.0.0.0")> _
 276:   Public Delegate Sub TraceLogRowChangeEventHandler(ByVal sender As Object, ByVal e As TraceLogRowChangeEvent)
 277:   
 278:   '''<summary>
 279:   '''Represents the strongly named DataTable class.
 280:   '''</summary>
 281:   <Global.System.Serializable(), _
 282:    Global.System.Xml.Serialization.XmlSchemaProviderAttribute("GetTypedTableSchema")> _
 283:   Partial Public Class TraceLogDataTable
 284:     Inherits Global.System.Data.TypedTableBase(Of TraceLogRow)
 285:     
 286:     Private columni As Global.System.Data.DataColumn
 287:     
 288:     Private columnCrDate As Global.System.Data.DataColumn
 289:     
 290:     Private columnRawUrl As Global.System.Data.DataColumn
 291:     
 292:     Private columnUrlReferrer As Global.System.Data.DataColumn
 293:     
 294:     Private columnHttpMethod As Global.System.Data.DataColumn
 295:     
 296:     Private columnUserHostAddress As Global.System.Data.DataColumn
 297:     
 298:     Private columnQueryString As Global.System.Data.DataColumn
 299:     
 300:     Private columnForm As Global.System.Data.DataColumn
 301:     
 302:     Private columnRequestParams As Global.System.Data.DataColumn
 303:     
 304:     Private columnInputStreamLength As Global.System.Data.DataColumn
 305:     
 306:     Private columnIsAuthenticated As Global.System.Data.DataColumn
 307:     
 308:     Private columnIsLocal As Global.System.Data.DataColumn
 309:     
 310:     Private columnUserAgent As Global.System.Data.DataColumn
 311:     
 312:     Private columnHeaders As Global.System.Data.DataColumn
 313:     
 314:     <Global.System.Diagnostics.DebuggerNonUserCodeAttribute(), _
 315:      Global.System.CodeDom.Compiler.GeneratedCodeAttribute("System.Data.Design.TypedDataSetGenerator", "4.0.0.0")> _
 316:     Public Sub New()
 317:       MyBase.New
 318:       Me.TableName = "TraceLog"
 319:       Me.BeginInit
 320:       Me.InitClass
 321:       Me.EndInit
 322:     End Sub
 323:     
 324:     <Global.System.Diagnostics.DebuggerNonUserCodeAttribute(), _
 325:      Global.System.CodeDom.Compiler.GeneratedCodeAttribute("System.Data.Design.TypedDataSetGenerator", "4.0.0.0")> _
 326:     Friend Sub New(ByVal table As Global.System.Data.DataTable)
 327:       MyBase.New
 328:       Me.TableName = table.TableName
 329:       If (table.CaseSensitive <> table.DataSet.CaseSensitive) Then
 330:         Me.CaseSensitive = table.CaseSensitive
 331:       End If
 332:       If (table.Locale.ToString <> table.DataSet.Locale.ToString) Then
 333:         Me.Locale = table.Locale
 334:       End If
 335:       If (table.Namespace <> table.DataSet.Namespace) Then
 336:         Me.Namespace = table.Namespace
 337:       End If
 338:       Me.Prefix = table.Prefix
 339:       Me.MinimumCapacity = table.MinimumCapacity
 340:     End Sub
 341:     
 342:     <Global.System.Diagnostics.DebuggerNonUserCodeAttribute(), _
 343:      Global.System.CodeDom.Compiler.GeneratedCodeAttribute("System.Data.Design.TypedDataSetGenerator", "4.0.0.0")> _
 344:     Protected Sub New(ByVal info As Global.System.Runtime.Serialization.SerializationInfo, ByVal context As Global.System.Runtime.Serialization.StreamingContext)
 345:       MyBase.New(info, context)
 346:       Me.InitVars
 347:     End Sub
 348:     
 349:     <Global.System.Diagnostics.DebuggerNonUserCodeAttribute(), _
 350:      Global.System.CodeDom.Compiler.GeneratedCodeAttribute("System.Data.Design.TypedDataSetGenerator", "4.0.0.0")> _
 351:     Public ReadOnly Property iColumn() As Global.System.Data.DataColumn
 352:       Get
 353:         Return Me.columni
 354:       End Get
 355:     End Property
 356:     
 357:     <Global.System.Diagnostics.DebuggerNonUserCodeAttribute(), _
 358:      Global.System.CodeDom.Compiler.GeneratedCodeAttribute("System.Data.Design.TypedDataSetGenerator", "4.0.0.0")> _
 359:     Public ReadOnly Property CrDateColumn() As Global.System.Data.DataColumn
 360:       Get
 361:         Return Me.columnCrDate
 362:       End Get
 363:     End Property
 364:     
 365:     <Global.System.Diagnostics.DebuggerNonUserCodeAttribute(), _
 366:      Global.System.CodeDom.Compiler.GeneratedCodeAttribute("System.Data.Design.TypedDataSetGenerator", "4.0.0.0")> _
 367:     Public ReadOnly Property RawUrlColumn() As Global.System.Data.DataColumn
 368:       Get
 369:         Return Me.columnRawUrl
 370:       End Get
 371:     End Property
 372:     
 373:     <Global.System.Diagnostics.DebuggerNonUserCodeAttribute(), _
 374:      Global.System.CodeDom.Compiler.GeneratedCodeAttribute("System.Data.Design.TypedDataSetGenerator", "4.0.0.0")> _
 375:     Public ReadOnly Property UrlReferrerColumn() As Global.System.Data.DataColumn
 376:       Get
 377:         Return Me.columnUrlReferrer
 378:       End Get
 379:     End Property
 380:     
 381:     <Global.System.Diagnostics.DebuggerNonUserCodeAttribute(), _
 382:      Global.System.CodeDom.Compiler.GeneratedCodeAttribute("System.Data.Design.TypedDataSetGenerator", "4.0.0.0")> _
 383:     Public ReadOnly Property HttpMethodColumn() As Global.System.Data.DataColumn
 384:       Get
 385:         Return Me.columnHttpMethod
 386:       End Get
 387:     End Property
 388:     
 389:     <Global.System.Diagnostics.DebuggerNonUserCodeAttribute(), _
 390:      Global.System.CodeDom.Compiler.GeneratedCodeAttribute("System.Data.Design.TypedDataSetGenerator", "4.0.0.0")> _
 391:     Public ReadOnly Property UserHostAddressColumn() As Global.System.Data.DataColumn
 392:       Get
 393:         Return Me.columnUserHostAddress
 394:       End Get
 395:     End Property
 396:     
 397:     <Global.System.Diagnostics.DebuggerNonUserCodeAttribute(), _
 398:      Global.System.CodeDom.Compiler.GeneratedCodeAttribute("System.Data.Design.TypedDataSetGenerator", "4.0.0.0")> _
 399:     Public ReadOnly Property QueryStringColumn() As Global.System.Data.DataColumn
 400:       Get
 401:         Return Me.columnQueryString
 402:       End Get
 403:     End Property
 404:     
 405:     <Global.System.Diagnostics.DebuggerNonUserCodeAttribute(), _
 406:      Global.System.CodeDom.Compiler.GeneratedCodeAttribute("System.Data.Design.TypedDataSetGenerator", "4.0.0.0")> _
 407:     Public ReadOnly Property FormColumn() As Global.System.Data.DataColumn
 408:       Get
 409:         Return Me.columnForm
 410:       End Get
 411:     End Property
 412:     
 413:     <Global.System.Diagnostics.DebuggerNonUserCodeAttribute(), _
 414:      Global.System.CodeDom.Compiler.GeneratedCodeAttribute("System.Data.Design.TypedDataSetGenerator", "4.0.0.0")> _
 415:     Public ReadOnly Property RequestParamsColumn() As Global.System.Data.DataColumn
 416:       Get
 417:         Return Me.columnRequestParams
 418:       End Get
 419:     End Property
 420:     
 421:     <Global.System.Diagnostics.DebuggerNonUserCodeAttribute(), _
 422:      Global.System.CodeDom.Compiler.GeneratedCodeAttribute("System.Data.Design.TypedDataSetGenerator", "4.0.0.0")> _
 423:     Public ReadOnly Property InputStreamLengthColumn() As Global.System.Data.DataColumn
 424:       Get
 425:         Return Me.columnInputStreamLength
 426:       End Get
 427:     End Property
 428:     
 429:     <Global.System.Diagnostics.DebuggerNonUserCodeAttribute(), _
 430:      Global.System.CodeDom.Compiler.GeneratedCodeAttribute("System.Data.Design.TypedDataSetGenerator", "4.0.0.0")> _
 431:     Public ReadOnly Property IsAuthenticatedColumn() As Global.System.Data.DataColumn
 432:       Get
 433:         Return Me.columnIsAuthenticated
 434:       End Get
 435:     End Property
 436:     
 437:     <Global.System.Diagnostics.DebuggerNonUserCodeAttribute(), _
 438:      Global.System.CodeDom.Compiler.GeneratedCodeAttribute("System.Data.Design.TypedDataSetGenerator", "4.0.0.0")> _
 439:     Public ReadOnly Property IsLocalColumn() As Global.System.Data.DataColumn
 440:       Get
 441:         Return Me.columnIsLocal
 442:       End Get
 443:     End Property
 444:     
 445:     <Global.System.Diagnostics.DebuggerNonUserCodeAttribute(), _
 446:      Global.System.CodeDom.Compiler.GeneratedCodeAttribute("System.Data.Design.TypedDataSetGenerator", "4.0.0.0")> _
 447:     Public ReadOnly Property UserAgentColumn() As Global.System.Data.DataColumn
 448:       Get
 449:         Return Me.columnUserAgent
 450:       End Get
 451:     End Property
 452:     
 453:     <Global.System.Diagnostics.DebuggerNonUserCodeAttribute(), _
 454:      Global.System.CodeDom.Compiler.GeneratedCodeAttribute("System.Data.Design.TypedDataSetGenerator", "4.0.0.0")> _
 455:     Public ReadOnly Property HeadersColumn() As Global.System.Data.DataColumn
 456:       Get
 457:         Return Me.columnHeaders
 458:       End Get
 459:     End Property
 460:     
 461:     <Global.System.Diagnostics.DebuggerNonUserCodeAttribute(), _
 462:      Global.System.CodeDom.Compiler.GeneratedCodeAttribute("System.Data.Design.TypedDataSetGenerator", "4.0.0.0"), _
 463:      Global.System.ComponentModel.Browsable(false)> _
 464:     Public ReadOnly Property Count() As Integer
 465:       Get
 466:         Return Me.Rows.Count
 467:       End Get
 468:     End Property
 469:     
 470:     <Global.System.Diagnostics.DebuggerNonUserCodeAttribute(), _
 471:      Global.System.CodeDom.Compiler.GeneratedCodeAttribute("System.Data.Design.TypedDataSetGenerator", "4.0.0.0")> _
 472:     Public Default ReadOnly Property Item(ByVal index As Integer) As TraceLogRow
 473:       Get
 474:         Return CType(Me.Rows(index),TraceLogRow)
 475:       End Get
 476:     End Property
 477:     
 478:     <Global.System.CodeDom.Compiler.GeneratedCodeAttribute("System.Data.Design.TypedDataSetGenerator", "4.0.0.0")> _
 479:     Public Event TraceLogRowChanging As TraceLogRowChangeEventHandler
 480:     
 481:     <Global.System.CodeDom.Compiler.GeneratedCodeAttribute("System.Data.Design.TypedDataSetGenerator", "4.0.0.0")> _
 482:     Public Event TraceLogRowChanged As TraceLogRowChangeEventHandler
 483:     
 484:     <Global.System.CodeDom.Compiler.GeneratedCodeAttribute("System.Data.Design.TypedDataSetGenerator", "4.0.0.0")> _
 485:     Public Event TraceLogRowDeleting As TraceLogRowChangeEventHandler
 486:     
 487:     <Global.System.CodeDom.Compiler.GeneratedCodeAttribute("System.Data.Design.TypedDataSetGenerator", "4.0.0.0")> _
 488:     Public Event TraceLogRowDeleted As TraceLogRowChangeEventHandler
 489:     
 490:     <Global.System.Diagnostics.DebuggerNonUserCodeAttribute(), _
 491:      Global.System.CodeDom.Compiler.GeneratedCodeAttribute("System.Data.Design.TypedDataSetGenerator", "4.0.0.0")> _
 492:     Public Overloads Sub AddTraceLogRow(ByVal row As TraceLogRow)
 493:       Me.Rows.Add(row)
 494:     End Sub
 495:     
 496:     <Global.System.Diagnostics.DebuggerNonUserCodeAttribute(), _
 497:      Global.System.CodeDom.Compiler.GeneratedCodeAttribute("System.Data.Design.TypedDataSetGenerator", "4.0.0.0")> _
 498:     Public Overloads Function AddTraceLogRow(ByVal CrDate As Date, ByVal RawUrl As String, ByVal UrlReferrer As String, ByVal HttpMethod As String, ByVal UserHostAddress As String, ByVal QueryString As String, ByVal Form As String, ByVal RequestParams As String, ByVal InputStreamLength As Integer, ByVal IsAuthenticated As Integer, ByVal IsLocal As Integer, ByVal UserAgent As String, ByVal Headers As String) As TraceLogRow
 499:       Dim rowTraceLogRow As TraceLogRow = CType(Me.NewRow,TraceLogRow)
 500:       Dim columnValuesArray() As Object = New Object() {Nothing, CrDate, RawUrl, UrlReferrer, HttpMethod, UserHostAddress, QueryString, Form, RequestParams, InputStreamLength, IsAuthenticated, IsLocal, UserAgent, Headers}
 501:       rowTraceLogRow.ItemArray = columnValuesArray
 502:       Me.Rows.Add(rowTraceLogRow)
 503:       Return rowTraceLogRow
 504:     End Function
 505:     
 506:     <Global.System.Diagnostics.DebuggerNonUserCodeAttribute(), _
 507:      Global.System.CodeDom.Compiler.GeneratedCodeAttribute("System.Data.Design.TypedDataSetGenerator", "4.0.0.0")> _
 508:     Public Function FindByi(ByVal i As Integer) As TraceLogRow
 509:       Return CType(Me.Rows.Find(New Object() {i}),TraceLogRow)
 510:     End Function
 511:     
 512:     <Global.System.Diagnostics.DebuggerNonUserCodeAttribute(), _
 513:      Global.System.CodeDom.Compiler.GeneratedCodeAttribute("System.Data.Design.TypedDataSetGenerator", "4.0.0.0")> _
 514:     Public Overrides Function Clone() As Global.System.Data.DataTable
 515:       Dim cln As TraceLogDataTable = CType(MyBase.Clone,TraceLogDataTable)
 516:       cln.InitVars
 517:       Return cln
 518:     End Function
 519:     
 520:     <Global.System.Diagnostics.DebuggerNonUserCodeAttribute(), _
 521:      Global.System.CodeDom.Compiler.GeneratedCodeAttribute("System.Data.Design.TypedDataSetGenerator", "4.0.0.0")> _
 522:     Protected Overrides Function CreateInstance() As Global.System.Data.DataTable
 523:       Return New TraceLogDataTable()
 524:     End Function
 525:     
 526:     <Global.System.Diagnostics.DebuggerNonUserCodeAttribute(), _
 527:      Global.System.CodeDom.Compiler.GeneratedCodeAttribute("System.Data.Design.TypedDataSetGenerator", "4.0.0.0")> _
 528:     Friend Sub InitVars()
 529:       Me.columni = MyBase.Columns("i")
 530:       Me.columnCrDate = MyBase.Columns("CrDate")
 531:       Me.columnRawUrl = MyBase.Columns("RawUrl")
 532:       Me.columnUrlReferrer = MyBase.Columns("UrlReferrer")
 533:       Me.columnHttpMethod = MyBase.Columns("HttpMethod")
 534:       Me.columnUserHostAddress = MyBase.Columns("UserHostAddress")
 535:       Me.columnQueryString = MyBase.Columns("QueryString")
 536:       Me.columnForm = MyBase.Columns("Form")
 537:       Me.columnRequestParams = MyBase.Columns("RequestParams")
 538:       Me.columnInputStreamLength = MyBase.Columns("InputStreamLength")
 539:       Me.columnIsAuthenticated = MyBase.Columns("IsAuthenticated")
 540:       Me.columnIsLocal = MyBase.Columns("IsLocal")
 541:       Me.columnUserAgent = MyBase.Columns("UserAgent")
 542:       Me.columnHeaders = MyBase.Columns("Headers")
 543:     End Sub
 544:     
 545:     <Global.System.Diagnostics.DebuggerNonUserCodeAttribute(), _
 546:      Global.System.CodeDom.Compiler.GeneratedCodeAttribute("System.Data.Design.TypedDataSetGenerator", "4.0.0.0")> _
 547:     Private Sub InitClass()
 548:       Me.columni = New Global.System.Data.DataColumn("i", GetType(Integer), Nothing, Global.System.Data.MappingType.Element)
 549:       MyBase.Columns.Add(Me.columni)
 550:       Me.columnCrDate = New Global.System.Data.DataColumn("CrDate", GetType(Date), Nothing, Global.System.Data.MappingType.Element)
 551:       MyBase.Columns.Add(Me.columnCrDate)
 552:       Me.columnRawUrl = New Global.System.Data.DataColumn("RawUrl", GetType(String), Nothing, Global.System.Data.MappingType.Element)
 553:       MyBase.Columns.Add(Me.columnRawUrl)
 554:       Me.columnUrlReferrer = New Global.System.Data.DataColumn("UrlReferrer", GetType(String), Nothing, Global.System.Data.MappingType.Element)
 555:       MyBase.Columns.Add(Me.columnUrlReferrer)
 556:       Me.columnHttpMethod = New Global.System.Data.DataColumn("HttpMethod", GetType(String), Nothing, Global.System.Data.MappingType.Element)
 557:       MyBase.Columns.Add(Me.columnHttpMethod)
 558:       Me.columnUserHostAddress = New Global.System.Data.DataColumn("UserHostAddress", GetType(String), Nothing, Global.System.Data.MappingType.Element)
 559:       MyBase.Columns.Add(Me.columnUserHostAddress)
 560:       Me.columnQueryString = New Global.System.Data.DataColumn("QueryString", GetType(String), Nothing, Global.System.Data.MappingType.Element)
 561:       MyBase.Columns.Add(Me.columnQueryString)
 562:       Me.columnForm = New Global.System.Data.DataColumn("Form", GetType(String), Nothing, Global.System.Data.MappingType.Element)
 563:       MyBase.Columns.Add(Me.columnForm)
 564:       Me.columnRequestParams = New Global.System.Data.DataColumn("RequestParams", GetType(String), Nothing, Global.System.Data.MappingType.Element)
 565:       MyBase.Columns.Add(Me.columnRequestParams)
 566:       Me.columnInputStreamLength = New Global.System.Data.DataColumn("InputStreamLength", GetType(Integer), Nothing, Global.System.Data.MappingType.Element)
 567:       MyBase.Columns.Add(Me.columnInputStreamLength)
 568:       Me.columnIsAuthenticated = New Global.System.Data.DataColumn("IsAuthenticated", GetType(Integer), Nothing, Global.System.Data.MappingType.Element)
 569:       MyBase.Columns.Add(Me.columnIsAuthenticated)
 570:       Me.columnIsLocal = New Global.System.Data.DataColumn("IsLocal", GetType(Integer), Nothing, Global.System.Data.MappingType.Element)
 571:       MyBase.Columns.Add(Me.columnIsLocal)
 572:       Me.columnUserAgent = New Global.System.Data.DataColumn("UserAgent", GetType(String), Nothing, Global.System.Data.MappingType.Element)
 573:       MyBase.Columns.Add(Me.columnUserAgent)
 574:       Me.columnHeaders = New Global.System.Data.DataColumn("Headers", GetType(String), Nothing, Global.System.Data.MappingType.Element)
 575:       MyBase.Columns.Add(Me.columnHeaders)
 576:       Me.Constraints.Add(New Global.System.Data.UniqueConstraint("TraceLogKey1", New Global.System.Data.DataColumn() {Me.columni}, true))
 577:       Me.columni.AutoIncrement = true
 578:       Me.columni.AutoIncrementSeed = -1
 579:       Me.columni.AutoIncrementStep = -1
 580:       Me.columni.AllowDBNull = false
 581:       Me.columni.ReadOnly = true
 582:       Me.columni.Unique = true
 583:       Me.columnCrDate.AllowDBNull = false
 584:       Me.columnRawUrl.MaxLength = 1000
 585:       Me.columnUrlReferrer.MaxLength = 1000
 586:       Me.columnHttpMethod.MaxLength = 50
 587:       Me.columnUserHostAddress.MaxLength = 50
 588:       Me.columnQueryString.MaxLength = 4000
 589:       Me.columnForm.MaxLength = 4000
 590:       Me.columnRequestParams.MaxLength = 4000
 591:       Me.columnUserAgent.MaxLength = 4000
 592:       Me.columnHeaders.MaxLength = 4000
 593:     End Sub
 594:     
 595:     <Global.System.Diagnostics.DebuggerNonUserCodeAttribute(), _
 596:      Global.System.CodeDom.Compiler.GeneratedCodeAttribute("System.Data.Design.TypedDataSetGenerator", "4.0.0.0")> _
 597:     Public Function NewTraceLogRow() As TraceLogRow
 598:       Return CType(Me.NewRow,TraceLogRow)
 599:     End Function
 600:     
 601:     <Global.System.Diagnostics.DebuggerNonUserCodeAttribute(), _
 602:      Global.System.CodeDom.Compiler.GeneratedCodeAttribute("System.Data.Design.TypedDataSetGenerator", "4.0.0.0")> _
 603:     Protected Overrides Function NewRowFromBuilder(ByVal builder As Global.System.Data.DataRowBuilder) As Global.System.Data.DataRow
 604:       Return New TraceLogRow(builder)
 605:     End Function
 606:     
 607:     <Global.System.Diagnostics.DebuggerNonUserCodeAttribute(), _
 608:      Global.System.CodeDom.Compiler.GeneratedCodeAttribute("System.Data.Design.TypedDataSetGenerator", "4.0.0.0")> _
 609:     Protected Overrides Function GetRowType() As Global.System.Type
 610:       Return GetType(TraceLogRow)
 611:     End Function
 612:     
 613:     <Global.System.Diagnostics.DebuggerNonUserCodeAttribute(), _
 614:      Global.System.CodeDom.Compiler.GeneratedCodeAttribute("System.Data.Design.TypedDataSetGenerator", "4.0.0.0")> _
 615:     Protected Overrides Sub OnRowChanged(ByVal e As Global.System.Data.DataRowChangeEventArgs)
 616:       MyBase.OnRowChanged(e)
 617:       If (Not (Me.TraceLogRowChangedEvent) Is Nothing) Then
 618:         RaiseEvent TraceLogRowChanged(Me, New TraceLogRowChangeEvent(CType(e.Row,TraceLogRow), e.Action))
 619:       End If
 620:     End Sub
 621:     
 622:     <Global.System.Diagnostics.DebuggerNonUserCodeAttribute(), _
 623:      Global.System.CodeDom.Compiler.GeneratedCodeAttribute("System.Data.Design.TypedDataSetGenerator", "4.0.0.0")> _
 624:     Protected Overrides Sub OnRowChanging(ByVal e As Global.System.Data.DataRowChangeEventArgs)
 625:       MyBase.OnRowChanging(e)
 626:       If (Not (Me.TraceLogRowChangingEvent) Is Nothing) Then
 627:         RaiseEvent TraceLogRowChanging(Me, New TraceLogRowChangeEvent(CType(e.Row,TraceLogRow), e.Action))
 628:       End If
 629:     End Sub
 630:     
 631:     <Global.System.Diagnostics.DebuggerNonUserCodeAttribute(), _
 632:      Global.System.CodeDom.Compiler.GeneratedCodeAttribute("System.Data.Design.TypedDataSetGenerator", "4.0.0.0")> _
 633:     Protected Overrides Sub OnRowDeleted(ByVal e As Global.System.Data.DataRowChangeEventArgs)
 634:       MyBase.OnRowDeleted(e)
 635:       If (Not (Me.TraceLogRowDeletedEvent) Is Nothing) Then
 636:         RaiseEvent TraceLogRowDeleted(Me, New TraceLogRowChangeEvent(CType(e.Row,TraceLogRow), e.Action))
 637:       End If
 638:     End Sub
 639:     
 640:     <Global.System.Diagnostics.DebuggerNonUserCodeAttribute(), _
 641:      Global.System.CodeDom.Compiler.GeneratedCodeAttribute("System.Data.Design.TypedDataSetGenerator", "4.0.0.0")> _
 642:     Protected Overrides Sub OnRowDeleting(ByVal e As Global.System.Data.DataRowChangeEventArgs)
 643:       MyBase.OnRowDeleting(e)
 644:       If (Not (Me.TraceLogRowDeletingEvent) Is Nothing) Then
 645:         RaiseEvent TraceLogRowDeleting(Me, New TraceLogRowChangeEvent(CType(e.Row,TraceLogRow), e.Action))
 646:       End If
 647:     End Sub
 648:     
 649:     <Global.System.Diagnostics.DebuggerNonUserCodeAttribute(), _
 650:      Global.System.CodeDom.Compiler.GeneratedCodeAttribute("System.Data.Design.TypedDataSetGenerator", "4.0.0.0")> _
 651:     Public Sub RemoveTraceLogRow(ByVal row As TraceLogRow)
 652:       Me.Rows.Remove(row)
 653:     End Sub
 654:     
 655:     <Global.System.Diagnostics.DebuggerNonUserCodeAttribute(), _
 656:      Global.System.CodeDom.Compiler.GeneratedCodeAttribute("System.Data.Design.TypedDataSetGenerator", "4.0.0.0")> _
 657:     Public Shared Function GetTypedTableSchema(ByVal xs As Global.System.Xml.Schema.XmlSchemaSet) As Global.System.Xml.Schema.XmlSchemaComplexType
 658:       Dim type As Global.System.Xml.Schema.XmlSchemaComplexType = New Global.System.Xml.Schema.XmlSchemaComplexType()
 659:       Dim sequence As Global.System.Xml.Schema.XmlSchemaSequence = New Global.System.Xml.Schema.XmlSchemaSequence()
 660:       Dim ds As TraceLog_DS = New TraceLog_DS()
 661:       Dim any1 As Global.System.Xml.Schema.XmlSchemaAny = New Global.System.Xml.Schema.XmlSchemaAny()
 662:       any1.Namespace = "http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
 663:       any1.MinOccurs = New Decimal(0)
 664:       any1.MaxOccurs = Decimal.MaxValue
 665:       any1.ProcessContents = Global.System.Xml.Schema.XmlSchemaContentProcessing.Lax
 666:       sequence.Items.Add(any1)
 667:       Dim any2 As Global.System.Xml.Schema.XmlSchemaAny = New Global.System.Xml.Schema.XmlSchemaAny()
 668:       any2.Namespace = "urn:schemas-microsoft-com:xml-diffgram-v1"
 669:       any2.MinOccurs = New Decimal(1)
 670:       any2.ProcessContents = Global.System.Xml.Schema.XmlSchemaContentProcessing.Lax
 671:       sequence.Items.Add(any2)
 672:       Dim attribute1 As Global.System.Xml.Schema.XmlSchemaAttribute = New Global.System.Xml.Schema.XmlSchemaAttribute()
 673:       attribute1.Name = "namespace"
 674:       attribute1.FixedValue = ds.Namespace
 675:       type.Attributes.Add(attribute1)
 676:       Dim attribute2 As Global.System.Xml.Schema.XmlSchemaAttribute = New Global.System.Xml.Schema.XmlSchemaAttribute()
 677:       attribute2.Name = "tableTypeName"
 678:       attribute2.FixedValue = "TraceLogDataTable"
 679:       type.Attributes.Add(attribute2)
 680:       type.Particle = sequence
 681:       Dim dsSchema As Global.System.Xml.Schema.XmlSchema = ds.GetSchemaSerializable
 682:       If xs.Contains(dsSchema.TargetNamespace) Then
 683:         Dim s1 As Global.System.IO.MemoryStream = New Global.System.IO.MemoryStream()
 684:         Dim s2 As Global.System.IO.MemoryStream = New Global.System.IO.MemoryStream()
 685:         Try 
 686:           Dim schema As Global.System.Xml.Schema.XmlSchema = Nothing
 687:           dsSchema.Write(s1)
 688:           Dim schemas As Global.System.Collections.IEnumerator = xs.Schemas(dsSchema.TargetNamespace).GetEnumerator
 689:           Do While schemas.MoveNext
 690:             schema = CType(schemas.Current,Global.System.Xml.Schema.XmlSchema)
 691:             s2.SetLength(0)
 692:             schema.Write(s2)
 693:             If (s1.Length = s2.Length) Then
 694:               s1.Position = 0
 695:               s2.Position = 0
 696:               
 697:               Do While ((s1.Position <> s1.Length) _
 698:                     AndAlso (s1.ReadByte = s2.ReadByte))
 699:                 
 700:                 
 701:               Loop
 702:               If (s1.Position = s1.Length) Then
 703:                 Return type
 704:               End If
 705:             End If
 706:             
 707:           Loop
 708:         Finally
 709:           If (Not (s1) Is Nothing) Then
 710:             s1.Close
 711:           End If
 712:           If (Not (s2) Is Nothing) Then
 713:             s2.Close
 714:           End If
 715:         End Try
 716:       End If
 717:       xs.Add(dsSchema)
 718:       Return type
 719:     End Function
 720:   End Class
 721:   
 722:   '''<summary>
 723:   '''Represents strongly named DataRow class.
 724:   '''</summary>
 725:   Partial Public Class TraceLogRow
 726:     Inherits Global.System.Data.DataRow
 727:     
 728:     Private tableTraceLog As TraceLogDataTable
 729:     
 730:     <Global.System.Diagnostics.DebuggerNonUserCodeAttribute(), _
 731:      Global.System.CodeDom.Compiler.GeneratedCodeAttribute("System.Data.Design.TypedDataSetGenerator", "4.0.0.0")> _
 732:     Friend Sub New(ByVal rb As Global.System.Data.DataRowBuilder)
 733:       MyBase.New(rb)
 734:       Me.tableTraceLog = CType(Me.Table,TraceLogDataTable)
 735:     End Sub
 736:     
 737:     <Global.System.Diagnostics.DebuggerNonUserCodeAttribute(), _
 738:      Global.System.CodeDom.Compiler.GeneratedCodeAttribute("System.Data.Design.TypedDataSetGenerator", "4.0.0.0")> _
 739:     Public Property i() As Integer
 740:       Get
 741:         Return CType(Me(Me.tableTraceLog.iColumn),Integer)
 742:       End Get
 743:       Set
 744:         Me(Me.tableTraceLog.iColumn) = value
 745:       End Set
 746:     End Property
 747:     
 748:     <Global.System.Diagnostics.DebuggerNonUserCodeAttribute(), _
 749:      Global.System.CodeDom.Compiler.GeneratedCodeAttribute("System.Data.Design.TypedDataSetGenerator", "4.0.0.0")> _
 750:     Public Property CrDate() As Date
 751:       Get
 752:         Return CType(Me(Me.tableTraceLog.CrDateColumn),Date)
 753:       End Get
 754:       Set
 755:         Me(Me.tableTraceLog.CrDateColumn) = value
 756:       End Set
 757:     End Property
 758:     
 759:     <Global.System.Diagnostics.DebuggerNonUserCodeAttribute(), _
 760:      Global.System.CodeDom.Compiler.GeneratedCodeAttribute("System.Data.Design.TypedDataSetGenerator", "4.0.0.0")> _
 761:     Public Property RawUrl() As String
 762:       Get
 763:         Try 
 764:           Return CType(Me(Me.tableTraceLog.RawUrlColumn),String)
 765:         Catch e As Global.System.InvalidCastException
 766:           Throw New Global.System.Data.StrongTypingException("The value for column 'RawUrl' in table 'TraceLog' is DBNull.", e)
 767:         End Try
 768:       End Get
 769:       Set
 770:         Me(Me.tableTraceLog.RawUrlColumn) = value
 771:       End Set
 772:     End Property
 773:     
 774:     <Global.System.Diagnostics.DebuggerNonUserCodeAttribute(), _
 775:      Global.System.CodeDom.Compiler.GeneratedCodeAttribute("System.Data.Design.TypedDataSetGenerator", "4.0.0.0")> _
 776:     Public Property UrlReferrer() As String
 777:       Get
 778:         Try 
 779:           Return CType(Me(Me.tableTraceLog.UrlReferrerColumn),String)
 780:         Catch e As Global.System.InvalidCastException
 781:           Throw New Global.System.Data.StrongTypingException("The value for column 'UrlReferrer' in table 'TraceLog' is DBNull.", e)
 782:         End Try
 783:       End Get
 784:       Set
 785:         Me(Me.tableTraceLog.UrlReferrerColumn) = value
 786:       End Set
 787:     End Property
 788:     
 789:     <Global.System.Diagnostics.DebuggerNonUserCodeAttribute(), _
 790:      Global.System.CodeDom.Compiler.GeneratedCodeAttribute("System.Data.Design.TypedDataSetGenerator", "4.0.0.0")> _
 791:     Public Property HttpMethod() As String
 792:       Get
 793:         Try 
 794:           Return CType(Me(Me.tableTraceLog.HttpMethodColumn),String)
 795:         Catch e As Global.System.InvalidCastException
 796:           Throw New Global.System.Data.StrongTypingException("The value for column 'HttpMethod' in table 'TraceLog' is DBNull.", e)
 797:         End Try
 798:       End Get
 799:       Set
 800:         Me(Me.tableTraceLog.HttpMethodColumn) = value
 801:       End Set
 802:     End Property
 803:     
 804:     <Global.System.Diagnostics.DebuggerNonUserCodeAttribute(), _
 805:      Global.System.CodeDom.Compiler.GeneratedCodeAttribute("System.Data.Design.TypedDataSetGenerator", "4.0.0.0")> _
 806:     Public Property UserHostAddress() As String
 807:       Get
 808:         Try 
 809:           Return CType(Me(Me.tableTraceLog.UserHostAddressColumn),String)
 810:         Catch e As Global.System.InvalidCastException
 811:           Throw New Global.System.Data.StrongTypingException("The value for column 'UserHostAddress' in table 'TraceLog' is DBNull.", e)
 812:         End Try
 813:       End Get
 814:       Set
 815:         Me(Me.tableTraceLog.UserHostAddressColumn) = value
 816:       End Set
 817:     End Property
 818:     
 819:     <Global.System.Diagnostics.DebuggerNonUserCodeAttribute(), _
 820:      Global.System.CodeDom.Compiler.GeneratedCodeAttribute("System.Data.Design.TypedDataSetGenerator", "4.0.0.0")> _
 821:     Public Property QueryString() As String
 822:       Get
 823:         Try 
 824:           Return CType(Me(Me.tableTraceLog.QueryStringColumn),String)
 825:         Catch e As Global.System.InvalidCastException
 826:           Throw New Global.System.Data.StrongTypingException("The value for column 'QueryString' in table 'TraceLog' is DBNull.", e)
 827:         End Try
 828:       End Get
 829:       Set
 830:         Me(Me.tableTraceLog.QueryStringColumn) = value
 831:       End Set
 832:     End Property
 833:     
 834:     <Global.System.Diagnostics.DebuggerNonUserCodeAttribute(), _
 835:      Global.System.CodeDom.Compiler.GeneratedCodeAttribute("System.Data.Design.TypedDataSetGenerator", "4.0.0.0")> _
 836:     Public Property Form() As String
 837:       Get
 838:         If Me.IsFormNull Then
 839:           Return String.Empty
 840:         Else
 841:           Return CType(Me(Me.tableTraceLog.FormColumn),String)
 842:         End If
 843:       End Get
 844:       Set
 845:         Me(Me.tableTraceLog.FormColumn) = value
 846:       End Set
 847:     End Property
 848:     
 849:     <Global.System.Diagnostics.DebuggerNonUserCodeAttribute(), _
 850:      Global.System.CodeDom.Compiler.GeneratedCodeAttribute("System.Data.Design.TypedDataSetGenerator", "4.0.0.0")> _
 851:     Public Property RequestParams() As String
 852:       Get
 853:         Try 
 854:           Return CType(Me(Me.tableTraceLog.RequestParamsColumn),String)
 855:         Catch e As Global.System.InvalidCastException
 856:           Throw New Global.System.Data.StrongTypingException("The value for column 'RequestParams' in table 'TraceLog' is DBNull.", e)
 857:         End Try
 858:       End Get
 859:       Set
 860:         Me(Me.tableTraceLog.RequestParamsColumn) = value
 861:       End Set
 862:     End Property
 863:     
 864:     <Global.System.Diagnostics.DebuggerNonUserCodeAttribute(), _
 865:      Global.System.CodeDom.Compiler.GeneratedCodeAttribute("System.Data.Design.TypedDataSetGenerator", "4.0.0.0")> _
 866:     Public Property InputStreamLength() As Integer
 867:       Get
 868:         Try 
 869:           Return CType(Me(Me.tableTraceLog.InputStreamLengthColumn),Integer)
 870:         Catch e As Global.System.InvalidCastException
 871:           Throw New Global.System.Data.StrongTypingException("The value for column 'InputStreamLength' in table 'TraceLog' is DBNull.", e)
 872:         End Try
 873:       End Get
 874:       Set
 875:         Me(Me.tableTraceLog.InputStreamLengthColumn) = value
 876:       End Set
 877:     End Property
 878:     
 879:     <Global.System.Diagnostics.DebuggerNonUserCodeAttribute(), _
 880:      Global.System.CodeDom.Compiler.GeneratedCodeAttribute("System.Data.Design.TypedDataSetGenerator", "4.0.0.0")> _
 881:     Public Property IsAuthenticated() As Integer
 882:       Get
 883:         Try 
 884:           Return CType(Me(Me.tableTraceLog.IsAuthenticatedColumn),Integer)
 885:         Catch e As Global.System.InvalidCastException
 886:           Throw New Global.System.Data.StrongTypingException("The value for column 'IsAuthenticated' in table 'TraceLog' is DBNull.", e)
 887:         End Try
 888:       End Get
 889:       Set
 890:         Me(Me.tableTraceLog.IsAuthenticatedColumn) = value
 891:       End Set
 892:     End Property
 893:     
 894:     <Global.System.Diagnostics.DebuggerNonUserCodeAttribute(), _
 895:      Global.System.CodeDom.Compiler.GeneratedCodeAttribute("System.Data.Design.TypedDataSetGenerator", "4.0.0.0")> _
 896:     Public Property IsLocal() As Integer
 897:       Get
 898:         Try 
 899:           Return CType(Me(Me.tableTraceLog.IsLocalColumn),Integer)
 900:         Catch e As Global.System.InvalidCastException
 901:           Throw New Global.System.Data.StrongTypingException("The value for column 'IsLocal' in table 'TraceLog' is DBNull.", e)
 902:         End Try
 903:       End Get
 904:       Set
 905:         Me(Me.tableTraceLog.IsLocalColumn) = value
 906:       End Set
 907:     End Property
 908:     
 909:     <Global.System.Diagnostics.DebuggerNonUserCodeAttribute(), _
 910:      Global.System.CodeDom.Compiler.GeneratedCodeAttribute("System.Data.Design.TypedDataSetGenerator", "4.0.0.0")> _
 911:     Public Property UserAgent() As String
 912:       Get
 913:         Try 
 914:           Return CType(Me(Me.tableTraceLog.UserAgentColumn),String)
 915:         Catch e As Global.System.InvalidCastException
 916:           Throw New Global.System.Data.StrongTypingException("The value for column 'UserAgent' in table 'TraceLog' is DBNull.", e)
 917:         End Try
 918:       End Get
 919:       Set
 920:         Me(Me.tableTraceLog.UserAgentColumn) = value
 921:       End Set
 922:     End Property
 923:     
 924:     <Global.System.Diagnostics.DebuggerNonUserCodeAttribute(), _
 925:      Global.System.CodeDom.Compiler.GeneratedCodeAttribute("System.Data.Design.TypedDataSetGenerator", "4.0.0.0")> _
 926:     Public Property Headers() As String
 927:       Get
 928:         Try 
 929:           Return CType(Me(Me.tableTraceLog.HeadersColumn),String)
 930:         Catch e As Global.System.InvalidCastException
 931:           Throw New Global.System.Data.StrongTypingException("The value for column 'Headers' in table 'TraceLog' is DBNull.", e)
 932:         End Try
 933:       End Get
 934:       Set
 935:         Me(Me.tableTraceLog.HeadersColumn) = value
 936:       End Set
 937:     End Property
 938:     
 939:     <Global.System.Diagnostics.DebuggerNonUserCodeAttribute(), _
 940:      Global.System.CodeDom.Compiler.GeneratedCodeAttribute("System.Data.Design.TypedDataSetGenerator", "4.0.0.0")> _
 941:     Public Function IsRawUrlNull() As Boolean
 942:       Return Me.IsNull(Me.tableTraceLog.RawUrlColumn)
 943:     End Function
 944:     
 945:     <Global.System.Diagnostics.DebuggerNonUserCodeAttribute(), _
 946:      Global.System.CodeDom.Compiler.GeneratedCodeAttribute("System.Data.Design.TypedDataSetGenerator", "4.0.0.0")> _
 947:     Public Sub SetRawUrlNull()
 948:       Me(Me.tableTraceLog.RawUrlColumn) = Global.System.Convert.DBNull
 949:     End Sub
 950:     
 951:     <Global.System.Diagnostics.DebuggerNonUserCodeAttribute(), _
 952:      Global.System.CodeDom.Compiler.GeneratedCodeAttribute("System.Data.Design.TypedDataSetGenerator", "4.0.0.0")> _
 953:     Public Function IsUrlReferrerNull() As Boolean
 954:       Return Me.IsNull(Me.tableTraceLog.UrlReferrerColumn)
 955:     End Function
 956:     
 957:     <Global.System.Diagnostics.DebuggerNonUserCodeAttribute(), _
 958:      Global.System.CodeDom.Compiler.GeneratedCodeAttribute("System.Data.Design.TypedDataSetGenerator", "4.0.0.0")> _
 959:     Public Sub SetUrlReferrerNull()
 960:       Me(Me.tableTraceLog.UrlReferrerColumn) = Global.System.Convert.DBNull
 961:     End Sub
 962:     
 963:     <Global.System.Diagnostics.DebuggerNonUserCodeAttribute(), _
 964:      Global.System.CodeDom.Compiler.GeneratedCodeAttribute("System.Data.Design.TypedDataSetGenerator", "4.0.0.0")> _
 965:     Public Function IsHttpMethodNull() As Boolean
 966:       Return Me.IsNull(Me.tableTraceLog.HttpMethodColumn)
 967:     End Function
 968:     
 969:     <Global.System.Diagnostics.DebuggerNonUserCodeAttribute(), _
 970:      Global.System.CodeDom.Compiler.GeneratedCodeAttribute("System.Data.Design.TypedDataSetGenerator", "4.0.0.0")> _
 971:     Public Sub SetHttpMethodNull()
 972:       Me(Me.tableTraceLog.HttpMethodColumn) = Global.System.Convert.DBNull
 973:     End Sub
 974:     
 975:     <Global.System.Diagnostics.DebuggerNonUserCodeAttribute(), _
 976:      Global.System.CodeDom.Compiler.GeneratedCodeAttribute("System.Data.Design.TypedDataSetGenerator", "4.0.0.0")> _
 977:     Public Function IsUserHostAddressNull() As Boolean
 978:       Return Me.IsNull(Me.tableTraceLog.UserHostAddressColumn)
 979:     End Function
 980:     
 981:     <Global.System.Diagnostics.DebuggerNonUserCodeAttribute(), _
 982:      Global.System.CodeDom.Compiler.GeneratedCodeAttribute("System.Data.Design.TypedDataSetGenerator", "4.0.0.0")> _
 983:     Public Sub SetUserHostAddressNull()
 984:       Me(Me.tableTraceLog.UserHostAddressColumn) = Global.System.Convert.DBNull
 985:     End Sub
 986:     
 987:     <Global.System.Diagnostics.DebuggerNonUserCodeAttribute(), _
 988:      Global.System.CodeDom.Compiler.GeneratedCodeAttribute("System.Data.Design.TypedDataSetGenerator", "4.0.0.0")> _
 989:     Public Function IsQueryStringNull() As Boolean
 990:       Return Me.IsNull(Me.tableTraceLog.QueryStringColumn)
 991:     End Function
 992:     
 993:     <Global.System.Diagnostics.DebuggerNonUserCodeAttribute(), _
 994:      Global.System.CodeDom.Compiler.GeneratedCodeAttribute("System.Data.Design.TypedDataSetGenerator", "4.0.0.0")> _
 995:     Public Sub SetQueryStringNull()
 996:       Me(Me.tableTraceLog.QueryStringColumn) = Global.System.Convert.DBNull
 997:     End Sub
 998:     
 999:     <Global.System.Diagnostics.DebuggerNonUserCodeAttribute(), _
1000:      Global.System.CodeDom.Compiler.GeneratedCodeAttribute("System.Data.Design.TypedDataSetGenerator", "4.0.0.0")> _
1001:     Public Function IsFormNull() As Boolean
1002:       Return Me.IsNull(Me.tableTraceLog.FormColumn)
1003:     End Function
1004:     
1005:     <Global.System.Diagnostics.DebuggerNonUserCodeAttribute(), _
1006:      Global.System.CodeDom.Compiler.GeneratedCodeAttribute("System.Data.Design.TypedDataSetGenerator", "4.0.0.0")> _
1007:     Public Sub SetFormNull()
1008:       Me(Me.tableTraceLog.FormColumn) = Global.System.Convert.DBNull
1009:     End Sub
1010:     
1011:     <Global.System.Diagnostics.DebuggerNonUserCodeAttribute(), _
1012:      Global.System.CodeDom.Compiler.GeneratedCodeAttribute("System.Data.Design.TypedDataSetGenerator", "4.0.0.0")> _
1013:     Public Function IsRequestParamsNull() As Boolean
1014:       Return Me.IsNull(Me.tableTraceLog.RequestParamsColumn)
1015:     End Function
1016:     
1017:     <Global.System.Diagnostics.DebuggerNonUserCodeAttribute(), _
1018:      Global.System.CodeDom.Compiler.GeneratedCodeAttribute("System.Data.Design.TypedDataSetGenerator", "4.0.0.0")> _
1019:     Public Sub SetRequestParamsNull()
1020:       Me(Me.tableTraceLog.RequestParamsColumn) = Global.System.Convert.DBNull
1021:     End Sub
1022:     
1023:     <Global.System.Diagnostics.DebuggerNonUserCodeAttribute(), _
1024:      Global.System.CodeDom.Compiler.GeneratedCodeAttribute("System.Data.Design.TypedDataSetGenerator", "4.0.0.0")> _
1025:     Public Function IsInputStreamLengthNull() As Boolean
1026:       Return Me.IsNull(Me.tableTraceLog.InputStreamLengthColumn)
1027:     End Function
1028:     
1029:     <Global.System.Diagnostics.DebuggerNonUserCodeAttribute(), _
1030:      Global.System.CodeDom.Compiler.GeneratedCodeAttribute("System.Data.Design.TypedDataSetGenerator", "4.0.0.0")> _
1031:     Public Sub SetInputStreamLengthNull()
1032:       Me(Me.tableTraceLog.InputStreamLengthColumn) = Global.System.Convert.DBNull
1033:     End Sub
1034:     
1035:     <Global.System.Diagnostics.DebuggerNonUserCodeAttribute(), _
1036:      Global.System.CodeDom.Compiler.GeneratedCodeAttribute("System.Data.Design.TypedDataSetGenerator", "4.0.0.0")> _
1037:     Public Function IsIsAuthenticatedNull() As Boolean
1038:       Return Me.IsNull(Me.tableTraceLog.IsAuthenticatedColumn)
1039:     End Function
1040:     
1041:     <Global.System.Diagnostics.DebuggerNonUserCodeAttribute(), _
1042:      Global.System.CodeDom.Compiler.GeneratedCodeAttribute("System.Data.Design.TypedDataSetGenerator", "4.0.0.0")> _
1043:     Public Sub SetIsAuthenticatedNull()
1044:       Me(Me.tableTraceLog.IsAuthenticatedColumn) = Global.System.Convert.DBNull
1045:     End Sub
1046:     
1047:     <Global.System.Diagnostics.DebuggerNonUserCodeAttribute(), _
1048:      Global.System.CodeDom.Compiler.GeneratedCodeAttribute("System.Data.Design.TypedDataSetGenerator", "4.0.0.0")> _
1049:     Public Function IsIsLocalNull() As Boolean
1050:       Return Me.IsNull(Me.tableTraceLog.IsLocalColumn)
1051:     End Function
1052:     
1053:     <Global.System.Diagnostics.DebuggerNonUserCodeAttribute(), _
1054:      Global.System.CodeDom.Compiler.GeneratedCodeAttribute("System.Data.Design.TypedDataSetGenerator", "4.0.0.0")> _
1055:     Public Sub SetIsLocalNull()
1056:       Me(Me.tableTraceLog.IsLocalColumn) = Global.System.Convert.DBNull
1057:     End Sub
1058:     
1059:     <Global.System.Diagnostics.DebuggerNonUserCodeAttribute(), _
1060:      Global.System.CodeDom.Compiler.GeneratedCodeAttribute("System.Data.Design.TypedDataSetGenerator", "4.0.0.0")> _
1061:     Public Function IsUserAgentNull() As Boolean
1062:       Return Me.IsNull(Me.tableTraceLog.UserAgentColumn)
1063:     End Function
1064:     
1065:     <Global.System.Diagnostics.DebuggerNonUserCodeAttribute(), _
1066:      Global.System.CodeDom.Compiler.GeneratedCodeAttribute("System.Data.Design.TypedDataSetGenerator", "4.0.0.0")> _
1067:     Public Sub SetUserAgentNull()
1068:       Me(Me.tableTraceLog.UserAgentColumn) = Global.System.Convert.DBNull
1069:     End Sub
1070:     
1071:     <Global.System.Diagnostics.DebuggerNonUserCodeAttribute(), _
1072:      Global.System.CodeDom.Compiler.GeneratedCodeAttribute("System.Data.Design.TypedDataSetGenerator", "4.0.0.0")> _
1073:     Public Function IsHeadersNull() As Boolean
1074:       Return Me.IsNull(Me.tableTraceLog.HeadersColumn)
1075:     End Function
1076:     
1077:     <Global.System.Diagnostics.DebuggerNonUserCodeAttribute(), _
1078:      Global.System.CodeDom.Compiler.GeneratedCodeAttribute("System.Data.Design.TypedDataSetGenerator", "4.0.0.0")> _
1079:     Public Sub SetHeadersNull()
1080:       Me(Me.tableTraceLog.HeadersColumn) = Global.System.Convert.DBNull
1081:     End Sub
1082:   End Class
1083:   
1084:   '''<summary>
1085:   '''Row event argument class
1086:   '''</summary>
1087:   <Global.System.CodeDom.Compiler.GeneratedCodeAttribute("System.Data.Design.TypedDataSetGenerator", "4.0.0.0")> _
1088:   Public Class TraceLogRowChangeEvent
1089:     Inherits Global.System.EventArgs
1090:     
1091:     Private eventRow As TraceLogRow
1092:     
1093:     Private eventAction As Global.System.Data.DataRowAction
1094:     
1095:     <Global.System.Diagnostics.DebuggerNonUserCodeAttribute(), _
1096:      Global.System.CodeDom.Compiler.GeneratedCodeAttribute("System.Data.Design.TypedDataSetGenerator", "4.0.0.0")> _
1097:     Public Sub New(ByVal row As TraceLogRow, ByVal action As Global.System.Data.DataRowAction)
1098:       MyBase.New
1099:       Me.eventRow = row
1100:       Me.eventAction = action
1101:     End Sub
1102:     
1103:     <Global.System.Diagnostics.DebuggerNonUserCodeAttribute(), _
1104:      Global.System.CodeDom.Compiler.GeneratedCodeAttribute("System.Data.Design.TypedDataSetGenerator", "4.0.0.0")> _
1105:     Public ReadOnly Property Row() As TraceLogRow
1106:       Get
1107:         Return Me.eventRow
1108:       End Get
1109:     End Property
1110:     
1111:     <Global.System.Diagnostics.DebuggerNonUserCodeAttribute(), _
1112:      Global.System.CodeDom.Compiler.GeneratedCodeAttribute("System.Data.Design.TypedDataSetGenerator", "4.0.0.0")> _
1113:     Public ReadOnly Property Action() As Global.System.Data.DataRowAction
1114:       Get
1115:         Return Me.eventAction
1116:       End Get
1117:     End Property
1118:   End Class
1119: End Class
1120:  
1121: Namespace TraceLog_DSTableAdapters
1122:   
1123:   '''<summary>
1124:   '''Represents the connection and commands used to retrieve and save data.
1125:   '''</summary>
1126:   <Global.System.ComponentModel.DesignerCategoryAttribute("code"), _
1127:    Global.System.ComponentModel.ToolboxItem(true), _
1128:    Global.System.ComponentModel.DataObjectAttribute(true), _
1129:    Global.System.ComponentModel.DesignerAttribute("Microsoft.VSDesigner.DataSource.Design.TableAdapterDesigner, Microsoft.VSDesigner"& _ 
1130:     ", Version=10.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b03f5f7f11d50a3a"), _
1131:    Global.System.ComponentModel.Design.HelpKeywordAttribute("vs.data.TableAdapter")> _
1132:   Partial Public Class TraceLogTableAdapter
1133:     Inherits TableAdapterBase
1134:     
1135:     Private WithEvents _adapter As Global.System.Data.SqlClient.SqlDataAdapter
1136:     
1137:     Private _connection As Global.System.Data.SqlClient.SqlConnection
1138:     
1139:     Private _transaction As Global.System.Data.SqlClient.SqlTransaction
1140:     
1141:     Private _commandCollection() As Global.System.Data.SqlClient.SqlCommand
1142:     
1143:     Private _clearBeforeFill As Boolean
1144:     
1145:     <Global.System.Diagnostics.DebuggerNonUserCodeAttribute(), _
1146:      Global.System.CodeDom.Compiler.GeneratedCodeAttribute("System.Data.Design.TypedDataSetGenerator", "4.0.0.0")> _
1147:     Public Sub New()
1148:       MyBase.New
1149:       Me.ClearBeforeFill = true
1150:     End Sub
1151:     
1152:     <Global.System.Diagnostics.DebuggerNonUserCodeAttribute(), _
1153:      Global.System.CodeDom.Compiler.GeneratedCodeAttribute("System.Data.Design.TypedDataSetGenerator", "4.0.0.0")> _
1154:     Protected Friend ReadOnly Property Adapter() As Global.System.Data.SqlClient.SqlDataAdapter
1155:       Get
1156:         If (Me._adapter Is Nothing) Then
1157:           Me.InitAdapter
1158:         End If
1159:         Return Me._adapter
1160:       End Get
1161:     End Property
1162:     
1163:     <Global.System.Diagnostics.DebuggerNonUserCodeAttribute(), _
1164:      Global.System.CodeDom.Compiler.GeneratedCodeAttribute("System.Data.Design.TypedDataSetGenerator", "4.0.0.0")> _
1165:     Friend Property Connection() As Global.System.Data.SqlClient.SqlConnection
1166:       Get
1167:         If (Me._connection Is Nothing) Then
1168:           Me.InitConnection
1169:         End If
1170:         Return Me._connection
1171:       End Get
1172:       Set
1173:         Me._connection = value
1174:         If (Not (Me.Adapter.InsertCommand) Is Nothing) Then
1175:           Me.Adapter.InsertCommand.Connection = value
1176:         End If
1177:         If (Not (Me.Adapter.DeleteCommand) Is Nothing) Then
1178:           Me.Adapter.DeleteCommand.Connection = value
1179:         End If
1180:         If (Not (Me.Adapter.UpdateCommand) Is Nothing) Then
1181:           Me.Adapter.UpdateCommand.Connection = value
1182:         End If
1183:         Dim i As Integer = 0
1184:         Do While (i < Me.CommandCollection.Length)
1185:           If (Not (Me.CommandCollection(i)) Is Nothing) Then
1186:             CType(Me.CommandCollection(i),Global.System.Data.SqlClient.SqlCommand).Connection = value
1187:           End If
1188:           i = (i + 1)
1189:         Loop
1190:       End Set
1191:     End Property
1192:     
1193:     <Global.System.Diagnostics.DebuggerNonUserCodeAttribute(), _
1194:      Global.System.CodeDom.Compiler.GeneratedCodeAttribute("System.Data.Design.TypedDataSetGenerator", "4.0.0.0")> _
1195:     Friend Property Transaction() As Global.System.Data.SqlClient.SqlTransaction
1196:       Get
1197:         Return Me._transaction
1198:       End Get
1199:       Set
1200:         Me._transaction = value
1201:         Dim i As Integer = 0
1202:         Do While (i < Me.CommandCollection.Length)
1203:           Me.CommandCollection(i).Transaction = Me._transaction
1204:           i = (i + 1)
1205:         Loop
1206:         If ((Not (Me.Adapter) Is Nothing) _
1207:               AndAlso (Not (Me.Adapter.DeleteCommand) Is Nothing)) Then
1208:           Me.Adapter.DeleteCommand.Transaction = Me._transaction
1209:         End If
1210:         If ((Not (Me.Adapter) Is Nothing) _
1211:               AndAlso (Not (Me.Adapter.InsertCommand) Is Nothing)) Then
1212:           Me.Adapter.InsertCommand.Transaction = Me._transaction
1213:         End If
1214:         If ((Not (Me.Adapter) Is Nothing) _
1215:               AndAlso (Not (Me.Adapter.UpdateCommand) Is Nothing)) Then
1216:           Me.Adapter.UpdateCommand.Transaction = Me._transaction
1217:         End If
1218:       End Set
1219:     End Property
1220:     
1221:     <Global.System.Diagnostics.DebuggerNonUserCodeAttribute(), _
1222:      Global.System.CodeDom.Compiler.GeneratedCodeAttribute("System.Data.Design.TypedDataSetGenerator", "4.0.0.0")> _
1223:     Protected ReadOnly Property CommandCollection() As Global.System.Data.SqlClient.SqlCommand()
1224:       Get
1225:         If (Me._commandCollection Is Nothing) Then
1226:           Me.InitCommandCollection
1227:         End If
1228:         Return Me._commandCollection
1229:       End Get
1230:     End Property
1231:     
1232:     <Global.System.Diagnostics.DebuggerNonUserCodeAttribute(), _
1233:      Global.System.CodeDom.Compiler.GeneratedCodeAttribute("System.Data.Design.TypedDataSetGenerator", "4.0.0.0")> _
1234:     Public Property ClearBeforeFill() As Boolean
1235:       Get
1236:         Return Me._clearBeforeFill
1237:       End Get
1238:       Set
1239:         Me._clearBeforeFill = value
1240:       End Set
1241:     End Property
1242:     
1243:     <Global.System.Diagnostics.DebuggerNonUserCodeAttribute(), _
1244:      Global.System.CodeDom.Compiler.GeneratedCodeAttribute("System.Data.Design.TypedDataSetGenerator", "4.0.0.0")> _
1245:     Private Sub InitAdapter()
1246:       Me._adapter = New Global.System.Data.SqlClient.SqlDataAdapter()
1247:       Dim tableMapping As Global.System.Data.Common.DataTableMapping = New Global.System.Data.Common.DataTableMapping()
1248:       tableMapping.SourceTable = "Table"
1249:       tableMapping.DataSetTable = "TraceLog"
1250:       tableMapping.ColumnMappings.Add("i", "i")
1251:       tableMapping.ColumnMappings.Add("CrDate", "CrDate")
1252:       tableMapping.ColumnMappings.Add("RawUrl", "RawUrl")
1253:       tableMapping.ColumnMappings.Add("UrlReferrer", "UrlReferrer")
1254:       tableMapping.ColumnMappings.Add("HttpMethod", "HttpMethod")
1255:       tableMapping.ColumnMappings.Add("UserHostAddress", "UserHostAddress")
1256:       tableMapping.ColumnMappings.Add("QueryString", "QueryString")
1257:       tableMapping.ColumnMappings.Add("Form", "Form")
1258:       tableMapping.ColumnMappings.Add("RequestParams", "RequestParams")
1259:       tableMapping.ColumnMappings.Add("InputStreamLength", "InputStreamLength")
1260:       tableMapping.ColumnMappings.Add("IsAuthenticated", "IsAuthenticated")
1261:       tableMapping.ColumnMappings.Add("IsLocal", "IsLocal")
1262:       tableMapping.ColumnMappings.Add("UserAgent", "UserAgent")
1263:       tableMapping.ColumnMappings.Add("Headers", "Headers")
1264:       Me._adapter.TableMappings.Add(tableMapping)
1265:     End Sub
1266:     
1267:     <Global.System.Diagnostics.DebuggerNonUserCodeAttribute(), _
1268:      Global.System.CodeDom.Compiler.GeneratedCodeAttribute("System.Data.Design.TypedDataSetGenerator", "4.0.0.0")> _
1269:     Private Sub InitConnection()
1270:       Me._connection = New Global.System.Data.SqlClient.SqlConnection()
1271:       Me._connection.ConnectionString = Global.Virus.My.MySettings.Default.vOtpusk_ArendaConnectionString
1272:     End Sub
1273:     
1274:     <Global.System.Diagnostics.DebuggerNonUserCodeAttribute(), _
1275:      Global.System.CodeDom.Compiler.GeneratedCodeAttribute("System.Data.Design.TypedDataSetGenerator", "4.0.0.0")> _
1276:     Private Sub InitCommandCollection()
1277:       Me._commandCollection = New Global.System.Data.SqlClient.SqlCommand(2) {}
1278:       Me._commandCollection(0) = New Global.System.Data.SqlClient.SqlCommand()
1279:       Me._commandCollection(0).Connection = Me.Connection
1280:       Me._commandCollection(0).CommandText = "SELECT top(10) i, CrDate, RawUrl, UrlReferrer, HttpMethod, UserHostAddress, Quer"& _ 
1281:         "yString, Form, RequestParams, InputStreamLength, IsAuthenticated, IsLocal, UserA"& _ 
1282:         "gent, Headers FROM dbo.TraceLog"
1283:       Me._commandCollection(0).CommandType = Global.System.Data.CommandType.Text
1284:       Me._commandCollection(1) = New Global.System.Data.SqlClient.SqlCommand()
1285:       Me._commandCollection(1).Connection = Me.Connection
1286:       Me._commandCollection(1).CommandText = " with All1 as"&Global.Microsoft.VisualBasic.ChrW(13)&Global.Microsoft.VisualBasic.ChrW(10)&" ("&Global.Microsoft.VisualBasic.ChrW(13)&Global.Microsoft.VisualBasic.ChrW(10)&" SELECT *"&Global.Microsoft.VisualBasic.ChrW(13)&Global.Microsoft.VisualBasic.ChrW(10)&" FROM [vOtpusk_Arenda].[dbo].[TraceLog]"&Global.Microsoft.VisualBasic.ChrW(13)&Global.Microsoft.VisualBasic.ChrW(10)&" wher"& _ 
1287:         "e CrDate > '2015-07-08 08:34:00.810' and CrDate < '2015-07-08 08:35:16.810'"&Global.Microsoft.VisualBasic.ChrW(13)&Global.Microsoft.VisualBasic.ChrW(10)&" a"& _ 
1288:         "nd HttpMethod='POST'"&Global.Microsoft.VisualBasic.ChrW(13)&Global.Microsoft.VisualBasic.ChrW(10)&Global.Microsoft.VisualBasic.ChrW(13)&Global.Microsoft.VisualBasic.ChrW(10)&" union all"&Global.Microsoft.VisualBasic.ChrW(13)&Global.Microsoft.VisualBasic.ChrW(10)&" "&Global.Microsoft.VisualBasic.ChrW(13)&Global.Microsoft.VisualBasic.ChrW(10)&" SELECT * "&Global.Microsoft.VisualBasic.ChrW(13)&Global.Microsoft.VisualBasic.ChrW(10)&" FROM [vOtpusk_Arenda].[d"& _ 
1289:         "bo].[TraceLog]"&Global.Microsoft.VisualBasic.ChrW(13)&Global.Microsoft.VisualBasic.ChrW(10)&" where CrDate > '2015-07-08 08:35:16.810'"&Global.Microsoft.VisualBasic.ChrW(13)&Global.Microsoft.VisualBasic.ChrW(10)&" and HttpMethod='P"& _ 
1290:         "OST'"&Global.Microsoft.VisualBasic.ChrW(13)&Global.Microsoft.VisualBasic.ChrW(10)&" )"&Global.Microsoft.VisualBasic.ChrW(13)&Global.Microsoft.VisualBasic.ChrW(10)&" select * from All1 order by i "
1291:       Me._commandCollection(1).CommandType = Global.System.Data.CommandType.Text
1292:       Me._commandCollection(2) = New Global.System.Data.SqlClient.SqlCommand()
1293:       Me._commandCollection(2).Connection = Me.Connection
1294:       Me._commandCollection(2).CommandText = " SELECT *"&Global.Microsoft.VisualBasic.ChrW(13)&Global.Microsoft.VisualBasic.ChrW(10)&" FROM [vOtpusk_Arenda].[dbo].[TraceLog]"&Global.Microsoft.VisualBasic.ChrW(13)&Global.Microsoft.VisualBasic.ChrW(10)&" where CrDate > '2015-07-0"& _ 
1295:         "8 08:34:00.810' and CrDate < '2015-07-08 08:35:16.810'"&Global.Microsoft.VisualBasic.ChrW(13)&Global.Microsoft.VisualBasic.ChrW(10)&" and HttpMethod='POST'"
1296:       Me._commandCollection(2).CommandType = Global.System.Data.CommandType.Text
1297:     End Sub
1298:     
1299:     <Global.System.Diagnostics.DebuggerNonUserCodeAttribute(), _
1300:      Global.System.CodeDom.Compiler.GeneratedCodeAttribute("System.Data.Design.TypedDataSetGenerator", "4.0.0.0"), _
1301:      Global.System.ComponentModel.Design.HelpKeywordAttribute("vs.data.TableAdapter"), _
1302:      Global.System.ComponentModel.DataObjectMethodAttribute(Global.System.ComponentModel.DataObjectMethodType.Fill, true)> _
1303:     Public Overloads Overridable Function Fill_top10(ByVal dataTable As TraceLog_DS.TraceLogDataTable) As Integer
1304:       Me.Adapter.SelectCommand = Me.CommandCollection(0)
1305:       If (Me.ClearBeforeFill = true) Then
1306:         dataTable.Clear
1307:       End If
1308:       Dim returnValue As Integer = Me.Adapter.Fill(dataTable)
1309:       Return returnValue
1310:     End Function
1311:     
1312:     <Global.System.Diagnostics.DebuggerNonUserCodeAttribute(), _
1313:      Global.System.CodeDom.Compiler.GeneratedCodeAttribute("System.Data.Design.TypedDataSetGenerator", "4.0.0.0"), _
1314:      Global.System.ComponentModel.Design.HelpKeywordAttribute("vs.data.TableAdapter"), _
1315:      Global.System.ComponentModel.DataObjectMethodAttribute(Global.System.ComponentModel.DataObjectMethodType.[Select], true)> _
1316:     Public Overloads Overridable Function GetData() As TraceLog_DS.TraceLogDataTable
1317:       Me.Adapter.SelectCommand = Me.CommandCollection(0)
1318:       Dim dataTable As TraceLog_DS.TraceLogDataTable = New TraceLog_DS.TraceLogDataTable()
1319:       Me.Adapter.Fill(dataTable)
1320:       Return dataTable
1321:     End Function
1322:     
1323:     <Global.System.Diagnostics.DebuggerNonUserCodeAttribute(), _
1324:      Global.System.CodeDom.Compiler.GeneratedCodeAttribute("System.Data.Design.TypedDataSetGenerator", "4.0.0.0"), _
1325:      Global.System.ComponentModel.Design.HelpKeywordAttribute("vs.data.TableAdapter"), _
1326:      Global.System.ComponentModel.DataObjectMethodAttribute(Global.System.ComponentModel.DataObjectMethodType.Fill, false)> _
1327:     Public Overloads Overridable Function FillByAllPost(ByVal dataTable As TraceLog_DS.TraceLogDataTable) As Integer
1328:       Me.Adapter.SelectCommand = Me.CommandCollection(1)
1329:       If (Me.ClearBeforeFill = true) Then
1330:         dataTable.Clear
1331:       End If
1332:       Dim returnValue As Integer = Me.Adapter.Fill(dataTable)
1333:       Return returnValue
1334:     End Function
1335:     
1336:     <Global.System.Diagnostics.DebuggerNonUserCodeAttribute(), _
1337:      Global.System.CodeDom.Compiler.GeneratedCodeAttribute("System.Data.Design.TypedDataSetGenerator", "4.0.0.0"), _
1338:      Global.System.ComponentModel.Design.HelpKeywordAttribute("vs.data.TableAdapter"), _
1339:      Global.System.ComponentModel.DataObjectMethodAttribute(Global.System.ComponentModel.DataObjectMethodType.[Select], false)> _
1340:     Public Overloads Overridable Function GetDataByAllPost() As TraceLog_DS.TraceLogDataTable
1341:       Me.Adapter.SelectCommand = Me.CommandCollection(1)
1342:       Dim dataTable As TraceLog_DS.TraceLogDataTable = New TraceLog_DS.TraceLogDataTable()
1343:       Me.Adapter.Fill(dataTable)
1344:       Return dataTable
1345:     End Function
1346:     
1347:     <Global.System.Diagnostics.DebuggerNonUserCodeAttribute(), _
1348:      Global.System.CodeDom.Compiler.GeneratedCodeAttribute("System.Data.Design.TypedDataSetGenerator", "4.0.0.0"), _
1349:      Global.System.ComponentModel.Design.HelpKeywordAttribute("vs.data.TableAdapter"), _
1350:      Global.System.ComponentModel.DataObjectMethodAttribute(Global.System.ComponentModel.DataObjectMethodType.Fill, false)> _
1351:     Public Overloads Overridable Function FillByVirus(ByVal dataTable As TraceLog_DS.TraceLogDataTable) As Integer
1352:       Me.Adapter.SelectCommand = Me.CommandCollection(2)
1353:       If (Me.ClearBeforeFill = true) Then
1354:         dataTable.Clear
1355:       End If
1356:       Dim returnValue As Integer = Me.Adapter.Fill(dataTable)
1357:       Return returnValue
1358:     End Function
1359:     
1360:     <Global.System.Diagnostics.DebuggerNonUserCodeAttribute(), _
1361:      Global.System.CodeDom.Compiler.GeneratedCodeAttribute("System.Data.Design.TypedDataSetGenerator", "4.0.0.0"), _
1362:      Global.System.ComponentModel.Design.HelpKeywordAttribute("vs.data.TableAdapter"), _
1363:      Global.System.ComponentModel.DataObjectMethodAttribute(Global.System.ComponentModel.DataObjectMethodType.[Select], false)> _
1364:     Public Overloads Overridable Function GetDataByVirus() As TraceLog_DS.TraceLogDataTable
1365:       Me.Adapter.SelectCommand = Me.CommandCollection(2)
1366:       Dim dataTable As TraceLog_DS.TraceLogDataTable = New TraceLog_DS.TraceLogDataTable()
1367:       Me.Adapter.Fill(dataTable)
1368:       Return dataTable
1369:     End Function
1370:   End Class
1371:   
1372:   '''<summary>
1373:   '''TableAdapterManager is used to coordinate TableAdapters in the dataset to enable Hierarchical Update scenarios
1374:   '''</summary>
1375:   <Global.System.ComponentModel.DesignerCategoryAttribute("code"), _
1376:    Global.System.ComponentModel.ToolboxItem(true), _
1377:    Global.System.ComponentModel.DesignerAttribute("Microsoft.VSDesigner.DataSource.Design.TableAdapterManagerDesigner, Microsoft.VSD"& _ 
1378:     "esigner, Version=10.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b03f5f7f11d50a3a"), _
1379:    Global.System.ComponentModel.Design.HelpKeywordAttribute("vs.data.TableAdapterManager")> _
1380:   Partial Public Class TableAdapterManager
1381:     Inherits Global.System.ComponentModel.Component
1382:     
1383:     Private _updateOrder As UpdateOrderOption
1384:     
1385:     Private _backupDataSetBeforeUpdate As Boolean
1386:     
1387:     Private _connection As Global.System.Data.IDbConnection
1388:     
1389:     <Global.System.Diagnostics.DebuggerNonUserCodeAttribute(), _
1390:      Global.System.CodeDom.Compiler.GeneratedCodeAttribute("System.Data.Design.TypedDataSetGenerator", "4.0.0.0")> _
1391:     Public Property UpdateOrder() As UpdateOrderOption
1392:       Get
1393:         Return Me._updateOrder
1394:       End Get
1395:       Set
1396:         Me._updateOrder = value
1397:       End Set
1398:     End Property
1399:     
1400:     <Global.System.Diagnostics.DebuggerNonUserCodeAttribute(), _
1401:      Global.System.CodeDom.Compiler.GeneratedCodeAttribute("System.Data.Design.TypedDataSetGenerator", "4.0.0.0")> _
1402:     Public Property BackupDataSetBeforeUpdate() As Boolean
1403:       Get
1404:         Return Me._backupDataSetBeforeUpdate
1405:       End Get
1406:       Set
1407:         Me._backupDataSetBeforeUpdate = value
1408:       End Set
1409:     End Property
1410:     
1411:     <Global.System.Diagnostics.DebuggerNonUserCodeAttribute(), _
1412:      Global.System.CodeDom.Compiler.GeneratedCodeAttribute("System.Data.Design.TypedDataSetGenerator", "4.0.0.0"), _
1413:      Global.System.ComponentModel.Browsable(false)> _
1414:     Public Property Connection() As Global.System.Data.IDbConnection
1415:       Get
1416:         If (Not (Me._connection) Is Nothing) Then
1417:           Return Me._connection
1418:         End If
1419:         Return Nothing
1420:       End Get
1421:       Set
1422:         Me._connection = value
1423:       End Set
1424:     End Property
1425:     
1426:     <Global.System.Diagnostics.DebuggerNonUserCodeAttribute(), _
1427:      Global.System.CodeDom.Compiler.GeneratedCodeAttribute("System.Data.Design.TypedDataSetGenerator", "4.0.0.0"), _
1428:      Global.System.ComponentModel.Browsable(false)> _
1429:     Public ReadOnly Property TableAdapterInstanceCount() As Integer
1430:       Get
1431:         Dim count As Integer = 0
1432:         Return count
1433:       End Get
1434:     End Property
1435:     
1436:     '''<summary>
1437:     '''Update rows in top-down order.
1438:     '''</summary>
1439:     <Global.System.Diagnostics.DebuggerNonUserCodeAttribute(), _
1440:      Global.System.CodeDom.Compiler.GeneratedCodeAttribute("System.Data.Design.TypedDataSetGenerator", "4.0.0.0")> _
1441:     Private Function UpdateUpdatedRows(ByVal dataSet As TraceLog_DS, ByVal allChangedRows As Global.System.Collections.Generic.List(Of Global.System.Data.DataRow), ByVal allAddedRows As Global.System.Collections.Generic.List(Of Global.System.Data.DataRow)) As Integer
1442:       Dim result As Integer = 0
1443:       Return result
1444:     End Function
1445:     
1446:     '''<summary>
1447:     '''Insert rows in top-down order.
1448:     '''</summary>
1449:     <Global.System.Diagnostics.DebuggerNonUserCodeAttribute(), _
1450:      Global.System.CodeDom.Compiler.GeneratedCodeAttribute("System.Data.Design.TypedDataSetGenerator", "4.0.0.0")> _
1451:     Private Function UpdateInsertedRows(ByVal dataSet As TraceLog_DS, ByVal allAddedRows As Global.System.Collections.Generic.List(Of Global.System.Data.DataRow)) As Integer
1452:       Dim result As Integer = 0
1453:       Return result
1454:     End Function
1455:     
1456:     '''<summary>
1457:     '''Delete rows in bottom-up order.
1458:     '''</summary>
1459:     <Global.System.Diagnostics.DebuggerNonUserCodeAttribute(), _
1460:      Global.System.CodeDom.Compiler.GeneratedCodeAttribute("System.Data.Design.TypedDataSetGenerator", "4.0.0.0")> _
1461:     Private Function UpdateDeletedRows(ByVal dataSet As TraceLog_DS, ByVal allChangedRows As Global.System.Collections.Generic.List(Of Global.System.Data.DataRow)) As Integer
1462:       Dim result As Integer = 0
1463:       Return result
1464:     End Function
1465:     
1466:     '''<summary>
1467:     '''Remove inserted rows that become updated rows after calling TableAdapter.Update(inserted rows) first
1468:     '''</summary>
1469:     <Global.System.Diagnostics.DebuggerNonUserCodeAttribute(), _
1470:      Global.System.CodeDom.Compiler.GeneratedCodeAttribute("System.Data.Design.TypedDataSetGenerator", "4.0.0.0")> _
1471:     Private Function GetRealUpdatedRows(ByVal updatedRows() As Global.System.Data.DataRow, ByVal allAddedRows As Global.System.Collections.Generic.List(Of Global.System.Data.DataRow)) As Global.System.Data.DataRow()
1472:       If ((updatedRows Is Nothing) _
1473:             OrElse (updatedRows.Length < 1)) Then
1474:         Return updatedRows
1475:       End If
1476:       If ((allAddedRows Is Nothing) _
1477:             OrElse (allAddedRows.Count < 1)) Then
1478:         Return updatedRows
1479:       End If
1480:       Dim realUpdatedRows As Global.System.Collections.Generic.List(Of Global.System.Data.DataRow) = New Global.System.Collections.Generic.List(Of Global.System.Data.DataRow)()
1481:       Dim i As Integer = 0
1482:       Do While (i < updatedRows.Length)
1483:         Dim row As Global.System.Data.DataRow = updatedRows(i)
1484:         If (allAddedRows.Contains(row) = false) Then
1485:           realUpdatedRows.Add(row)
1486:         End If
1487:         i = (i + 1)
1488:       Loop
1489:       Return realUpdatedRows.ToArray
1490:     End Function
1491:     
1492:     '''<summary>
1493:     '''Update all changes to the dataset.
1494:     '''</summary>
1495:     <Global.System.Diagnostics.DebuggerNonUserCodeAttribute(), _
1496:      Global.System.CodeDom.Compiler.GeneratedCodeAttribute("System.Data.Design.TypedDataSetGenerator", "4.0.0.0")> _
1497:     Public Overridable Function UpdateAll(ByVal dataSet As TraceLog_DS) As Integer
1498:       If (dataSet Is Nothing) Then
1499:         Throw New Global.System.ArgumentNullException("dataSet")
1500:       End If
1501:       If (dataSet.HasChanges = false) Then
1502:         Return 0
1503:       End If
1504:       Dim workConnection As Global.System.Data.IDbConnection = Me.Connection
1505:       If (workConnection Is Nothing) Then
1506:         Throw New Global.System.ApplicationException("TableAdapterManager contains no connection information. Set each TableAdapterMana"& _ 
1507:             "ger TableAdapter property to a valid TableAdapter instance.")
1508:       End If
1509:       Dim workConnOpened As Boolean = false
1510:       If ((workConnection.State And Global.System.Data.ConnectionState.Broken) _
1511:             = Global.System.Data.ConnectionState.Broken) Then
1512:         workConnection.Close
1513:       End If
1514:       If (workConnection.State = Global.System.Data.ConnectionState.Closed) Then
1515:         workConnection.Open
1516:         workConnOpened = true
1517:       End If
1518:       Dim workTransaction As Global.System.Data.IDbTransaction = workConnection.BeginTransaction
1519:       If (workTransaction Is Nothing) Then
1520:         Throw New Global.System.ApplicationException("The transaction cannot begin. The current data connection does not support transa"& _ 
1521:             "ctions or the current state is not allowing the transaction to begin.")
1522:       End If
1523:       Dim allChangedRows As Global.System.Collections.Generic.List(Of Global.System.Data.DataRow) = New Global.System.Collections.Generic.List(Of Global.System.Data.DataRow)()
1524:       Dim allAddedRows As Global.System.Collections.Generic.List(Of Global.System.Data.DataRow) = New Global.System.Collections.Generic.List(Of Global.System.Data.DataRow)()
1525:       Dim adaptersWithAcceptChangesDuringUpdate As Global.System.Collections.Generic.List(Of Global.System.Data.Common.DataAdapter) = New Global.System.Collections.Generic.List(Of Global.System.Data.Common.DataAdapter)()
1526:       Dim revertConnections As Global.System.Collections.Generic.Dictionary(Of Object, Global.System.Data.IDbConnection) = New Global.System.Collections.Generic.Dictionary(Of Object, Global.System.Data.IDbConnection)()
1527:       Dim result As Integer = 0
1528:       Dim backupDataSet As Global.System.Data.DataSet = Nothing
1529:       If Me.BackupDataSetBeforeUpdate Then
1530:         backupDataSet = New Global.System.Data.DataSet()
1531:         backupDataSet.Merge(dataSet)
1532:       End If
1533:       Try 
1534:         '---- Prepare for update -----------
1535:         '
1536:         '
1537:         '---- Perform updates -----------
1538:         '
1539:         If (Me.UpdateOrder = UpdateOrderOption.UpdateInsertDelete) Then
1540:           result = (result + Me.UpdateUpdatedRows(dataSet, allChangedRows, allAddedRows))
1541:           result = (result + Me.UpdateInsertedRows(dataSet, allAddedRows))
1542:         Else
1543:           result = (result + Me.UpdateInsertedRows(dataSet, allAddedRows))
1544:           result = (result + Me.UpdateUpdatedRows(dataSet, allChangedRows, allAddedRows))
1545:         End If
1546:         result = (result + Me.UpdateDeletedRows(dataSet, allChangedRows))
1547:         '
1548:         '---- Commit updates -----------
1549:         '
1550:         workTransaction.Commit
1551:         If (0 < allAddedRows.Count) Then
1552:           Dim rows((allAddedRows.Count) - 1) As Global.System.Data.DataRow
1553:           allAddedRows.CopyTo(rows)
1554:           Dim i As Integer = 0
1555:           Do While (i < rows.Length)
1556:             Dim row As Global.System.Data.DataRow = rows(i)
1557:             row.AcceptChanges
1558:             i = (i + 1)
1559:           Loop
1560:         End If
1561:         If (0 < allChangedRows.Count) Then
1562:           Dim rows((allChangedRows.Count) - 1) As Global.System.Data.DataRow
1563:           allChangedRows.CopyTo(rows)
1564:           Dim i As Integer = 0
1565:           Do While (i < rows.Length)
1566:             Dim row As Global.System.Data.DataRow = rows(i)
1567:             row.AcceptChanges
1568:             i = (i + 1)
1569:           Loop
1570:         End If
1571:       Catch ex As Global.System.Exception
1572:         workTransaction.Rollback
1573:         '---- Restore the dataset -----------
1574:         If Me.BackupDataSetBeforeUpdate Then
1575:           Global.System.Diagnostics.Debug.Assert((Not (backupDataSet) Is Nothing))
1576:           dataSet.Clear
1577:           dataSet.Merge(backupDataSet)
1578:         Else
1579:           If (0 < allAddedRows.Count) Then
1580:             Dim rows((allAddedRows.Count) - 1) As Global.System.Data.DataRow
1581:             allAddedRows.CopyTo(rows)
1582:             Dim i As Integer = 0
1583:             Do While (i < rows.Length)
1584:               Dim row As Global.System.Data.DataRow = rows(i)
1585:               row.AcceptChanges
1586:               row.SetAdded
1587:               i = (i + 1)
1588:             Loop
1589:           End If
1590:         End If
1591:         Throw ex
1592:       Finally
1593:         If workConnOpened Then
1594:           workConnection.Close
1595:         End If
1596:         If (0 < adaptersWithAcceptChangesDuringUpdate.Count) Then
1597:           Dim adapters((adaptersWithAcceptChangesDuringUpdate.Count) - 1) As Global.System.Data.Common.DataAdapter
1598:           adaptersWithAcceptChangesDuringUpdate.CopyTo(adapters)
1599:           Dim i As Integer = 0
1600:           Do While (i < adapters.Length)
1601:             Dim adapter As Global.System.Data.Common.DataAdapter = adapters(i)
1602:             adapter.AcceptChangesDuringUpdate = true
1603:             i = (i + 1)
1604:           Loop
1605:         End If
1606:       End Try
1607:       Return result
1608:     End Function
1609:     
1610:     <Global.System.Diagnostics.DebuggerNonUserCodeAttribute(), _
1611:      Global.System.CodeDom.Compiler.GeneratedCodeAttribute("System.Data.Design.TypedDataSetGenerator", "4.0.0.0")> _
1612:     Protected Overridable Sub SortSelfReferenceRows(ByVal rows() As Global.System.Data.DataRow, ByVal relation As Global.System.Data.DataRelation, ByVal childFirst As Boolean)
1613:       Global.System.Array.Sort(Of Global.System.Data.DataRow)(rows, New SelfReferenceComparer(relation, childFirst))
1614:     End Sub
1615:     
1616:     <Global.System.Diagnostics.DebuggerNonUserCodeAttribute(), _
1617:      Global.System.CodeDom.Compiler.GeneratedCodeAttribute("System.Data.Design.TypedDataSetGenerator", "4.0.0.0")> _
1618:     Protected Overridable Function MatchTableAdapterConnection(ByVal inputConnection As Global.System.Data.IDbConnection) As Boolean
1619:       If (Not (Me._connection) Is Nothing) Then
1620:         Return true
1621:       End If
1622:       If ((Me.Connection Is Nothing) _
1623:             OrElse (inputConnection Is Nothing)) Then
1624:         Return true
1625:       End If
1626:       If String.Equals(Me.Connection.ConnectionString, inputConnection.ConnectionString, Global.System.StringComparison.Ordinal) Then
1627:         Return true
1628:       End If
1629:       Return false
1630:     End Function
1631:     
1632:     '''<summary>
1633:     '''Update Order Option
1634:     '''</summary>
1635:     <Global.System.CodeDom.Compiler.GeneratedCodeAttribute("System.Data.Design.TypedDataSetGenerator", "4.0.0.0")> _
1636:     Public Enum UpdateOrderOption
1637:       
1638:       InsertUpdateDelete = 0
1639:       
1640:       UpdateInsertDelete = 1
1641:     End Enum
1642:     
1643:     '''<summary>
1644:     '''Used to sort self-referenced table's rows
1645:     '''</summary>
1646:     <Global.System.CodeDom.Compiler.GeneratedCodeAttribute("System.Data.Design.TypedDataSetGenerator", "4.0.0.0")> _
1647:     Private Class SelfReferenceComparer
1648:       Inherits Object
1649:       Implements Global.System.Collections.Generic.IComparer(Of Global.System.Data.DataRow)
1650:       
1651:       Private _relation As Global.System.Data.DataRelation
1652:       
1653:       Private _childFirst As Integer
1654:       
1655:       <Global.System.Diagnostics.DebuggerNonUserCodeAttribute(), _
1656:        Global.System.CodeDom.Compiler.GeneratedCodeAttribute("System.Data.Design.TypedDataSetGenerator", "4.0.0.0")> _
1657:       Friend Sub New(ByVal relation As Global.System.Data.DataRelation, ByVal childFirst As Boolean)
1658:         MyBase.New
1659:         Me._relation = relation
1660:         If childFirst Then
1661:           Me._childFirst = -1
1662:         Else
1663:           Me._childFirst = 1
1664:         End If
1665:       End Sub
1666:       
1667:       <Global.System.Diagnostics.DebuggerNonUserCodeAttribute(), _
1668:        Global.System.CodeDom.Compiler.GeneratedCodeAttribute("System.Data.Design.TypedDataSetGenerator", "4.0.0.0")> _
1669:       Private Function GetRoot(ByVal row As Global.System.Data.DataRow, ByRef distance As Integer) As Global.System.Data.DataRow
1670:         Global.System.Diagnostics.Debug.Assert((Not (row) Is Nothing))
1671:         Dim root As Global.System.Data.DataRow = row
1672:         distance = 0
1673:  
1674:         Dim traversedRows As Global.System.Collections.Generic.IDictionary(Of Global.System.Data.DataRow, Global.System.Data.DataRow) = New Global.System.Collections.Generic.Dictionary(Of Global.System.Data.DataRow, Global.System.Data.DataRow)()
1675:         traversedRows(row) = row
1676:  
1677:         Dim parent As Global.System.Data.DataRow = row.GetParentRow(Me._relation, Global.System.Data.DataRowVersion.[Default])
1678:  
1679:         Do While ((Not (parent) Is Nothing) _
1680:               AndAlso (traversedRows.ContainsKey(parent) = false))
1681:           distance = (distance + 1)
1682:           root = parent
1683:           traversedRows(parent) = parent
1684:           parent = parent.GetParentRow(Me._relation, Global.System.Data.DataRowVersion.[Default])
1685:  
1686:         Loop
1687:  
1688:         If (distance = 0) Then
1689:           traversedRows.Clear
1690:           traversedRows(row) = row
1691:           parent = row.GetParentRow(Me._relation, Global.System.Data.DataRowVersion.Original)
1692:  
1693:           Do While ((Not (parent) Is Nothing) _
1694:                 AndAlso (traversedRows.ContainsKey(parent) = false))
1695:             distance = (distance + 1)
1696:             root = parent
1697:             traversedRows(parent) = parent
1698:             parent = parent.GetParentRow(Me._relation, Global.System.Data.DataRowVersion.Original)
1699:  
1700:           Loop
1701:         End If
1702:  
1703:         Return root
1704:       End Function
1705:       
1706:       <Global.System.Diagnostics.DebuggerNonUserCodeAttribute(), _
1707:        Global.System.CodeDom.Compiler.GeneratedCodeAttribute("System.Data.Design.TypedDataSetGenerator", "4.0.0.0")> _
1708:       Public Function Compare(ByVal row1 As Global.System.Data.DataRow, ByVal row2 As Global.System.Data.DataRow) As Integer Implements Global.System.Collections.Generic.IComparer(Of Global.System.Data.DataRow).Compare
1709:         If Object.ReferenceEquals(row1, row2) Then
1710:           Return 0
1711:         End If
1712:         If (row1 Is Nothing) Then
1713:           Return -1
1714:         End If
1715:         If (row2 Is Nothing) Then
1716:           Return 1
1717:         End If
1718:  
1719:         Dim distance1 As Integer = 0
1720:         Dim root1 As Global.System.Data.DataRow = Me.GetRoot(row1, distance1)
1721:  
1722:         Dim distance2 As Integer = 0
1723:         Dim root2 As Global.System.Data.DataRow = Me.GetRoot(row2, distance2)
1724:  
1725:         If Object.ReferenceEquals(root1, root2) Then
1726:           Return (Me._childFirst * distance1.CompareTo(distance2))
1727:         Else
1728:           Global.System.Diagnostics.Debug.Assert(((Not (root1.Table) Is Nothing) _
1729:                   AndAlso (Not (root2.Table) Is Nothing)))
1730:           If (root1.Table.Rows.IndexOf(root1) < root2.Table.Rows.IndexOf(root2)) Then
1731:             Return -1
1732:           Else
1733:             Return 1
1734:           End If
1735:         End If
1736:       End Function
1737:     End Class
1738:   End Class
1739: End Namespace


І ось тут стоп. Тут є один із важливіших моментів цієї проги, без якого прога працювати не буде. Таймаути операцій до SQL встановлені на декілька секунд, а до такої бази, як у цьому проекті запити продовжуються декілька хвилин. Тому подивиться на стрічку 1133 - там е важлива модифікація коду, яка вноситься руками. Замість наслідку цього класу від класу System.ComponentModel.Component я зробив наслідування від свого класу TableAdapterBase, у я кому за допомогою System.Reflection я модифікував стандартні таймаути.  1: Public Class TableAdapterBase
  2:   Inherits System.ComponentModel.Component
  3:   Public Sub New()
  4:     SetCommandTimeout(GetConnection().ConnectionTimeout)
  5:   End Sub
  6:  
  7:   Public Sub SetCommandTimeout(Timeout As Integer)
  8:     For Each One In SelectCommand()
  9:       One.CommandTimeout = Timeout
 10:     Next
 11:   End Sub
 12:  
 13:   Private Function GetConnection() As System.Data.SqlClient.SqlConnection
 14:     Return TryCast(GetProperty("Connection"), System.Data.SqlClient.SqlConnection)
 15:   End Function
 16:  
 17:   Private Function SelectCommand() As SqlClient.SqlCommand()
 18:     Return TryCast(GetProperty("CommandCollection"), SqlClient.SqlCommand())
 19:   End Function
 20:  
 21:   Private Function GetProperty(s As [String]) As [Object]
 22:     Return Me.[GetType]().GetProperty(s, Reflection.BindingFlags.NonPublic Or Reflection.BindingFlags.GetProperty Or Reflection.BindingFlags.Instance).GetValue(Me, Nothing)
 23:   End Function
 24: End Class


І на Module1, у якому розташована функція DecodeHTML - стоп іще раз.  1: Module Module1
  2:   Function DecodeHTML(Str1) As String
  3:     Dim Ret As New System.Text.StringBuilder
  4:     Dim I As Integer
  5:     Do While I < Str1.Length - 1
  6:       If Str1(I) & Str1(I + 1) = "%u" Then
  7:         Dim OneChar As String = Mid(Str1, I + 3, 4)
  8:         I = I + 6
  9:         Dim HexVal As Integer
 10:         HexVal = Convert.ToInt32(OneChar, 16)
 11:         Dim TwoByte(1) As Byte
 12:         'меняем байты местами
 13:         TwoByte(1) = Convert.ToByte(Mid(OneChar, 1, 2), 16)
 14:         TwoByte(0) = Convert.ToByte(Mid(OneChar, 3, 2), 16)
 15:         Dim U As New System.Text.UnicodeEncoding
 16:         Dim Rus As String = U.GetChars(TwoByte)
 17:         Ret.Append(Rus)
 18:       ElseIf Str1(I) = "+" Then
 19:         I = I + 1
 20:         Ret.Append(" ")
 21:       ElseIf Str1(I) = "%" Then
 22:         I = I + 3
 23:         Ret.Append(Mid(Str1, I + 2, 2))
 24:       Else
 25:         I = I + 1
 26:         Ret.Append(Str1(I))
 27:       End If
 28:     Loop
 29:     Return Ret.ToString
 30:   End Function
 31: End Module


Я не знайшов у мікрософтовській бібліотеці (яка нараховує біля 100 тисяч класів) функціі, яка перекодує ESCAPE HTML ENTITY у прості стрічні константи. І написав цю функцию сам ПРИБЛИЗНО. Але моїм потребам вона відповідає. Якщо вам потрібно повністю коректне перекодування, то потрібно усі двосимвольні escape-послідовності корректно розкодувати. Я над цією функцію роздумував мабуть дві години, пока зрозумів що байти потрібно змініти місцями. Бо прямий порядок байт вікористовується у процессорах IBM, а у процессорах INTEL вікористовується зворотній порядок байтів при комбінування байтів у полу-слова і слова. Після цього усвідомлення - все останне у цієї функції було ділом суто технічним і нецікавим - а оскільки зайвого часу у мене не було (бо ця прога набагато більше ніж тут описано) - перекодування деяких послідовностей залишилося приблизним.

Comments ( )
<00>  <01>  <02>  <03>  <04>  <05>  <06>  <07>  <08>  <09>  <10>  <11>  <12>  <13>  <14>  <15>  <16>  <17>  <18>  <19>  <20>  <21>  <22>  <23
Link to this page: //www.vb-net.com/SiteRequestTracer/index.htm
<SITEMAP>  <MVC>  <ASP>  <NET>  <DATA>  <KIOSK>  <FLEX>  <SQL>  <NOTES>  <LINUX>  <MONO>  <FREEWARE>  <DOCS>  <ENG>  <CHAT ME>  <ABOUT ME>  < THANKS ME>