(MVC) MVC (2014 год)

Поштові розсилки через Gmail.

Поштові розсилки через GMAIL За декілька минулих років у мене з'явився повністю новий фреймворк для роботи під ASP.NET MVC - замість ось цього фреймворку під ASP.NET, який я використовував з 2005-го року і опублікував у 2009-му році ось тут AspNet_UserManager - компонент сайта для управления пользователями і у трошки модифікованому вигляді для MySQL ось тут - Избавляемся от базы стандартных пользователей ASP.NET на MS SQL - пример ASP.NET сайта на MySQL.

Новий фреймворк під MVC я буду також потроху публікувати. На цієї сторінці я покажу, як робити поштові розсилки через GMAIL.

По-перше, у самому GMAIL потрібно зробити дві важливі налаштування:


 • Less Security
  Поштові розсилки через GMAIL
 • Unlock Captcha
  Поштові розсилки через GMAIL

По-друге, розсилки можно зробити тільки 99 листів на добу.


І ось новий код, який трохи відрізняється від кода, яким робиться звернення до звичайного почтовика.


  1: Imports Microsoft.VisualBasic
  2: Imports System, System.Web
  3:  
  4: Public Class GMail
  5:   Public Shared Sub SendMail(ByVal ToAddr As String, ByVal Subject As String, ByVal Body As String)
  6:     Dim SendedMailID As Integer
  7:     Dim db1 As New OCMRDataContext
  8:     Dim Result = (db1.AddMail(ToAddr, Subject, Body)).ToList
  9:     SendedMailID = Result(0).MailId
 10:     Dim MailClient As New System.Net.Mail.SmtpClient()
 11:     Try
 12:       Dim Email As New System.Net.Mail.MailMessage(System.Configuration.ConfigurationManager.AppSettings("SMTP_FromAddr"), ToAddr, Subject, Body)
 13:       Email.IsBodyHtml = True      
 14:       MailClient.Host = System.Configuration.ConfigurationManager.AppSettings("SMTP_Server")
 15:       MailClient.Port = System.Configuration.ConfigurationManager.AppSettings("SMTP_Port")
 16:       MailClient.EnableSsl = CBool(System.Configuration.ConfigurationManager.AppSettings("SMTP_SSL"))
 17:       MailClient.DeliveryMethod = Net.Mail.SmtpDeliveryMethod.Network
 18:       MailClient.UseDefaultCredentials = True
 19:       MailClient.Credentials = New System.Net.NetworkCredential(System.Configuration.ConfigurationManager.AppSettings("SMTP_Login"), System.Configuration.ConfigurationManager.AppSettings("SMTP_Pass"))
 20:       MailClient.Send(Email)
 21:     Catch ex As Exception
 22:       Dim db2 As New OCMRDataContext
 23:       db2.AddMailError(SendedMailID, ex.Message)
 24:     End Try
 25:   End Sub
 26: End Class

Цей код користуеться ось таким конфігом сайту:


  1: <?xml version="1.0"?>
  2: <configuration>
  3:  <appSettings>
  4:   <!-- Эти адреса нужны для отправки почты юзеру -->
  5:   <add key="SMTP_Login" value="[email protected]"/>
  6:   <add key="SMTP_Pass" value="1111111111"/>
  7:   <add key="SMTP_Server" value="smtp.gmail.com"/>
  8:   <add key="SMTP_Port" value="587"/>
  9:   <add key="SMTP_SSL" value="True"/>
 10:   <add key="SMTP_FromAddr" value="[email protected]"/>
 11:   <!-- Этот адрес нужен для активации логина и сброса пароля -->
 12:   <add key="HostingURL" value="localhost:52796"/>
 13:   <add key="NameURL" value="Open Community Media Room"/>
 14:  ....

Скористуватися класом MAIL можна якось так:


Поштові розсилки через GMAIL

Саме цім кодом і сформовано листа, що ви бачите на титулі сторінці. А база у моему новому фреймворку під MVC залишилась також сама, як під ASP.NET :


  1: CREATE TABLE [dbo].[SendMail](
  2:   [i] [int] IDENTITY(1,1) NOT NULL,
  3:   [Date] [datetime] NOT NULL,
  4:   [ToAddr] [nvarchar](256) NOT NULL,
  5:   [Subject] [nvarchar](500) NOT NULL,
  6:   [Body] [nvarchar](max) NOT NULL,
  7:   [Error] [nvarchar](max) NULL
  8: ) ON [PRIMARY]

  1: ALTER PROCEDURE [dbo].[AddMail]
  2: @ToAddr nvarchar(256),
  3: @Subject nvarchar(500),
  4: @Body nvarchar(max)
  5: as
  6: INSERT [SendMail]([Date],[ToAddr],[Subject],[Body])
  7: VALUES (GetDate(), @ToAddr, @Subject, @Body)
  8: select SCOPE_IDENTITY() as MailId

  1: ALTER PROCEDURE [dbo].[AddMailError]
  2: @i int,
  3: @Error nvarchar(max)
  4: as
  5: update [SendMail] set [Error]=@Error where I=@i

Як бачите, все не просто, а дуже просто, якщо все це розуміти. На наступній сторінці я розповім як правильно сформувати незламний Security Token для зміну паролю сайту, який я тепер теж роблю трошки інакше, ніж раніше - Формування безопасного токена для зміни паролю.Comments ( )
<00>  <01>  <02>  <03>  <04>  <05>  <06>  <07>  <08>  <09>  <10>  <11>  <12>  <13>  <14>  <15>  <16>  <17>  <18>  <19>  <20>  <21>  <22>  <23
Link to this page: //www.vb-net.com/Gmail/index.htm
<SITEMAP>  <MVC>  <ASP>  <NET>  <DATA>  <KIOSK>  <FLEX>  <SQL>  <NOTES>  <LINUX>  <MONO>  <FREEWARE>  <DOCS>  <ENG>  <CHAT ME>  <ABOUT ME>  < THANKS ME>