(MVC) MVC (2015 год)

Формування безопасного токена для зміни паролю.

Формування безопасного токена для зміни паролю На цієї сторінці я продовжу потрохи описувати свій новий фреймворк, який я зробив собі за декілька останніх років для роботи під ASP.NET MVC - замість ось цого фреймворку під ASP.NET, який я використовував з 2005-го року і опублікував у 2009-му році ось тут AspNet_UserManager - компонент сайта для управления пользователями. Я вже описав дещо з цього нового фреймворку, наприклад Поштові розсилки через Gmail.

Попередник функцій, описаних на цій сторінці, був описан у мене п'ять років тому ось тут - Избавляемся от базы стандартных пользователей ASP.NET на MS SQL - пример ASP.NET сайта на MySQL - на цей сторінці описана незламна та достатньо надійна технология, але з роками і вона була модифікована у кращу сторону.

Функція надійної зміни паролю є найважливіша, мені відомо що навіть великі банківські системи мають уразливість на атаку на зміну паролей, наприклад гаманець KIWI - це не гаманець зовсім, а дірка від гаманця, бо робили цю функцію дурні. Тому я тут і опишу, як це треба робити корректно.


Загальний принцип формування безопасного токену (тобто при використовуванні на сайті це просто особливим чином сформований URL) полягає у таких моментах:

Таким чином, модифікація мого попереднього фреймворку полягає в тому, що

 • одноразовий тікет видається на невеличкий термін життя
 • безпосередньо у URL міститься хеш, який дозволяє перевірити коректність усього SecurityToken'у, тобто URL - без звернення до бази, тобто "на льоту", що покращує стійкість сайту до атак на грубий підбір паролей
 • у конфигу сайту зберігається параметр, який можно у будь-який час змінити і цим зробити недійснім разом усі видані сайтом URL на зміну паролю.

Тепер подивимося безпосередньо на код. По-перше, є табличка юзерів Users:


  1: CREATE TABLE [dbo].[Users](
  2:   [i] [int] IDENTITY(1,1) NOT NULL,
  3:   [ID] [uniqueidentifier] NOT NULL,
  4:   [FirstName] [nvarchar](50) NOT NULL,
  5:   [LastName] [nvarchar](50) NOT NULL,
  6:   [Email] [nvarchar](50) NOT NULL,
  7:   [Password] [nvarchar](15) NOT NULL,
  8:   [IsAdmin] [int] NOT NULL,
  9:   [CrDate] [datetime] NOT NULL,
 10:   [LastLoginDate] [datetime] NOT NULL,
 11:   [DailyMail] [int] NULL,
 12:   [WeeklyMail] [int] NULL,
 13:   [RestorePassID] [uniqueidentifier] NULL,
 14:  
 15: ....
 16:  
 17:  CONSTRAINT [PK_Users] PRIMARY KEY CLUSTERED 
 18: (
 19:   [i] ASC
 20: )WITH (PAD_INDEX = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE = OFF, IGNORE_DUP_KEY = OFF, ALLOW_ROW_LOCKS = ON, ALLOW_PAGE_LOCKS = ON) ON [PRIMARY]
 21: ) ON [PRIMARY]
 22:  
 23: GO

У якій нам найважливо побачити поле [ID] (це ID юзера) та [RestorePassID] (це одноразовий тікет на зміну пароля).

Ця табличка відмапірована за допомогою мапера Linq-To-SQL на файл OCMR.dbml:


  1: <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><Database Name="Ocmr" Class="OCMRDataContext" xmlns="http://schemas.microsoft.com/linqtosql/dbml/2007">
  2:  <Connection Mode="WebSettings" ConnectionString="Data Source=AAA.BBB.CCC.DDD;Initial Catalog=Ocmr;User ID=Ocmr;Max Pool Size=10000" SettingsObjectName="System.Configuration.ConfigurationManager.ConnectionStrings" SettingsPropertyName="OCMR_ConnectionStrings" Provider="System.Data.SqlClient" />
  3:  <Table Name="dbo.Users" Member="Users">
  4:   <Type Name="User">
  5:    <Column Name="i" Type="System.Int32" DbType="Int NOT NULL IDENTITY" IsPrimaryKey="true" IsDbGenerated="true" CanBeNull="false" />
  6:    <Column Name="ID" Type="System.Guid" DbType="UniqueIdentifier NOT NULL" CanBeNull="false" />
  7:    <Column Name="FirstName" Type="System.String" DbType="NVarChar(50) NOT NULL" CanBeNull="false" />
  8:    <Column Name="LastName" Type="System.String" DbType="NVarChar(50) NOT NULL" CanBeNull="false" />
  9:    <Column Name="Email" Type="System.String" DbType="NVarChar(50) NOT NULL" CanBeNull="false" />
 10:    <Column Name="Password" Type="System.String" DbType="NVarChar(15) NOT NULL" CanBeNull="false" />
 11:    <Column Name="IsAdmin" Type="System.Int32" DbType="Int NOT NULL" CanBeNull="false" />
 12:    <Column Name="CrDate" Type="System.DateTime" DbType="DateTime NOT NULL" CanBeNull="false" />
 13:    <Column Name="LastLoginDate" Type="System.DateTime" DbType="DateTime NOT NULL" CanBeNull="false" />
 14:    <Column Name="DailyMail" Type="System.Int32" DbType="Int" CanBeNull="true" />
 15:    <Column Name="WeeklyMail" Type="System.Int32" DbType="Int" CanBeNull="true" />
 16:    <Column Name="RestorePassID" Type="System.Guid" DbType="UniqueIdentifier" CanBeNull="true" />
 17:  
 18: ....
 19:  
 20:   </Type>
 21:  </Table>
 22: ....

Також ми маємо у проєкті конфіг, що містить по перше конект до бази (у данному випадку це OCMR_ConnectionStrings, а по-друге той самий параметр SecretConstant:


  1: <?xml version="1.0"?>
  2:  
  3: <configuration>
  4:  <appSettings>
  5: ....
  6:   <add key="SecretConstant" value= "Reset Password "/>
  7: ....
  8:   <add key="CacheImageReiseMode1" value="1"/>
  9:   <add key="CacheImageReiseMode2" value="2"/>
 10:   <add key="webpages:Version" value="1.0.0.0"/>
 11:   <add key="ClientValidationEnabled" value="true"/>
 12:   <add key="UnobtrusiveJavaScriptEnabled" value="true"/>
 13:  </appSettings>
 14:  <connectionStrings>
 15:   <remove name="LocalSqlServer"/>
 16:   <add name="OCMR_ConnectionStrings" connectionString="server=AAA.BBB.CCC.DDD;Initial Catalog=Ocmr;User ID=Ocmr;Password=XXXXXXXXXXXXX;Max Pool Size=10000;" providerName="System.Data.SqlClient"/>
 17: ....
 18:    </connectionStrings>
 19:  <system.web>
 20:   <compilation debug="true" targetFramework="4.0">
 21:  
 22:   </compilation>
 23:  
 24:   <authentication mode="Forms">
 25:    <forms loginUrl="~/Account/LogOn" timeout="2880" />
 26:   </authentication>
 27:  
 28:   <pages>
 29:    <namespaces>
 30:     <add namespace="System.Web.Helpers" />
 31:     <add namespace="System.Web.Mvc" />
 32:     <add namespace="System.Web.Mvc.Ajax" />
 33:     <add namespace="System.Web.Mvc.Html" />
 34:     <add namespace="System.Web.Routing" />
 35:     <add namespace="System.Web.WebPages"/>
 36:    </namespaces>
 37:   </pages>
 38:  </system.web>
 39:  
 40:  <system.webServer>
 41:   <validation validateIntegratedModeConfiguration="false"/>
 42:   <modules runAllManagedModulesForAllRequests="true"/>
 43:  </system.webServer>
 44:  
 45:  <runtime>
 46:   <assemblyBinding xmlns="urn:schemas-microsoft-com:asm.v1">
 47:    <dependentAssembly>
 48:     <assemblyIdentity name="System.Web.Mvc" publicKeyToken="31bf3856ad364e35" />
 49:     <bindingRedirect oldVersion="1.0.0.0-2.0.0.0" newVersion="3.0.0.0" />
 50:    </dependentAssembly>
 51:   </assemblyBinding>
 52:  </runtime>
 53: </configuration>

Проєкт містить контроллер Login, який має вісімь сторінок. Ці сторінки гранично примітивні, але для подальшого порозуміння коду, імена їх полей потрібні.

Формування безопасного токена для зміни паролю
Index.aspx
  1: <asp:Content ID="Content2" ContentPlaceHolderID="MainContent" runat="server">
  2:   <div style="margin-left:20px">
  3:  
  4: <h2>Login & Register</h2>
  5: <% Using Html.BeginForm("Index", "Login", Nothing, FormMethod.Post)%>
  6:  
  7:   <br /><br />
  8:   Email<br />
  9:   <input id="name" name="name" type="text" style="width:150px" /><br /><br />
 10:   Password<br />
 11:   <input id="pass" name="pass" type="password" style="width:150px" /><br /><br />
 12:   Remember Me<br />
 13:   <%: Html.CheckBox("remember")%> <br /><br />
 14:  
 15:   <input id="Submit1" type="submit" value="Login" style="width:150px" />
 16:  
 17:  <% End Using %>
 18:  
 19:  <br /><br />
 20:  <%: Html.ActionLink( "Register new user", "Register")%><br />
 21:  <%: Html.ActionLink( "Lost Password", "LostPassword")%>
 22:  
 23: </div>
 24: </asp:Content>

Logout.aspx
  1: <asp:Content ID="Content2" ContentPlaceHolderID="MainContent" runat="server">
  2:  
  3: <h2>Logout</h2>
  4: <br /><br />
  5: <h3>Exit from site</h3>
  6: <br /><br />
  7: <% Using Html.BeginForm("Logout", "Cab")%>
  8: <input id="Submit1" type="submit" value="Logout" style="width:150px" />
  9: <%   End Using%>
 10:  
 11: </asp:Content>

LostPassword.aspx
  1: <asp:Content ID="Content2" ContentPlaceHolderID="MainContent" runat="server">
  2:  
  3:   <h2>Lost Password</h2>
  4:  
  5: <h3>To restore password, please enter you Email</h3>
  6:  
  7: <% Using Html.BeginForm("LostPassword", "Login")%>
  8:  
  9:   <br /><br />
 10:   you Email<br />
 11:  
 12:   <input id="email" name="email" type="text" style="width:150px" maxlength="20" placeholder="Enter you Email" required /><br /><br />
 13:   <br /><br />
 14:   <input id="Submit1" type="submit" value="OK" style="width:150px" />
 15:  
 16:  <% End Using %>
 17:  
 18: </asp:Content>

Register.aspx
  1: <asp:Content ID="Content2" ContentPlaceHolderID="MainContent" runat="server">
  2:  
  3: <h2>Register new user</h2>
  4:  
  5: <% Using Html.BeginForm("Register", "Login") %>
  6:  
  7:   <br /><br />
  8:   First Name<br />
  9:   <input id="first" name="first" type="text" style="width:150px" maxlength="50" placeholder="Enter your First Name" required /><br /><br />
 10:   Last Name<br />
 11:   <input id="last" name="last" type="text" style="width:150px" maxlength="50" placeholder="Enter your Last Name" required /><br /><br />
 12:   Email<br />
 13:   <input id="email" name="email" type="email" style="width:150px" maxlength="50" placeholder="Enter your email" required /><br /><br />
 14:   Password<br />
 15:   <input id="pass" name="pass" type="password" style="width:150px" maxlength="20" placeholder="Enter your password" required /><br /><br />
 16:  
 17:   <input id="Submit1" type="submit" value="Register" style="width:150px" />
 18:  
 19:  <% End Using %>
 20:  <br />
 21:  <font color="red"><%: ViewData("Err1")%></font>
 22:  
 23: </asp:Content>

ResetPassword.aspx
  1: <asp:Content ID="Content2" ContentPlaceHolderID="MainContent" runat="server">
  2:  
  3: <h2><%: Model.FirstName%> <%: Model.LastName%>, please enter you new password:</h2>
  4: <br /><br />
  5:  
  6: <% Using Html.BeginForm("ResetPassword", "Login")%>
  7:  
  8:   <br /><br />
  9:   New Password<br />
 10:   <%: Html.Hidden("ID", RouteData.Values("ID").ToString)%>
 11:   <%: Html.Hidden("UID", Request.QueryString("UID"))%>
 12:   <%: Html.Hidden("Token", request.querystring("Token"))%>
 13:  
 14:   <input id="pass" name="pass" type="password" style="width:150px" maxlength="20" placeholder="Enter new password" required /><br /><br />
 15:   <br /><br />
 16:   <input id="Submit1" type="submit" value="Set" style="width:150px" />
 17:  
 18:  <% End Using %>
 19:  
 20: </asp:Content>

ResetPasswordMSG.aspx
  1: <asp:Content ID="Content2" ContentPlaceHolderID="MainContent" runat="server">
  2:  
  3: <h2><%: Model.FirstName%> <%: Model.LastName%>, please enter you new password:</h2>
  4: <br /><br />
  5:  
  6: <% Using Html.BeginForm("ResetPassword", "Login")%>
  7:  
  8:   <br /><br />
  9:   New Password<br />
 10:   <%: Html.Hidden("ID", RouteData.Values("ID").ToString)%>
 11:   <%: Html.Hidden("UID", Request.QueryString("UID"))%>
 12:   <%: Html.Hidden("Token", request.querystring("Token"))%>
 13:  
 14:   <input id="pass" name="pass" type="password" style="width:150px" maxlength="20" placeholder="Enter new password" required /><br /><br />
 15:   <br /><br />
 16:   <input id="Submit1" type="submit" value="Set" style="width:150px" />
 17:  
 18:  <% End Using %>
 19:  
 20: </asp:Content>

RestorePass.aspx
  1: <asp:Content ID="Content2" ContentPlaceHolderID="MainContent" runat="server">
  2:  
  3:   <h2>Restore Password</h2>
  4:  
  5: <h3>Restore my password through <%:Model.Email%>&nbsp; ?</h3>
  6: <br /><br />
  7: <% Using Html.BeginForm("RestorePass", "Login")%>
  8: <%: Html.Hidden("Email", Model.ID)%>
  9: <input id="Submit1" type="submit" value="Send" style="width:150px" />
 10: <%   End Using%>
 11:  
 12: </asp:Content>

RestorePassMSG.aspx
  1: <asp:Content ID="Content2" ContentPlaceHolderID="MainContent" runat="server">
  2:  
  3:   <h3>Mail to <%:Model.Email%> sended</h3>
  4: <br /><br />
  5:  
  6: <% Using Html.BeginForm("Index", "Home", Nothing, FormMethod.Get)%>
  7: <br /><br />
  8: <input id="Submit1" type="submit" value="OK" style="width:150px" />
  9: <%   End Using%>
 10:  
 11: </asp:Content>

Код контроллера нескладний, але містить усе, про було сказано вище. Тут є звернення до функції розсилки мила, яку я вже описував колись раніше - Поштові розсилки через Gmail. А також є редірект на сторінки кабінетів юзерів, залежно від прав юзерів (41-47).

Одноразовий токен утворюється у стрічках 197, 233, 249


  1: Namespace OCMR
  2:   Public Class LoginController
  3:     Inherits System.Web.Mvc.Controller
  4:  
  5:  
  6:     Function Index() As ActionResult
  7:       Return View()
  8:     End Function
  9:  
 10:     <HttpPost()> _
 11:     Function Index(PRM As FormCollection) As ActionResult
 12:       Dim Name As String = PRM("name")
 13:       Dim Pass As String = PRM("pass")
 14:       Dim Remember As String = PRM("remember")
 15:       If Name Is Nothing Or Pass Is Nothing Or Remember Is Nothing Then
 16:         Return View("Index")
 17:         Exit Function
 18:       End If
 19:       If Name.Trim = "" Or Pass.Trim = "" Or Remember.Trim = "" Then
 20:         Return View("Index")
 21:         Exit Function
 22:       End If
 23:       Dim OCMR_DB As New OCMRDataContext
 24:       Dim UserID = (From X In OCMR_DB.Users Select X Where X.Email.Trim = Name.Trim And X.Password.Trim = Pass.Trim).ToList
 25:       If UserID.Count = 0 Then
 26:         Return View("Index")
 27:         Exit Function
 28:       End If
 29:       'аутентификация
 30:       If Remember.Contains("true") Then
 31:         Dim ticket As New FormsAuthenticationTicket(1, UserID(0).Email, Now, Now.AddYears(1), True, "", FormsAuthentication.FormsCookiePath)
 32:         Dim EncryptTicket As String = FormsAuthentication.Encrypt(ticket)
 33:         Dim AUCook As HttpCookie = New HttpCookie(FormsAuthentication.FormsCookieName, EncryptTicket)
 34:         AUCook.Domain = System.Configuration.ConfigurationManager.AppSettings("LoginDomain")
 35:         AUCook.Expires = Now.AddYears(1)
 36:         Response.Cookies.Add(AUCook)
 37:       Else
 38:         FormsAuthentication.SetAuthCookie(UserID(0).Email, True)
 39:       End If
 40:       'редирект в кабинет
 41:       If UserID(0).IsAdmin = 0 Then
 42:         Return RedirectToActionPermanent("Index", "Cab")
 43:       ElseIf UserID(0).IsAdmin = 1 Then
 44:         Return RedirectToActionPermanent("Index", "Admin")
 45:       ElseIf UserID(0).IsAdmin = 2 Then
 46:         Return RedirectToActionPermanent("Index", "SuperAdmin")
 47:       End If
 48:     End Function
 49:  
 50:     Function Register() As ActionResult
 51:       Return View()
 52:     End Function
 53:  
 54:     'в єту форму просто так не зайти - чтобы не было атаки на сброс паролей, сначала надо записать в базу RestorePassID - это входной ID этой формы
 55:     Function RestorePass(ID As String) As ActionResult
 56:       Dim db1 As New OCMRDataContext
 57:       Dim AllUser = (From X In db1.Users Select X Where X.RestorePassID.ToString = ID).ToList
 58:       If AllUser.Count = 0 Then
 59:         Return RedirectToActionPermanent("Index", "Home")
 60:       Else
 61:         Return View("RestorePass", New With {.ID = ID, .Email = AllUser(0).Email})
 62:       End If
 63:     End Function
 64:  
 65:     'ID - это RestorePassID в базе
 66:     <HttpPost()> _
 67:     Function RestorePass(PRM As FormCollection, ID As String) As ActionResult
 68:       Dim Email As String = PRM("Email").ToString
 69:       Dim db1 As New OCMRDataContext
 70:       Dim AllUser = (From X In db1.Users Select X Where X.RestorePassID.ToString = ID).ToList
 71:       If AllUser.Count = 0 Then
 72:         Return RedirectToActionPermanent("Index", "Home")
 73:       Else
 74:  
 75:         Dim HostingURL As String = "http://" & System.Configuration.ConfigurationManager.AppSettings("HostingURL")
 76:         Dim NameURL As String = System.Configuration.ConfigurationManager.AppSettings("NameURL")
 77:         Dim MD5String As String = MD5.Calculate(SecretConstant & AllUser(0).RestorePassID.ToString)
 78:         Dim SecureURL As String = HostingURL & "/Login/ResetPassword/" & ID & "?UID=" & AllUser(0).ID.ToString & "&Token=" & MD5String
 79:         Dim MailBody As String = _
 80:           "<html><body>Hello, " & AllUser(0).FirstName & " " & AllUser(0).LastName & "<br><br>" & _
 81:         "If you want to reset password in site " & "<a href=""" & HostingURL & """>" & NameURL & "</a>, <br><br>" & _
 82:         "please go to " & "<a href=""" & SecureURL & """>" & SecureURL & "</a>, <br><br>" & _
 83:         "Best regards, Administration of " & NameURL & " <br></body></html>"
 84:         GMail.SendMail(AllUser(0).Email, "Restore password", MailBody)
 85:         Return RedirectToAction("RestorePassMSG", New With {.id = ID})
 86:       End If
 87:     End Function
 88:  
 89:     Dim SecretConstant As String = System.Configuration.ConfigurationManager.AppSettings("SecretConstant")
 90:  
 91:     Function RestorePassMSG(ID As String) As ActionResult
 92:       Dim db1 As New OCMRDataContext
 93:       Dim AllUser = (From X In db1.Users Select X Where X.RestorePassID.ToString = ID).ToList
 94:       If AllUser.Count = 0 Then
 95:         Return RedirectToActionPermanent("Index", "Home")
 96:       Else
 97:         Return View("RestorePassMSG", New With {.ID = ID, .Email = AllUser(0).Email})
 98:       End If
 99:     End Function
 100:  
 101:     <HttpPost()> _
 102:     Function RestorePassMSG(PRM As FormCollection) As ActionResult
 103:       Return RedirectToActionPermanent("Index", "Home")
 104:     End Function
 105:  
 106:     'Ссылка из мыла http://localhost:52796/Login/ResetPassword/a018a5b3-9f2d-43d7-bd84-9ebe48923eb4?UID=84193ab6-150e-4578-bc98-d77ea5375a31&Token=58E6D259DF79C68692D3128812C5E4A5, 
 107:     Function ResetPassword(ID As String) As ActionResult
 108:       Dim UID As String = Request.QueryString("UID")
 109:       Dim Token As String = Request.QueryString("Token")
 110:       If ID Is Nothing Or UID Is Nothing Or Token Is Nothing Then
 111:         Return RedirectToActionPermanent("Index", "Home")
 112:         Exit Function
 113:       End If
 114:       If ID.Trim = "" Or UID.Trim = "" Or Token.Trim = "" Then
 115:         Return RedirectToActionPermanent("Index", "Home")
 116:         Exit Function
 117:       End If
 118:       If Len(Token) <> 32 Then
 119:         Return RedirectToActionPermanent("Index", "Home")
 120:         Exit Function
 121:       End If
 122:       Dim UID_ID As Guid
 123:       Dim ID_ID As Guid
 124:       Try
 125:         UID_ID = Guid.Parse(UID)
 126:       Catch ex As Exception
 127:         Return RedirectToActionPermanent("Index", "Home")
 128:         Exit Function
 129:       End Try
 130:       Try
 131:         ID_ID = Guid.Parse(ID)
 132:       Catch ex As Exception
 133:         Return RedirectToActionPermanent("Index", "Home")
 134:         Exit Function
 135:       End Try
 136:       Dim MD5String As String = MD5.Calculate(SecretConstant & ID)
 137:       If MD5String <> Token Then
 138:         Return RedirectToActionPermanent("Index", "Home")
 139:         Exit Function
 140:       End If
 141:       'только теперь пошли в базу
 142:       Dim db1 As New OCMRDataContext
 143:       Dim AllUser = (From X In db1.Users Select X Where X.RestorePassID.ToString = ID And X.ID.ToString = UID).ToList
 144:       If AllUser.Count = 0 Then
 145:         Return RedirectToActionPermanent("Index", "Home")
 146:         Exit Function
 147:       End If
 148:       Return View(New With {.ID = ID, .FirstName = AllUser(0).FirstName, .LastName = AllUser(0).LastName, .UID = UID, .Token = Token})
 149:     End Function
 150:  
 151:     <HttpPost()> _
 152:     Function ResetPassword(PRM As FormCollection) As ActionResult
 153:       Dim ID As String = PRM("ID")
 154:       Dim UID As String = PRM("UID")
 155:       Dim Token As String = PRM("Token")
 156:       Dim NewPass As String = PRM("Pass")
 157:       If ID Is Nothing Or UID Is Nothing Or Token Is Nothing Or NewPass Is Nothing Then
 158:         Return RedirectToActionPermanent("Index", "Home")
 159:         Exit Function
 160:       End If
 161:       If ID.Trim = "" Or UID.Trim = "" Or Token.Trim = "" Or NewPass.Trim = "" Then
 162:         Return RedirectToActionPermanent("Index", "Home")
 163:         Exit Function
 164:       End If
 165:       If Len(Token) <> 32 Then
 166:         Return RedirectToActionPermanent("Index", "Home")
 167:         Exit Function
 168:       End If
 169:       Dim UID_ID As Guid
 170:       Dim ID_ID As Guid
 171:       Try
 172:         UID_ID = Guid.Parse(UID)
 173:       Catch ex As Exception
 174:         Return RedirectToActionPermanent("Index", "Home")
 175:         Exit Function
 176:       End Try
 177:       Try
 178:         ID_ID = Guid.Parse(ID)
 179:       Catch ex As Exception
 180:         Return RedirectToActionPermanent("Index", "Home")
 181:         Exit Function
 182:       End Try
 183:       Dim MD5String As String = MD5.Calculate(SecretConstant & ID)
 184:       If MD5String <> Token Then
 185:         Return RedirectToActionPermanent("Index", "Home")
 186:         Exit Function
 187:       End If
 188:       'только теперь пошли в базу
 189:       Dim db1 As New OCMRDataContext
 190:       Dim AllUser = (From X In db1.Users Select X Where X.RestorePassID.ToString = ID And X.ID.ToString = UID).ToList
 191:       If AllUser.Count = 0 Then
 192:         Return RedirectToActionPermanent("Index", "Home")
 193:         Exit Function
 194:       End If
 195:       'изменили пароль и сбросили токен для запрета повторного входа без нового мыла
 196:       AllUser(0).Password = NewPass
 197:       AllUser(0).RestorePassID = Guid.NewGuid
 198:       db1.SubmitChanges()
 199:       Return RedirectToActionPermanent("ResetPasswordMSG", New With {.id = AllUser(0).RestorePassID})
 200:     End Function
 201:  
 202:     Function ResetPasswordMSG(ID As String)
 203:       Dim db1 As New OCMRDataContext
 204:       Dim AllUser = (From X In db1.Users Select X Where X.RestorePassID.ToString = ID).ToList
 205:       If AllUser.Count = 0 Then
 206:         Return RedirectToActionPermanent("Index", "Home")
 207:         Exit Function
 208:       End If
 209:       Return View(New With {.FirstName = AllUser(0).FirstName, .LastName = AllUser(0).LastName})
 210:     End Function
 211:  
 212:     Function LostPassword() As ActionResult
 213:       Return View()
 214:     End Function
 215:  
 216:     <HttpPost()> _
 217:     Function LostPassword(PRM As FormCollection) As ActionResult
 218:       Dim Email As String = PRM("email")
 219:       If Email Is Nothing Then
 220:         Return RedirectToActionPermanent("Index", "Home")
 221:         Exit Function
 222:       End If
 223:       If Email.Trim = "" Then
 224:         Return RedirectToActionPermanent("Index", "Home")
 225:         Exit Function
 226:       End If
 227:       Dim db1 As New OCMRDataContext
 228:       Dim AllUser = (From X In db1.Users Select X Where X.Email = Email).ToList
 229:       If AllUser.Count = 0 Then
 230:         Return RedirectToActionPermanent("Index", "Home")
 231:         Exit Function
 232:       End If
 233:       AllUser(0).RestorePassID = Guid.NewGuid
 234:       db1.SubmitChanges()
 235:       Return RedirectToAction("RestorePass", New With {.ID = AllUser(0).RestorePassID})
 236:     End Function
 237:  
 238:     <HttpPost()> _
 239:     Function Register(PRM As FormCollection) As ActionResult
 240:       Try
 241:         Dim Email As String = PRM("email")
 242:         Dim First As String = PRM("first")
 243:         Dim Last As String = PRM("last")
 244:         Dim Pass As String = PRM("pass")
 245:         '
 246:         Dim db1 As New OCMRDataContext
 247:         Dim AllUser = (From X In db1.Users Select X Where X.Email.Trim = Email.Trim).ToList
 248:         If AllUser.Count > 0 Then
 249:           AllUser(0).RestorePassID = Guid.NewGuid
 250:           db1.SubmitChanges()
 251:           Return RedirectToAction("RestorePass", New With {.ID = AllUser(0).RestorePassID})
 252:         End If
 253:         '
 254:         Dim NewUser = New User With { _
 255:         .ID = Guid.NewGuid, _
 256:         .FirstName = First, _
 257:         .LastName = Last, _
 258:         .Email = Email, _
 259:         .Password = Pass, _
 260:         .CrDate = Now, _
 261:         .LastLoginDate = Now, _
 262:         .DailyMail = 0, _
 263:         .WeeklyMail = 0, _
 264:         .IsAdmin = 0}
 265:         db1.Users.InsertOnSubmit(NewUser)
 266:         db1.SubmitChanges()
 267:  
 268:         ' FormsAuthentication.SetAuthCookie(Prm("txLogin"), True) - или просто
 269:         Dim ticket As New FormsAuthenticationTicket(1, Email, Now, Now.AddYears(1), True, "", FormsAuthentication.FormsCookiePath)
 270:         Dim EncryptTicket As String = FormsAuthentication.Encrypt(ticket)
 271:         Dim AUCook As HttpCookie = New HttpCookie(FormsAuthentication.FormsCookieName, EncryptTicket)
 272:         AUCook.Domain = System.Configuration.ConfigurationManager.AppSettings("LoginDomain")
 273:         Response.Cookies.Add(AUCook)
 274:         Return RedirectToAction("Index", "Cab")
 275:       Catch ex As Exception
 276:         ViewData("Err1") = ex.Message
 277:         Return View()
 278:       End Try
 279:     End Function
 280:  
 281:     Function Logout() As ActionResult
 282:       If Not User.Identity.IsAuthenticated Then Return RedirectToActionPermanent("Index", "Home")
 283:       Return View()
 284:     End Function
 285:  
 286:     <HttpPost()> _
 287:     Function Logout(Prm As FormCollection) As ActionResult
 288:       FormsAuthentication.SignOut()
 289:       Return RedirectToActionPermanent("Index", "Home")
 290:     End Function
 291:  
 292:   End Class
 293:  
 294: End Namespace

Функція MD5, яку я добавив до своєї старої логики, щоб зв'язати одноразовий тікет з ID юзера та параметром SecretConstant у конфигі, виглядає ось так:


  1: Public Class MD5
  2:  
  3:   Public Shared Function Calculate(Str1 As String) As String
  4:     'step 1, calculate MD5 hash from input
  5:     Dim md5 As System.Security.Cryptography.MD5 = System.Security.Cryptography.MD5.Create()
  6:     Dim inputBytes As Byte() = System.Text.Encoding.Unicode.GetBytes(Str1)
  7:     Dim hash As Byte() = md5.ComputeHash(inputBytes)
  8:     'step 2, convert byte array to hex string
  9:     Dim sb As StringBuilder = New StringBuilder
 10:     Dim I As Integer
 11:     While I < hash.Length
 12:       sb.Append(hash(I).ToString("X2"))
 13:       I += 1
 14:     End While
 15:     Return sb.ToString()
 16:   End Function
 17:  
 18: End Class

У стрічці 77 контроллеру ця функція первинно утворює параметр Token для URL, а потім (у стрічках 137 і 184 контроллеру) вона порівнюється з тим, що приходить в URL від юзера.

Зверніть увагу, що у цьому варіанті мого кода формується токен, який не мае терміну дійсності. Для формування токена, який з часом застаріває треба у цю функцію ввести поточний час.Comments ( )
<00>  <01>  <02>  <03>  <04>  <05>  <06>  <07>  <08>  <09>  <10>  <11>  <12>  <13>  <14>  <15>  <16>  <17>  <18>  <19>  <20>  <21>  <22>  <23
Link to this page: //www.vb-net.com/ChangePasswordToken/index.htm
<SITEMAP>  <MVC>  <ASP>  <NET>  <DATA>  <KIOSK>  <FLEX>  <SQL>  <NOTES>  <LINUX>  <MONO>  <FREEWARE>  <DOCS>  <ENG>  <CHAT ME>  <ABOUT ME>  < THANKS ME>