(MVC) MVC (2016 год)

SPA-page на Classic ASP.NET та jQuery.

Single Page Application звичайно пишуть на jQuery - це перше що потрібно зрозуміти при розмові про SPA. Незважаючи на на якусь божевільну істерику щодо більш нових фрейморків для SPA (React, Angular та інші) у цілому світі існує не більше 500 сайтів на React - проти десятков мільйонів сайтів на jQuery. Ось тут э повний перелік сайтів на React https://github.com/facebook/react/wiki/Sites-Using-React - і це незважаючи на те, що 75 рекламних агенцій розкручує цю технологію!

Але ж, більшість ASP.NET сайтів сьогодні пишеться саме на ASP.NET MVC. Чому ж так? Бо технологія ASP.NET Classic набагато краща! Проблема в тому, я вважаю, що мікрософт зупинив розвиток ASP.NET Classic і почав якийсь свої експерименти з MVC. Реально MVC не дає ні яких переваг за вилученням того, що верстка робиться швидше, у всьому іншому, на мій погляд, переваги має класична ASP.NET. Погано, що мікрософт не має ніякої стратегії розвитку своїх технологій, якщо б Мікрософт забажав розвивати ASP.NET, то було б непогано у першу чергу додати можливість розташування декількох тегів FORM, переробити об'єктну модель, щоб не возитися з EVENTTARGET, додати можливість налаштовувати контроли единим CSS-файлом, та багато іншіх ще побажань. Але Мікрософт зупинив розвиток цієї технології, він взагалі рухається по принципу "крок вперед, два назад". І зараз Мікрософт повернувся до ідеології, яка існувала до ASP.NET, тобто майже до рівня ASP (без слова .NET), знов ми маємо лапшу із тегов і кода, але до цієї лапши Мікрософт чомусь додав URL-редіректор - мотивуючи це рішення тим що з редіректором ГУГЛ працює краще (що звичайно, повний абсурд). Усю цю абсурдну кашу технологій Мікрософт заявив як "нову" технологію MVC, замість того, щоб розвивати ASP.NET.

Сьогодні, коли люди пишуть в Інеті про SPA-page, то в більшості випадків мається на увазі лише сайти на MVC. Ну з дурнями важно сваритися, бо більшість з них до того нерозумні, що навіть не розуміють що існує дуже багато засобів доступу до даних, наприклад EntityFramework - це сучасний, але далеко не кращий ORM-фреймворк, крім нього існує ще двадцять не менш поширених ORM і ще з десяток більш зручних засобів роботи з даними - взагалі без ORM. Ось тут я хотів зробити табличку порівняння можливостей доступу до даних, та так і не встиг ії доробити до кінця - Класифікація засобів роботи з даними.

Якщо подивися з іншого боку, то при будуванні SPA-page існує мабуть з десяток основних засобів будування веб-сервісів. RestFULL - це самий модерновий з них, але й найменш поширений. Нажаль дурні нічого цього не розуміють, їм здається, що якщо вони прочитали якийсь букварик про Angular, RestFUL, EntityFramework та MVC - то вони знають все про будування сучасних сайтів на ASP.NET, у тому числі про будування SPA-page. А чим же ми займалися все життя, дозвольте спитати? Як же ми програмували на ASP.NET 15 років до моменту появи EntityFramework/Angular/RestFULL/MVC? Як робили всі програмісти робили ті ж самі SPA-page? Відгадка дуже проста - раніше всі вибирали більш привабливі та більш поширені технології SPA-сторінок, ніж MVC-Entyty-Angular-Resfull. Наприклад у більшості випадків ще років п'ять тому програмісти вибирали такий стек ASP.NET технологій - класику ASP.NET, SqlDataSource, WebApi на хандлерах та jQuery. Саме цей стек технологій SPA-page я зараз опишу на цієї сторінці.

Зверніть будь ласка увагу, що це не означає, що я наприклад, не розумію і не вмію писати SPA-page у інших стеках, наприклад на MVC - увесь інет перевантажений прикладами коду таких сторінок, навіть у мене на сайті повно такого коду для MVC, ось тут наприклад Декілька моїх останніх тестових проєктів.. Але щось мені не попадався код SPA-page для класики ASP.NET, тому я і вирішив написати цю сторінку.

Отже, друзі, якщо ви використовуєте MVC, то кожний метод контроллеру фактично і є веб-сервісом, тобто ви можете по AJAX запросити безпосередньо будь-яку PartialView. Тобто ось тут, на першому скрині у стрічках 28-33 викликається метод контроллеру AddData (стрічки 16-18 на другому скрині). Само по собі Partial View на третьому скрині. А далі, коди відробляє AJAX-постбек у 17-й стрічці на третьому скрині, то POST-дата повертаються у контролер у POST-метод (стрічці 42-53 на третьому скріні). Якщо ж Partial View потребує в собі відображення якихось даних, то вона може бути зроблена більш складним чином, тобто як на першому скрині у стрічках 7-25. Якщо для відображення даних потрібні запроси у SQL - то це можливо зробити або безпосередньо на формі (як я зробив це у 17-й стрічці на першому скрині), або потрібно було б додавати Model у 13-й стрічці на другому скрині.

Оце, друзі, й є увесь патерн AJAX-програмування та програмування SPA-page у MVC. Хоча про наявності бажання про це можно написати книжку на 1000 сторінок.У цього MVC-патерну існує дуже цікавий варіант використання. За допомогою ViewEngineResult.View.Render(ViewContext, Writer) - як це описано у мене ось тут Кешування вхідної сторінки сайту за допомогою System.Web.Mvc.ViewEngines. - можливо поєднати View з даними та записати взагалі підсумковий HTML будь-куди. Наприклад на діск, щоб зробити один раз кеш сторінки, а потім кожного разу не відпрацьовувати на сервері увесь ASP.NET-конвейер, а відразу віддати в браузер готовий HTML.

Інший варіант застосування класу ViewEngineResult.View.Render - це обхід усього проєкту, усіх View та завантаження даних у всі View. Я використовую це у моєї власної CMS як систему тестів коду і View Аналіз MVC-сайту за допомогою System.Reflection, замість більш поширених підходів, описаних тут - Unit-тести для ASP.NET MVC.


Але все що написано вище - стосується лише MVC, але як же робити SPA-page на Classic ASP.NET? Техніка трохи нагадує останній патерн з ViewEngineResult.View.Render. Я покажу ії на прикладі одного з моїх двадцяти проєктів 2016-го року - Опис двадцяти моїх дрібних фрілансерских проєктів 2016-го року, а саме на проєкті 8. Сайт для мобільників.


Все починається з того, що клас контрола поширюється ось таким методом:

  1: Imports Microsoft.VisualBasic
  2:  
  3: Public Class OneObjectFindCommon
  4:   Inherits System.Web.UI.UserControl
  5:   Implements IObject_id
  6:  
  7:   Public Property Object_id() As String Implements IObject_id.Object_id
  8:     Get
  9:       Return ViewState("Object_id")
 10:     End Get
 11:     Set(ByVal value As String)
 12:       ViewState("Object_id") = value
 13:     End Set
 14:   End Property
 15:  
 16:   Public Function GetHtml(Optional Patch As String = "~/OneObject_Find_Mobile.ascx") As String
 17:     Dim page = New Page()
 18:     Dim control = page.LoadControl(Patch)
 19:     Dim OneObject_Find_Mobile As OneObjectFindCommon = DirectCast(control, OneObjectFindCommon)
 20:     OneObject_Find_Mobile.Object_id = Me.Object_id
 21:     OneObject_Find_Mobile.OnLoad(New System.EventArgs)
 22:     page.Controls.Add(control)
 23:     Return RenderControlToHtml(control)
 24:   End Function
 25:  
 26:   Private Function RenderControlToHtml(control As Control) As String
 27:     Dim builder = New StringBuilder()
 28:     control.RenderControl(New HtmlTextWriter(New IO.StringWriter(builder)))
 29:     Return builder.ToString()
 30:   End Function
 31: End Class

Далі контрол, який повинен працювати по AJAX-наслідується від цього класу і має можливість користуватися цім методом.

Далі ми розміщуємо AJAX-контрол на формі, у данному випадку ви бачите його статичну об'яву на формі. Спочатку цей контрол декілька разів він буде викликаний статично, тобто без AJAX, ще в процесі первинної підготовки сторінки на сервері до першого рендерінгу в браузер.Тобто ASPX цієї сторінки виглядає ось так:


  1: <%@ Page Language="VB" MasterPageFile="~/M1.master" AutoEventWireup="false" CodeFile="Object_list.aspx.vb" Inherits="Object_list" %>
...
  6: <%@ Register src="FindObjectTarget_Mobile.ascx" tagname="FindObjectTarget_Mobile" tagprefix="uc4" %>
...
 64:   <asp:Repeater ID="DataList2" runat="server" >
 65:    <HeaderTemplate>
 66:       <ul class="objects">
 67:    </HeaderTemplate>
 68:    <ItemTemplate>
 69:        <uc5:OneObject_Find_Mobile ID="OneObject_Find_Mobile1" runat="server" />
 70:    </ItemTemplate>
 71:    <FooterTemplate>
 72:       </ul>
 73:    </FooterTemplate>
 74:   </asp:Repeater>
...
 115:    SelectCommand="GetObjectPage" SelectCommandType="StoredProcedure">
 116:    <SelectParameters>
 117:      <asp:Parameter Name="CountryID" Type="String" />
 118:      <asp:Parameter Name="KurortID" Type="String" />
 119:      <asp:Parameter Name="PriceType" Type="Int32" />
 120:      <asp:Parameter Name="Type" Type="Int32" />
 121:      <asp:Parameter Name="From" Type="Int32" />
 122:      <asp:Parameter Name="WithBan" Type="Int32" />
 123:      <asp:Parameter Name="To" Type="Int32" />
 124:      <asp:Parameter Name="PageNum" Type="Int32" />
 125:      <asp:Parameter DefaultValue="<%$ appSettings:PageSize %>" Name="PageSize" Type="Int32" />
 126:    </SelectParameters>
...

До речі, рівень доступу до даних у цьому сайті побудований без використання ORM, необхідності в ньому у цьому проєкті я не бачу взагалі. А ця процедура виглядає ось так:


  1: ALTER procedure [dbo].[GetObjectPage]
  2: @CountryID nvarchar(50) = N'0',
  3: @KurortID nvarchar(50) = N'0',
  4: @PriceType int = 1,
  5: @Type int = 0,
  6: @From int = 0,
  7: @To int = 0,
  8: @WithBan int = 0,
  9: @PageSize as int = NULL,    --10 - размер странички пейждинга (если опущено - пейджинга нету)
 10: @PageNum as int = NULL      --0 - текущий номер странички  (если опущено - пейджинга нету) 
 11: as
 12: WITH All_ as
 13: (
 14: SELECT ROW_NUMBER() OVER (order by IsBest desc, OrderBy desc) as [ROW_NUMBER], AllObjects.* from AllObjects with (nolock) 
 15: where (@KurortID=N'0' or Rtrim(Ltrim(ToKurort))=@KurortID)
 16: and (@CountryID=N'0' or Rtrim(Ltrim(Country_ID)) = @CountryID)
 17: and (@Type=0 or ToObjType=@Type)
 18: and IsActive=1
 19: /****** and (@WithBan=1 or (IsModerBan is NULL))******/
 20: and (IsModerBan is NULL)
 21: and (@To=0 or dbo.Convert1(PriceFrom, ToPriceType, @PriceType)<=@To)
 22: and (@From=0 or dbo.Convert1(PriceTo, ToPriceType, @PriceType)>=@From)
 23:  
 24: )
 25: SELECT ID from All_ WITH(NOLOCK)
 26: WHERE [ROW_NUMBER]>ISNULL(@PageSize,1)*ISNULL(@PageNum,0) and [ROW_NUMBER]<=ISNULL(@PageSize,1)*ISNULL(@PageNum+1,1000)
 27:  

А необхідний нам фрагмент кода сторінки виглядає ось так:


  2: Partial Class Object_list
  3:   Inherits MobilePage
...
 40:   Protected Sub Page_Load(ByVal sender As Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Me.Load
 41:     If Me.IsMobile Then
 42:       If Not IsPostBack Then
...
 52:         GetObjectPage.SelectParameters("PageNum").DefaultValue = 0
 53:         Dim DV2 As Data.DataView = GetObjectPage.Select(New DataSourceSelectArguments)
 54:         If DV2 IsNot Nothing Then
 55:           DataList2.DataSource = DV2
 56:           DataList2.DataBind()

Результатом роботи цього коду буде ось така перша сторінка.Але це всього лише прелюдія до безпосередньо SPA-page. SPA-page починається саме є цього скрипта, який я зробив замість звичайного пейджингу для декстопного варіанта.


  1: function getUrlParameter(sParam) {
  2:   var sPageURL = decodeURIComponent(window.location.search.substring(1)),
  3:   sURLVariables = sPageURL.split('&'),
  4:   sParameterName,
  5:   i;
  6:  
  7:   for (i = 0; i < sURLVariables.length; i++) {
  8:     sParameterName = sURLVariables[i].split('=');
  9:  
 10:     if (sParameterName[0] === sParam) {
 11:       return (sParameterName[1] === undefined ? true : (sParameterName[1] === "" ? "0" : sParameterName[1]));
 12:     }
 13:     else return "0";
 14:   }
 15: };
 16:  
 17: $(document).ready(function () {
 18:   var pagesize = $("#ctl00_ContentPlaceHolder1_PageSize");
 19:   var showobjcount = $("#ctl00_ContentPlaceHolder1_ShowObjCount");
 20:   var curpagenumber = $("#ctl00_ContentPlaceHolder1_CurPageNumber");
 21:   var countryid = getUrlParameter("Country");
 22:   var cityid = getUrlParameter("City");
 23:   var typeid = getUrlParameter("Type");
 24:   var pricetypeid = getUrlParameter("PriceType");
 25:   var fromid = getUrlParameter("From");
 26:   var toid = getUrlParameter("To");
 27:   var xxxid = getUrlParameter("xxx");
 28:   function addoneobjtolist(objid) {
 29:     $.ajax({
 30:       type: "GET",
 31:       url: "GetNewObjectPage.ashx?objectid=" + objid,
 32:       dataType: "html",
 33:       success: function (response) {
 34:         var lastli = $(".objects");
 35:         lastli.append(response);
 36:       },
 37:       failure: function (response) {
 38:         alert(JSON.stringify(response));
 39:       }
 40:     });
 41:   };
 42:   var getnextpage = function nextpage() {
 43:     var nextpagenum = Number(curpagenumber.text());
 44:     $.ajax({
 45:       type: "POST",
 46:       url: "Object_list.aspx/GetObjListToNextPage",
 47:       data: '{"PageNum":"' + nextpagenum + '","CountryID":"' + countryid + '","KurortID":"' + cityid + '","Type":"' + typeid + '","PriceType":"' + pricetypeid + '","From":"' + fromid + '","To":"' + toid + '"}',
 48:       contentType: "application/json; charset=utf-8",
 49:       dataType: "json",
 50:       success: function (response) {
 51:         var objarr = JSON.parse(response.d);
 52:         if (objarr.length > 0) {
 53:           curpagenumber.text(nextpagenum + 1);
 54:           showobjcount.text(Number(showobjcount.text()) + objarr.length);
 55:           for (var i = 0; i < objarr.length; i++) {
 56:             addoneobjtolist(objarr[i]);
 57:           };
 58:         };
 59:       },
 60:       failure: function (response) {
 61:         alert(JSON.stringify(response));
 62:       }
 63:     });
 64:   };
 65:   $(".but-more").bind("click", getnextpage);
 66: });

Цей скріпт не якби-то двох-кроковий. Верхня частина там (до 15-ї стрічки) взагалі не має прямого відношення до функціоналу мобільного пейждера, це просто парсінг URL, щоб зрозуміти які параметрі відправляти на сервер. А ось щоб зрозуміти смислову частину цього мого скрипта, спочатку подивимося на обмін даними сторінки.Тобто, як ви бачите, першим кроком вичитується з сервера перелік об'єктів (JSON з GUID), а потім вичитується вже HTML кожного об'єкту.


Одна з головних проблем будування SPA-page - яким чином побудувати WEB-API. Я зробив це у цьому проєкті двома шляхами. Перше звернення методом POST зроблено до веб-сервісу GetObjListToNextPage, який робиться у звичайному класичному ASP.NET як WebMethod, а ось друге звернення (методом GET) зроблено до хандлеру GetNewObjectPage.ashx.

Подивимося спочатку на Веб-метод, його код розташований на цієї ж сторінці і виглядає ось так:


  2: Partial Class Object_list
  3:   Inherits MobilePage
  4:  
  5:   <System.Web.Services.WebMethod()> _
  6:   Public Shared Function GetObjListToNextPage(CountryID As String, KurortID As String, Type As String, _
  7:                         PriceType As String, From As String, [To] As String, _
  8:                         PageNum As Integer) As String
  9:     Try
 10:       Dim GetObjectPage As New SqlDataSource
 11:       GetObjectPage.ConnectionString = System.Configuration.ConfigurationManager.ConnectionStrings("SQLServer_ConnectionStrings").ConnectionString
 12:       GetObjectPage.SelectCommand = "GetObjectPage"
 13:       GetObjectPage.SelectCommandType = SqlDataSourceCommandType.StoredProcedure
 14:       GetObjectPage.SelectParameters.Add("CountryID", CountryID)
 15:       GetObjectPage.SelectParameters.Add("KurortID", KurortID)
 16:       GetObjectPage.SelectParameters.Add("Type", Type)
 17:       GetObjectPage.SelectParameters.Add("PriceType", PriceType)
 18:       GetObjectPage.SelectParameters.Add("From", [From])
 19:       GetObjectPage.SelectParameters.Add("To", [To])
 20:       GetObjectPage.SelectParameters.Add("WithBan", 0)
 21:       GetObjectPage.SelectParameters.Add("PageNum", PageNum)
 22:       GetObjectPage.SelectParameters.Add("PageSize", System.Configuration.ConfigurationManager.AppSettings("PageSize"))
 23:       Dim Arr1 = New Newtonsoft.Json.Linq.JArray()
 24:       Dim DV As Data.DataView = GetObjectPage.Select(New DataSourceSelectArguments)
 25:       If DV IsNot Nothing Then
 26:         For i As Integer = 0 To DV.Count - 1
 27:           Arr1.Add(DV(i)("ID"))
 28:         Next
 29:       Else
 30:         Return ("Error1")
 31:       End If
 32:       Return Arr1.ToString()
 33:     Catch ex As Exception
 34:       Return "Error2" & ex.Message.Replace("""", "").Replace("'", "")
 35:     End Try
 36:  
 37:   End Function

Як бачите, ніякого WebApi нам непотрібно, як непотрібно і ніяких ORM. Так робився код ASP.NET ще з 2002-го року. І сьогодні цей засіб працює і нічим не гірше самих наймодернових технологій. Тобто пройшло 15-ть років, а ніякого скорочення коду і ніякого полегшення програмування не наступило, тільки ускладнення та погіршення. Чи можливо ли на якомусь новітньому фреймфорці зробити все те ж саме так просто і швидко? Не впевнений. Можливо, лише якщо застосувати Linq-to-SQL замість простого SqlDataSource - лише тоді код генерацій параметрів зробиться автоматично. Але це дає виграш лише на декілька символов "GetObjectPage.SelectParameters.Add" які непотрібно було б повторювати декілька разів. Але що - їх важко повторити? Цей повтор у стрічках 14-22 повністю автоматичній, але використання ORM взагалі у цьому випадку непотрібне.


І остання, та найбільш важлива крапка цього коду - як я отримав повний HTML з даними - саме з цього я почав цю сторінку. А отримав я ії у хандлері GetNewObjectPage.ashx дуже просто, скористувавшись методом GetHtml, який я додав до базового класу OneObjectFindCommon, методи якого наслідує контрол OneObject_Find_Mobile, розташований на цієї сторінці Object_list.aspx.  1: <%@ WebHandler Language="VB" Class="GetNewObjectPage" %>
  2:  
  3: Imports System
  4: Imports System.Web
  5:  
  6: Public Class GetNewObjectPage : Implements IHttpHandler
  7:   
  8:   Public Sub ProcessRequest(ByVal context As HttpContext) Implements IHttpHandler.ProcessRequest
  9:     context.Response.ContentType = "text/html"
 10:     Dim Guid1 As Guid
 11:     Try
 12:       'check prm
 13:       Guid1 = New Guid(context.Current.Request.QueryString("ObjectID"))
 14:     Catch ex As Exception
 15:       context.Response.Write("error")
 16:       Exit Sub
 17:     End Try
 18:     Dim X As New OneObjectFindCommon
 19:     X.Object_id = Guid1.ToString
 20:     context.Response.Write(X.GetHtml)
 21:   End Sub
 22:  
 23:   Public ReadOnly Property IsReusable() As Boolean Implements IHttpHandler.IsReusable
 24:     Get
 25:       Return False
 26:     End Get
 27:   End Property
 28:  
 29: End Class

Таким чином, ось вам, друзі - патерн SPA-page, який чудово працює вже десь приблизно 15-ть років. І досі ніхто так і не придумав більш простого для порозуміння і швидкого для програмування патерну будування SPA-page.

Comments ( )
<00>  <01>  <02>  <03>  <04>  <05>  <06>  <07>  <08>  <09>  <10>  <11>  <12>  <13>  <14>  <15>  <16>  <17>  <18>  <19>  <20>  <21>  <22>  <23
Link to this page: //www.vb-net.com/SpaPageWithjQueryAndClassicAspNet/index.htm
<SITEMAP>  <MVC>  <ASP>  <NET>  <DATA>  <KIOSK>  <FLEX>  <SQL>  <NOTES>  <LINUX>  <MONO>  <FREEWARE>  <DOCS>  <ENG>  <CHAT ME>  <ABOUT ME>  < THANKS ME>