(SQL) SQL (2016)

MongoDB - noSQL-database for irregular JSON data.

У 2016-му році я вперше познайомився з MongoDB і мені дуже сподобалось! Спочатку хочу трошки розповісти про ідею MongoDB. Загалом ідея цієї бази полягає в тому, щоб зберігати на діск іррегулярний JSON та відбирати з цього сховища JSON дещо по власним критеріям.

Наприклад запис 3 має ось такий JSON, як на першому скріні, а дев'ятий JSON має вигляд, як на другому скріні. На ції скрінах можна дуже добре побачити, чим відрізняються ці два JSON - перши має пустий об'єкт skills, а другий JSON maє skills з двох об'єктів. Це не просто звичайна ієрархічна структура, а іррегулярна структура, кожен збережений JSON може відрізнятися від попереднього. Третій та четверти скріни пояснюють це у текстовому та табличному вигляді.

Щоб працювати з MongoDB потрібно вирішити декілька питань. Перше питання - це інсталяція. Вона тривіальна.

Але для того, щоб запустити MongoDB у вигляді сервіса - потрібно дещо зробити самостійно. Це нагадує запуск MySQL та PosgreSQL - потрібно зробити файлову структуру для бази, відкрити порти для сервіса та зробити конфіг сервіса, у якому буде вказано порти та шлях до бази на діскі.

У моєму випадку я зробив ось такий конфіг:  1: storage:
  2:   dbPath: c:\mongo\db\
  3:   mmapv1:
  4:     smallFiles: true
  5:   engine: mmapv1
  6:   journal:
  7:     enabled: true
  8: systemLog:
  9:   destination: file
 10:   path: c:\mongo\log\log.txt
 11: net:
 12:  port: 27017
 13:  bindIp: 127.0.0.1


Після ціх кроків сервіс стартовав:

Наступний дуже простий крок, необхідний щоб працювати з базою - це інсталяція GUI, що працює з двигуном бази. Я вибрав MongoVUE. Цей вибір нагадує вибір MS SMS для MS SQL, MySQL Workbench для MS SQL, SQLAdmin для SQLLite та pgAdmin для PostgreSQL.

Наступний крок - це mongo-csharp-driver, який дозволяє працювати з базою програмно. Я записав усі зборки для роботі з MongoDB у той же самий каталог, де у мене зберігається база Mongo.

Наступний крок не має безпосереднього відношення до MongoDB, але без цього кроку працювати з JSON неможливо. Цей крок - інсталяція сборки Newtonsoft.JSON. І цю збірку, і збірку драйера MongoDB можливо інсталювать безпосередньо із студії за допомогою NUGET:

Ось тепер у нас є все, що необхідно для утворення проекту. Тільки потрібно без помилок зрозуміти версію NET, версію MongoDB, версію MongoCSharpDriver. У моєму середовище це виглядає ось так:

Взагалі збірки роботи з Mongo можна поставити і у GAC - це буде корисно, якщо ви маєте бажання вивчати мову запитів із MongoDB за допомогою LinqPAD.

I тепер ми дійшли до того стану, що вже можемо починати програмування з MongoDB. Взагалі тут багато чого можливо, мова запросів до бази з JSON достатньо продвинута, дивиться документацію на Mongo, тому я покажу тут лише невеличкий код, який зберігає в базу JSON, а потім вичитує JSON із бази, але парадигма роботи з даними JSON повинна бути зрозуміла з цього приклада.  1: Module Mongo
  2:  
  3:   Function ParseUpworkToMongoDB(Html As String) As Integer
  4:     Dim Pos1 As Integer = Html.IndexOf("var phpVars = {")
  5:     If Pos1 > 0 Then
  6:       Dim Pos2 As Integer = Html.IndexOf("}};", Pos1)
  7:       If Pos2 > 0 Then
  8:         Dim Counters As String = Html.Substring(Pos1 + 14, Pos2 - Pos1 - 12)
  9:         Dim JS As Newtonsoft.Json.Linq.JObject = Newtonsoft.Json.JsonConvert.DeserializeObject(Counters)
 10:         Dim db1 As New ParserDBDataContext
 11:         Dim MongoClient = New MongoDB.Driver.MongoClient("mongodb://localhost:27017/")
 12:         Dim MongoServers As MongoDB.Driver.MongoServer = MongoClient.GetServer
 13:         If MongoServers.Instances.Length > 0 Then
 14:           Dim MNDB As MongoDB.Driver.MongoDatabase = MongoServers.GetDatabase("jobs")
 15:           Dim Jobs = MNDB.GetCollection("Job")
 16:           Dim I As Integer = 1
 17:           For Each One In JS("jobs")
 18:             Dim X As MongoDB.Bson.BsonDocument = MongoDB.Bson.BsonDocument.Parse(One.ToString)
 19:             Jobs.Insert(X)
 20:             I += 1
 21:           Next
 22:           Return I
 23:         Else
 24:           Return 0
 25:         End If
 26:       Else
 27:         Return 0
 28:       End If
 29:     Else
 30:       Return 0
 31:     End If
 32:   End Function


На цьому невеличкому фрагменті ви можете побачити, як я спочатку знайшов у HTML потрібний мені JSON (стрічка 1-8), який складається на кожній сторінці з декількох об'єктів JOB. Потім я у стрічці 9 цей JSON за допомогою Newtonsoft.JSON перетворив на окремі об'єкти JOB. У стрічці 11 я зробив екземпляр об'єкту драйвера з конектом. Зрозуміло, що більш гнучкий код потребує цей конект винести у конфиг, але у ціей програмі мені було цього достатньо. Потім у стрічці 12-13 я подивився, чи працює двигун MongoDB - а якщо так, то у стрічці 14 отворив для роботи базу JOBS і зробив у неї колекцію JOB (аналог табли у SQL). Потім у стрічці 17 отримав черговий фрагмент JOB (а на моєї HTML-сторінці їх багато) і зберіг цей JSON у базу у стрічці 19. Перед тим отримавши у стрічці 18 специфічний об'єкт, який можливо зберігати у базу Mongo.

Саме таким чином я отримав дані, які ви можете побачити на початку цієї сторінки.

А далі мені у ціеї програмі були потрібні дані SKILL у вигляді SQL. Це я зробив ось таким кодом, який, мабуть, детально пояснювати вже не має сенсу, бо ви все вже зрозуміли. 35:   Private Sub LoadSkillFromMongoDB()
 36:     Dim db1 As New ParserDBDataContext
 37:     Dim MongoClient = New MongoDB.Driver.MongoClient("mongodb://localhost:27017/")
 38:     Dim MongoServers As MongoDB.Driver.MongoServer = MongoClient.GetServer
 39:     If MongoServers.Instances.Length > 0 Then
 40:       Dim MNDB As MongoDB.Driver.MongoDatabase = MongoServers.GetDatabase("jobs")
 41:       Dim Jobs = MNDB.GetCollection("Job").FindAll
 42:       For Each One In Jobs
 43:         'Debug.Print(One.ToString)
 44:         If One.GetElement("skills") IsNot Nothing Then
 45:           Dim OneVal = One.GetElement("skills")
 46:           If OneVal.Value.IsBsonArray Then
 47:             If OneVal.Value.ToString <> "[]" Then
 48:               '"[{ "name" : ".net-framework", "prettyName" : ".NET Framework" }, { "name" : "salesforce-apex", "prettyName" : "Salesforce Apex" }, { "name" : "visualforce", "prettyName" : "visualforce" }]"
 49:               Dim JS As Newtonsoft.Json.Linq.JArray = Newtonsoft.Json.JsonConvert.DeserializeObject(OneVal.Value.ToString)
 50:               For Each X In JS
 51:                 '"{  "name": ".net-framework",  "prettyName": ".NET Framework" }"
 52:                 'Debug.Print(X("prettyName").ToString)
 53:                 'db1.Cats.InsertOnSubmit(New Cat With {.TXT = X("prettyName").ToString})
 54:                 db1.SubmitChanges()
 55:               Next
 56:  
 57:             End If
 58:           End If
 59:         End If
 60:       Next
 61:     End If
 62:   End Sub
 63: End Module


Саме таким чином я отримав лист з усіма спеціальностями програмістів, що мені був потрібен для подальшої обробки.

Далі я покажу ще один дуже цікавий приклад, коли використання MongoDB дуже корисно. У мене є свій відео-сервер, а також я деякі відео викладаю у Ютюб. Але як зробили перелік усіх моїх відео, щоб порівняти перелік відео на моєму сервері та на сервері Ютюба? І там і там відео дуже багато і руками дуже важко зробити цей перелік. Тому доведеться використати YouTube Data API.

Першим кроком, вводимо ID каналу у форму пошуку каналів https://developers.google.com/youtube/v3/docs/channels/list, наприклад UCDxUCKh5eNy9iYYm3Slydzw та параметр part=contentDetails. Ми повинні отримати перелік токенів, з яких нас буде цікавити токен Uploads.

Таким же чином можна отримати перелік плей-листів, для цього потрібно на формі https://developers.google.com/youtube/v3/docs/playlists/list задати channelId та part=contentDetails. А потім можна і отримати перелік усіх відео у кожному прей-листі.

Якщо нам потрібно отримати перелік усіх відео з описом, то беремо номер каналу Uploads (наприклад на моєму скріні це "UUDxUCKh5eNy9iYYm3Slydzw") і далі задаємо цей номер каналу для форми https://developers.google.com/youtube/v3/docs/playlistItems/list. Щоб отримати можливість задати всі параметри, замість першої сторінки даних, переходимо у Load in APIs Explorer. Там рухаємося по всім сторінкам, задаючи тег NextPage. Таким чином ми отримуємо перелік усіх відео по сторінкам, кожного разу задаючи новий номер сторінки.

А далі отримані описи відео ми зберігаємо в базу MongoDB:

А далі за допомогою такого ж шаблонного коду, як і вище, я прочитав дані із MongoDB та переписав їх у реляційну базу (бо мій власний відео-сервер працює з реляційною базою і мені потрібно будо синхронізувати дещо з відео).  1: Module Module1
  2:    Sub Main()
  3:     'SaveVideoList1()
  4:     'SaveVideoList2()
  5:     GetTable()
  6:   End Sub
  7:  
  8:   Sub GetTable()
  9:     Dim db1 As New YoutubeVideoDBDataContext
 10:     Dim V = (From X In db1.MyYoutubeVideos Select X Order By X.position).ToList
 11:     Dim T As New Text.StringBuilder("<table>")
 12:     For Each X In V
 13:       T.Append("<tr><td>")
 14:       T.Append(X.position.ToString)
 15:       T.Append("</td><td>")
 16:       T.Append(CDate(X.publishedAt).ToShortDateString)
 17:       T.Append("</td><td>")
 18:       T.Append(X.videoId)
 19:       T.Append("</td><td><a href='https://www.youtube.com/watch?v=")
 20:       T.Append(X.videoId)
 21:       T.Append("'>")
 22:       T.Append(X.title)
 23:       T.AppendLine("</a></td></tr>")
 24:     Next
 25:     T.Append("</table>")
 26:     My.Computer.FileSystem.WriteAllText("G:\Projects\YoutubeVideoList\YoutubeVideoList\Videotable.txt", T.ToString, False)
 27:   End Sub
 28:   Sub SaveVideoList2()
 29:     Dim db1 As New YoutubeVideoDBDataContext
 30:     Dim MongoClient = New MongoDB.Driver.MongoClient("mongodb://localhost:27017/")
 31:     Dim MongoServers As MongoDB.Driver.MongoServer = MongoClient.GetServer
 32:     If MongoServers.Instances.Length > 0 Then
 33:       Dim MNDB As MongoDB.Driver.MongoDatabase = MongoServers.GetDatabase("Youtube")
 34:       Dim Jobs = MNDB.GetCollection("PageList").FindAll
 35:       For Each One In Jobs
 36:         If One.GetElement("items") IsNot Nothing Then
 37:           Dim OneVal = One.GetElement("items")
 38:           If OneVal.Value.IsBsonArray Then
 39:             If OneVal.Value.ToString <> "[]" Then
 40:               Dim JS As Newtonsoft.Json.Linq.JArray = Newtonsoft.Json.JsonConvert.DeserializeObject(OneVal.Value.ToString)
 41:               For Each X In JS
 42:                 Dim Y = New MyYoutubeVideo With {
 43:                                     .description = X.Item("snippet")("description").ToString,
 44:                                     .high_height = X.Item("snippet")("thumbnails")("high")("height").ToString,
 45:                                     .high_width = X.Item("snippet")("thumbnails")("high")("width").ToString,
 46:                                     .position = X.Item("snippet")("position").ToString,
 47:                                     .publishedAt = X.Item("snippet")("publishedAt").ToString,
 48:                                     .title = X.Item("snippet")("title").ToString,
 49:                                     .videoId = X.Item("snippet")("resourceId")("videoId").ToString
 50:                                 }
 51:                 If X.Item("snippet")("thumbnails")("maxres") IsNot Nothing Then
 52:                   Y.maxres_height = X.Item("snippet")("thumbnails")("maxres")("height").ToString
 53:                   Y.maxres_width = X.Item("snippet")("thumbnails")("maxres")("width").ToString
 54:                 End If
 55:                 db1.MyYoutubeVideos.InsertOnSubmit(Y)
 56:                 db1.SubmitChanges()
 57:               Next
 58:             End If
 59:           End If
 60:         End If
 61:       Next
 62:     End If
 63:   End Sub
 64:  
 65:   Sub SaveVideoList1()
 66:     Dim db1 As New YoutubeVideoDBDataContext
 67:     Dim MongoClient = New MongoDB.Driver.MongoClient("mongodb://localhost:27017/")
 68:     Dim MongoServers As MongoDB.Driver.MongoServer = MongoClient.GetServer
 69:     If MongoServers.Instances.Length > 0 Then
 70:       Dim MNDB As MongoDB.Driver.MongoDatabase = MongoServers.GetDatabase("Youtube")
 71:       Dim Jobs = MNDB.GetCollection("PlayList").FindAll
 72:       For Each One In Jobs
 73:         If One.GetElement("items") IsNot Nothing Then
 74:           Dim OneVal = One.GetElement("items")
 75:           If OneVal.Value.IsBsonArray Then
 76:             If OneVal.Value.ToString <> "[]" Then
 77:               Dim JS As Newtonsoft.Json.Linq.JArray = Newtonsoft.Json.JsonConvert.DeserializeObject(OneVal.Value.ToString)
 78:               For Each X In JS
 79:                 db1.MyToutubeVideoLists.InsertOnSubmit(New MyToutubeVideoList With {.playlistId = X.Item("id")("playlistId").ToString, .title = X.Item("snippet")("title").ToString})
 80:                 db1.SubmitChanges()
 81:               Next
 82:             End If
 83:           End If
 84:         End If
 85:       Next
 86:     End If
 87:   End Sub
 88: End Module


Саме таким чином я отримав ось цю таблу, яку далі я почав синхронізувати с відео на своєму власному мультікаст сервері.
More example of using Google APIComments ( )
<00>  <01>  <02>  <03>  <04>  <05>  <06>  <07>  <08>  <09>  <10>  <11>  <12>  <13>  <14>  <15>  <16>  <17>  <18>  <19>  <20>  <21>  <22>  <23
Link to this page: //www.vb-net.com/MongoDB/index.htm
<SITEMAP>  <MVC>  <ASP>  <NET>  <DATA>  <KIOSK>  <FLEX>  <SQL>  <NOTES>  <LINUX>  <MONO>  <FREEWARE>  <DOCS>  <ENG>  <CHAT ME>  <ABOUT ME>  < THANKS ME>