(ASP NET) ASP (2012)

Yield/Iterator/IEnumerable - і ці люди забороняли нам багато років колупатися у носі?

Увесь пафос гарного коду багато-багато років будувався на лінійності коду, на відсутності GOTO та стрибків між фрагментами коду. Дозволеним вважалися лише IF та цикли. Ось подивиться, будь ласка на цю істерію щодо GOTO.

А тепер подивиться, будь ласка, як працює оператор нової версії бейсіку YIELD:


  1: Module Module1
  2:   
  3:   Sub Main()
  4:     
  5:     ' Output: A1,3,A2,5,A3,8,A4
  6:     For Each number As Integer In SomeNumbers()
  7:       Debug.Print(number)
  8:     Next
  9:  
 10:     ' Output: B1,2,B2,B1,4,B2,B1,8,B2,B1,16,B2,B1,32,B2,B1,64,B2,B1,128,B2,B1,256,B2
 11:     For Each number In Power(2, 8)
 12:       Debug.Print(number)
 13:     Next
 14:  
 15:     ' Output: C1,Sun,C2,C1,Mon,C2,C1,Tue,C2,C1,Wed,C2,C1,Thu,C2,C1,Fri,C2,C1,Sat,C2
 16:     Dim days As New DaysOfTheWeek()
 17:     For Each day As String In days
 18:       Debug.Print(day)
 19:     Next
 20:  
 21:     ' Output: D1,1,D2,2,D3
 22:     Dim iterateSequence = Iterator Function() _
 23:            As IEnumerable(Of Integer)
 24:                  Debug.Print("D1")
 25:                  Yield 1
 26:                  Debug.Print("D2")
 27:                  Yield 2
 28:                  Debug.Print("D3")
 29:                End Function
 30:  
 31:     For Each number As Integer In iterateSequence()
 32:       Debug.Print(number)
 33:     Next
 34:  
 35:  
 36:     ' Output: E1,E2,E7,E3,E4,5,E5,E4,6,E5,E4,7,E5,E4,8,E5,E4,9,E5,E4,10,E5,E6
 37:     For Each number As Integer In GetSequence(5, 10)
 38:       Debug.Print(number)
 39:     Next
 40: 
 41:     ' Output: F2,F1,F7,Tadpole 400,F3,F1,F7,Pinwheel 25,F4,F1,F7,Milky Way 0,F5,F1,F7,Andromeda 3,F6
 42:     Dim theGalaxies As New Galaxies
 43:     For Each theGalaxy In theGalaxies.NextGalaxy
 44:       Debug.Print("F7")
 45:       With theGalaxy
 46:         Debug.Print(.Name & " " & .MegaLightYears)
 47:       End With
 48:     Next
 49:     Console.ReadKey()
 50:  
 51:   End Sub
 52:  
 53:   Private Iterator Function SomeNumbers() As System.Collections.IEnumerable
 54:     Debug.Print("A1")
 55:     Yield 3
 56:     Debug.Print("A2")
 57:     Yield 5
 58:     Debug.Print("A3")
 59:     Yield 8
 60:     Debug.Print("A4")
 61:   End Function
 62:  
 63:   Private Iterator Function Power(ByVal base As Integer, ByVal highExponent As Integer) _
 64:     As System.Collections.Generic.IEnumerable(Of Integer)
 65:  
 66:     Dim result = 1
 67:     For counter = 1 To highExponent
 68:       result = result * base
 69:       Debug.Print("B1")
 70:       Yield result
 71:       Debug.Print("B2")
 72:     Next
 73:   End Function
 74:  
 75:   Private Function GetSequence(ByVal low As Integer, ByVal high As Integer) As IEnumerable
 76:     Debug.Print("E1")
 77:     If low < 1 Then
 78:       Throw New ArgumentException("E!")
 79:     End If
 80:     Debug.Print("E2")
 81:     ' 
 82:     Dim iterateSequence = Iterator Function() As IEnumerable
 83:                  Debug.Print("E3")
 84:                  For index = low To high
 85:                    Debug.Print("E4")
 86:                    Yield index
 87:                    Debug.Print("E5")
 88:                  Next
 89:                  Debug.Print("E6")
 90:                End Function
 91:     Debug.Print("E7")
 92:     Return iterateSequence()
 93:   End Function
 94:  
 95:  
 96: End Module
 97:  
 98:  
 99: Public Class DaysOfTheWeek
 100:   Implements IEnumerable
 101:  
 102:   Public days = New String() {"Sun", "Mon", "Tue", "Wed", "Thu", "Fri", "Sat"}
 103:  
 104:   Public Iterator Function GetEnumerator() As IEnumerator Implements IEnumerable.GetEnumerator
 105:     
 106:     For i As Integer = 0 To days.Length - 1
 107:       Debug.Print("C1")
 108:       Yield days(i)
 109:       Debug.Print("C2")
 110:     Next
 111:   End Function
 112: End Class
 113:  
 114: Public Class Galaxies
 115:   Public ReadOnly Iterator Property NextGalaxy _
 116:     As System.Collections.Generic.IEnumerable(Of Galaxy)
 117:     Get
 118:       Debug.Print("F2")
 119:       Yield New Galaxy With {.Name = "Tadpole", .MegaLightYears = 400}
 120:       Debug.Print("F3")
 121:       Yield New Galaxy With {.Name = "Pinwheel", .MegaLightYears = 25}
 122:       Debug.Print("F4")
 123:       Yield New Galaxy With {.Name = "Milky Way", .MegaLightYears = 0}
 124:       Debug.Print("F5")
 125:       Yield New Galaxy With {.Name = "Andromeda", .MegaLightYears = 3}
 126:       Debug.Print("F6")
 127:     End Get
 128:   End Property
 129: End Class
 130:  
 131: Public Class Galaxy
 132:   Public Sub New()
 133:     Debug.Print("F1")
 134:   End Sub
 135:   Public Property Name As String
 136:   Public Property MegaLightYears As Integer
 137: End Class

Сподіваюсь, друзі - ви зрозуміли, що трапиться в коді вище. Які б слова не казали, які в команди ми не писали, але виконуються зовсім різні клаптики коду в такому порядку, який ще потрібно зрозуміти. Будь-яка крихітна помилка приведе до зовсім іншому порядку виконання всіх клаптиків коду. Про яке тут GOTO взагалі мова може йти? Код, побудований на основі GOTO - порівняно з YIELD - це образчик лінійності та передбачуваності порядку виконання коду.Other topic, related with IEnumerable interface.Comments ( )
<00>  <01>  <02>  <03>  <04>  <05>  <06>  <07>  <08>  <09>  <10>  <11>  <12>  <13>  <14>  <15>  <16>  <17>  <18>  <19>  <20>  <21>  <22>  <23
Link to this page: //www.vb-net.com/Yield/index.htm
<SITEMAP>  <MVC>  <ASP>  <NET>  <DATA>  <KIOSK>  <FLEX>  <SQL>  <NOTES>  <LINUX>  <MONO>  <FREEWARE>  <DOCS>  <ENG>  <CHAT ME>  <ABOUT ME>  < THANKS ME>