(MVC) MVC (2017)

EF_Config (повернутися на головну сторінку проєкту)

EF_Config.vb - EF автоматично шукає класи, що зроблені як потомки класу DbConfiguration та виконує їх. Логери, RetryPolicy та подібні речі звичайно викликаються з цього класу. Цю поведінку неважко й змінити, для цього потрібно зробити свій власний атрибут, та дописати його перед власним класом, що наслідує DbContext, та задати в ньому ім'я наприклад окремої сборки з GAC, яка буде робити лог SQL-запросів по всім сайтам на Web-сервере.  1: Public Class EF_Config
  2:   Inherits Data.Entity.DbConfiguration
  3:  
  4:   Public Sub New()
  5:     SetExecutionStrategy("System.Data.SqlClient", Function() New Data.Entity.SqlServer.SqlAzureExecutionStrategy())
  6:     Data.Entity.Infrastructure.Interception.DbInterception.Add(New log1.InterceptorLogging())
  7:     Data.Entity.Infrastructure.Interception.DbInterception.Add(New Log1.InterceptorTransientErrors())
  8:   End Sub
  9: End Class


Comments ( )
<00>  <01>  <02>  <03>  <04>  <05>  <06>  <07>  <08>  <09>  <10>  <11>  <12>  <13>  <14>  <15>  <16>  <17>  <18>  <19>  <20>  <21>  <22>  <23
Link to this page: //www.vb-net.com/EF-missing-FAQ/EF_Config.htm
<SITEMAP>  <MVC>  <ASP>  <NET>  <DATA>  <KIOSK>  <FLEX>  <SQL>  <NOTES>  <LINUX>  <MONO>  <FREEWARE>  <DOCS>  <ENG>  <CHAT ME>  <ABOUT ME>  < THANKS ME>