(MVC) MVC (2015 год)

Додаток про загальний код у проектах MVC.

На цієї сторінці я хотів би додати пару методів розміщення загального коду, які я детально проаналізував на своей сторінці від 2008-року - Базовые странички ASP.NET - але тепер вже у проектах MVC. Тобто як причепити свій код, який би виконувався на кожної сторінці проекту MVC?


Ось перший засіб.

У класі System.Web.Mvc.Controller е дуже корисний та цікавий зворотній виклик OnActionExecuting - без якого я не знайшов можливості обійтися в жодному своєму проєкті на MVC. Ось, наприклад, одна сторінка від проєктів вотпуска у мене опублікована тут - Проекты нового Вотпуска. Там цей засіб розміщення загального коду використовується для утворення деякої структури даних TxtNodes - яка потім використовується для побудування навігації по сторінках сайту.

А тут я покажу про побудування за допомогою цього засобу контексту виконання поточного юзеру, тобто по загальному призначенню це дуже схоже за тим, що у мене описано для проєкта http://arenda.votpusk.ru/ на сторінці Базовые странички ASP.NET.

Отже, код контролерів побудований якось так:


  1: Namespace OCMR
  2:   Public Class AdminController
  3:     Inherits System.Web.Mvc.Controller
  4:  
  5:     Dim CurrentUser As Global.OCMR.User
  6:  
  7:     Protected Overrides Sub OnActionExecuting(ctx As System.Web.Mvc.ActionExecutingContext)
  8:       MyBase.OnActionExecuting(ctx)
  9:       CurrentUser = CabAu.GetCurrentUser
 10:       If CurrentUser Is Nothing Then ctx.HttpContext.Response.RedirectPermanent("/Home/Index")
 11:     End Sub
 12:  
 13:     Function Index() As ActionResult
 14:       Return View()
 15:     End Function
 16:  
 17: .....
 18:  
 19:     <HttpPost()> _
 20:     Function Logout(Prm As FormCollection) As ActionResult
 21:       FormsAuthentication.SignOut()
 22:       Return RedirectToActionPermanent("Index", "Home")
 23:     End Function
 24:  
 25:   End Class
 26: End Namespace

І у цьому контроллері CurrentUser - це завжди поточний юзер:


  1: Public Class CabAu
  2:  
  3:   Public Shared Function GetCurrentUser() As Global.OCMR.User
  4:  
  5:     If Not HttpContext.Current.User.Identity.IsAuthenticated Then Return Nothing
  6:     Dim db1 As New OCMRDataContext
  7:     Dim CurUser = (From X In db1.Users Select X Where X.Email.Trim = HttpContext.Current.User.Identity.Name).ToList
  8:     If CurUser.Count = 0 Then
  9:       Return Nothing
 10:     Else
 11:       Return CurUser(0)
 12:     End If
 13:   End Function
 14:  
 15: End Class

Як бачите, це дуже зручно! Особливо у маленьких проєктах, де взагалі усіх юзерів можно взяти у кеш і взагалі не торкатися до бази щоб знайти контекст поточного юзеру. Крім того, як бачите, це автоматично захищає код контролеру від анонімів.
І тепер другий цікавий засіб, якого теж не було раніше у проєктах ASP.NET - який з'явився лише у ASP.NET MVC. У проектах ASP.NET необхідності у цьому засобі не було, так як студія автоматично при утворенні Master Page утворювала класс з кодом, на якому можна було помістити загальний код (це четвертий описаний мною засіб на цієї сторінці Базовые странички ASP.NET.

У проєктах MVC такий класс з кодом треба утворювати самому (вручну). Для цього потрібно у першій стрічці Master Page зробити наслідок не від мікрософтовского класу System.Web.Mvc.ViewMasterPage а від свого классу (у данному випадку OCMR.MasterShared):


  1: <%@ Master Language="VB" Inherits="OCMR.MasterShared" %>
  2:  
  3: <!DOCTYPE html>
  4: <html>
....
 51:     <div class="main">
 52:       <asp:ContentPlaceHolder ID="MainContent" runat="server">
 53:       </asp:ContentPlaceHolder>
 54:     </div>
....
 61: </body>
 62: </html>

Таким чином з'являється загальний код Master Page, який буде виконуватися на усіх сторінках:


  1: Public Class MasterShared
  2:   Inherits System.Web.Mvc.ViewMasterPage
  3:  
  4:  
  5:   Private Sub Page_Load(sender As Object, e As System.EventArgs) Handles Me.Load
....
 10:   End Sub
 11:  
 12: End Class

У цьому класі можна робити що завгодно, наприклад, найбільш зручно перевіряти аутентифікацію та будувати навігацію саме у цьому місці.
І третій, неможливий у простому ASP.NET засіб - наслідування одного контроллеру від іншого. З якоїсь точки зору увесь ASP.NET - це один контроллер, а якщо з'являється декілька контролерів, то навіщо ж розміщати загальний код проєкту у кожному?

Спочатку я поясню загальну постанову задачі, у якій цей метод можливо застосувати. Ось, наприклад я маю проект, у якому є звичайний юзер, потім редактор, який має трошки більше повноважень, потім супервізор, який має ще більше повноважень. Пункти меню цих користувачив сайту виглядають ось так:

Як бачите, супервізор має усі функції редактора, а редактор має усі функції звичайного юзера. Але "у лоб" зробити наслідування одного контролера від іншого не вийде, так працює System.Web.Mvc.WebFormViewEngine - навіть коли я явним чином задаю контролер, якщо System.Web.Mvc.WebFormViewEngine побачить однакові методи у обох контролерах, він видасть помилку:Можливо навіть зробити власній якось так, але й це не врятує. Тому метод повинен буде один на всі контролери проекту, тобто у данному випадку метод EULA повинен присутній тільки в контролері Home, а у контролерах Admin та Supervisor повинні бути лише додаткові MVC-методи.Зрозуміло, що стандартний механізм пошуку VIEW потребує, щоб VIEW знайшлося або у папці з контролером, або у папці SHARED. Тоді двигун MVC зможе заштовхнути дані, які видав контролер у VIEW і таким чином сформувати HTML, як це у мене описано на сторінці - Кешування вхідної сторінки сайту.

Але справа в тому, що у мене є аж чотири MasterPage, і MasterPage трошки відрізняються у кожного типу юзера, наприклад загальним фоном та підвалом сайту. Тому для одного ж того метода (наприклад СROP), у кожному контролері мені потрібно перемикати MasterPage.Зробити це можливо ось таким кодом:


  1: Namespace OCMR
  2:  
  3:   <NoCache()>
  4:   Public Class CabController
  5:     Inherits System.Web.Mvc.Controller
  6:  
  7:     Public MasterName As String
  8:     Public RefName As String
  9:  
 10:     Protected Overrides Sub OnActionExecuting(ctx As System.Web.Mvc.ActionExecutingContext)
 11: ...
 12:       If CurrentUser Is Nothing Then ctx.HttpContext.Response.Redirect("/Home/Index")
 13:       Select Case ControllerContext.Controller.GetType().Name
 14:         Case "CabController"
 15:           MasterName = "MC"
 16:         Case "AdminController"
 17:           MasterName = "MA"
 18:         Case "SupervisorController"
 19:           MasterName = "MS"
 20:         Case Else
 21:           MasterName = "M1"
 22:       End Select
 23:       If Request.UrlReferrer IsNot Nothing Then
 24:         If Request.UrlReferrer.AbsolutePath.Contains("Supervisor") Then
 25:           RefName = "Supervisor"
 26:         ElseIf Request.UrlReferrer.AbsolutePath.Contains("Admin") Then
 27:           RefName = "Admin"
 28:         ElseIf Request.UrlReferrer.AbsolutePath.Contains("Cab") Then
 29:           RefName = "Cab"
 30:         End If
 31:       End If
 32:     End Sub
 33: ....

Тобто тут у полях MasterName та RefName буде зберігатися ім'я контролеру. І якщо необхідно змінювати логіку роботи метода (який розміщується лише в одному місці - у базовому класі контролеру), то логіку спільного у всіх контролерах методу можно змінювати залежно від контексту контролера ось таким чином:More How to create Razor html-helper in VB.NET, Define common code as Function and Helpers (directly in View and in the codeBehind)
Comments ( )
<00>  <01>  <02>  <03>  <04>  <05>  <06>  <07>  <08>  <09>  <10>  <11>  <12>  <13>  <14>  <15>  <16>  <17>  <18>  <19>  <20>  <21>  <22>  <23
Link to this page: //www.vb-net.com/BasePageMVC/index.htm
<SITEMAP>  <MVC>  <ASP>  <NET>  <DATA>  <KIOSK>  <FLEX>  <SQL>  <NOTES>  <LINUX>  <MONO>  <FREEWARE>  <DOCS>  <ENG>  <CHAT ME>  <ABOUT ME>  < THANKS ME>