(SQL) SQL (2016)

MongoDB - noSQL-database for irregular JSON data.

У 2016-му році я вперше познайомився з MongoDB і мені дуже сподобалось! Спочатку хочу трошки розповісти про ідею MongoDB. Загалом ідея цієї бази полягає в тому, щоб зберігати на діск іррегулярний JSON та відбирати з цього сховища JSON дещо по власним крітеріям.

Наприклад запис 3 має ось такий JSON, як на першому скріні, а дев'ятий JSON має вигляд, як на другому скріні. На ції скрінах можна дуже добре побачити, чим вдрізняються ці два JSON - перши має пустий об'єкт skills, а другий JSON maє skills з двох обьектів. Це не просто звичайна ієрархічна структура, а іррегулярна структура, кожен збереженний JSON може відрізнятися від попереднього. Третій та четверти скрини пояснюють це у техстовому та табличному вігляді.

Щоб працювати з MongoDB потрібно вирішити декілька питань. Перше питання - це інсталяція. Вона трівіальна.

Але для того, щоб запустити MongoDB у вигляді сервіса - потрібно дещо зробіти самостійно. Це нагадує запуск MySQL та PosgreSQL - потрібно зробити файлову структуру для бази, відкріти порти для сервіса та зробити конфіг сервіса, у якому буде вказано порти та шлях до бази на діскі.

У моєму випадку я зробив ось такий конфіг:  1: storage:
  2:   dbPath: c:\mongo\db\
  3:   mmapv1:
  4:     smallFiles: true
  5:   engine: mmapv1
  6:   journal:
  7:     enabled: true
  8: systemLog:
  9:   destination: file
 10:   path: c:\mongo\log\log.txt
 11: net:
 12:  port: 27017
 13:  bindIp: 127.0.0.1


Після ціх кроків сервіс стартовав:

Наступний дуже простий крок, необхідний щоб працювати з базою - це інсталяція GUI, що працює з двигуном бази. Я вибрав MongoVUE. Цей вибір нагадуе вибір MS SMS для MS SQL, MySQL Workbench для MS SQL, SQLAdmin для SQLLite та pgAdmin для PostgreSQL.

Наступний крок - це mongo-csharp-driver, який дозволяє працювати з базою програмно. Я записав усі зборки для роботі з MongoDB у той же самий каталог, де у мене зберігається база Mongo.

Наступний крок не має беспосереднього відношення до MongoDB, але без цього кроку працювати з JSON неможливо. Цей крок - інсталяція сборки Newtonsoft.JSON. І цю зборку, і зборку драйера MongoDB можливо інсталіровать беспосередньо із студіі за допомогою NUGET:

Ось тепер у нас є все, що необхідно для утворення проекту. Тільки потрібно без помилок зрозуміти версію NET, версію MongoDB, версію MongoCSharpDriver. У моєму середовище це виглядає ось так:

Взагалі зборки роботи з Mongo можна поставити і у GAC - це буде корисно, якщо ви маєте бажання вівчати мову запросів із MongoDB за допомогою LinqPAD.

I тепер ми дійшли до того стану, що вже можемо починати програмування з MongoDB. Взагалі тут багато чого можливо, мова запросів до бази з JSON достатньо продвинута, дивиться документацію на Mongo, тому я покажу тут лише невеличкий код, який зберігае в базу JSON, а потім вичітує JSON із бази, але парадігма роботи з діними JSON повинна бути зрозуміла з цього приклада.  1: Module Mongo
  2:  
  3:   Function ParseUpworkToMongoDB(Html As String) As Integer
  4:     Dim Pos1 As Integer = Html.IndexOf("var phpVars = {")
  5:     If Pos1 > 0 Then
  6:       Dim Pos2 As Integer = Html.IndexOf("}};", Pos1)
  7:       If Pos2 > 0 Then
  8:         Dim Counters As String = Html.Substring(Pos1 + 14, Pos2 - Pos1 - 12)
  9:         Dim JS As Newtonsoft.Json.Linq.JObject = Newtonsoft.Json.JsonConvert.DeserializeObject(Counters)
 10:         Dim db1 As New ParserDBDataContext
 11:         Dim MongoClient = New MongoDB.Driver.MongoClient("mongodb://localhost:27017/")
 12:         Dim MongoServers As MongoDB.Driver.MongoServer = MongoClient.GetServer
 13:         If MongoServers.Instances.Length > 0 Then
 14:           Dim MNDB As MongoDB.Driver.MongoDatabase = MongoServers.GetDatabase("jobs")
 15:           Dim Jobs = MNDB.GetCollection("Job")
 16:           Dim I As Integer = 1
 17:           For Each One In JS("jobs")
 18:             Dim X As MongoDB.Bson.BsonDocument = MongoDB.Bson.BsonDocument.Parse(One.ToString)
 19:             Jobs.Insert(X)
 20:             I += 1
 21:           Next
 22:           Return I
 23:         Else
 24:           Return 0
 25:         End If
 26:       Else
 27:         Return 0
 28:       End If
 29:     Else
 30:       Return 0
 31:     End If
 32:   End Function


На цьому невеличкому фрагменті ви можете побачити, як я спочатку знайшов у HTML потрібний мені JSON (стрічка 1-8), який скаладається на кожній сторінці з декількох обьектів JOB. Потім я у стрічці 9 цей JSON за допомогою Newtonsoft.JSON перетворив на окремі обьекти JOB. У страчці 11 я зробив єкземпляр обьекту драйвера з коннектом. Зрозуміло, що більш гнучкий код потребує цей конект винести у конфиг, але у ціей програмі мені було цього достатньо. Потім у страчці 12-13 я подивився, чи пряцює двигун MongoDB - а якщо так, то у стрічці 14 отворив для роботи базу JOBS і зробив у неї колекцію JOB (аналог табли у SQL). Потім у стрічці 17 отримав черговий фрагмент JOB (а на моєї HTML-сторінці їх багато) і зберіг цей JSON у базу у стрічці 19. Перед тим отримавши у стрічці 18 спеціцічний обьект, який можливо збергати у базу Mongo.

Саме таким чином я отримав дані, які ви можете побачити на початку цієї сторінки.

А далі мені у ціей програмі були потрібні дані SKILL у вигляді SQL. Це я зробив ось таким кодом, який, мабуть, детально пояснювати вже не має сенсу, бо ви все вже зрозуміли. 35:   Private Sub LoadSkillFromMongoDB()
 36:     Dim db1 As New ParserDBDataContext
 37:     Dim MongoClient = New MongoDB.Driver.MongoClient("mongodb://localhost:27017/")
 38:     Dim MongoServers As MongoDB.Driver.MongoServer = MongoClient.GetServer
 39:     If MongoServers.Instances.Length > 0 Then
 40:       Dim MNDB As MongoDB.Driver.MongoDatabase = MongoServers.GetDatabase("jobs")
 41:       Dim Jobs = MNDB.GetCollection("Job").FindAll
 42:       For Each One In Jobs
 43:         'Debug.Print(One.ToString)
 44:         If One.GetElement("skills") IsNot Nothing Then
 45:           Dim OneVal = One.GetElement("skills")
 46:           If OneVal.Value.IsBsonArray Then
 47:             If OneVal.Value.ToString <> "[]" Then
 48:               '"[{ "name" : ".net-framework", "prettyName" : ".NET Framework" }, { "name" : "salesforce-apex", "prettyName" : "Salesforce Apex" }, { "name" : "visualforce", "prettyName" : "visualforce" }]"
 49:               Dim JS As Newtonsoft.Json.Linq.JArray = Newtonsoft.Json.JsonConvert.DeserializeObject(OneVal.Value.ToString)
 50:               For Each X In JS
 51:                 '"{  "name": ".net-framework",  "prettyName": ".NET Framework" }"
 52:                 'Debug.Print(X("prettyName").ToString)
 53:                 'db1.Cats.InsertOnSubmit(New Cat With {.TXT = X("prettyName").ToString})
 54:                 db1.SubmitChanges()
 55:               Next
 56:  
 57:             End If
 58:           End If
 59:         End If
 60:       Next
 61:     End If
 62:   End Sub
 63: End Module


Саме таким чином я отримав лист з усіма спеціальностями програмистів, що мені був потрібен для подальшої обробки.

Далі я покажу ще один дуже цікавий приклад, коли використання MongoDB дуже корисно. У мене є свій відео-сервер, а також я деякі відео викладаю у Ютюб. Але як зробили перелік усіх моїх відео, щоб поріняти перелік відео на моєму сервері та на сервері Ютюба? І там і там відео дуже багато і руками дуже важко зробити цей перелік. Тому доведеться використати YouTube Data API.

Першим кроком, вводимо ID каналу у форму пошуку каналів https://developers.google.com/youtube/v3/docs/channels/list, наприклад UCDxUCKh5eNy9iYYm3Slydzw та параметр part=contentDetails. Ми повинні отримати перелік токенів, з яких нас буде цікавити токен Uploads.

Таким же чином можна отримати перелик плей-листів, для цього потрібно на формі https://developers.google.com/youtube/v3/docs/playlists/list задати channelId та part=contentDetails. А потім можна і отримати перелік усіх відео у кожному прей-листі.

Якщо нам потрібно отримати перелік усіх відео з описом, то беремо номер каналу Uploads (наприклад на моєму скріні це "UUDxUCKh5eNy9iYYm3Slydzw") і далі задаемо цей номер каналу для форми https://developers.google.com/youtube/v3/docs/channels/list. Таким чином ми отримуємо перелік усіх відео по сторінкам, кожного разу задаючи новий номер сторінки.

А далі отримані описи відео ми зберігаємо в базу MongoDB:

А далі за допомогою такого ж шаблонногу коду, як і вище, я прочитав дані із MongoDB та переписав їх у реляційну базу (бо мій власний відео-сервер працює з реляційною базою і мені потрібно будо сінхронізувати дещо з відео).  1: Module Module1
  2:    Sub Main()
  3:     'SaveVideoList1()
  4:     'SaveVideoList2()
  5:     GetTable()
  6:   End Sub
  7:  
  8:   Sub GetTable()
  9:     Dim db1 As New YoutubeVideoDBDataContext
 10:     Dim V = (From X In db1.MyYoutubeVideos Select X Order By X.position).ToList
 11:     Dim T As New Text.StringBuilder("<table>")
 12:     For Each X In V
 13:       T.Append("<tr><td>")
 14:       T.Append(X.position.ToString)
 15:       T.Append("</td><td>")
 16:       T.Append(CDate(X.publishedAt).ToShortDateString)
 17:       T.Append("</td><td>")
 18:       T.Append(X.videoId)
 19:       T.Append("</td><td><a href='https://www.youtube.com/watch?v=")
 20:       T.Append(X.videoId)
 21:       T.Append("'>")
 22:       T.Append(X.title)
 23:       T.AppendLine("</a></td></tr>")
 24:     Next
 25:     T.Append("</table>")
 26:     My.Computer.FileSystem.WriteAllText("G:\Projects\YoutubeVideoList\YoutubeVideoList\Videotable.txt", T.ToString, False)
 27:   End Sub
 28:   Sub SaveVideoList2()
 29:     Dim db1 As New YoutubeVideoDBDataContext
 30:     Dim MongoClient = New MongoDB.Driver.MongoClient("mongodb://localhost:27017/")
 31:     Dim MongoServers As MongoDB.Driver.MongoServer = MongoClient.GetServer
 32:     If MongoServers.Instances.Length > 0 Then
 33:       Dim MNDB As MongoDB.Driver.MongoDatabase = MongoServers.GetDatabase("Youtube")
 34:       Dim Jobs = MNDB.GetCollection("PageList").FindAll
 35:       For Each One In Jobs
 36:         If One.GetElement("items") IsNot Nothing Then
 37:           Dim OneVal = One.GetElement("items")
 38:           If OneVal.Value.IsBsonArray Then
 39:             If OneVal.Value.ToString <> "[]" Then
 40:               Dim JS As Newtonsoft.Json.Linq.JArray = Newtonsoft.Json.JsonConvert.DeserializeObject(OneVal.Value.ToString)
 41:               For Each X In JS
 42:                 Dim Y = New MyYoutubeVideo With {
 43:                                     .description = X.Item("snippet")("description").ToString,
 44:                                     .high_height = X.Item("snippet")("thumbnails")("high")("height").ToString,
 45:                                     .high_width = X.Item("snippet")("thumbnails")("high")("width").ToString,
 46:                                     .position = X.Item("snippet")("position").ToString,
 47:                                     .publishedAt = X.Item("snippet")("publishedAt").ToString,
 48:                                     .title = X.Item("snippet")("title").ToString,
 49:                                     .videoId = X.Item("snippet")("resourceId")("videoId").ToString
 50:                                 }
 51:                 If X.Item("snippet")("thumbnails")("maxres") IsNot Nothing Then
 52:                   Y.maxres_height = X.Item("snippet")("thumbnails")("maxres")("height").ToString
 53:                   Y.maxres_width = X.Item("snippet")("thumbnails")("maxres")("width").ToString
 54:                 End If
 55:                 db1.MyYoutubeVideos.InsertOnSubmit(Y)
 56:                 db1.SubmitChanges()
 57:               Next
 58:             End If
 59:           End If
 60:         End If
 61:       Next
 62:     End If
 63:   End Sub
 64:  
 65:   Sub SaveVideoList1()
 66:     Dim db1 As New YoutubeVideoDBDataContext
 67:     Dim MongoClient = New MongoDB.Driver.MongoClient("mongodb://localhost:27017/")
 68:     Dim MongoServers As MongoDB.Driver.MongoServer = MongoClient.GetServer
 69:     If MongoServers.Instances.Length > 0 Then
 70:       Dim MNDB As MongoDB.Driver.MongoDatabase = MongoServers.GetDatabase("Youtube")
 71:       Dim Jobs = MNDB.GetCollection("PlayList").FindAll
 72:       For Each One In Jobs
 73:         If One.GetElement("items") IsNot Nothing Then
 74:           Dim OneVal = One.GetElement("items")
 75:           If OneVal.Value.IsBsonArray Then
 76:             If OneVal.Value.ToString <> "[]" Then
 77:               Dim JS As Newtonsoft.Json.Linq.JArray = Newtonsoft.Json.JsonConvert.DeserializeObject(OneVal.Value.ToString)
 78:               For Each X In JS
 79:                 db1.MyToutubeVideoLists.InsertOnSubmit(New MyToutubeVideoList With {.playlistId = X.Item("id")("playlistId").ToString, .title = X.Item("snippet")("title").ToString})
 80:                 db1.SubmitChanges()
 81:               Next
 82:             End If
 83:           End If
 84:         End If
 85:       Next
 86:     End If
 87:   End Sub
 88: End Module


Саме таким чином я отримав ось цю таблу, яку далі я почав сінхронізувати с відео на своєму власному мультікаст сервері.009.07.2016YlsDQSsIWLgКонцерт для детей наших погибших воинов
107.07.201655lu2uq3pQMКолорадский болгарин Мартин и его провокация
202.07.2016BdvKkJjcfyAДні української культури у Бургасі (02.07.2016)
302.07.2016SAOP2puLq-UМое интервью телевидению Болгарии (с пятой минуты)
402.07.2016ISEChOuO2fMДні української культури у Бургасі (01.07.2016)
502.07.2016_-9IXprZzsUЗустріч в аєропорту Бургаса дітей, батьків у яких вбили росіяни.
602.07.2016PuQ7WQEfGBEРусская гибридная война в Болгарии.
730.06.2016kaxxkqsz180Парамилитарная организация "Болгарский воинский союз" готовится к нападению на украинцев
830.06.2016b6e8TrFsAZYПан Марьян Горбань купуе подарунки для дітей-сірот, батьків у яких вбили росіяне
929.06.2016ZmgoCPb6uJIСлужба українського отче дьякона Петра та отче Михайла
1029.06.2016WfnV-ndWUkUЗдаємо річний баланс разом із бухгалтером
1129.06.2016_ly2q-T4jUAНайкраща погода для відпочинку на пляжі
1229.06.2016QlKCELLAhwsСанобработка
1329.06.2016BJUeX1e-OhoБолгарско-китайская обувь
1429.06.20166O5NHSPp3vkБолгарское изобретение
1527.06.2016RBge9QY_FhgАлыча
1626.06.20162niFX9EW6aYЦентральний міський пляж сьогодні
1725.06.2016ZutKANVplsQСлужба Отче Михаила
1818.06.2016hVRkWjA6edMЩо можна купити у Європі на 50 евро (їжа).
1918.06.2016GaA0pc7XEgIЖнива
2018.06.2016ZwdTfz9pmcQПолювання чаек на пшеничних полях
2118.06.2016cJJkezOHs5EПшеничне поле
2218.06.2016rZXlKXRg-WMПоліт лелеки
2310.06.2016siRGOqS-kuMРибалка на шоферському пляжі
2410.06.2016OT-x51X8PBcМістечко ДЮНИ за Созополем
2509.06.2016nGu3uBAX9g8Пока горит творог (как истребляют население ХуйлоСтана)
2630.05.2016b4zEFHcrbX8Одна з наймерзотніших рис у болгар - викидати сміття з вікон
2729.05.2016Wpud5R1qS-8Пляж сьогодні
2829.05.2016Wo9E8SF0IsIМоре сьогодні
2929.05.2016GqLATIHxeVEНа веліку вдень
3029.05.2016F0gOyiP3eGEВночі на веліку
3129.05.2016SdSnYlKh2ugХресний хід на честь Євхаристії (Причастя)
3226.05.2016ujc8Galn-fEОтче Михаил Шляхтич за роялем
3326.05.20168naF9hIYmp4Отче Михаил (разговор с прихожанами)
3426.05.2016P_A6Np66El4Отче Ромен (Малко Тырново)
3526.05.20169AJJ7JHXllgКатолическая церковь в Малко Тырново
3626.05.201646FaCoZ71GwМалко Тырново
3725.05.2016xKzOFKDDtX8Водоросли
3822.05.2016Crx0ZGZJ88kУкраїнці поздоровляють болгар з днем славянскої письмовості
3918.05.20167_DVfMqM-1YМое первый заплыв в новом году
4017.05.20162SL2vOWRRWYГотуємось до концерту
4116.05.20162H4ZrTgOHnkБолгарские черепашки
4211.05.2016omD-0DqDs2QДістанційне вмикання кампутеру та NAS-серверів
4310.05.20162l6PqU6K4F0Детский скрипичный ансамбль "Звездичка" в Морском Казино 23.11.2015
4408.05.20165Ho4kLKVDdkПарусний тиждень у Бургасі
4508.05.2016Xd7e6QYZkCcСарафово
4608.05.2016PmtzHoM68uwГотуємо українськи сирники
4708.05.2016NuadksohEbEПовністю чорна чайка
4808.05.2016iI_8wcX5IDAЧайки на полюванні
4908.05.2016sEmnR_oitB4Малка бяла чапла
5001.05.2016DGsXvTtZz_kУкраїнці святкують великдень
5130.04.2016-Q-5EWbCszEУкраїнська культурна виставка у Бургасі
5229.04.20167ZMlsprTKuwЖах сьогодні у Бургасі
5310.04.2016NC67PvbpxnEФрегат Дръзки (бывш бельгийский Ванделаар)
5410.04.2016pH-_vmtSPJUЖестокость рыбаков "сорная рыба"
5505.04.201695Xqe8QeGY8Лебеди
5605.04.2016pHlQ9PXQIfsСormorant
5705.04.2016UHOUY6TWgUYГларуси
5802.04.201646mAMIMREwcСьогодні у нас вітер і народ скаженіє на кайтах
5902.04.2016n1txW1ZKAkIНаш парк першого квітня
6001.04.2016dSQy9-7frl4Лелеки ("аисты" на кацапськой мові)
6101.04.20168hKRTDy_ohwСаблеклюв
6201.04.20162o5ia2crLmoПерше квітня - день жаби у Бургасі
6301.04.2016QPkcnSBrjx8Травневий жук у Бургасі выповзає у березні
6431.03.2016XLLVKhU8iAsТаня Гаврилова на новой марине в Сарафово
6528.03.2016exuh2BRHkSwЮлиян Лилов та його дрон
6628.03.20164Sr8SKTEXMoЧудо
6727.03.2016AJOP_Ju7KOQРибалки сьогодні
6827.03.2016ejK4DlVKglcЛелеки
6927.03.2016xWk9H3bD3Q0У Бургасі вже майже літо
7018.03.2016vF_aWRoamwEНаш парк сьогодні
7116.03.2016fxYzr-QSNI4Гаро Ахчиян и доктор Найденов о коммунистах и кремлевских агентах
7216.03.2016OMo00UYALU4Бакланчик на полюванні
7315.03.2016AUuGwVse2nYРибалки спіймали ... кого?
7412.03.2016L-kXgep91y8Колпиця (укр), Лопатарка (блг) у Бургасі
7510.03.2016n_Zdwc8-Fx8Українці Бургасу сьогодні разом дивилися фільм "Winter On Fire: Ukraine's Fight for Freedom"
7609.03.20166aD2RVAKl1AНаша польова пташка
7708.03.2016WroCHPd2aLQЗозуля
7808.03.2016tqbc9CJ7-VcЩе одна наша підводна пташка
7908.03.2016Ob0OciPp5qk8-го березня першій раз у новому році загорав на пляжі
8007.03.2016eGchF-_9jgIСонячні батареї у Бургасі
8107.03.2016iRYnXPlPbTAНазва дерев та пташок
8207.03.2016YuV53j148NQПерші дні березня (марта) - а люди купаються!
8306.03.2016K-P7f9rhtfkПристанище „Сарафово“
8406.03.2016zSuUPkiAcDAПодивимось баклану у очі
8506.03.2016JAp_bp-BEzYМоре сьогодні - достатньо сильний вітер, але волни немає
8606.03.2016nD9uIUXCY5kНа вулицях Бургасу ростуть тропічні рослини - фікуси
8705.03.2016uI3Z_ZAFTjcПочаток березня - увесь Бургас сьогодні у квітах
8805.03.2016KqvB-rxpLyAБаклан розправив крильця і дивиться на мене своїми зеленими очима
8905.03.2016dqC6w-mHUkkКомпанія українців на гарячіх натрієвих водах
9005.03.2016ZI7gIWbmESEНова зимова сіль
9129.02.2016FYlrVQND5H8Усі мурашки навколо Бургасу прокинулися від зимової сплячки в один день
9229.02.2016MCbY2GLa34MБаклан - підводна пташка
9329.02.2016H4sacnu4ZV8Яблуньки в Бургасі вже відцвітають (29.02.2016)
9428.02.2016dFtRPeSpm6oУкраїнський пікет у Бургасі 28.02.2016 з приводу окупації Крима та вбивства Немцова
9528.02.2016CpDvasUno1oПроповедь отче Михайло Шляхтіча 28.02.2016
9628.02.2016JrJ_-goKB60А дехто вже купається
9727.02.2016FuqKnpSnP1wПрирода Бургаса на 27-го лютого (февраля)
9827.02.2016QQQ2KeF_PoEНайсмачніший обід за один евро (їжа в Болгарії)
9927.02.2016Cyy1d7b8yuUРаптовий туман
10027.02.20169O_LV3PfvMoЦветелина Стоянова против ДАНС (о политических репрессиях в Болгарии)
10127.02.2016RhQMXJ5HMUQПрием у єксперта ООН профессора Петки Найденовой
10227.02.2016ZAtiOcVy9fcБелка в центре Софии
10326.02.2016bmPFmvj0GfgПолитзаключенных Болгарии представляет Тодор Енев - мошенник, предатель и живковист.
10426.02.20165VGGMPmUdOEЧекист Решетников - главное звено в цепочке порабощения Болгарии
10526.02.2016iiYv3cDClPgПервая английская гимназия - тут учится будущая єллита Болгарии
10626.02.20164ZrcBB0gjcAПарк в центре Софии назван в честь предателя Болгарии
10726.02.2016dnUYWKSTU0QБългария издигна Ирина Бокова за генерален секретар на ООН - WTF ???
10826.02.2016bTkbw4UkWjkВнимание вопрос - "Каков экономический смысл имперской политики?"
10926.02.2016YdQe30_nxscТакі різні пташині стаї.
11026.02.2016dQE4W5wXIc8Кошка или маленькая рысь?
11125.02.2016gVQUEw6r_Ew"Путин ВОН" - есть такая партия !!!
11225.02.2016BWt9_pz8YlQРадан Кънев за новия устава на ДСБ (Варна, 21.02.2016)
11325.02.2016NTt19PRlhuAОтговор на въпросите относно устава на ДСБ (Радан Кънев, Варна, 21.02.2016)
11421.02.2016SU0FevbL6lI(LiveTV Desen.bg) - Пати с друзьями: Саша и Зоя [часть 2]
11521.02.2016d6WGwYmPw6c(LiveTV Desen.bg) - Пати с друзьями: Саша и Зоя [часть 1]
11619.02.2016kPN5K8rp0tYСорокі
11718.02.2016oA7gdjoeusUДикі гуси - найбільша стая Бургасу
11818.02.2016YW-ObwgSH9wShelduck (Пеганка)
11918.02.2016NyKPb-yN2fMЧомга у шторм
12018.02.2016PDa-0XdhiasШторм - чудовий час для кайт-серфінгу
12118.02.20168-n1u5cCAEMОхорона птахів у Бургасі
12218.02.2016eXFO9UtGOrUНайбільш брудне місце Бургасу - завод КроноШпан
12317.02.2016RJHotW4Kz6gМої улюблені фотокамери
12414.02.2016TuvcGyn0SOwМої перші у житті слова
12512.02.2016kwhc8d616jgСач на сніданок (їжа у Болгарії)
12612.02.2016Gxb_Dv1Qm8oКак сделать "сельдь Иваси" в Болгарии
12709.02.2016nMJZui5xR9YЗаявление Таты Тарасовой по памятнику Алеше в Бургасе
12807.02.20161VaJddulneIРеч за комунизма на 91-годишен Иван Григоров (Бургас 06.02.2016)
12907.02.2016odW6R3X9vrIМитинг памяти жертв коммунизма 6-го февраля 2016 года в Бургасе
13007.02.2016JnuaeE-NSlwРазговор о коммунизме с Натальей Ямщиковой после митинга
13107.02.2016exdmlKqZDkkРозмова про коммунізм з Марьяном Горбанем після мітінгу
13205.02.2016IkAfhEH_qM8Готуемось до мітінгу пам'яті жерв комуняцких репресій
13301.02.2016O5kBd-bALZAДСБ-Варна почита паметта на жервите на комунизма - 01.02.2016
13401.02.2016SpK3PPak3OMПара білих лебідей
13501.02.2016sKZi6x17ezQВже тиждень над Бургасом йдуть пелікани
13601.02.2016ffMuZEb_MFIСьогодні цілий день над Бургасом ідуть гуси
13701.02.20165KYw2-LO8bgШпаки
13801.02.2016jXYTGJJiziUВ Бургас прилетіли зозулі
13929.01.2016M7w_cC4vEiEСьогодні у Бургасі почалася весна (шпаки повернулися)
14029.01.2016dgC4WJ8ztTAСпільна стая бакланів та гларусів
14129.01.2016IFmD15mLugoВесняні розваги бургасців на воді
14222.01.2016JMYzaBfRKPcВ Бургасе живут крошечные бескрылые пингвинчики
14322.01.2016ydapPFLU9BgСамая пугливая водоплавающая птичка Бургаса
14422.01.2016tb4-pUs8FeoЛысухи расслабились
14521.01.2016D6DvBc5w7mIКонцерт для українців Бургасу 20.01.2016 - Олександр Доля та Клотільд Лаура Бело.
14619.01.2016Av5qKCSzZjIСірий лебідь у морі
14719.01.2016IIV4ZIUw3ZQРадан Кънев пред радио Варна 18.01.2016
14817.01.2016rSxvCtnFd1kЖивко Занков и Радослав Георгиев - продолжение разговора о геноциде болгар
14917.01.2016gxnYYaNFmwcЖивко Занков о том, как коммунисты подсадили болгар на КОФЕ
15017.01.2016P0D3G0c3XmkЖивко Занков о геноциде болгар
15116.01.2016hTICP7sOtBkЛенин на сапоге (подарок ДСБ от Иво Инджева)
15216.01.2016iAd5nxDBkfMЕмил Мачиков представляет подарок от Иво Инджева
15316.01.2016MZnLdk4pPGIБояджири Живко Занков та Ина Сарбинска
15416.01.2016UAkqPYSloVQЦентральна вулиця Софії
15516.01.2016rN3n6Y-2rWwУвесь транспорт у Софіі - жовто-блакитний
15616.01.2016HjUKnH4poYcВибираємо зброю
15716.01.2016iZPZB3iQbvMБолгари прийшли на зустріч з нашими прапорами
15816.01.20169gpgv2EC90UЯнко Гочев (автор "Руската империя срещу България") рекомендует книгу
15916.01.2016-tLv5_NagiwUkrainians are ready to meet the "Russian world"
16011.01.2016lGzoYXrQGIoСьогоднішня велопрогулянка
16110.01.20169ObZhxJ7k6wКаміння після дощу та морозу
16205.01.2016x83gZfokTjAБургас сега (сняг !)
16305.01.2016fjXJ3ru_CzIНовий рік починаеться з нового проєкту
16431.12.2015B7E052VqAakBye-Bye 2015 !
16527.12.2015408nT6Z1IBEПтахи та риби під прозорою водою (на 1:30дві пташини)
16622.12.20159qikURqSpGEВячеслав Еремин Live Stream
16720.12.2015osU3NJLL5V8Чудовий вечір
16816.12.2015nGZVtagp8cMРадан Кънев - Поморие 13.12.2015 (1)
16916.12.2015fWmDlmFTE4gРадан Кънев - Поморие 13.12.2015 (2)
17016.12.2015cIBDJf_EKfsSofia
17116.12.2015X1j_6Sg6NLARhodope Mountains (Bulgaria)
17213.12.2015JDV7W6-aIsAГолова української діаспори Бургаса Маріан Горбань 13-го грудня
17313.12.2015sRemrtKQYKYТенісний майданчик біля моря та мої друзі
17406.12.20154H37Uad3CJMРанкова розминка на березі моря
17528.11.2015Q5QpuGF24cYСвітовий бесселер про Україну (обережно, занадто багато Тімошенко)
17625.11.2015NYMSVPYdfxoШанування у Бургасі загиблих українців у Голодоморі 32-33 років
17723.11.2015EG4um4NRTFQШанування у Бургасі загиблих українців у Голодоморі 32-33 років
17822.11.2015bO2ZK2j5u70Друкуємо матеріали до шанування загиблих українців у Голодоморі 32-33 років
17922.11.2015ro7kBzZmI8oПрогулка по Босфору (Стамбул)
18022.11.20154Sb8B9uEFPAВ Dolmabahce Palace нас, нечестивцев, не пустили
18122.11.2015ogKjDKD63fAПрогулка Султанахмет-Аксарай
18222.11.2015tDSQ75k1YlwНабережные Стамбула переполнены людьми
18322.11.2015I3FbSf93xEAОстановка туристического автобуса (Стамбул)
18422.11.2015yVOE0QNwWVgЛовушки для пешеходов
18522.11.2015qGfKsY1q_bIСмешные турецкие названия
18622.11.2015DHXfVPf6qSQСтамбульский трамвай
18722.11.2015SgEtk5IC8hIЛавка ремесленника (Стамбул)
18822.11.2015s51juh4PN7kВ древнем монастыре ныне ресторан
18922.11.2015uioqx_1xFr0Мечеть Килич-паша (Стамбул)
19022.11.2015msnpNfLBX3IПрогулянка по Стамбулу - Таксим-Галата
19122.11.2015hXUUCTTWq6sВыделанные шкуры козлов
19222.11.2015kRkQcRPTGL0Ресторанчики Стамбула
19320.11.2015Kw71uQdgYSkТурецкая полиция разгоняет митинг в Стамбуле
19420.11.20154NUfsR_A6yQПрекрасный напиток Стамбула - гранатовый сок
19520.11.2015OV2NWHJ89o8Сто лир? За каждую ногу !!! (цыганский кидок)
19620.11.2015Yzo6nGrE-zAКафе с исламскими девочками на выданье (вход охраняют папы)
19720.11.20153CnnRqsPH6AАвтобусний тур по Стамбулу (red line)
19820.11.2015xs2ozp9d3CEАвтобусний тур по Стамбулу (blue line)
19920.11.2015GWd4566_iwIРегулювання дорожнього руху в Стамбулі
20020.11.2015XbD7FFN5RV4З вікна готелю
20120.11.2015YiTjujr9wKsКораблик який чистить воду
20218.11.201505QIgDON1rAБолгарская металлическая церковь Св.Стефана в Стамбуле
20318.11.2015lyY_JJbBNf4Самая большая католическая церковь Стамбула - храм Св.Антония
20418.11.2015LIe4gUL6wtUBlue mosque - мое любимое культовое сооружение Стамбула
20518.11.2015vY4h7FaewJAЕврейская больница 18-го века в Стамбуле
20618.11.2015oeRiNBys0tcГреческая православная церковь Св.Троицы в Стамбуле
20718.11.2015nH2AEC_UAn4Собор Ayasofya Istanbul
20817.11.2015pMMms31arwABasilica Cistern Istanbul
20917.11.2015kykpwqrdEKoСтамбул - Босфор
21017.11.2015zMADtKj0EkMМедуза попала в ловушку при отливе
21117.11.20154nAfHHMRbo0Закат над Бургасом
21217.11.2015xraaNteSIWAДень народження отца Міхайла
21317.11.2015_0-F-j5pQ94Благодійна організація КАРІТАС (Бургас)
21417.11.2015kUI1cjRaWeQИкона Богородицы из Малко Тырново
21517.11.2015s6bfCX4pdXQВиробництво червоного вина у Бургасі
21617.11.20155aLq9AQNvbsСтрекоза балдеет на солнышке
21717.11.20152ydnuBT-b9AМої останні книги - моя духовна їжа
21817.11.2015DhzeUfi46_IИ знов передачка з України - сало, наш прапор (символ свободи), та книги
21917.11.2015XN9YphWpcUoМладежки Культурен Център (Бургас)
22017.11.201567Hk4Ou3NpIДитячий скрипковий ансамбль ЗВЕЗДИЧКА (Бургас)
22117.11.2015t3jjsMH2zbUПрезидент Плевналиев, съпричастен с жертвите на комунизма.
22206.11.2015ygl0131rYScIstanbul Aquarium (only fotos)
22306.11.20152Ec7IjyvtFYСтамбульский океанариум (full video)
22406.11.2015Rxsq1GJNJtEIstanbul. Bosforus tour.
22506.11.2015fNj4HNh717IСтамбул, площадь возле моста Галата
22606.11.2015FB5efHxE4DoСтамбул. Бухта Золотой Рог.
22706.11.2015ocHtu9vnUBoIstanbul. Bosforus
22806.11.2015kW7qF5AOZAEСтамбул. Прогулка по Босфору.
22902.11.2015KmJTY1P2Wd8Yesterday's storm (bulgarians songs)
23029.10.2015wfC4lYnmgAQМоре сьогоді (ukrainian song)
23127.10.2015eb3ZmGmjAFYСвітанок (bulgarian song)
23227.10.20151Wn9QGQf_UoКупання на світанку сьогодні
23327.10.2015dLxn85Tt8E4Українці відпочивають у сауні
23427.10.2015cgrpicDALugУкраїнці вивчають історію Болгарії у бібліотеці
23527.10.2015yRrcDuIKPXUОбразцы розового масла
23627.10.2015pHhzY0kX3kUСерая ворона разбила грецкий орех
23727.10.2015_ybn1ZWxyYIПодарочек
23826.10.2015fV_SCPhhMtMКордопулова къща (raw video)
23926.10.2015_c7oRu5Rl-sУстановка дзвониці на монастирі босих кармеліток
24026.10.2015mUq1vqGFBxwРозкопки в центрі Софії
24126.10.2015EgyLAws_Qy8Айва в Ново Делчево
24226.10.2015mNzTI8RTXDkОбід у Родопі
24326.10.2015S3BWSpVV6UEОбід у рильских горах
24426.10.2015B3UdhJdOIRMМисливський ресторан з кімнатою страху (там не знімав)
24526.10.2015k8Nx9jR-VcEНайменьше місто Болгарії - Мелнік
24625.10.2015n5Kdv8Yy3qgЛітургія архіепіскопа и митрополіта Львовского Ігоря Возняка у Бургасі
24725.10.2015-BhjVn1gSawСобор Святой Софии (София)
24825.10.2015cVSc1I61d84Храм Александра Невского (София)
24924.10.2015OaoOjKjghm8Рилски манастир
25024.10.2015wR6KHN39e4IРоженски манастир
25124.10.2015ytJxLRbULj4Храм Успение Богородично в Ново Делчево
25224.10.2015U8GpXXzQ_rMПосолство на светия престол (София)
25324.10.2015yqGIhL8gx7cБогослужение отца Михаила Шлахцяка в храме Успения Богородично в Софии
25424.10.2015POi5BLbvE-AМонашеска Общност Сестри Евхаристінкі (Софія)
25524.10.2015mrvT_s8Y8WwМонашеска Общност Сестри Кармеліткі (Софія)
25624.10.2015aXRFyYFSflcMSC Sinfonia in Burgas (ukrainian songs)
25724.10.2015vDpoPYM63TEСильний вітер (ukrainian song)
25824.10.2015upiq6Bx5PAEНочной шторм
25923.10.2015bwr2koBmwvYЗов свободы - исповедь болгарина (на русском языке)
26017.10.2015WiLihT8APbkСто години от руската бомбардировка на България
26114.10.2015O6ZHvTCC0rEСто години от руската бомбардировка на България
26214.10.2015h-EeiHtFkeMВиборча ділянка ДСБ
26314.10.2015XAe-6dNcRmoБолгари позбавляються тоталітарного минулого
26414.10.2015fypdFc5KLdYБолгари поздравляють українців з днем народження УПА
26512.10.2015PH1RAXWwm00Вело-прогулянка Бургас-Сарафово (Ukrainian song)
26612.10.2015h4AXB_v4oZMВеличезна стая чаек накрила сьогодні Бургас
26712.10.2015P8Qiznlpdc0Чомга і звичайний гларус
26812.10.201530SfqTlAwgUСьгодні вперше побачив у морі білих лебедів
26912.10.2015sVWdd9R-7YwВеличезний трисантіметровий джмель зацікавився мною
27012.10.2015i4WgRiBMIp0Гори нової солі на бургаських солоніцах
27112.10.2015DeqQU4KeZwkМільони скворців тренуються літати у тумані
27212.10.2015D7Ah-7WA5u4В Бургас прийшли перші осінні тумани
27304.10.20154iB2W2waxYEПримусова депортація українців до Сибіру (геноцид українців)
27404.10.201581sc988w91MПікнік
27504.10.2015DEbkK3fshS4Місяць над морем
27604.10.2015dVOC7wDkcFIКрасавці-пелікани
27704.10.2015CKJPFbxbQboЗвуки спокійного моря
27804.10.2015W7iJ10ygsrcПередачка з України - символ свободи та наше традіційне сало
27904.10.2015ApvXNmgAXNkФестиваль народних промислів у Бургасі
28004.10.2015NTyyomh1MvYЗнов по Бургасу кружляють мільонні стаї скворців
28104.10.2015x4YTiyY-wfEСороконіжка більше 20-ти сантиметрів
28204.10.2015B__PYHWle1EЛекціі у бургаському Бізнес-центрі
28304.10.2015-RamrFT51jIОтримання фінансування від Євросоюзу
28423.09.2015RAvs1XQHlycЭти пиявки уже свое откусали
28522.09.2015vvHz_Ydw7dgА цю цікаву птичку я побачив сьогодні вперше
28622.09.20152xNCNdFq0B0Трошки сьогодняшних звичайних птичок - пелікани, гларуси, баклани, чайкі
28722.09.2015LIndEN8q36UКруізний лайнер виходить з порту Бургасу
28822.09.2015B_Z4YxvN6H4Колонії трав'яних клопів
28922.09.2015kSe3ZHX7nS8У всіх щілинах сидять краби
29022.09.2015PhyvwmDBfCwКвадроциклы в Бургасе
29122.09.2015Zeott0bVzWULeech
29220.09.2015-EaEcYSHmQMУкраїнці Бургасу
29320.09.2015oJ6nf0Nd4jkПелiкани
29420.09.2015BsxsNznXiC0Дитяче байк-шоу
29503.09.2015qCZ27T6GtAcПікет жЫдо-бандеровців Бургасу на підтримку політв'язнів
29630.08.2015wmK4TrHJz4QПочаток осені - над Бургасом знов закружляли мільони лелек
29729.08.2015BqiLJwecgnwСьогоднішні змагання
29829.08.2015kkohMYSgXz4Фестіваль солі у Бургасі
29929.08.2015qWxDmUkML2oEmerald Princess in Burgas
30029.08.2015fTTP-anq-4EМама. Четвертий раз у Европі.
30129.08.2015I8I5uSErvtoСпогади мами про нашу родину
30228.08.20152fDVnveuO_8Офіційна частина святкування дня незалежності України
30325.08.2015CLczS_H68R4З мамою на святкуванні дня незалежності України - (мамі 77 років!)
30424.08.201526Ozf435w5MГотуємось до ходи на честь Дня незалежності України
30522.08.2015vEtXivIrWbUМіжнародний фолк-фестіваль у Бургасі - наші танцюють після грузин, перед болгарами
30621.08.2015gUXJeE_uPs8Фестіваль ЛЕГО у Burgas Plaza
30721.08.2015uYmTccc_3V8Діти під куполом Burgas Plaza
30819.08.2015uGse-EsgRI0Квартира мами у Бургасі з видом на море
30916.08.2015FWT9GnixR2kМама у Поморіе
31009.08.20153-euxhhRKsIМама вже трете літо відпочиває у Бургасі
31108.08.2015Cu-3MAWuAg4Фінал конкуру у Бургасі
31208.08.2015NqvR7XB2OusВеличезна сцена на пляжі Бургасу
31308.08.2015gqM_cVQh-ccЛастівки
31408.08.201524nZ9cd8XToМоре у Бургасі вже зацвіло
31508.08.2015sJ-c1TL9gWoГурт болгарського народного танцю
31608.08.20156XHp-a2hkX8У Болгарії ще зустрічаются Жигули
31708.08.2015AwKUFB5opnYПовний сбір українців Бургасу
31805.08.2015WHlH-v5F6F4Вишиванка - подарунок від мами
31902.08.2015LuVEIq4lfFUМорський прибій
32002.08.2015sF5NGey41zYЗакат над Бургасом
32102.08.2015hBWN4QMDxB4На свято July у Бургасі лунає музика усю ніч.
32202.08.20150juFPMWe8ocРомашки у горах Болгарії
32302.08.2015WXWeyv25cI0Баклан расслабился и балдеет на солнышке
32401.08.2015Bs_312OZWJQПлатформи “Castorо Sei” та “Saipem 7000” покидають Бургас.
32501.08.20152d1WsLRYtjgБургас (українська музика)
32601.08.2015vARgZjdwOb0Електроавтомобі RENO у Бургасі
32725.07.2015pZyi3JTHz6IКонцерт українських німців з Кировограду у Бургасі
32818.07.2015i6D6aHR0FxAВуличний брейк-данс у Бургасі
32918.07.2015BrEW3zFZLAIКожен день у Бургасі проходять які-небудь спортивні змагання
33018.07.20151u5kiVmxmNAПісля уроків
33118.07.2015jhWdKBPBJgUБджоли
33218.07.20155NzAWHZqKEMРибалка
33318.07.2015BFbvrurMohoКозацька пісня зі світлинами мойого найулюбленного місця Бургасу
33417.07.2015atmb0NTBOq4У Бургасі мешкає 40% світової популяції кедроголових пеликанів
33517.07.2015qQbi9cIh2Q4Тюрьма Бургаса
33615.07.2015srO8O7ulTZYДні української культури у Бургасі - 2
33714.07.2015P2xe1FJCK8gБургасНаш (українська музика)
33814.07.20155tosbRw1PH0Перший у світі єлектромобіль BMW належить моєму сусіду
33914.07.2015aW-dA-GiRL0Пляжі Сарафово
34013.07.2015L0VzYw5JMg0Подарочек
34112.07.2015Fpkh1fdUOq8Дні української культури у Бургасі
34212.07.2015ltUvFrZcYm8Чудові велосіпеди Бургасу
34312.07.201526ArtwqI17oУ мертвому соленому озері мешкають крихітні червоні креветки
34412.07.2015_GxT9yNDPVwPolice in Turkish on motorbike and in Bulgarian on bike
34512.07.2015ZeX9jvzezboКартина - найкращий подарунок на день народження
34612.07.2015soWiQdAJl-gПарад ретро-автомобілів у Бургасі
34728.06.2015MeMMAxyhteEПодивиться у очі дітей, батьків яких вбили росіяни за наказом Путіна
34827.06.20156HdF6ci4SIsВидобування солі у Бургасі
34927.06.2015TgIS5iqCkNQФестіваль традіційного болгарьского танцу
35027.06.2015LqioJpyTVz4Гонки медуз под водой
35127.06.2015M4WWqQSN8S8Традиционная болгарская волынка
35227.06.2015U6wuVT6-HQUДайвинг-клуб Бургаса
35307.06.2015SiCTMaZaIg0Дякую тобі, Боже - що я не москаль
35401.06.2015yfvE2ExUPewЧекаю ваши відповіді, друзі - який колір можливий у вишиванки?
35525.05.2015S357m_aX55EГоловне болгарьке свято - день славянскої писмовості
35624.05.2015Vwey7T68PJkУсі фонтани у Бургасі працюють, лише басейн на пляжі чомусь ремонтується
35724.05.2015oALChaSAq7AНовий центр флористіки у Бургасі
35824.05.20155oJTuH5GL4YHoliday of slavic writing (beginning, with music)
35924.05.2015UQ-dKQWYXwAМінарет у турецькому селі у Болгаріі
36024.05.20156Pz8OlO3174Місто Бургас належить чайкам, людина тут лише гість
36124.05.2015zJl2s6F9R0gКонкурс дитячих малюнків у Бургасі
36224.05.2015Cb7Bw2p-Nw0Пробежка у моря - любимое развлечение болгар
36320.05.2015phnLlTjkpqEПри долині кущ калини (Ukraine national song)
36418.05.2015F38cNAUgSK4Маки - ukrainian song
36511.05.201556TaPU2uedcУкраинская народная песня "Ой чие ж то жито"
36609.05.2015p0qjNCG0qZQБургас - 9-го мая 2015 г
36708.05.2015z6V2zvq4jZkЗвуки природы Бургаса
36808.05.2015j3bhyOCbQKsПосвящается 70-ти летию окончания Второй мировой войны
36907.05.2015GkN-EwZbXHMМодернизация моей системы отопления от бойлера
37007.05.2015Y67wbaecWCIУстановки искусственного тумана в Бургасе
37105.05.2015eUq7Fu7k9HMФрегат НАТО
37203.05.2015UnZmS0LN88YMоре (українська національна музика на вірші Т.Г. Шевченко)
37303.05.2015PdnpxwnVK2MПервомай в Бургасе
37403.05.2015jHB84_U-plwМои любимые места в Бургасе (украинская музыка)
37530.04.2015dTb4eS1XvqAОткрытие парусной регаты в Бургасе
37630.04.2015hJCuWplKTkwКвітучий Бургас у квітні
37728.04.2015FWehkOPkUw4Закат в тучах - над горным хребтом Старая Планина
37820.04.2015olVPzGu4m2cBurgas spring
37920.04.2015Ku49U2beQEsПрогулка по набережной Бургаса (Bicycle & Ukrainian song)
38020.04.2015PUAdGkd7Z5MРассвет над морем - "теплый".
38116.04.20155aNONu-Lg28Зимний шторм разбил набережную в Сарафово-Бургасе
38216.04.2015SrVXS7RKUqUПрирода Бургаса (украинская народная музыка)
38315.04.2015xvU246fRkf0Про квартплату в Европе
38415.04.2015_eU8RP8_UVUПарусный сезон в Бургасе открыт
38515.04.20152N_zyBZpbS0Фрагмент митинга в поддержку Украины 21.09.2014 в Бургасе
38614.04.2015UcmpE6BDAZ4Рассвет над морем. "Холодный" - в перисто-кучевых облаках.
38712.04.2015C3qSvzgrixUНовая марина в Бургасе
38812.04.2015Qxan5dIiDTEПасхальные концерты на улицах Бургаса
38909.04.2015COXwu7Y7gYYРильский монастир та гора Вітоша
39009.04.2015hEWr5DmdSjEТрадиционная пасхальная покраска яиц перед мерией в Бургасе
39109.04.2015UZKSAPqyVYIЩе одна санкція
39208.04.2015Z9yStRUdY9YПро будівництво і розвиток Бургасу
39305.04.2015oqZOvO7MMWcШляховє будівництво у Бургасі
39405.04.2015fNUZyH2wgDMWIFI на пляжах Бургаса
39503.04.2015MOGGsWKMxOEМоя щоденна прогулянка на велосипеді
39603.04.20156b7fZ075XiQПамятник всем морякам
39703.04.2015xHLZYSNIYegАдский паровоз
39802.04.2015FLMIzm_416EСьогодні море прозоре як сльоза
39901.04.2015duHYyYBUZkYПовітряний змій - ще одна розвага бургасців
40001.04.2015Arh0MC4W7WkНевеличка щілина дає величезній тиск води
40130.03.2015zf3k5bQ2fbIУкраинская диаспора Бургаса на торжественном приеме
40217.03.2015NeXCuP_Lhj4Ветер с моря
40317.03.2015YfARXC-UFpkПрисвячується місту Харкову та моїй мамі
40414.03.2015Jj0jwOYt1aYРибна дієта у Європі за 200 евро на місяць
40511.03.2015LtniNtdqXZ0Ремонт квартир у Бургасі
40611.03.2015PW6HXr33-i8До Бургаса прийшла весна
40728.02.2015P5knQQQKfuUВесна в Бургасе - лучшее время для строительных работ на открытом воздухе
40828.02.2015lBzm4YkGw8EФевраль в Бургасе - пришло время пляжного волейбола
40928.02.2015yDZo_uPC4NcМартынички
41028.02.2015ZvNAtZDhhhMПлотный ночной туман с моря
41122.02.20152ygzDMTKPQwРыбаки в Бургасе
41222.02.2015VAzSws03SIMКак бургасцы тренируют навыки плавания у собак
41322.02.2015D0gT0JbO6OAВоскресная школа в Бургасе
41421.02.2015pjpXjoJqxaQМы меняем окружающий нас мир
41520.02.2015cJNf47gJ3x4Ночное факельное шествие в Бургасе в память Василя Левски
41618.02.2015Q7rnCMeDHX4Чайки в полете получают удовольствие
41718.02.2015NtpxYgxrRbEУкраинская диаспора Бургаса изучает болгарский язык - 2
41817.02.2015JdTdAafLmxYУкраинская диаспора Бургаса изучает болгарский язык -1
41913.01.2015iOcZ2IistrwЧайки охотятся на лысух
42008.01.2015vER2QfZGE_kПрофилактика пляжному песку
42108.01.2015DT5p1Vmt2PIСпорт в Бургасе
42208.01.2015LSxKYa6plnAЛысуха
42308.01.2015LWS1SlBrP7YБакланы и лебеди как экранопланы
42408.01.2015AxVaD0xI3wQДикие гуси
42506.01.2015FFFvz7TjIV8Как работает серийно-выпускаемый водородный генератор электричества
42606.01.2015VApRJzWIypcЙорданов День (Крещение) в Бургасе
42701.01.2015eI4gdHnP9l4Новый 2015-й год с друзьями
42831.12.2014h0fWW89owiEТри птенца в бурном зимнем море
42928.12.2014mJFgHXS25toБолгары отжигают в ресторане
43028.12.2014bDtDv5ugzOUФашистская, жидобендеровская хунта празднует новый 2015-й год
43127.12.2014uxsTQ8KWFq4Новогодний велопробег Дедов Морозов по Бургасу
43225.12.2014tLW_JXdm9NEБолгарские народные танцы на Рождество в Бургасе
43325.12.2014kOxlWBbZBVkЗакат над морем
43425.12.2014WaGMbJ0hKVYБакланы
43525.12.2014jNRLYnezOZQДикие лебеди
43625.12.20140SIBSgTv1f0Чомга
43725.12.2014WMQ1lrAMQBkСороки
43825.12.2014v_YZIASs-hsАдамовы яблоки
43925.12.20140nyVbw9sBHcПеликаны
44025.12.2014vRiGMOp-T7wНовый год в Бургасе
44125.12.2014tOIKKXX3ZscБайкеры в Бургасе оккупировали всю центральную площадь
44225.12.2014NSaxi9co1tEДрака чайки и кошки за кусок мяса
44323.12.2014YHuiv8iFmI8Автобус Стамбул-Бургас
44407.12.2014I6mVBQBS0DwНикулин день (ночная часть)
44507.12.2014pCxMdUDiMhgПятизвездный гранд-отель Приморец на пляже Бургаса зимой
44607.12.20142C3GPOpRI6cМеждународный морской терминал в Бургасе
44707.12.2014m0JfOJiSDRQЯхтклуб в морском порту Бургаса
44807.12.2014nOugfyBEawQНикулин день (6 декабря) - утро
44928.11.2014ItGCE2p6P7EМоя кухня в Бургасе
45025.11.2014XQFSXZDVd00Рапаны, жареные на сале (еда в Болгарии)
45125.11.2014zAoFyxL1bZMМагия живого огня
45225.11.2014yZf7rPmd9RwКонцерт Зеньковского в Бургасе
45316.11.2014Z_khaIG_VyMМоя мастерская (о чем мечтает любой мужчина)
45415.11.2014H8oJD9HqMQUГора Шилото - самая высокая точка бургасского района
45515.11.2014aK769Xo4aKwГрибы, которые собирают болгары в Бургасе
45615.11.2014-uU-Gqj10XoОвцы, козы и пастух
45708.11.201453_-d1D_Hr4Система отопления от бойлера
45806.11.2014LtS1I1hYxWIПара пеликанов на озере Вая
45906.11.20147v0gAcPSvrkПанорама Бургаса со стороны озера Вая
46006.11.2014MN-ew5VjcrwПолный штиль
46106.11.2014vKHhlyyf-PgЦены на рыбу в Бургасе
46206.11.20147Ke15hCrWtkЦены на овощи-фрукты в Бургасе - 2
46304.11.201417e6tt-Mei4Цены на квартиры в Бургасе
46403.11.2014lLvpk8OezNcЦены на овощи-фрукты в Бургасе
46503.11.2014nw0jLSKDDIsЦены на мясо в Бургасе
46603.11.2014MWLkN9MD0cIПанорама Бургаса
46702.11.2014AoIFNrGMQ6sБургас - футбольная столица
46802.11.2014VgEm1mJBjC8Сотня теннисных кортов Бургаса
46931.10.2014d3gTuA6IJCQНеудачное испытание водяного насоса
47031.10.20149bwdMWtt0jUКорабли на рейде Бургаса.
47131.10.2014F9tKuN2p2q0Бургас. Погода в ноябре настраивает на пляжный волейбол.
47221.10.2014AL7ZXbv2o7UС художницей Татой Тарасовой в картинной галерее на Богориди
47320.10.2014i9ypQsoKvJkПтицы Бургаса.
47420.10.2014cGqwWUjTXEMКосяк пеликанов. Бургас
47514.10.2014Jia3XWQBW-oТихое море, душевно спокойные люди, медузы (Бургас, осень)
47613.10.2014gKG6BuivKUoОсень. Снова птицы в стаи собираются. Миллион скворцов. Бургас.
47713.10.2014uXR3SN87NxUМиллион чаек (Бургас)
47813.10.2014AfhdKtZpAtYЗабавы молодых болгар на зимнем пляже (Бургас)
47911.10.2014NjoIeb0wu6gДетская парусная регата (Бургас)
48004.10.2014i2z-MxvQjksТихое море, пустынный пляж - Бургас.
48104.10.2014mfAyPS0cRKQМоре - волны
48222.09.2014ZYUzblQGnRsУкраинская диаспора прошла по Бургасу антипутинской демонстрацией
48310.08.2014QB9MXhPE5JYМоре (кайт и джет)
48410.08.2014FR9rjUCth8wСозополь
48508.08.2014tomjoCsrd2gСоревнования на парашюте на точность приземления при сильном ветре
48608.08.2014jQB8n6RcCEsБургас. Конноспортивные соревнования 130 лошадей (8-го августа 2014)
48706.08.2014jVrNOvlo09gКайт-серфинг
48825.07.2014XLadLwh4qiMНа скоростном глиссере по Черному морю
48904.08.2013Sl2LtWUCACUДесятикилометровая очередь на российско-украинской границе
49021.02.2014yyCSh7jb7i0По Москве на лыжах


Comments ( )
<00>  <01>  <02>  <03>  <04>  <05>  <06>  <07>  <08>  <09>  <10>  <11>  <12>  <13>  <14>  <15>  <16>  <17
Link to this page: http://www.vb-net.com/MongoDB/index.htm
<SITEMAP>  <MVC>  <ASP>  <NET>  <DATA>  <KIOSK>  <FLEX>  <SQL>  <NOTES>  <LINUX>  <MONO>  <FREEWARE>  <DOCS>  <ENG>  <MAIL ME>  <ABOUT ME>  < THANKS ME>